Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RODZAJ ORNAMENTU, KTÓRY MOŻE ZDOBIĆ RÓŻNE OBIEKTY; JEST POZIOMYM PASEM ZŁOŻONYM Z POWTARZAJĄCYCH SIĘ MOTYWÓW GEOMETRYCZNYCH LUB SCEN FIGURALNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRYZ to:

rodzaj ornamentu, który może zdobić różne obiekty; jest poziomym pasem złożonym z powtarzających się motywów geometrycznych lub scen figuralnych (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FRYZ

FRYZ to:

środkowy, poziomy człon belkowania z reguły leżący między architrawem i gzymsem, często zdobiony rzeźbami, jeden z bardziej ozdobnych elementów antycznych budowli (na 4 lit.)FRYZ to:

rasa koni zimnokrwistych pochodząca z historycznej krainy Fryzji (w dzisiejszej Holandii), zapoczątkowana już w czasach rzymskich; hodowane w wielu częściach świata: Ameryce Płd. i Płn., Australii, Azji, Afryce i w Europie (na 4 lit.)FRYZ to:

deska z drewna drzewa liściastego używana do wyrobu boazerii i desek parkietowych (na 4 lit.)FRYZ to:

fryzura, sposób uczesania, zwłaszcza rzucający się w oczy (na 4 lit.)FRYZ to:

krowa nizinnej rasy (najprawdopodoniej holsztyńsko-fryzyjskiej) pochodzącej z Fryzji (na 4 lit.)FRYZ to:

przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia) (na 4 lit.)FRYZ to:

środkowa część belkowania zawarta między architrawem a gzymsem, zdobiona tryglifami lub reliefem (na 4 lit.)FRYZ to:

poziomy pas dekoracyjny stosowany w architekturze (na 4 lit.)FRYZ to:

półfabrykat z tarcicy dębowej, bukowej stosowany do wyrobu deszczułek posadzkowych (na 4 lit.)FRYZ to:

ciężki, zimnokrwisty koń, ceniony w średniowieczu jako koń rycerski (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ORNAMENTU, KTÓRY MOŻE ZDOBIĆ RÓŻNE OBIEKTY; JEST POZIOMYM PASEM ZŁOŻONYM Z POWTARZAJĄCYCH SIĘ MOTYWÓW GEOMETRYCZNYCH LUB SCEN FIGURALNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.615

KOTEWKA, PĘPOWNIK, PRÓBA GENERALNA, SZANTA, ZAPUSTY, KAMERALNOŚĆ, PAWĘŻ, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, RENTIER, STANCJA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, TECHNIKA OPERACYJNA, ZAWIĄZEK, POTNIK, CIAŁO ACETONOWE, RESET, SPÓŁKA HOLDINGOWA, PAMIĘTNIK, MONOTELETA, JAWNOGRZESZNICA, BULLA, LAMUS, CHROPAWOŚĆ, CYKL MIESIĘCZNY, UCHWYT, MASŁO, BEZBRONNOŚĆ, PAULINIA, ŻABKA, CHRUST, GERMANIZATOR, KARTAGIŃSKI, TELETURNIEJ, SIEĆ KRYSTALICZNA, ILOCZYN JONOWY, OWSICA, ŚLIWA, GLIKOPROTEINA, OBRÓBKA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, KONKURENCJA, INTERPRETACJA UTWORU LITERACKIEGO, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, GŁĘBSZY, REAKCJA PODSTAWIANIA, ŻAKIET, AHISTORYZM, ODBYTNICA, ZABIEG LECZNICZY, GOMÓŁKA, MENTON, TRANSLACJA, SUBDIAKONAT, TRÓJBÓJ, INFLACJA, HYDROCHEMIA, MODRZEWNIK, DREWNO KĘDZIERZAWE, OGNISKO MAGMOWE, OLIGOMER, WIELOFAZOWOŚĆ, LIZOFORM, MONETYZACJA, BRUKSELA, TEST ATOMOWY, KAPITULACJA, POSTNIK, KABOWROT, ELIPSOIDA OBROTOWA, HEJNAŁ, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, MIKSER, CZARECZNIK, KREDYT KONSORCJALNY, GAMONIOWATOŚĆ, SUKCESIK, PAWIĄZ, KIT, PATAREN, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, KRYJÓWKA, KRATA PODGRUP, TRÓJCA, PAS DROGOWY, RAK AMERYKAŃSKI, WĄŻ, SEKSTOLA, ZAŁOM, TULEJA, CECHOWNIA, ASTRODONT, MULTIKULTURALIZM, JUDASZOWE SREBRNIKI, INIEKCYJNOŚĆ, ROŚLINA ZIELNA, SPĘKANIE, STARA, SKRZYNIEC, STOPIEŃ, KOŚCIÓŁ, DYSALTERACJA, MINERALOGIA GENETYCZNA, OLEJEK KAMFOROWY, KANAŁ PÓŁKULISTY, ZAPUSTY, HAFT ATŁASKOWY, FITOCENOZA, ZRZECZENIE SIĘ, BLADOŚĆ, REMONTANTY, KAZUISTYKA, KOMETA, SZLAM, ROMANTYZM, BRAT, EKSTREMALNOŚĆ, WEŁNIAK, AGRAFA, TASIEMIEC UZBROJONY, BAKI, SYGNAŁ CIĄGŁY, LIŚCIEC, KALLA, TUŁACTWO, BRZOZOWATE, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, EPITET, SAMOGONKA, NABIERACZ, PELEKANIMIM, GABINECIK, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, BUŁAWKA, PROCH CZARNY, TUK, KOD ALFANUMERYCZNY, ZSYPISKO, PUSZKA, DELIKATNOŚĆ, ŚLIZG STAWOWY, OSTOJA, WALOSZEK, CHŁODNICOWIEC, WYCHÓD, NADGORLIWOŚĆ, TERAPIA BEHAWIORALNA, PANOCZEK, OZÓR, PODAŻ NIEELASTYCZNA, NOSACZ SUNDAJSKI, WALECZNOŚĆ, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, GUNIAK, TRZASKACZE, FAKIR, JAWAJKA, POWIETRZNIA, PAŹ ŻEGLARZ, MUSZTARDA, BUREK, TURANIE, UŻYTEK ZIELONY, SCENARIUSZ, PLOTER ROLKOWY, MŁODOŻENIEC, GOŹDZIK, STARZEC, LAMBADZIARA, KRĘGARSTWO, AURORACERATOPS, CZEPNOŚĆ, KRZYŻ KOMANDORSKI, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, AMBROZJA, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, MANEWROWY, BRAZYLIJSKI, NIEPOJĘTOŚĆ, STYL DORYCKI, ENTEROBAKTERIA, WYWIAD RZEKA, JĘZYK ARABSKI, SAMOZATRACENIE, ROZMACH, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, MAPNIK CAGLE'A, OBCIĄŻENIE, ALLOSTERIA, ATRYBUCJA STABILNA, ROLADA, SERBISTYKA, TUBA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, GRUNT POROLNY, PODKOWIEC MAŁY, ŚWIĘTOKUPCA, ŁUK JARZMOWY, WYZWANIE, ZASIĘG, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, STADIONIK, CZYNNIK CHŁODNICZY, LINORYT, DACH, EGZAMIN, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, MIESIĘCZNIK, PUNKT GASTRONOMICZNY, DRUŻYNA, ZEZ ROZBIEŻNY, MUSLI, ARTRETYZM, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, SŁUŻBA KOŚCIELNA, TALENKAUEN, TAKIFUGU, HETERODYNA, DOKUMENT LOKACYJNY, ZWIERZĘ, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, ŁADNA HISTORIA, HALF-PIPE, TELEKONWERTER, SANDWICZ, PROGRAM UŻYTKOWY, ADAPTER, MŁODZIAK, TALENT, GRUSZA, SZEREG CZASOWY, CHLEB CHRUPKI, BŁĄD, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, NACJA, KUGLARZ, ZESPÓŁ TUMARKINA, SYSTEM ZNAKOWY, ZAPŁON ISKROWY, KURANT, FREDRO, SCHEDA, GÓRKA, ALGEBRA UNIWERSALNA, SZÓSTKA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, MIKOLOGIA, KRYNOLINA, KARLIK ŚREDNI, JAŚMINOWIEC, KONTUR, PRZYKURCZ, EKSKLUZYWIZM, KOMPILATOR LOGICZNY, BANIECZKA, TŁOK SILNIKA, PIONIER, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, NADPOBUDLIWOŚĆ, ŚMIERDZIEL, FORMALIZACJA, STAŁA, REALIZM FOTOGRAFICZNY, CHODNICZEK, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, EMBARGO, KLAWISZ NUMERYCZNY, CAYLEY, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, ANALIZA WYPUKŁA, ROŚLINA SŁONOLUBNA, WIGONIA, NIEPORZĄDNOŚĆ, CYGARNICZKA, BLOKHAUZ, JEZIORO SUBGLACJALNE, MONOPOL NATURALNY, POLSKIE SKRZYPCE, ODWSZAWIANIE, SOCJOGRAFIA, BARSZCZ, KOPISTA, RZUT OSZCZEPEM, SKRĘTKOWCE, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, ZBROJA PEŁNA, GRZYB ZŁOTAWY, DYSCYPLINA, BOROWIK, GRAF PŁASKI, CZYRACZNOŚĆ, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, TRACKBALL, FILIACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.615 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: rodzaj ornamentu, który może zdobić różne obiekty; jest poziomym pasem złożonym z powtarzających się motywów geometrycznych lub scen figuralnych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ORNAMENTU, KTÓRY MOŻE ZDOBIĆ RÓŻNE OBIEKTY; JEST POZIOMYM PASEM ZŁOŻONYM Z POWTARZAJĄCYCH SIĘ MOTYWÓW GEOMETRYCZNYCH LUB SCEN FIGURALNYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
fryz, rodzaj ornamentu, który może zdobić różne obiekty; jest poziomym pasem złożonym z powtarzających się motywów geometrycznych lub scen figuralnych (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRYZ
rodzaj ornamentu, który może zdobić różne obiekty; jest poziomym pasem złożonym z powtarzających się motywów geometrycznych lub scen figuralnych (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x