SSAKI JAJORODNE, PROTOTHERIA - NAJBARDZIEJ PIERWOTNA PODGROMADA SSAKÓW, OBEJMUJĄCA JEDEN WSPÓŁCZESNY RZĄD - STEKOWCE (MONOTREMATA); WIĘKSZOŚĆ ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO TEJ GRUPY WYMARŁA, TAKSON JEST WSPÓŁCZEŚNIE REPREZENTOWANY PRZEZ DZIOBAKA I KILKA GATUNKÓW KOLCZATEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRASSAKI to:

ssaki jajorodne, Prototheria - najbardziej pierwotna podgromada ssaków, obejmująca jeden współczesny rząd - stekowce (Monotremata); większość zwierząt należących do tej grupy wymarła, takson jest współcześnie reprezentowany przez dziobaka i kilka gatunków kolczatek (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SSAKI JAJORODNE, PROTOTHERIA - NAJBARDZIEJ PIERWOTNA PODGROMADA SSAKÓW, OBEJMUJĄCA JEDEN WSPÓŁCZESNY RZĄD - STEKOWCE (MONOTREMATA); WIĘKSZOŚĆ ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO TEJ GRUPY WYMARŁA, TAKSON JEST WSPÓŁCZEŚNIE REPREZENTOWANY PRZEZ DZIOBAKA I KILKA GATUNKÓW KOLCZATEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.815

WĘŻÓWKA PALMIASTA, LINIJKA, SPÓŁKA PUBLICZNA, SSAK MORSKI, ELEKTRON WALENCYJNY, SZATAN, WEKSEL WŁASNY, DOLICHOZUCH, PENIS, BAZA NOCLEGOWA, CZAS, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, FARBA KLEJOWA, KOMISJA, PIANA, ELEGIA, FUZJA HORYZONTALNA, PASZPORT KONSULARNY, TRZMIELEC, BÓJ SPOTKANIOWY, ŁODZIKOWATE, ALTANNIKI, DURNOWATOŚĆ, SYGNAŁ DYSKRETNY, KAPAROWCE, IMPLIKACJA MATERIALNA, KONCERT, GRZEŚ, UFNOŚĆ, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PENTAPLOID, JĘZYK KAUKASKI, SIECZKA, KANCELARIA TAJNA, MIESZANIEC, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, EWENKIJKA, ATU, PRZYKRYWKA, SZPITALNICTWO, OPTYKA, GOGLE, ALDEHYD TRICHLOROOCTOWY, POWIEŚĆ MŁODZIEŻOWA, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, LEGALIZM, USTERZENIE RUDLICKIEGO, KLUCZ, NEGACJONIZM, TANIEC BRZUCHA, JĘZYK NAWAHO, MATEMATYKA STOSOWANA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, RZADZIZNA, SOŁECTWO, PRAŻARŁACZE, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, EUGLENOWCE, ZAPALENIEC, RYCERSKOŚĆ, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, PSYCHOTERAPIA GESTALT, NADZÓR BANKOWY, POTAJEMNOŚĆ, KATASTROFICZNOŚĆ, PLEBEJUSZ, MAŁOŚĆ, EKSPRESOWOŚĆ, PLURALIS, PIERWSZORZĘD, LEKCJA, SAGOWCOWE, SURFAKTANT, ALBULOKSZTAŁTNE, SŁAWIAŃSKI, ROSZCZENIE ZWROTNE, STRAJK OKUPACYJNY, GŁOWICA BOJOWA, JĘZYK SATEMOWY, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, PSYCHOANALIZA, MASZT, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, BEHRENS, PARTER OGRODOWY, NEGATYW, CIEKAWSKOŚĆ, JEVONS, POWYWRACANIE, BURZA PIASKOWA, PODWIECZÓR, POZIOMY TRANSFER GENÓW, KONCERNIAK, ZABYTEK NIERUCHOMY, KŁĘK, WSTĘGA MÖBIUSA, OMIEG GÓRSKI, ZAŁATWIANIE, MAŹ PŁODOWA, SPEKTAKL MUZYCZNY, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, BŁONA MIELINOWA, GRYZETKA, GAJOWIEC ŻÓŁTY, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, WKŁAD MIESZKANIOWY, METODA STRZAŁÓW, RYJKONOSY, MEZOATOM, ANHYDRYT, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, BŁYSK, BŁOTNIARKA, LINEARNOŚĆ, TOLERASTIA, ADIANTOWATE, ARCHIWALNOŚĆ, MASZYNA TURINGA, ALTOSTRATUS, LOG, ŁUG, DELIRIANT, BOGATE MEDIA, FAJKA WODNA, GRZYB ZAJĄCOWY, WOSZCZEK, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, WARZĘCHA MAŁA, KONSTRUKTYWNOŚĆ, KOMUNAŁKA, ZACNOŚĆ, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, DŁUGOSZPAROWATE, WZW G, GLIPTODONTY, PIENIĄDZ TOWAROWY, PASJONISTA, PALISADA, NUMERACJA PORZĄDKOWA, TEATR, AUTOTOMIA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, PIROKSEN, AMORY, TARCICA, UMM AL-KAJWAJN, LORINANOZAUR, COURANTE, TRĄBKA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, URZĄDZENIE WEJŚCIA, KOTURN, SZENILA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, LIDER, MLECZKO, BERGAMOTKA, LATAWCE, OGBURN, INA, NIELITOŚCIWOŚĆ, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, KLISZA FOTOGRAFICZNA, BALAST, WICIOWCE, KURIER PODHALAŃSKI, WIR PIASKOWY, ZAGADKA, MIKROKROPKA, GĘDZIOLENIE, DRUGI PLAN, LOTOKOT FILIPIŃSKI, JUTA, LAUFER KRÓLEWSKI, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, QUENDË, CZYNNIK SYTUACYJNY, HISTON ŁĄCZNIKOWY, BOREWICZ, ŻUK, UTWARDZACZ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, METAMERIA, EP, STYGOFAUNA, ZŁOTÓWA, CZARCIE NASIENIE, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, KOŁO SEGNERA, DYSK ELASTYCZNY, BARWICA, WIECZNE PIÓRO, OBJAWIENIE, MIKROKULTURA, FALA NOŚNA, SIERŚĆ, APERTYZACJA, ŻEBRO, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, PRACOHOLICZKA, CYRKUMFLEKS, KOŁO, DOMEK JEDNORODZINNY, JĘZYK WU, LOT GODOWY, JEDYNE, LABRADOR, TANIEC, MYDELNICZKA, POINTYLIZM, BECHER, KRETOWINA, TALERZE ORKIESTROWE, KINO, ZEBRA, KUKUŁKA, ZAPORA MINOWA, KWARC ZIELONY, PLEJADY, ŚWIECA, WYCHUCHOLE, POJEDYNKA, SZORSTKOŚĆ, KĄT PADANIA, NITROZOBAKTERIA, WILK NOWOFUNDLANDZKI, PAMIĄTKOWOŚĆ, ZŁAMANIE OTWARTE, ROŚLINA WYMARŁA, LICZBA PARZYSTA, ROZSADNIK, UMBRIEL, RADIACJA ADAPTACYJNA, ŚWIECA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, PRACOBIORCA, HELLENIZM, SUS, ALI, TERBINAFINA, FUGA, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, CZWORONOGI, KLUCHY, HETERODUPLEKS, NIESTEROIDOWY LEK PRZECIWZAPALNY, RODAK, PROM ŚRÓDLĄDOWY, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, SYMULTANA, ALARM OZONOWY, ZAWAŁ, PAPROTKA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, DYSKONTYNUACJA, WIELOPŁETWCOKSZTAŁTNE, FIREWALL, KOLEGA PO PIÓRZE, DIKETON, KONWEJER, BŁONA FOTOGRAFICZNA, SUBTELNOŚĆ, POLEWKA, WYSTAWNOŚĆ, ORONGO, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, HERMA, WNĘTROSTWO, NIEWYCZUWALNOŚĆ, KAPTURCE, NEWRALGICZNOŚĆ, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, ZAWÓR REGULACYJNY, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, GEN SPRZĘŻONY, DIPLOTOMODON, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, KANAŁ PACHWINOWY, WIRKI TRÓJJELITOWE, EFEKT DOPPLERA, SKRZYDEŁKO, PRZEGLĄD, WENLAFAKSYNA, TSUNAML, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, POŻAR, ELBAIT, AKT PŁCIOWY, MIÓD, VIOLA DA BRACCIO, ANGIELSKOŚĆ, GRZEBIĄCE, PISUAR, DEMODEKOZA, ŁAJDACKOŚĆ, ODCIEK, ?CHOLESTERYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.815 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SSAKI JAJORODNE, PROTOTHERIA - NAJBARDZIEJ PIERWOTNA PODGROMADA SSAKÓW, OBEJMUJĄCA JEDEN WSPÓŁCZESNY RZĄD - STEKOWCE (MONOTREMATA); WIĘKSZOŚĆ ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO TEJ GRUPY WYMARŁA, TAKSON JEST WSPÓŁCZEŚNIE REPREZENTOWANY PRZEZ DZIOBAKA I KILKA GATUNKÓW KOLCZATEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SSAKI JAJORODNE, PROTOTHERIA - NAJBARDZIEJ PIERWOTNA PODGROMADA SSAKÓW, OBEJMUJĄCA JEDEN WSPÓŁCZESNY RZĄD - STEKOWCE (MONOTREMATA); WIĘKSZOŚĆ ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO TEJ GRUPY WYMARŁA, TAKSON JEST WSPÓŁCZEŚNIE REPREZENTOWANY PRZEZ DZIOBAKA I KILKA GATUNKÓW KOLCZATEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRASSAKI ssaki jajorodne, Prototheria - najbardziej pierwotna podgromada ssaków, obejmująca jeden współczesny rząd - stekowce (Monotremata); większość zwierząt należących do tej grupy wymarła, takson jest współcześnie reprezentowany przez dziobaka i kilka gatunków kolczatek (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRASSAKI
ssaki jajorodne, Prototheria - najbardziej pierwotna podgromada ssaków, obejmująca jeden współczesny rząd - stekowce (Monotremata); większość zwierząt należących do tej grupy wymarła, takson jest współcześnie reprezentowany przez dziobaka i kilka gatunków kolczatek (na 8 lit.).

Oprócz SSAKI JAJORODNE, PROTOTHERIA - NAJBARDZIEJ PIERWOTNA PODGROMADA SSAKÓW, OBEJMUJĄCA JEDEN WSPÓŁCZESNY RZĄD - STEKOWCE (MONOTREMATA); WIĘKSZOŚĆ ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO TEJ GRUPY WYMARŁA, TAKSON JEST WSPÓŁCZEŚNIE REPREZENTOWANY PRZEZ DZIOBAKA I KILKA GATUNKÓW KOLCZATEK sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - SSAKI JAJORODNE, PROTOTHERIA - NAJBARDZIEJ PIERWOTNA PODGROMADA SSAKÓW, OBEJMUJĄCA JEDEN WSPÓŁCZESNY RZĄD - STEKOWCE (MONOTREMATA); WIĘKSZOŚĆ ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO TEJ GRUPY WYMARŁA, TAKSON JEST WSPÓŁCZEŚNIE REPREZENTOWANY PRZEZ DZIOBAKA I KILKA GATUNKÓW KOLCZATEK. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x