PRZENOŚNIE O CZŁOWIEKU, KTÓRY NIE JEST ZDOLNY DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ, LOGICZNEGO MYŚLENIA W PEWNYM MOMENCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEUŻYWALNOŚĆ to:

przenośnie o człowieku, który nie jest zdolny do podejmowania działań, logicznego myślenia w pewnym momencie (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEUŻYWALNOŚĆ

NIEUŻYWALNOŚĆ to:

to, że coś pozostaje nieużywane przez jakiś czas (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE O CZŁOWIEKU, KTÓRY NIE JEST ZDOLNY DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ, LOGICZNEGO MYŚLENIA W PEWNYM MOMENCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.458

OMIEG WSCHODNI, GRZYB MODRZEWIOWY, KOLEŻEŃSTWO, KAPŁAN, TRAFNOŚĆ, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, CZYŚCIEC, SCHAB, PRĘDKOŚĆ, FIZYKA SŁOŃCA, TABLICA ASOCJACYJNA, POZYCJONER, AKTOR, PODJAZD, OMIEG GÓRSKI, BARWA OCHRONNA, PODNOSKA, KUDRIAWKA, BODZIEC WARUNKOWY, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, OGIEŃ OLIMPIJSKI, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, PIERWSZEŃSTWO, ALBAŃSKOŚĆ, MNICH, PRAWO OBYWATELSKIE, UCHWYT, GEOMETRIA CZYSTA, CHRUPKOŚĆ, SOS MALTAŃSKI, MINIPIŁKA, KOMUNA, KWAS LIZERGINOWY, KRĄGŁOŚĆ, ODLEWNIK, KOKARDKA, BANDEROWIEC, BOROWIK WILCZY, CHLORYN, KONSULTANT, ZARAŻONA, SAMOUCZEK, DOMNIEMANIE, ANTYLIBERALIZM, METALOFON, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, ENERGICZNOŚĆ, GATUNEK ALOCHRONICZNY, EFFIGIA, NÓŻ KIESZONKOWY, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, GUJOT, ROZSTRZYGALNOŚĆ, OFLAG, ALUZJA, SKAUT, AMANT, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, INWESTYCJA KRÓTKOTERMINOWA, CIAŁO SZTYWNE, ZABAWA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, REAKCJA KATALITYCZNA, WOLNOŚĆ, UMOWA KONTRAKCYJNA, SPÓŁKA PUBLICZNA, OPINIA PUBLICZNA, ZWIERCIADŁO, GROSZ PRZY DUSZY, INTENCJONALIZM, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, PRZODOMÓŻDŻE, ANGLOFOBIA, ZSYP, PERON WYSPOWY, BIAŁORUS, POMOC, ZACHWALACZ, ANTYBIOTYK, OLIWNIK, SAMOLOT BOMBOWY, ADWEKCJA, URLOP TACIERZYŃSKI, CENTRALNE, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, NIEOBLICZALNOŚĆ, SKACZELE, DALMIERZ OPTYCZNY, PRZECIWWAGA, WYŚCIG, SZEPTUN, LICZEBNIK GŁÓWNY, ROBOTA, OBRAZA BOSKA, ZAPCHANIE DZIURY, MIGDAŁ, WYTWÓRCZOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, RZECZOWNIK POSPOLITY, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, NIĆ, URODZENIE ŻYWE, DOMEK Z KART, TEORIA GALOIS, KŁUSAK ROSYJSKI, KOLEKTYWIZM, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, WERSJA KINOWA, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, EGZONUKLEAZA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, KOMA, KOSIARKA ROTACYJNA, MUŁ, PUNKT OGNIOWY, STRAŻNIK ŁOWIECKI, KOMÓRKA SOMATYCZNA, ANORMALNOŚĆ, WSZECHMOCNOŚĆ, TRANSMISJA, JAKOŚĆ, SILNIK BOCZNIKOWY, ŁEBEK, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, SYNEKURZYSTA, RĘCZNIK PLAŻOWY, SUPERPRZEBÓJ, TAUTOLOGIA, SZUM, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, BAWOLEC, GENTELMAN, TAJEMNICA, CZARCI POMIOT, BIOMETRYKA, LWICA, SZKOLNOŚĆ, POWIEŚĆ SENSACYJNA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, CYBERPUNK, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, ATRAKCYJNOŚĆ, RZECZYWISTOŚĆ, WIELOKULTUROWOŚĆ, WŚCIK DUPY, CIRROCUMULUS, KOLBA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, GORĄCZKA, ROZTWÓR IZOTONICZNY, ROK PRZESTĘPNY, KWAS GIBERELINOWY, JUNKIER, PRUSKOŚĆ, ODŁÓG, PRZEDMURZE, GLOBALNOŚĆ, GRUBODZIÓB, LIS, MULTIKULTURALIZM, MODUŁ SERWISOWY, KWIATUSZEK, PRZEMYŚLNOŚĆ, JĘZYKI TURAŃSKIE, MARRAN, BAŁTOLOGIA, CHŁOSTA, ROZPISKA, TELEFON, FOTOREALIZM, KOŃ KLADRUBSKI, ZATRUDNIENIE, BOCZEK, SZEW, PRZYCHYLNY WIATR, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, TUNBERGIA MYSORSKA, PARAPECIK, GRUPA PROSTA, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, ŻYWIZNA, JEŁOP, BEZROBOCIE UKRYTE, UPALNOŚĆ, DROGOMISTRZ, PROCES FIZYCZNY, JĘZYK MASZYNOWY, NIEOCHRZCZONY, MIĘKKIE SERCE, EUBAKTERIE, TORFOWISKO NISKIE, MAG, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, FPS, CHUJOWIZNA, PŁONINA, AUTSAJDER, KOMITOLOGIA, DZIEŁO SZTUKI, JAŁOWIZNA, PODJAZD, DZWONEK RĘCZNY, WARUGA, SATELITA, ARYJCZYK, MECHANIKA KWANTOWA, ILUZORYCZNOŚĆ, KORMOFITY, IRONICZNOŚĆ, PLECHOWIEC, ŁOPATKA, MSZAK, CHAMEFIT, LEKTOR, NIEPRZYJEMNOŚĆ, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, STAROŚĆ, LITERATURA FAKTU, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, ŚMIESZKA, LANGUSTYNKA, RAGLAN, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, WYROŚL, LUSTERKO, OKOLICZNIK CELU, PRZEGRODA, POBORCA, SĄD WOJENNY, ZWIJACZ, DUPLEKS, KONTROLKA, UZBROJENIE, CYWIL, CZĄSTKA ALFA, NADAWCA, AGREGAT POMPOWY, URZĘDNIK DWORSKI, OSESEK, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, MINÓG STRUMIENIOWY, CZŁOWIECZYNA, SZCZUPŁOŚĆ, JĘZYK INDIAŃSKI, NASIENNIK, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, MŁOT SPALINOWY, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, NUDNOŚĆ, ZASŁUŻONY, MORUS, BETON STRUNOWY, BIAŁA MAGIA, HALOFIT, ZAPAŁECZKA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, NOWOBOGACKI, MĘTNOŚĆ, SUBSTYTUCJA, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, GEN EPISTATYCZNY, PEDAGOG SPECJALNY, SPRAWNOŚĆ, MARGINALNOŚĆ, ROK KOŚCIELNY, WKŁADKA, PARTYKULARNOŚĆ, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, GUGIEL, QUASIMODO, NEWIRAPINA, GRUCZOŁ POTOWY, PRECEDENSOWOŚĆ, SIEĆ, SUMERYJKA, MINISTER BEZ TEKI, PULMAN, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, OLEJEK KAMFOROWY, KONSTRUKTYWNOŚĆ, WSKRZESICIEL, SAURON, WOAL, WŁADZA, FRATER, SZABAS, ZAŁOGANT, BIEGACZ, PLEBEJUSZ, OBSZAR GÓRNICZY, ATRYBUCJA, WĄTŁOŚĆ, NAJDUCH, SZKŁO AKRYLOWE, ?STOPKLATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE O CZŁOWIEKU, KTÓRY NIE JEST ZDOLNY DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ, LOGICZNEGO MYŚLENIA W PEWNYM MOMENCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE O CZŁOWIEKU, KTÓRY NIE JEST ZDOLNY DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ, LOGICZNEGO MYŚLENIA W PEWNYM MOMENCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEUŻYWALNOŚĆ przenośnie o człowieku, który nie jest zdolny do podejmowania działań, logicznego myślenia w pewnym momencie (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEUŻYWALNOŚĆ
przenośnie o człowieku, który nie jest zdolny do podejmowania działań, logicznego myślenia w pewnym momencie (na 13 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE O CZŁOWIEKU, KTÓRY NIE JEST ZDOLNY DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ, LOGICZNEGO MYŚLENIA W PEWNYM MOMENCIE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PRZENOŚNIE O CZŁOWIEKU, KTÓRY NIE JEST ZDOLNY DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ, LOGICZNEGO MYŚLENIA W PEWNYM MOMENCIE. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x