RODZAJ ORNAMENTU, KTÓRY MOŻE ZDOBIĆ RÓŻNE OBIEKTY; JEST POZIOMYM PASEM ZŁOŻONYM Z POWTARZAJĄCYCH SIĘ MOTYWÓW GEOMETRYCZNYCH LUB SCEN FIGURALNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRYZ to:

rodzaj ornamentu, który może zdobić różne obiekty; jest poziomym pasem złożonym z powtarzających się motywów geometrycznych lub scen figuralnych (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FRYZ

FRYZ to:

środkowy, poziomy człon belkowania z reguły leżący między architrawem i gzymsem, często zdobiony rzeźbami, jeden z bardziej ozdobnych elementów antycznych budowli (na 4 lit.)FRYZ to:

rasa koni zimnokrwistych pochodząca z historycznej krainy Fryzji (w dzisiejszej Holandii), zapoczątkowana już w czasach rzymskich; hodowane w wielu częściach świata: Ameryce Płd. i Płn., Australii, Azji, Afryce i w Europie (na 4 lit.)FRYZ to:

deska z drewna drzewa liściastego używana do wyrobu boazerii i desek parkietowych (na 4 lit.)FRYZ to:

fryzura, sposób uczesania, zwłaszcza rzucający się w oczy (na 4 lit.)FRYZ to:

krowa nizinnej rasy (najprawdopodoniej holsztyńsko-fryzyjskiej) pochodzącej z Fryzji (na 4 lit.)FRYZ to:

przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia) (na 4 lit.)FRYZ to:

środkowa część belkowania zawarta między architrawem a gzymsem, zdobiona tryglifami lub reliefem (na 4 lit.)FRYZ to:

poziomy pas dekoracyjny stosowany w architekturze (na 4 lit.)FRYZ to:

półfabrykat z tarcicy dębowej, bukowej stosowany do wyrobu deszczułek posadzkowych (na 4 lit.)FRYZ to:

ciężki, zimnokrwisty koń, ceniony w średniowieczu jako koń rycerski (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ORNAMENTU, KTÓRY MOŻE ZDOBIĆ RÓŻNE OBIEKTY; JEST POZIOMYM PASEM ZŁOŻONYM Z POWTARZAJĄCYCH SIĘ MOTYWÓW GEOMETRYCZNYCH LUB SCEN FIGURALNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 32.503

KRAAL, WARAN BEZUCHY, STOPIEŃ NAUKOWY, SZANIEC, AMBONA, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, AKADEMICKOŚĆ, ZAKUTA PAŁA, SEMANTYKA LEKSYKALNA, ROM, AFRYKANERKA, NADWOZIE SAMONOŚNE, POJAZD LĄDOWY, GĘSTOŚĆ, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, SPRZEDAWCZYK, LIMFOBLAST, FAKTOR, DYSPENSER, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, WILCZA PASZCZA, ATOL, HAZARD, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, OCEMBROWANIE, KONTRMANIFESTACJA, DULKA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, CHOROBA WOLMANA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, MAJĄTEK, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, WŁÓKNO, PIĘCIORNIK, MONOGENEZA, SILNIK PRZELOTOWY, OBRAZOWOŚĆ, MEMBRANOFON, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, AKORD, PRZĄDEK, ALT, LUFA, WIERTNIK, BELWEDER, SPODEK, NEUROCHEMIA, ZATRUCIE, BOCZNOTRZONOWIEC, LUJEK, WĄCHACZ, MELANODERMA, OSA DACHOWA, LATAWIEC, NEOGNATYCZNE, ŚRYŻ, ALGORYTM ZACHŁANNY, SKŁAD PODATKOWY, REDEMPTORYSTA, MEGALNEUZAUR, TRAGICZNOŚĆ, ARCHIWISTA, KARUK, GROMBELARD, GBUROWATOŚĆ, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, SZALKA, UMBRA, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, CZTERDZIESTKA, KONSERWIARNIA, TOWAR AKCYZOWY, PŁYWAK, ŁAŃCUSZEK, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, ALTERNATYWA, FUTERAŁ, WYKUSZ, HALOGENOALKAN, ZAGRANICZNOŚĆ, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KAPITALISTKA, NEDKOLBERTIA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, POZWANY, RUGBY, TUNEL, WYPALANKA, FILEMON SZARY, STRZELEC POKŁADOWY, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, LEKCJA, ZAPRAWA, ŚWIECIDEŁKO, TYFLOPEDAGOGIKA, SADOWNICTWO, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, IMMUNOSUPRESANT, KONTEKST, KONEW, KLĄTWA, STOPA, TYMBALIK, POLAK, WZIERNIK, GAZ WULKANICZNY, SMAROWNICA, WIELKODUSZNOŚĆ, DAWIDIA, MIASTO, BĄK, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, KOZAK, SFERA, ABRAZJA, PRAWO HUBBLE'A, ROBOTNIK BUDOWLANY, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, HIPOSTYL, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, ODMIANA UPRAWNA, ZGORZKNIAŁOŚĆ, CIASTO DROŻDŻOWE, OBRONA WŁASNA, PROCES GEOLOGICZNY, RATOWNICTWO TECHNICZNE, STANOWISKO OGNIOWE, ROGATNIK, NACIĄG, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, TWARDZIOSZEK, KOTLARZ, ORMIAŃSKI, CENA, ŁACINNIK, KAPLICZKA, EXPAT, PATRON, TWIERDZENIE MAYA, IMITATOR, PARASOL, THAULOW, SEJSMOGRAM, STYLIKÓWKI, KOŁOSZ, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, ASESOR, PLEUSTOFIT, PROTARCHEOPTERYKS, POJMANIEC, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, INTERMEZZO, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, ZATOKA, PRZÓD, EKSPRESOWOŚĆ, KOORDYNACJA, MIKS, NIEKOMPLETNOŚĆ, CZANKA, KANONISTYKA, SZPILECZKA, CHOCHOŁEK, SKRZYNIEC, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, ISLANDZKI, PĘDNIK AZYMUTALNY, PAREMIOGRAFIA, ROSZPONKA, SZCZEP, BRAT, OCHRONA REZERWATOWA, NAZWA KODOWA, FUTALOGNKOZAUR, UNIŻENIE SIĘ, ROZPŁOCH, MASTYKS, FUNDAMENT, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, PREFORMACJA, ZNICZ, MNICH, KATALOG PRZEDMIOTOWY, NUTACJA, ORYKS, STRĄGA, PŁYTA DETONACYJNA, KOMPENSATOR, WSPÓŁMAŁŻONEK, ANGLISTA, UŻYTEK, PŁOMYK, POSTULATYWNOŚĆ, WIECHEĆ, LEBERWURST, ŻEBERKA, ZNAKOMITOŚĆ, ZARADNOŚĆ, WIEWIÓRKA, BŁYSK, ANOMALIA PELGERA-HUETA, NIGERZAUR, BABKA, GRUCHOT, ORTOCENTRUM, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, REWIŚ, LITOŚCIWOŚĆ, MUTUŁY, MAES, WIERNI, SEKWENCJA PALINDROMOWA, SZPATUŁKA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, OKUCIE, UDAR, KLEJONKA, WYCINKOWOŚĆ, PALIWO RAKIETOWE, BASE JUMPING, ROZDZIAŁKA, JEDNOSTKA INFORMACJI, STOPIEŃ ETATOWY, TRINIA, RUNO, GEOTECHNIK, KAMUFLAŻ, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, WIRTUALIZACJA, FOTEL, POLICJA DROGOWA, LABORANT, RADIOOFICER, CHOROBA FAHRA, ŻYWOTNIK, WIEDENKI, CIĘŻKI TYŁEK, REKTYFIKACJA, AS SERWISOWY, OFICJAŁ, MOSKATEL, CHAŁUPNICA, JEDLINA, NITINOL, KOPUŁEK PROMIENISTY, GRUBA LINIA, FAZA, PARAFRAZA, KLEJNOTKA ZIELONA, MUTACJA ZMIANY SENSU, ASOCJACJA ROŚLIN, SUWEREN, GRUCZOŁ COWPERA, KRÓL, TAROT, PRZEBITKA, PUSTY DŹWIĘK, SKROMNOŚĆ, BECZUŁKOWIEC, MARMURKOWANIE, SIEDEMNASTY, WARIACJA, RYBIE OKO, KRET, HUYGENS, BYSTROŚĆ, EXLIBRIS, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, ASDIC, AMMANATI, KOŁTRYNA, UBOGOŚĆ, PROSZEK DO PIECZENIA, FENOLAN, WYWÓZKA, KATAFRAKTA, KONTENER, WYPRAWA, WOLNY STRZELEC, KONTROLING, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, DYŻURNY RUCHU, CHOROBA KESONOWA, JĘCZMIEŃ OZIMY, NOWOWIERCA, DYFERENCJA, POKUTA, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, CYWIL, BUDOWA, NAWÓZ MINERALNY, CHEMOATRAKTANT, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, CIEMNOBLASZEK, WOJSKO KOMPUTOWE, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, BARWNIK, ?OSESEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 32.503 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ORNAMENTU, KTÓRY MOŻE ZDOBIĆ RÓŻNE OBIEKTY; JEST POZIOMYM PASEM ZŁOŻONYM Z POWTARZAJĄCYCH SIĘ MOTYWÓW GEOMETRYCZNYCH LUB SCEN FIGURALNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ORNAMENTU, KTÓRY MOŻE ZDOBIĆ RÓŻNE OBIEKTY; JEST POZIOMYM PASEM ZŁOŻONYM Z POWTARZAJĄCYCH SIĘ MOTYWÓW GEOMETRYCZNYCH LUB SCEN FIGURALNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRYZ rodzaj ornamentu, który może zdobić różne obiekty; jest poziomym pasem złożonym z powtarzających się motywów geometrycznych lub scen figuralnych (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRYZ
rodzaj ornamentu, który może zdobić różne obiekty; jest poziomym pasem złożonym z powtarzających się motywów geometrycznych lub scen figuralnych (na 4 lit.).

Oprócz RODZAJ ORNAMENTU, KTÓRY MOŻE ZDOBIĆ RÓŻNE OBIEKTY; JEST POZIOMYM PASEM ZŁOŻONYM Z POWTARZAJĄCYCH SIĘ MOTYWÓW GEOMETRYCZNYCH LUB SCEN FIGURALNYCH sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - RODZAJ ORNAMENTU, KTÓRY MOŻE ZDOBIĆ RÓŻNE OBIEKTY; JEST POZIOMYM PASEM ZŁOŻONYM Z POWTARZAJĄCYCH SIĘ MOTYWÓW GEOMETRYCZNYCH LUB SCEN FIGURALNYCH. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x