KAŻDA Z WIELU CIENKICH WARSTW KOMÓREK, KTÓRE TWORZĄ CHARAKTERYSTYCZNY SPÓD KAPELUSZA NIEKTÓRYCH GRZYBÓW; ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY DLA GRZYBÓW O HYMENOFORZE BLASZKOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLASZKA to:

każda z wielu cienkich warstw komórek, które tworzą charakterystyczny spód kapelusza niektórych grzybów; element charakterystyczny dla grzybów o hymenoforze blaszkowym (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BLASZKA

BLASZKA to:

kawałek cienkiej blachy (na 7 lit.)BLASZKA to:

powierzchnia liścia (na 7 lit.)BLASZKA to:

mała blacha, forma do pieczenia (na 7 lit.)BLASZKA to:

ilość, która mieści się w mniejszej blasze, formie do pieczenia (na 7 lit.)BLASZKA to:

twór organiczny, który ma formę twardej lub miękkiej (czasem też bardzo małej, obserwowalnej pod mikroskopem) płaskiej powierzchni (na 7 lit.)BLASZKA to:

odznaczenie, medal (na 7 lit.)BLASZKA to:

coś cienkiego, kształtem przypominającego blachę (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDA Z WIELU CIENKICH WARSTW KOMÓREK, KTÓRE TWORZĄ CHARAKTERYSTYCZNY SPÓD KAPELUSZA NIEKTÓRYCH GRZYBÓW; ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY DLA GRZYBÓW O HYMENOFORZE BLASZKOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.223

SEKCJA, HUBA SKÓRKOWATA, POCHWA, ETON, GZY, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, BLOK LINOWY, NIEPOPULARNOŚĆ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, KOZA, ROBOTA, ŚLUZOROŚLA, CHŁONIAK BURKITTA, PRZEPLOTKA, KOŁEK, MOTYWIK, MIŁOŚĆ, KITEKAT, ODPRAWA CZASOWA, SHITSTORM, PERYSTOM, OKRZOSEK, SZYNSZYLA, PŁYTA DETONACYJNA, BLANK, TRĘTWIANOWATE, ZADANIE, GRUPA ADDYTYWNA, PIEC, OMNIBUS, DRZEWIAŃSKI, GRYZACZEK, MUSZKA, BUŁCZARKA, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, LINIA HODOWLANA, HERMA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, TELEFONIA, KRĘG LĘDŹWIOWY, EWAPORAT, RAUIZUCHY, MARSZAŁEK POLNY, EUPELYKOZAURY, AZYL DYPLOMATYCZNY, BLASZKA, TERMOSIK, MAFIJNOŚĆ, HOMOPOLISACHARYD, ŁUBIANKA, KOK, TOKARKA REWOLWEROWA, PODGRUPA, BALAST, BUTLA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, BOCZNOTRZONOWIEC, CYKL ROZRODCZY, ZNACZENIE, KLON, LEK ANTYDEPRESYJNY, PRZEDŁUŻACZ, ANTYTRYNITARZE, DŁAWIK, ODCINEK, CZWÓRKA, PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, SUPERIOR, PENSJA, BIEDRZENIEC, BRZĘKNIĘCIE, ŻYLETA, PAS, NERWIAK OSŁONKOWY, UPAD, BODZIAK, TROPIK, WODA KWIATOWA, REZONATOR KWARCOWY, PILOT, GZYMS, POJAZD NIENORMATYWNY, BLOK ŚCIENNY, BARIERA DŹWIĘKU, TAKTYCZNOŚĆ, ZANIECZYSZCZENIE, OBOL, SKRZYNIA, APARAT ARTYKULACYJNY, OWULACJA, CIAŁO STAŁE, CEREBROZYD, WYSEPKA, KAPUSTA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, HEIMAT, WYMIENIACZ, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, SKÓRZAK, CIASTO DROŻDŻOWE, ARKADA, KOREKTOR, NERKA, OUARKA, MINIPIŁKA, MYKOTOKSYNA, WIELKA PŁYTA, MYSZORYJKI, DEKIELEK, RADA MINISTRÓW, PROFIL, CHARAKTER PISMA, LOTNICTWO POKŁADOWE, WYPŁATA, ARCHAICZNOŚĆ, ZAPŁODNIENIE, PARZONKA, OGNISKO WULKANICZNE, PŁOZA, ADMIRALICJA, PODŚWIADOMOŚĆ, ELASTOMER, MIEJSCE GEOMETRYCZNE, ŻYWIEC, BASTION, DINAR, IDEALIZM SUBIEKTYWNY, ACAN, PANICZĄTKO, TWÓR, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, FILLO, ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, PROMOCJA, ELEMENT FLORYSTYCZNY, CHÓR, PRÓŻNIAK, KŁĘBUSZEK, PIENIĄŻEK, SKRZYNIA, WARIATKOWO, PLAZMODESMA, BŁONA SUROWICZA, KOPISTKA, ELFKA, CENTRUM OBRÓBKOWE, WĘZEŁ, BŁYSK, PRĄCIE, NIECKA ARTEZYJSKA, TĘPOZĘBNE, HERKULANT, AZA, KANAR, PRZEKSZTAŁCENIE ABELA, PRZEJAZD KOLEJOWY, NARZĘDNIK, WITELO, DWÓJKA, PROGRAM, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, INWALIDA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, ŚCIĘGNO ACHILLESA, NADGORLIWOŚĆ, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, PIECZARKA PRAWDZIWA, ŁUSKA, ŻABA PURPUROWA, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, POWSTANIE LISTOPADOWE, NARCIARSTWO KLASYCZNE, FALKA, KONWERTER, SZCZERBAK, NACZELNIK, PODATEK EKOLOGICZNY, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, RĘKAWICA, RYNGRAF, FARTUCH, DEKADENCKOŚĆ, OMAN, OPORNIK, SOSJERKA, KURATOR, CHWYT PONIŻEJ PASA, LICEALIADA, ADAPTER, PRECJOZA, PIŁKA SETOWA, STAN, CYNKOTYPIA, KURATOR, SZTYCH, MEDIALNOŚĆ, PRZĘSŁO, WZÓR, KRYSZTAŁEK, FURDYMENT, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, PIERSI, GRABKI, PACHYPLEUROZAUR, RAKIETA SONDAŻOWA, PIUSKA, PILOTKA, DWÓR, EPITET, ABLACJA, OBŁĘD UDZIELONY, CUDZOZIEMSKOŚĆ, CIOS PONIŻEJ PASA, BLOK WSCHODNI, POCHŁANIACZ, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, KLATKA KLUCZOWA, PIASTR, LANDARA, LAZARET, CAMORRA, POWIKŁANIE, BLANKOWANIE, RUSZT, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, MAŁPIATKA, DRAPIEŻCA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, WSTAWKA, CYLINDROWIEC, ELF, GŁOŻYNA, STWORZENIE NIEBOŻE, BLOCKERS, POCHLEBCA, CHOROBA PLUMMERA, PÓŁKOLONIE, SAMOSIEJKA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, KONCERT ŻYCZEŃ, PARZENICA, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, PĘCZEK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, MOTYW, METKA, JARZMO, MANSZETA, DOBRO LUKSUSOWE, PAROBEK, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, GOFR, PAGINATOR, PRACA, DOPEŁNIENIE, ROZZIEW, PC, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, IZBA, JESIOTROKSZTAŁTNE, NERWIAK ZARODKOWY, WIELOMIESZEK, PODKÓWECZKA, ROZRZĄD, MARCHWIŃSKI, TRYB, FOTEL GINEKOLOGICZNY, TARG, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, PLOMBA, MORA, BOJA, BIKORN, BABIA DUPA, KURATORKA, ACENA NOWOZELANDZKA, PODSTAWA, IGLOO, KORELACJA KANONICZNA, METAMORFIZM REGIONALNY, BLOCZEK, RACHUNEK OPERATOROWY, INFORMACJA PUBLICZNA, SZKODNIK, ADRES WZGLĘDNY, PEMNIKAN, PUCHAREK, ZŁĄCZE, OPŁATA SKARBOWA, KLOZET, KOTWA, CYLINDER, KOSZMAR, GRA WSTĘPNA, OBELGA, POBIAŁKA, OBWÓD MAGNETYCZNY, ?TESLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.223 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDA Z WIELU CIENKICH WARSTW KOMÓREK, KTÓRE TWORZĄ CHARAKTERYSTYCZNY SPÓD KAPELUSZA NIEKTÓRYCH GRZYBÓW; ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY DLA GRZYBÓW O HYMENOFORZE BLASZKOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDA Z WIELU CIENKICH WARSTW KOMÓREK, KTÓRE TWORZĄ CHARAKTERYSTYCZNY SPÓD KAPELUSZA NIEKTÓRYCH GRZYBÓW; ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY DLA GRZYBÓW O HYMENOFORZE BLASZKOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLASZKA każda z wielu cienkich warstw komórek, które tworzą charakterystyczny spód kapelusza niektórych grzybów; element charakterystyczny dla grzybów o hymenoforze blaszkowym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLASZKA
każda z wielu cienkich warstw komórek, które tworzą charakterystyczny spód kapelusza niektórych grzybów; element charakterystyczny dla grzybów o hymenoforze blaszkowym (na 7 lit.).

Oprócz KAŻDA Z WIELU CIENKICH WARSTW KOMÓREK, KTÓRE TWORZĄ CHARAKTERYSTYCZNY SPÓD KAPELUSZA NIEKTÓRYCH GRZYBÓW; ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY DLA GRZYBÓW O HYMENOFORZE BLASZKOWYM sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - KAŻDA Z WIELU CIENKICH WARSTW KOMÓREK, KTÓRE TWORZĄ CHARAKTERYSTYCZNY SPÓD KAPELUSZA NIEKTÓRYCH GRZYBÓW; ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNY DLA GRZYBÓW O HYMENOFORZE BLASZKOWYM. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast