W MATEMATYCE - TAKIE PRZEKSZTAŁCENIE PŁASZCZYZNY, KTÓRE ZACHOWUJE WSPÓŁLINIOWOŚĆ PUNKTÓW I JEDNOCZEŚNIE NIE ZMIENIA ŚRODKA HOMOLOGII I POZYCJI PUNKTÓW NA OSI HOMOLOGII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HOMOLOGIA to:

w matematyce - takie przekształcenie płaszczyzny, które zachowuje współliniowość punktów i jednocześnie nie zmienia środka homologii i pozycji punktów na osi homologii (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HOMOLOGIA

HOMOLOGIA to:

odpowiedniość między dwoma dowolnymi elementami, zgodność (na 9 lit.)HOMOLOGIA to:

w biologii - wspólne ewolucyjne pochodzenie gatunków i wynikające z tego podobieństwa (na 9 lit.)HOMOLOGIA to:

w geografii - zgodność kształtów wybrzeży kontynentów, łańcuchów górskich itp., świadcząca o tym, że kiedyś stanowiły jeden ląd (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MATEMATYCE - TAKIE PRZEKSZTAŁCENIE PŁASZCZYZNY, KTÓRE ZACHOWUJE WSPÓŁLINIOWOŚĆ PUNKTÓW I JEDNOCZEŚNIE NIE ZMIENIA ŚRODKA HOMOLOGII I POZYCJI PUNKTÓW NA OSI HOMOLOGII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.363

MIKROWENTYLACJA, CYGAN, WIDZIMISIĘ, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, ORGANY PAROWE, NIEDOTYKALNOŚĆ, DOBA, SZTUCZNY HORYZONT, PLEWY, POLE BEZŹRÓDŁOWE, NIEOBECNY, ZNAJOMY, KONWERTOR, ŻÓŁTODZIÓB, LATIMERIOKSZTAŁTNE, NIEOCZYWISTOŚĆ, TECHNICZNY NOKAUT, GAMBIT, ANALFABETKA, CIEŃ AKUSTYCZNY, FERGANAZAUR, DOBRO PUBLICZNE, NONAJRON, PISUAR, TRANSEPT, EOZYNOFIL, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, KUSICIEL, INTERWAŁ, ARTYLERZYSTA, KONIK, KUWETKA, TARCZOWCE, SPAD, METOPION, SKLEPIENIE KOLEBKOWE, BOROWIK WILCZY, CIOS PONIŻEJ PASA, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, MASŁO MAŚLANE, NIEDOSTĘPNOŚĆ, GUMA DO ŻUCIA, OBIECANKI CACANKI, STRZAŁECZKA, PUNKT WĘZŁOWY, NIEDOMYKALNOŚĆ, ZBIORÓWKA, POŚCIEL, SŁUSZNOŚĆ, ROSZCZENIE REGRESOWE, MIÓD KAPANIEC, NIELETNIOŚĆ, KALEKA ŻYCIOWA, UKŁAD WIELOKROTNY, UNIFIKACJA, MARMURKOWANIE, DOMINACJA NIEPEŁNA, KOTYLOZAURY, PLAMA, SZKARŁAT, OBELGA, NEUTRALIZM, KADZIELNICA, PROGRAM, MODRASZEK REBELA, ZAMEK NA PIASKU, OSOBA TRZECIA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, JANUSZ, GETRY, FILOZOFIA ANALITYCZNA, UMOWA ADHEZYJNA, WIZJA, SYMULACJONIZM, BÓL, POBIAŁKA, LUŹNOŚĆ, MINIALBUM, OŚ STRZAŁKOWA, ZAWŁOKI, NON-IRON, DELIKATNOŚĆ, PIEPRZ, SZKŁO SPINOWE, GARBATY ANIOŁEK, MASA, WYRAZISTOŚĆ, ANTROPOLOGIA BIBLIJNA, ŁONO, KLAMELIZAUR, WSPANIAŁOŚĆ, BAŃKA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, WYKRZYKNIENIE, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, ZŁĄCZE, EKSŻONA, ŁAPSERDAK, PRZERABIACZ, NIEKLAROWNOŚĆ, SĘDZIA KALOSZ, BEZDOMNOŚĆ, OPTYKA NIELINIOWA, RUCHOMOŚĆ, PRAWA CZŁOWIEKA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, SCEPTYCYZM, KONTROLA ZARZĄDCZA, ARCHAICZNOŚĆ, CZEKMAN, WSPÓŁRZĘDNA, SAMORÓBKA, PRZETWÓR, KRZYWA POPYTU, ATRAPA, ADOBE PHOTOSHOP, GAZ DOSKONAŁY, BEZBRZEŻE, TAMBOREK, STĄGIEW, BEZDNO, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, LINIA ŚRUBOWA, ATOMOWOŚĆ, BOMBA ATOMOWA, JODŁA, NEGATYWIZM, PEREŁKA, NIEKORZYSTNOŚĆ, GALWEOZAUR, ZIEMIA OBIECANA, KAZUS, BRODZIK, KOMPOZYCJA SZOPKOWA, ŁOPATECZKA, ZBIORNIK, CIĄG TECHNOLOGICZNY, KAPRYŚNIK, KOMPAKTOR, PARKIET, TOLERANCJA, PIZZA, KWARC ZIELONY, ZDANIE ZŁOŻONE, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, STANICA, NIEZMIENNIK, HASŁO, TREND BOCZNY, ZAGADKA, KAPELUSZ, EDYKUŁA, MPIX, OPŁATA PRODUKTOWA, BEZGLUTENOWIEC, SYGNAŁEK, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, OSŁONA, ODŚRODKOWOŚĆ, DZIURA, SIŁACZ, TAUTOLOGIA, ALIENACJA, PUCH, PAŃSTWO POLICYJNE, JEDNOŚĆ, RAJTUZY, MONILOFITY, FIZJOLOGIA, WIETRZENIE FIZYCZNE, DRAMAT SĄDOWY, WIELORYBNICTWO, ANTYBIOZA, KLASTER GENÓW, NOMADA, PODCHWYTLIWOŚĆ, NIEOSTROŚĆ, PACZKA, PRZEJŚCIE, CASCO, MŁAK, HELIOFIZYKA, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, ŁAZIK, PĘTAK, GRAF DWUDZIELNY, SIODŁO JUCZNE, CHUJNIA, CENOTAF, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, REPETYTYWNOŚĆ, STROFOIDA, KOŁOWRÓT, NEUROCHEMIA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, OKRES OCHRONNY, AURA, MŁYNEK MODLITEWNY, ZNAJDA, STORMBERGIA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, STRATEG, PRZEZROCZYSTOŚĆ, ASTER SERCOWATY, CIŚNIENIE KRWI, PIŻMAK, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, NIEDOPUSZCZENIE, PRZEBIEG, CZERECHA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, ZBIÓR MANDELBROTA, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, BĘKARCTWO, WYRÓB TYTONIOWY, AWIZO, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, MOKASYNY, PIERWOTNIAK, WYBUCH WŁAŚCIWY, TREND HORYZONTALNY, PÓŁKWATEREK, DRUK TYPOGRAFICZNY, ALLEGRETTO, WOLNOŚĆ, RYCERZ ROZBÓJNIK, NAWIEW, KOLONEL, GÓRY ZAŁOMOWE, AKSAMITNA REWOLUCJA, NIESTANOWCZOŚĆ, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, WATA, HALLOWEEN, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, NUNCJUSZ, SZAŁWIA, WKŁADKA, AKSJOMAT PASCHA, APARAT ARTYKULACYJNY, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, PUNKT TRANSFEROWY, ŻUREK, NIEPRZECHODNIOŚĆ, METODA SHEPARDA, MŁAKA, ZDROWIE, LOWELL, RZĄD KOALICYJNY, NIEUŻYWALNOŚĆ, PODPINKA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, PRĄD, SIŁA WYŻSZA, EONIZM, HYDROCHEMIA, MUSZKIETER, MYRMEKOFIL, KLUCZ GŁÓWNY, ZŁUDNOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, PALIATYWA, EKSTRAKLASA, FUKS, KURTYNA SKALNA, PRZECIWOBRAZ, NIEOKREŚLONOŚĆ, LIGOWIEC, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, STARSZYZNA, ŚWIATŁO DZIENNE, KOLBA, INFUŁAT, NIESYMETRYCZNOŚĆ, POZYCJONOWANIE, PRAWICZEK, ZDANIE JEDNOSTKOWE, ELITARYSTA, MIKROTECHNOLOGIA, CHOROBA HORTONA, NAPROTECHNOLOGIA, KRÓWKA, PRZEWÓD GOŁY, OPĘTANY, ŁAGODNOŚĆ, RECEPTA PUNKTOWA, ZEGAR ELEKTRONICZNY, TRIADA KARTAGENERA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, ŻYWA LEKCJA, APRIORYZM, NIEBOSZCZYK, OGNIWO KOROZYJNE, GARDEROBA, ROTACJA, SOLAMNIA, CZASOWNIK FRAZALNY, NISKOŚĆ, HEGEMON, ?BEZPRODUKTYWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.363 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MATEMATYCE - TAKIE PRZEKSZTAŁCENIE PŁASZCZYZNY, KTÓRE ZACHOWUJE WSPÓŁLINIOWOŚĆ PUNKTÓW I JEDNOCZEŚNIE NIE ZMIENIA ŚRODKA HOMOLOGII I POZYCJI PUNKTÓW NA OSI HOMOLOGII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MATEMATYCE - TAKIE PRZEKSZTAŁCENIE PŁASZCZYZNY, KTÓRE ZACHOWUJE WSPÓŁLINIOWOŚĆ PUNKTÓW I JEDNOCZEŚNIE NIE ZMIENIA ŚRODKA HOMOLOGII I POZYCJI PUNKTÓW NA OSI HOMOLOGII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HOMOLOGIA w matematyce - takie przekształcenie płaszczyzny, które zachowuje współliniowość punktów i jednocześnie nie zmienia środka homologii i pozycji punktów na osi homologii (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HOMOLOGIA
w matematyce - takie przekształcenie płaszczyzny, które zachowuje współliniowość punktów i jednocześnie nie zmienia środka homologii i pozycji punktów na osi homologii (na 9 lit.).

Oprócz W MATEMATYCE - TAKIE PRZEKSZTAŁCENIE PŁASZCZYZNY, KTÓRE ZACHOWUJE WSPÓŁLINIOWOŚĆ PUNKTÓW I JEDNOCZEŚNIE NIE ZMIENIA ŚRODKA HOMOLOGII I POZYCJI PUNKTÓW NA OSI HOMOLOGII sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - W MATEMATYCE - TAKIE PRZEKSZTAŁCENIE PŁASZCZYZNY, KTÓRE ZACHOWUJE WSPÓŁLINIOWOŚĆ PUNKTÓW I JEDNOCZEŚNIE NIE ZMIENIA ŚRODKA HOMOLOGII I POZYCJI PUNKTÓW NA OSI HOMOLOGII. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast