KOSZULA, KTÓRA MA KRÓJ PODOBNY DO POLO (NIE JEST ROZPINANA DO SAMEGO DOŁU, A JEDYNIE DO POŁOWY, Z KTÓREGO TO POWODU TRZEBA JĄ ZAKŁADAĆ PRZEZ GŁOWĘ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POPOVER to:

koszula, która ma krój podobny do polo (nie jest rozpinana do samego dołu, a jedynie do połowy, z którego to powodu trzeba ją zakładać przez głowę) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOSZULA, KTÓRA MA KRÓJ PODOBNY DO POLO (NIE JEST ROZPINANA DO SAMEGO DOŁU, A JEDYNIE DO POŁOWY, Z KTÓREGO TO POWODU TRZEBA JĄ ZAKŁADAĆ PRZEZ GŁOWĘ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.147

INDUKTYWNOŚĆ, ONOMASTYKA, TRAWERS, UZALEŻNIONY, SNOBISTYCZNOŚĆ, TUTORIAL, MIECZ PÓŁTORARĘCZNY, WIAROŁOMSTWO, KASZANA, GEN DOMINUJĄCY, NASADA, IDIOLATRIA, CENOTAF, WYDATKI BUDŻETOWE, ANTYSZACHY, RETRANSMISJA, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, MACIERZ KWADRATOWA, HIPPISKA, ODCZYNIACZ, SZTYWNIACTWO, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, ANTARKTYKA, ZBIÓR DYSKRETNY, JELITODYSZNE, ŚMIESZKA, PIĘTA, PALUDAMENTUM, ARIANE, SERMONIZM, AMINOKWAS BIAŁKOWY, ROZDZIELCA, PRZYCZYNA MATERIALNA, DOBITNOŚĆ, BADYLARZ, PLAZMA, FLUNITRAZEPAM, SŁONOROŚL, LEASING OPERACYJNY, TARCZKA, DYON, LEKTORAT, OROGENEZA ALPEJSKA, KRYTERIUM HURWICZA, HORMON, BRYCZESY, DOBÓR SZTUCZNY, SZCZEPONOGI, ŁOŻNIK, WIECZERNICA GÓROLUBKA, MIEDŹ, ŚCIANKA, SKALA RICHTERA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, CNOTA, SIATKÓWKA, METABOLIT WTÓRNY, DERMOKOSMETYK, ARCYDZIEŁO, OSZUKANIEC, PRZODOMÓZGOWIE, PHISHER, HARFA EOLSKA, ZNAJDKA, AGREGAT POMPOWY, POSEŁ DIETETYCZNY, JĘZYK TAJSKI, ULĘGAŁKA, PRZEDWIECZNOŚĆ, SZATA SPOCZYNKOWA, ZGREDEK, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, NIEŻYWOTNOŚĆ, OBCY, NIEOPANOWANIE, NASZ CZŁOWIEK, CHŁOPEK-ROZTROPEK, BRAMKARZ, LEGAWIEC, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, KRET, DWUKROTNOŚĆ, DEKANAT, KILKUNASTOLATKA, RAMIENICA OMSZONA, AUTOEKSPRESJA, ŻEREMIA, DOMATOR, AKORD NONOWY, PLATFORMA PROCESOROWA, MIKROREAKTOR, LEKSYKOSTATYSTYKA, ODMIENNOŚĆ, IPERYT, GŁOWNIA, RZADKOŚĆ, ŚWIATŁO DZIENNE, GARBATY ANIOŁEK, STACJA ZAKŁADOWA, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, JUNTA, UJGURSKI, AKREDYTYWA, NEUROPRZEKAŹNIK, WTYCZKA, WALEC HIPERBOLICZNY, AUTOTELICZNOŚĆ, NIEGODZIWOŚĆ, OSTROGONY, RYBA WYMARŁA, FATALIZM, ALF, GALARETA, TOWIANIZM, KARATE TRADYCYJNE, ROTATOR, BOCHENEK, KOMUNIA, ZAPRASKA, KONTRMANIFESTACJA, BŁONA DOPOCHWOWA, UKŁAD SŁONECZNY, NIEWYRAZISTOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, OBWÓD ŁOWIECKI, MORDOKLEJKA, NIEDOKŁADNOŚĆ, GILOTYNA HUME'A, POZYTYWIZM, MISJE, METEORYT HED, SPADKOBRANIE, PODPORA, MERZYK KROPKOWANY, PROFESJA, KAZARKA CZUBATA, OSKARŻYCIEL, POHYBEL, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, POLITYKA, INDIAŃSKI, JĘZYK NANDORIŃSKI, SZPRYCA, KLASTER REGIONALNY, GEOMETRIA CZYSTA, POSTĘP TECHNICZNY, JELITO PROSTE, WIERZBÓWKA, ZASADA, PRZEDSZKOLE, PODEJŹRZON, BUŁGARYSTYKA, CHLEBEK PSZCZELI, JESIOTRY, SEPTYMA, PRODUCENTKA, GOL KONTAKTOWY, DWA OGNIE, URLOP WYPOCZYNKOWY, PALOS, REGLAN, SELENEK, NIENOWOCZESNOŚĆ, GLADIATORSTWO, MATERIAŁ, AHISTORYCZNOŚĆ, NOOBEK, LANDARA, WALEC ELIPTYCZNY, ADWOKACJA, TARCIE, CHAŁUPNICZKA, BRUTALNOŚĆ, EDIAKAR, PRODUKT GLOBALNY, CIERLIK, OBŁOŚĆ, TRĄBOWCE, PLANETARIUM, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, ZASADA HUYGENSA, GĘSTOŚĆ, KOLUMNA UWIĘZŁA, ORCZYK, RYWALKA, CYGAŃSKIE DZIECKO, WOAL, GALERA, APPALOOSA, NORMATYWISTA, ZAĆMA POURAZOWA, ELASTYK, MATERIA AUTOCHTONICZNA, DEKREMENT TŁUMIENIA, ŚLAD TOROWY, GROTMARSEL, PIRAT DROGOWY, CZARODZIEJSKI KRĄG, FILM KATASTROFICZNY, POWOLNOŚĆ, WSPÓŁRZĄDCA, STARONORDYJSKI, BRZMIENIE, POPĘDLIWOŚĆ, OSŁONKA RDZENNA, TERMOGRAM, POSTSCRIPT, RYBA AMFIDROMICZNA, GONADOTROPINA, GRZYWA FALI, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, SAMOOKREŚLENIE, SZARY KONIEC, TRAWERS, OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, SPRĘŻYNA UDERZENIOWA, MIĘSO, PISIA, NIETOPERZE, CZORT, DYSKONTO, NOLDOR, ANTROPOCENTRYZM, TEOLOGIA APOFATYCZNA, PRZYCZÓŁEK, PRAWO OBYWATELSKIE, SAMOPOŚWIĘCENIE, NARKOTYK TWARDY, WYCINEK KULI, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, ŻYŁA GŁÓWNA GÓRNA, KRÓJ, GRZYB JADALNY, NISZA NIWALNA, PROSTOLINIOWOŚĆ, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, GZYMS, CZARCZAF, PROBLEM BAZYLEJSKI, SOCJOLOGIA HISTORYCZNA, WARTOŚCIOWOŚĆ, POWAŻNOŚĆ, ZAPAŁECZKA, JELEŃ AKSIS, OPRYCHÓWKA, KREDKA WOSKOWA, ETER, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, NIEKROPIEŃ, DROGA APIJSKA, PAŃSTWO AUTORYTARNE, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, ZWIĄZEK REWIZYJNY, WSZECHMOCNOŚĆ, ORATORIANIE, ŚWIADKOWA, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, GITARIADA, DOGRYWKA, REGENT, MANICURZYSTKA, SKOCZKOWCE, WYDERKA, GORĄCZKA HAVERHILL, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, INICJATYWA PRYWATNA, EFEKTYWNOŚĆ, BULWA, DEINSTALACJA, GORĄCZKA, KSIĘGA ŁAWNICZA, OGNIWO WESTONA, EHDV, DEKRET, AKT WYKONAWCZY, ŻYLAKI, POPRZEDNICZKA, METAPLAN, EKSPRES DZBANKOWY, ALMUKANTARAT, DOLINA RYNNOWA, KONWERGENCJA, DUŻY PION, RÓWNIK, MANUFAKTURA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, KWEF, DONŻON, OCZEPINY, FUNDUSZ PREWENCYJNY, NAZWA PUSTA, ZASTRZALIN TOTARA, NABÓJ BOJOWY, REWIA, ZAPORA MINOWA, BOKS, DOBRO PRYWATNE, ?STRUNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.147 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOSZULA, KTÓRA MA KRÓJ PODOBNY DO POLO (NIE JEST ROZPINANA DO SAMEGO DOŁU, A JEDYNIE DO POŁOWY, Z KTÓREGO TO POWODU TRZEBA JĄ ZAKŁADAĆ PRZEZ GŁOWĘ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOSZULA, KTÓRA MA KRÓJ PODOBNY DO POLO (NIE JEST ROZPINANA DO SAMEGO DOŁU, A JEDYNIE DO POŁOWY, Z KTÓREGO TO POWODU TRZEBA JĄ ZAKŁADAĆ PRZEZ GŁOWĘ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POPOVER koszula, która ma krój podobny do polo (nie jest rozpinana do samego dołu, a jedynie do połowy, z którego to powodu trzeba ją zakładać przez głowę) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POPOVER
koszula, która ma krój podobny do polo (nie jest rozpinana do samego dołu, a jedynie do połowy, z którego to powodu trzeba ją zakładać przez głowę) (na 7 lit.).

Oprócz KOSZULA, KTÓRA MA KRÓJ PODOBNY DO POLO (NIE JEST ROZPINANA DO SAMEGO DOŁU, A JEDYNIE DO POŁOWY, Z KTÓREGO TO POWODU TRZEBA JĄ ZAKŁADAĆ PRZEZ GŁOWĘ) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KOSZULA, KTÓRA MA KRÓJ PODOBNY DO POLO (NIE JEST ROZPINANA DO SAMEGO DOŁU, A JEDYNIE DO POŁOWY, Z KTÓREGO TO POWODU TRZEBA JĄ ZAKŁADAĆ PRZEZ GŁOWĘ). Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x