KIERUNEK STUDIÓW LUB SPECJALIZACJA W RAMACH STUDIÓW, POLEGAJĄCE NA ROZWIJANIU KOMPETENCJI W ZAKRESIE WIEDZY O REGIONIE W KLUCZOWYCH DZIEDZINACH, DECYDUJĄCYCH O SPECYFICE REGIONU (PŁASZCZYZNA KULTUROWA, HISTORYCZNA, ADMINISTRACYJNA, TURYSTYCZNA ITD.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REGIONALISTYKA to:

kierunek studiów lub specjalizacja w ramach studiów, polegające na rozwijaniu kompetencji w zakresie wiedzy o regionie w kluczowych dziedzinach, decydujących o specyfice regionu (płaszczyzna kulturowa, historyczna, administracyjna, turystyczna itd.) (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REGIONALISTYKA

REGIONALISTYKA to:

badanie ukierunkowane na systematyczne gromadzenie informacji o regionie; wiedza o regionie (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KIERUNEK STUDIÓW LUB SPECJALIZACJA W RAMACH STUDIÓW, POLEGAJĄCE NA ROZWIJANIU KOMPETENCJI W ZAKRESIE WIEDZY O REGIONIE W KLUCZOWYCH DZIEDZINACH, DECYDUJĄCYCH O SPECYFICE REGIONU (PŁASZCZYZNA KULTUROWA, HISTORYCZNA, ADMINISTRACYJNA, TURYSTYCZNA ITD.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.629

OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, CZUBEK, POLE GOLFOWE, CUDZOZIEMSKOŚĆ, CHRYJA, MARSKOŚĆ, HASZTAG, WRĄB, SPRAWA, WSPÓŁMAŁŻONEK, SEKRECJA, KLASYCYZM, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, METALOPROTEINA, POPELINA, LATARNIA, OPONA, KAPAR, PUSZKA, SIŁY POKOJOWE, SKAŁA, NARÓD, OKULAR, KRÓLOWA NAUK, MŁODZI, KOSZARKA, ŻEGADŁO ZAMRAŻAJĄCE, KITAJ, OGNISKO, OSCYLACJA LODOWCA, NISKOŚĆ, MILCZĄCA ZGODA, ADALINA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, KODEKS PRACY, KAMIEŃ SŁONECZNY, FLAUSZ, DRESSING, KRAJ NORDYCKI, CIAPATY, DUROPLAST, EMPIRYZM, GREGORIANKA, OWAD, GŁÓWKA, REGISTER, WYRĘB, PADWA, KARELIA, RAJDER, SZKUTNICTWO, LICENCJA OTWARTA, KONSOLA STEROWNICZA, SERPENTYNA, PATENA, HISZPAŃSKI, FĄFEL, SZCZELINA, MOPEK, PORCYJKA, ŻUPA, KLESZCZE, SAŁATA LOLLO, EMOTIKON, MUNTENIA, WYCISKANIE, CZŁON NADRZĘDNY, BOCZNIK, WYROSTEK BARKOWY, FASZYNA, TALCA, AROMAT, FLESZ, PISEMKO, SZCZEP, LASERUNEK, GOŚCIU, FRONTYSPIS, DYFUZJA CHEMICZNA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, PAARL, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, KASZMIR, ADAGIO, ANTAŁEK, INFORMACJA, REKREACJA, INŻYNIERIA WIEDZY, PÓLKO, PRZEWIĄSŁO, ZGORZEL, HIPOREFLEKSJA, OKRĘT FLAGOWY, KAWALKATA, RISOTTO, MACICA, KAMARYLA, WSPARCIE, KOSTKA, JUNDIAI, WOLNY, FRASZKA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, NIEMIEC, LUKA STRATYGRAFICZNA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, PRZEDZIAŁ, CIĘGNO KOTWICZNE, TONAŻ, ANTABA, STARA MALUTKA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, BASEN, GNIAZDO, RAMA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, NIERUCHAWOŚĆ, SYFON, EDAMMER, ŚLEDŹ, WADA WZROKU, WINIETA, PŁAWA, TRÓJKA, WINIETOWANIE, ZNACZENIE, MANIFESTACJA, MAZER, ŚLIZG, BADYL, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, EFEKT MNOŻNIKOWY, TERAPIA GENOWA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, JEDNOSTKA ALOKACJI, SPRAWUNEK, AHISTORYCYZM, KIBITKA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, MINIMALIZM, TREND, PRAWO CURIE-WEISSA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, SKRÓT, TERRINA, LEMIESZKA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, ARGOLIDA, PRZESTRZEŃ, INTERNACJONAŁ, KOMIN PŁACOWY, REFLUKS, MNISZEK, BIEGUNKA, BAZAROWICZ, MADZIARKA, GRZYB NIEJADALNY, BEK, SOSNA GÓRSKA, EMISJA WTÓRNA, KARA ŁĄCZNA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, BALDACHIM, KREDYT KONTRAKTOWY, PIĘTRO, SZASZŁYK, TEREN ZAKRYTY, SREBRO, PARATHA, ARMIA, ZMOWA CENOWA, METYZACJA, RAKSOLOTY, KONSERWA, KONSTRUKTYWIZM, QUIZ, SYNTEZA JĄDROWA, ALBUM, MUNSTER, HELIKAZA, SURFER, DEGRADACJA SPOŁECZNA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, UKŁAD ODNIESIENIA, MAZER, AUTOPARODIA, KLUBOWIEC, WĘGLÓWKA, ZGRZEBŁO, APTAMER, BEHAWIORYZM, KIERUNEK, KAMIEŃ, MOSTEK, GRAFOSKOP, STATEK, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, GRÓB SKRZYNKOWY, SPORT ZIMOWY, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, PODSKOK, UMOWA UBEZPIECZENIA, WAWRZYN, INERCYJNOŚĆ, GIRLANDA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, BORDEAUX, TERMINOLOGIA, ZAMEK, REGION STREFOWY, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, PRZECIER, BODMERIA, WAGA, SUPERNOWA, BOAS, DEZADAPTACJA, BARETKA, POWTÓRZENIE, CZAS GRAMATYCZNY, MEDALIK, ASTROPOLITYKA, PRZYKURCZ, BRAMSEL, TRANSFLUENCJA LODOWCA, TĘPAK, TOR, BULWA, PASZTETÓWKA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, SZLACHAR, MEDYCYNA REGENERACYJNA, OGÓR, KATALOG DZIAŁOWY, SOLNISKO, PIERWSZA POMOC, INFORMACJA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, AGRAFA, CZECZOTA, ZABIEG LECZNICZY, ABANDON, BEGONIA, PRZEBUDOWA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, HIACYNT, UJGURSKI, SZUMADIA, FAKSYMILE, WARTOŚĆ OPAŁOWA, DEPORTOWANY, WĘZEŁ GORDYJSKI, SYNAPIZM, STEK, CZYNNIK BIOTYCZNY, ODRÓBKA, PIWNICA, ZEZWŁOK, LEKTYNA, WYŚCIGI, MINIATURA, WAMPIREK, MODULACJA SKROŚNA, NEBULIZACJA, BODOR, MORENA CZOŁOWA, AMORY, KAMIEŃ NAGROBNY, GIROSKOP, ZMYWACZ, JĘZYK, KORYFEUSZ, WPRAWKA, POCIĄG OSOBOWY, ERUPCJA, RELIKT, LASKA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, ŻUBR WĘGIERSKI, KONKURS, SZKŁO WENECKIE, POSZEWKA, KWIATUSZEK, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, AKT, POCHODZENIE, DACH ŁAMANY, NAMIESTNIK, BODAJBO, CZYNNIK CHŁODNICZY, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, TERAPIA, REGUŁA ALLENA, BOCIANIEC, TEST NASKÓRKOWY, LIPA, KABEL, PSEUDOMORFIZM, LITERATKA, ?UNDERGROUND.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.629 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KIERUNEK STUDIÓW LUB SPECJALIZACJA W RAMACH STUDIÓW, POLEGAJĄCE NA ROZWIJANIU KOMPETENCJI W ZAKRESIE WIEDZY O REGIONIE W KLUCZOWYCH DZIEDZINACH, DECYDUJĄCYCH O SPECYFICE REGIONU (PŁASZCZYZNA KULTUROWA, HISTORYCZNA, ADMINISTRACYJNA, TURYSTYCZNA ITD.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KIERUNEK STUDIÓW LUB SPECJALIZACJA W RAMACH STUDIÓW, POLEGAJĄCE NA ROZWIJANIU KOMPETENCJI W ZAKRESIE WIEDZY O REGIONIE W KLUCZOWYCH DZIEDZINACH, DECYDUJĄCYCH O SPECYFICE REGIONU (PŁASZCZYZNA KULTUROWA, HISTORYCZNA, ADMINISTRACYJNA, TURYSTYCZNA ITD.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REGIONALISTYKA kierunek studiów lub specjalizacja w ramach studiów, polegające na rozwijaniu kompetencji w zakresie wiedzy o regionie w kluczowych dziedzinach, decydujących o specyfice regionu (płaszczyzna kulturowa, historyczna, administracyjna, turystyczna itd.) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REGIONALISTYKA
kierunek studiów lub specjalizacja w ramach studiów, polegające na rozwijaniu kompetencji w zakresie wiedzy o regionie w kluczowych dziedzinach, decydujących o specyfice regionu (płaszczyzna kulturowa, historyczna, administracyjna, turystyczna itd.) (na 14 lit.).

Oprócz KIERUNEK STUDIÓW LUB SPECJALIZACJA W RAMACH STUDIÓW, POLEGAJĄCE NA ROZWIJANIU KOMPETENCJI W ZAKRESIE WIEDZY O REGIONIE W KLUCZOWYCH DZIEDZINACH, DECYDUJĄCYCH O SPECYFICE REGIONU (PŁASZCZYZNA KULTUROWA, HISTORYCZNA, ADMINISTRACYJNA, TURYSTYCZNA ITD.) sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - KIERUNEK STUDIÓW LUB SPECJALIZACJA W RAMACH STUDIÓW, POLEGAJĄCE NA ROZWIJANIU KOMPETENCJI W ZAKRESIE WIEDZY O REGIONIE W KLUCZOWYCH DZIEDZINACH, DECYDUJĄCYCH O SPECYFICE REGIONU (PŁASZCZYZNA KULTUROWA, HISTORYCZNA, ADMINISTRACYJNA, TURYSTYCZNA ITD.). Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x