Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TO, ŻE COŚ JEST CHWIEJNE, RUCHOME, NIE JEST STABILNIE PODPARTE ALBO NIE STANOWI STABILNEGO PODPARCIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHYBOTLIWOŚĆ to:

to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 12 lit.)NIESTABILNOŚĆ to:

to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 13 lit.)NIESTATECZNOŚĆ to:

to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST CHWIEJNE, RUCHOME, NIE JEST STABILNIE PODPARTE ALBO NIE STANOWI STABILNEGO PODPARCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.875

CZŁOWIEKOWATE, COPYPASTA, NAŚLADOWCA, WYSTĘP, NIEMORALNOŚĆ, CZERWONE CIAŁKO KRWI, ROZKŁAD MAXWELLA, TRANSPARENTNOŚĆ, GĘSTOŚĆ PLANCKA, RÓŻOWE SŁONIE, WYSOKI KOMISARZ, NIELOTNOŚĆ, WYWROTOWIEC, TRASZKA GÓRSKA, KANIBALIZACJA, WESTERN, FIGA, ODWRACACZ CIĄGU, KOD JĘZYKOWY, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, ZBOCZENIEC, PARPOSZ, SYMPATYCZNOŚĆ, SEKSTA, KAPRYŚNICA, CZĄSTKA, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, HISTORIA, ZACHOWANIE, ŚLIMAK, NANOMETR, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, MSZA, ZDROWY, PRZEKŁADANIEC, LÓD, ZAKWAS, MINISTER, SZMIZETKA, JĘZYK BERTA, BIEDAK, RHIZOBIUM, ZBIERACZ, WYROŚL, MUZA, ZDARZENIOWOŚĆ, HAKONOS, BALON PILOTOWY, CZARNA SKRZYNKA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, CHUJOWIZNA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, MOŻDŻEŃ, MODELOWOŚĆ, RYBY KOPALNE, KRZYŻ MALTAŃSKI, ANTYKWA, COB, STRATEG, BYLEJAKOŚĆ, HYDROŻEL, ZAJĄC SZARAK, CEWNIK, INTENSJA, BRZYDACTWO, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, PALUDAMENT, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, CHODNICZEK, ZERÓWKA, WODA POZAKLASOWA, MINIATURA, NEUROPROTEKCJA, OLINOWANIE, VALYRIA, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, DYSTANS, PREPOTENCJA, SIECZKA, ROZDŹWIĘK, SER PODPUSZCZKOWY, PIERWSZAK, NIEPOROZUMIENIE, SUPOZYCJA, HLAK, SZARPAK, FAJNOŚĆ, ŻYWIENIE WIARY, RÓWNOWAGA STACJONARNA, POWOLNOŚĆ, OPOZYCJA, FIRMA, SYMULACJONIZM, STONOGA MUROWA, AWANSCENA, CZTERDZIESTKA, WALEC ELIPTYCZNY, ALTOSTRATUS, CENA SPRZEDAŻY, NIELOTNOŚĆ, OBRAZA BOSKA, KATEGORIA MUSZA, MŁODZIK STARSZY, SIARCZEK, CZASOWNIK FRAZALNY, PROTAGONISTA, MINIPIŁKA, OKIENKO, TRAWA KANARYJSKA, NIEGODZIWOŚĆ, WOLNA KONKURENCJA, WSZECHBYT, POWAGA, WYWÓZ, MANEWROWY, DITLENEK, PRZYSADKA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PŁASKOZIEMCA, OKRES OCHRONNY, SZCZEGÓLNOŚĆ, KOSZYK, RZEŚKOŚĆ, RATOWNICTWO TECHNICZNE, JEDNOSTKA, SOFCIK, PERFUMKI, HODOWLA ZARODOWA, DYSKRECJA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, SAMOGŁOSKA OTWARTA, PSIARKA, GŁOWNIA, MOLTON, JEDYNKA, AKTORKA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, WARSTWOWANIE, IDIOMAT, KANAŁ ŻEGLOWNY, ŁĄCZNIK, GEREZA ANGOLAŃSKA, SAŁO, FUNKCJONALNY ANALFABETA, KĄPIEL, GROSZ PRZY DUSZY, PADACZKA ODRUCHOWA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, THRILLER, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, MINIMALIZM, UPRZYTAMNIANIE, DINKS, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, BABRAŁA, POŁOŻENIE, CYKORIA KORZENIOWA, KONKURENCJA DOSKONAŁA, NIEOKREŚLENIE, ZASŁONA, KIERUNKOWOŚĆ, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, WYBIERACZ, BUDOWA, EGRETA, SŁUSZNOŚĆ, INFLACJA UKRYTA, PORZĄDEK CIĄGŁY, PEŁNIA, CZESKI FILM, POWTARZALNOŚĆ, WYRÓB SPIRYTUSOWY, MIEDZIORYTNICTWO, LICZEBNOŚĆ, PROSEKTORIUM, ŚCIANA DZIAŁOWA, MAJEUTYKA, MURARKA RUDA, WIZJONER, DELFINY OCEANICZNE, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, POWŁOKA, HERMETYCZNOŚĆ, PRZETWÓRCZOŚĆ, TUNEL, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, WIDEOFON, ADOPCJA, ŁAPACZKA, MATA GRAWITACYJNA, KUKLIK SZKARŁATNY, ASYSTENTKA, CZERWONKA, PIEPRZ, PAPROCIE, BEZPROBLEMOWOŚĆ, OWOC POZORNY, OBLĘŻENIEC, UTYLITARNOŚĆ, RYBONUKLEOZYD, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, GAŁĘZIAK, ŚWIECA, CHŁOPIEC, KOZERA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, KROPLA W MORZU, GAZ OBOJĘTNY, HALIT, NIEDOWIARSTWO, BŁĄD FORMALNY, CHLUBNOŚĆ, OWEROL, ODPŁYW, MASKA, MANDAT, PODRÓŻ, PEWNOŚĆ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, WALOR, REPUBLIKA JAKUCKA, AJDUKIEWICZ, HABIT, ROMANS, ROŚLINA SOLNISKOWA, NIEDOZWOLONOŚĆ, PŁUG WIRNIKOWY, ENERGICZNOŚĆ, ŁAPACZ, ZALEŻNOŚĆ, ASYSTA, OKSYTAŃSKI, UŁAMEK PROSTY, KUC CONNEMARA, ŚLUB CYWILNY, SAMOZNISZCZENIE, WOREK, TREN, POMNIK, ZABYTEK NIERUCHOMY, KOŚĆ GUZICZNA, CHEDDAR, HALMA, SADOWNICTWO, EXLIBRIS, PŁONIWOWCE, POCZĄTEK, DŻUNGLA, POLITYKA PODATKOWA, PRAWO HUBBLE'A, CAŁUN TURYŃSKI, NANSUK, BONUSIK, DUSZA WOŁOWA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, PRAKTYCZNOŚĆ, ŻÓŁTY PAS, ZEWNĘTRZE, ESKALATOR, WRAK CZŁOWIEKA, ŹRÓDŁO INFORMACJI, ALFABET MIGANY, SŁONECZNOŚĆ, SZALEŃSTWO, MENADŻER, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, MNOŻNIK, BETKA, OPIEKUN, ZACHÓD, SYNDROM PARYSKI, RASOWOŚĆ, DODATEK WYRÓWNAWCZY, NIECZYNNOŚĆ, LUGIER, NIEOKRZESANIEC, SYSTEM KOMPUTEROWY, ZAROST, PROMOTOR, PEŁNIA, SATYRA, EP, IMPAS, MATKA ZASTĘPCZA, SUPERRAKIETA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, ODZIERCA, KROK, MIKROPRĄD, JEGOMOŚĆ, MIASTO WOJEWÓDZKIE, JADZICA, RACJONALIZACJA, ERGOTERAPEUTA, CZARCIE NASIENIE, KOMUNIKACYJNOŚĆ, COŚ NIECOŚ, SUBTELNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.875 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST CHWIEJNE, RUCHOME, NIE JEST STABILNIE PODPARTE ALBO NIE STANOWI STABILNEGO PODPARCIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
chybotliwość, to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 12 lit.)
niestabilność, to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 13 lit.)
niestateczność, to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHYBOTLIWOŚĆ
to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 12 lit.).
NIESTABILNOŚĆ
to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 13 lit.).
NIESTATECZNOŚĆ
to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x