CZĘŚĆ RACHUNKOWOŚCI, KTÓRA WSPOMAGA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM, DOSTARCZAJĄC DANYCH NIEZBĘDNYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI POPRZEZ WYSPECJALIZOWANE TECHNIKI I PROCEDURY, NP.: BUDŻETOWANIE, WZORCE, ODPOWIEDNIO DOBRANE MODELE RACHUNKU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW, ANALIZĘ ZACHOWANIA SIĘ KOSZTÓW ORAZ INFORMOWANIE O DOKONANIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA to:

część rachunkowości, która wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury, np.: budżetowanie, wzorce, odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowania się kosztów oraz informowanie o dokonaniach (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ RACHUNKOWOŚCI, KTÓRA WSPOMAGA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM, DOSTARCZAJĄC DANYCH NIEZBĘDNYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI POPRZEZ WYSPECJALIZOWANE TECHNIKI I PROCEDURY, NP.: BUDŻETOWANIE, WZORCE, ODPOWIEDNIO DOBRANE MODELE RACHUNKU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW, ANALIZĘ ZACHOWANIA SIĘ KOSZTÓW ORAZ INFORMOWANIE O DOKONANIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.430

KOLANO, PREPPERS, ZWYCZAJOWOŚĆ, DIKDIK, KOFFLER, TEORIA PERTURBACJI, PEPPERONI, ARTYSTA, SUNDAJKA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ŁUSKA, LECZENIE CHIRURGICZNE, ŻUŻEL, PŁAST BRZOZOWIEC, ZACHYŁEK ŁONOWY, IMIGRANT, LOKACJA, ZATOKA, KOLOR, FORMACJA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, WARIACJA, PARODOS, EONIZM, FILEMON BIAŁOKARKOWY, PRAWO LOKALOWE, SERIA KWALIFIKACYJNA, PZPR, SZCZĘKA, WURST, POPIELNICZKA, KABOTYNIZM, INDOEUROPEJCZYK, SZUM TERMICZNY, MAŚLANY RYNEK, DEBIUT ZAMKNIĘTY, IMIENINY, PŁOZA, PSAŁTERZYSTA, PULA, CEBULKA, NĘCISKO, SKIALPINIZM, SEN, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, STARY WYGA, DYTYRAMB, HELIKAZA, GEOELEKTRYKA, WYZIEW, PHISHER, CHODNICZEK, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, BABKA, OSKARŻYCIEL, ALIENISTA, SIŁACZ, MODUŁ, PŁANIETA, RYBA AMFIDROMICZNA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, FILOZOFIA, CHOROBA DARIERA, JEŻOWIEC, INWENTARZ ŻYWY, ZBIERACZKA, ADSORBAT, PIERWORYS MAPY, UCZEŃ, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, KULTURA ŁUŻYCKA, GAPOWICZKA, PRZEBITKA, MEKSYKANKA, LIŚĆ ŁODYGOWY, PŁYTA, NUMERACJA PORZĄDKOWA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, SZMALEC, TARAN, WENUSJANKA, VIBRATO, LOGIKA, TERCJA, SZATANISTKA, LISZAJ BIAŁY, LOKAL, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, ZMORA, CIENNIK, PAJA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KOMPENSACJA, POZER, KCIUK NARCIARZA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, OBRZEŻEK, MAKROREGION, NAPIĘTNIK, DWURURKA, TAYLOR, GRUBY ZWIERZ, EKRAN, WEPS, CNOTA KARDYNALNA, SROM, KOMORA FERMENTACYJNA, STREFA ZGNIOTU, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, MUSZKIETER, COKÓŁ, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, MAMUT POŁUDNIOWY, WARTOWNIK, FOKUS, ŚLĄSK, TĘTNICA OCZNA, LAMA, KREOLKA, PUCH, SET, PALIUSZ, CINKCIARZ, SKRYBA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, PATCHWORKOWIEC, SZARADZISTKA, AZYMUT, CIAŁKO SZKLISTE, ENCYKLOPEDYSTA, WYRZUTNIA, CHOROBA OLLIERA, PUNICKI, ZESPÓŁ, NAPÓJ WINOPOCHODNY, EKLIPTYKA, STARORAKI, POZŁOTNIK, WYSZYWANKA, TANGO, MĄDRALIŃSKI, ŻÓŁTODZIÓB, SŁUŻBA, CHŁOPCZYCA, DŹWIĘCZNOŚĆ, DOPEŁNIENIE, ZAOLZIE, SKŁAD PODATKOWY, KAMIEŃ, VIBRATO, ZAPARZACZKA, PRZESZKODOWIEC, STANDARDBRED, RAMA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, ZJAWISKO THOMSONA, IGIEŁECZKA, PASTA DO ZĘBÓW, CHOROBA HALLOPEAU, TABORYTA, ILUZJONIZM, DETALISTA, OBROTNIK, BUTERSZNIT, KŁOBUK, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, CHIPPENDALE, OBRAZ POZORNY, PAS DROGOWY, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, OPIEKUN, REAKTOR, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ZIELENIEC, SZCZELINA BRZEŻNA, RUSKI, KASA FISKALNA, LAMUCKI, BAMBUSOWCE, EWEŃSKI, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, ESENCJALIZM, KATOLICYZM, PONDERABILIA, TARSKI, FLEGMA, WOŁYNIAK, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, LEZGINKA, BERCK, CNOTA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, RELIGIOLOG, ANATOMIA FUNKCJONALNA, PAJĄCZEK, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, AKT, PREFORMACJA, LENIUCHOWANIE, PROCES GLEBOTWÓRCZY, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, BIRET, LATANINA, CECHA CZYNNOŚCI, OKRES PRZEDRZYMSKI, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, PIECHUR, STRATEGIK, SNICKERS, ELEKTROWNIA SŁONECZNA, NIERUCHLIWOŚĆ, SKAŁA WULKANICZNA, CZARNE, FIBRYL, KNYPEL, FARMAKOGENETYKA, DOGI, PRÓG WYBORCZY, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, BOCIAN, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, GHOUL, CECHOWNIA, LICO, NADZIAŁ, KABATY, MODYFIKACJA, PRZYBLIŻENIE, STANIĘCIE, TARSJUSZE, FOTOGENICZNOŚĆ, TRAWERS, TERMINATOR, KRIOSFERA, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, ZAKRĘT, KOPARKA POPRZECZNA, APORT, MYDELNICZKA, BILET POWROTNY, BOSSA NOVA, WĘZEŁ, TOWAROZNAWSTWO, FLETY, METKAL, PĘTLA, DZIEWIĄTA FALA, DESIGNER, FEMINIZM, DEDUPLIKACJA, CICHA MSZA, FIFKA, PRZEWODNICZĄCY, JEDNA CZWARTA, CUKIER BURACZANY, SMUTY, AŁMATY, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, TEST, IBERYSTYKA, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, KONSTRUKCJA NOŚNA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TUŁÓW, BŁĘDNIK KOSTNY, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, WIRTUOZOSTWO, ODNOWA BIOLOGICZNA, PŁÓCIENNIK, KAPNIK, SYMETRYCZNOŚĆ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, WAGA MIEJSKA, FAGOCYTOZA, KOSZULA, DOM REKOLEKCYJNY, STOS PACIERZOWY, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PRAWOZNAWCA, PRZODEK, SIŁA SPOKOJU, DJ, MAGELANKA RUDOGŁOWA, TANY, ARTEFAKT, CHIRURGIA DZIECIĘCA, DESMAN PIRENEJSKI, NACISKANIE, ŚWIĄTKI, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ZAOPATRZENIE, SPREJ, KRZYŻ MALTAŃSKI, ?PUPCIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.430 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ RACHUNKOWOŚCI, KTÓRA WSPOMAGA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM, DOSTARCZAJĄC DANYCH NIEZBĘDNYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI POPRZEZ WYSPECJALIZOWANE TECHNIKI I PROCEDURY, NP.: BUDŻETOWANIE, WZORCE, ODPOWIEDNIO DOBRANE MODELE RACHUNKU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW, ANALIZĘ ZACHOWANIA SIĘ KOSZTÓW ORAZ INFORMOWANIE O DOKONANIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ RACHUNKOWOŚCI, KTÓRA WSPOMAGA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM, DOSTARCZAJĄC DANYCH NIEZBĘDNYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI POPRZEZ WYSPECJALIZOWANE TECHNIKI I PROCEDURY, NP.: BUDŻETOWANIE, WZORCE, ODPOWIEDNIO DOBRANE MODELE RACHUNKU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW, ANALIZĘ ZACHOWANIA SIĘ KOSZTÓW ORAZ INFORMOWANIE O DOKONANIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA część rachunkowości, która wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury, np.: budżetowanie, wzorce, odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowania się kosztów oraz informowanie o dokonaniach (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
część rachunkowości, która wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury, np.: budżetowanie, wzorce, odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowania się kosztów oraz informowanie o dokonaniach (na 21 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ RACHUNKOWOŚCI, KTÓRA WSPOMAGA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM, DOSTARCZAJĄC DANYCH NIEZBĘDNYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI POPRZEZ WYSPECJALIZOWANE TECHNIKI I PROCEDURY, NP.: BUDŻETOWANIE, WZORCE, ODPOWIEDNIO DOBRANE MODELE RACHUNKU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW, ANALIZĘ ZACHOWANIA SIĘ KOSZTÓW ORAZ INFORMOWANIE O DOKONANIACH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CZĘŚĆ RACHUNKOWOŚCI, KTÓRA WSPOMAGA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM, DOSTARCZAJĄC DANYCH NIEZBĘDNYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI POPRZEZ WYSPECJALIZOWANE TECHNIKI I PROCEDURY, NP.: BUDŻETOWANIE, WZORCE, ODPOWIEDNIO DOBRANE MODELE RACHUNKU KOSZTÓW I PRZYCHODÓW, ANALIZĘ ZACHOWANIA SIĘ KOSZTÓW ORAZ INFORMOWANIE O DOKONANIACH. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast