TO, ŻE COŚ JEST CHWIEJNE, RUCHOME, NIE JEST STABILNIE PODPARTE ALBO NIE STANOWI STABILNEGO PODPARCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHYBOTLIWOŚĆ to:

to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 12 lit.)NIESTABILNOŚĆ to:

to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 13 lit.)NIESTATECZNOŚĆ to:

to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST CHWIEJNE, RUCHOME, NIE JEST STABILNIE PODPARTE ALBO NIE STANOWI STABILNEGO PODPARCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.018

AS W RĘKAWIE, WYDATKI BUDŻETOWE, WIADRO, PODCIŚNIENIE, SERNIK, IKAROWE SKRZYDŁA, BRZYDAL, EKSTRAWAGANCJA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, KASZANKA, PLAMA, PAŹDZIOR, ZAKOLE, JĘZYK GYYZ, POWIJAKI, GRA RPG, PRZEDMIOT, OSPAŁOŚĆ, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, BROWAR, JODEK, SZEREG CZASOWY, ODZYSK, CENZOR, WIELOZADANIOWOŚĆ, GAZ PRZEWODOWY, NIESZABLONOWOŚĆ, PODKŁAD, HARTOWNOŚĆ, PRZYPADEK, KAPERKA, LOKAJSTWO, BENZYNA OŁOWIOWA, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, SEGMENT, PRZEWODNICZKA, PAPROTNICA, FRYWOLNOŚĆ, LOMUSTYNA, NAŚLADOWCA, PROBLEM DECYZYJNY, ANGIOTENSYNA, KONCERT ŻYCZEŃ, PASZCZUR, DIOGENIT, NIERÓBKA CZARNIAWA, MIANOWNIK, CZARNA DZIURA, FORMACJA, MACIERZ NIEOSOBLIWA, BRYŁA SZTYWNA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, SYMETRIA FIGURY, OKRĄG WPISANY, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, ZGNIŁY KOMPROMIS, PODKŁADKA, ODMIANKA, GORĄCZKA, DWA OGNIE, NACISKANIE, MACIERZ NILPOTENTNA, GAMBIR, DEPOZYT, CZUBRICA, GRADIENT, NATURYSTKA, CYTOLOGIA, LAMPA ŁUKOWA, CALYPSO, CHEDDAR, LUBIEŻNOŚĆ, NIEZAWODOWIEC, DERMOKOSMETYK, NIEPOBOŻNOŚĆ, DRZEWO KOSMICZNE, CHUJÓWKA, KOPANINA, PROGRAM ROZRYWKOWY, GRUBOŚĆ, ANTYCYPACJA, KOŃ KLADRUBSKI, KARMA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, MODULARNOŚĆ, BYSTRZACHA, DZIWO, SZUPINKA, NIEDOTYKALNOŚĆ, PRZYLEPA, DINGS, OUTSIDER, OWOCNOŚĆ, LANDSZAFT, GALANTYNA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, PLURALIZM, HIPERPRZESTRZEŃ, OSET SINY, TURYSTYKA KONNA, POPYT NIEELASTYCZNY, BATALIA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, ROZDZIAŁ, TREPANG, POZIOM, TO COŚ, CHWALCA, ZACIĘTOŚĆ, EMFAZA, ŁACIŃSKOŚĆ, BŁĄD POMIARU, WIMBLEDON, HODOWLA PIERWOTNA, MITOSPOROWE, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, CENTRUM, ANEKS, GRZYBIARSTWO, KLUSKI ŚLĄSKIE, KASZTAN, KRASNAL, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, DALEKOWZROCZNOŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, NAROWISTOŚĆ, OWOC RZEKOMY, GRZYB ZAJĘCZY, MISZCZU, KANCERA, ZAGĘSZCZACZ, CZESKI FILM, APRIORYZM, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, PODEJŹRZON MARUNOWY, GŁOSKA PREPALATALNA, JĘZYK BERTA, MALOWANIE, NIEAKTYWNOŚĆ, BRĄZOWNIK, SAMOZNISZCZENIE, ŚMIERDZIEL, DUPERELA, KONSUMENT, GEOMETRYCZNOŚĆ, GRUPA PROSTA, OBRÓŻKA, DROGA, ROZDZIAŁEK, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, WYCHOWAWCZOŚĆ, WIDZOWNIA, KOMPARYCJA, ODJEMNIK, NIEMRAWOŚĆ, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, RAMIĘ, APTEKARZÓWNA, ŚLEPY STRZAŁ, TEREN, OKRES, KUREK, HUMANISTYKA, POPYT PROPORCJONALNY, KARMAZYN, REGENT, WYDAJNOŚĆ, SZKARADZIEJSTWO, CUDZOŁOŻNICA, ZABYTEK, KWASOTA, DUCHAMP, OBIECANKI CACANKI, MALFORMACJA MACICY, SYSTEM INFORMATYCZNY, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, PRĄD JEDNOFAZOWY, BEZDNIA, POWIEŚĆ MIŁOSNA, MIARODAJNOŚĆ, TRUP, REWANŻ, BURGER, UŁAMEK PROSTY, EGZAMIN POPRAWKOWY, ŚLUB CYWILNY, WIDZIMISIĘ, ZWOLNIENIE, UBOGOŚĆ, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, KALEKA UMYSŁOWY, SILNIK NISKOPRĘŻNY, POWAB, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, INFLACJA KOREKCYJNA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, SZCZEP, SILNIK ZAMKNIĘTY, NIENAGANNOŚĆ, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, UTWÓR WKŁADOWY, GALAKTOLIPID, BERMUDY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, FOLKSDOJCZ, BOLSZEWIZM, NIEPRAWOŚĆ, ŻÓŁW OLIWKOWY, KAPRYŚNIK, PAPROCIE, WOLNA SOBOTA, BELLADONA, NIEDOROZWÓJ, ZACHOWANIE, CURIOSUM, ANALIZA LITERACKA, BERGMANN, OCHRONA REZERWATOWA, CETIOZAUR, EROZYJNOŚĆ, KARMIENIE, SYNKLINA FAŁSZYWA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, EKRAN, SSAKI JAJORODNE, SZMELC, WAFEL, SIGNUM TEMPORIS, PANDERICHTYS, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, ŁAPCZYWIEC, POPRZEDNICA, OSOBA TRZECIA, CHODZĄCA REKLAMA, WIAROŁOMSTWO, PRZYZWOITKA, PODSYPANIE, SOLIDARNOŚĆ, KRUCHOŚĆ, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, CHYBKOŚĆ, INWOKACYJNOŚĆ, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, MINIALBUM, NOSICIEL, GŁUPKOWATOŚĆ, WIELOMĘSTWO, NIEZALEŻNOŚĆ, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, DZIEŁO POŚREDNIE, TELEFON, STAW KULISTY WOLNY, HUMOR SYTUACYJNY, DEFICYT BUDŻETOWY, DZIAŁANIE, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, MERZYK GROBLOWY, TAUTOLOGIA, WTÓRNIK, NIEPOKALANOŚĆ, SIEWNIK RZUTOWY, MŁOT, PRAWO WEWNĘTRZNE, BIELIZNA, KETEN, KONSEKWENTNOŚĆ, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, WEDGE, DOSTĘPNOŚĆ, ŚCIANKA DZIAŁOWA, ADA, NOŚNIK, RACHUNEK BANKOWY, BUKOWIANIN, ROMANS GOTYCKI, MIŚ, ARKEBUZER, KOSZTORYS INWESTORSKI, ROBOTY PRZYMUSOWE, RZEŹ, PASCHA, STONOGA MUROWA, TEMAT FLEKSYJNY, MATERIALNOŚĆ, SROGOŚĆ, PRAWO ZATRZYMANIA, DOGMAT, FUNDUSZ MIESZANY, ZADANIE, GNOJOWNIA, RAK SZLACHETNY, POLISA LOKACYJNA, CYGAN, BOCZEŃ, ELEGANTKA, OBLĘŻENIEC, ?UDAWACZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.018 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST CHWIEJNE, RUCHOME, NIE JEST STABILNIE PODPARTE ALBO NIE STANOWI STABILNEGO PODPARCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST CHWIEJNE, RUCHOME, NIE JEST STABILNIE PODPARTE ALBO NIE STANOWI STABILNEGO PODPARCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHYBOTLIWOŚĆ to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 12 lit.)
NIESTABILNOŚĆ to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 13 lit.)
NIESTATECZNOŚĆ to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHYBOTLIWOŚĆ
to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 12 lit.).
NIESTABILNOŚĆ
to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 13 lit.).
NIESTATECZNOŚĆ
to, że coś jest chwiejne, ruchome, nie jest stabilnie podparte albo nie stanowi stabilnego podparcia (na 14 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST CHWIEJNE, RUCHOME, NIE JEST STABILNIE PODPARTE ALBO NIE STANOWI STABILNEGO PODPARCIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST CHWIEJNE, RUCHOME, NIE JEST STABILNIE PODPARTE ALBO NIE STANOWI STABILNEGO PODPARCIA. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x