ZWOLNIENIE Z PODATKU LUB OBNIŻENIE JEGO WYSOKOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ULGA PODATKOWA to:

zwolnienie z podatku lub obniżenie jego wysokości (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWOLNIENIE Z PODATKU LUB OBNIŻENIE JEGO WYSOKOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.708

EPOLET, OLEJ JADALNY, KOSMETYK KOLOROWY, ORLĘ, SILNIK CZTEROTAKTOWY, SWÓJ, KOSMITA, ROZPRUWACZ, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, WSPINACZKA SPORTOWA, OSAD, SIKA, SKLEPIENIE PALMOWE, MIKROOTWÓR, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, RYBA UKWIAŁOWA, UPOWAŻNIENIE, EKWILIBRYSTYKA, WYCISK, KOCHAŚ, SALETRA, DANINA, FIZJOGNOMIKA, KRWIODAWSTWO, DZIEŁO ŻYCIA, LIRNIK, LIGABINO, IMMUNIZACJA CZYNNA, DIVA, AMORTYZACJA PODATKOWA, LEON, ZSYP, ADIANTUM ROZWICHRZONE, KOMPANIA, BROŃ, KAPISZON, STEK, BECZUŁKOWIEC, SZKRAB, FILM AUTORSKI, RUTENIZACJA, TRAGICZNOŚĆ, KOTYLORYNCH, KAPITAN, MIR, KOMPARYCJA, ROMUALD, NIETOPERZ, IMPROWIZATOR, STRESZCZENIE, FETYSZYZM, ZRÓWNOWAŻENIE, KLUCZ OBCY, UCHODŹSTWO, ALTIMETRIA SATELITARNA, CUGANT, WIDŁAK, PISTACJA TERPENTYNOWA, SMALEC, TEMBR, ZAKOPCENIE, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, KRATKA, PORTUGALSKI, ŻABOT, ZAMIANA, OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, KRAWAT, AWAL, SEKS, TACHOGRAF, KOGNITYWIZM, WALEC KOŁOWY PROSTY, SILNIK CZTEROSUWOWY, GATUNEK ZBIOROWY, BURLESKA, CHWAST, PŁAWA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, FUNKCJA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, NICI, WITACZ, KANAŁ, ANAMNEZA, BORDER, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, PLANETA, WYWIAD LEKARSKI, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, PADYSZACH, PLUJKA, PRZĘSŁO, CESJA NALEŻNOŚCI, OCZKO, KRÓLEWNA, SPÓŁKA POWIĄZANA, KOMISARZ, BROSZURA, DACH POGRĄŻONY, PIERSIÓWKA, PROFESJA, LISTEK, BATUTA, TERMOSTAT, CYWIL, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, MAPA POZNAWCZA, POLIETER, MIKROKROPKA, RÓŻA BAZALTOWA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, SĄD OSTATECZNY, DANONEK, BON PALIWOWY, RZEP, OWOC POZORNY, WEDETA, MIEJSCE ŚWIĘTE, DYSOCJANT, PRZEKUPSTWO, LUMINATOR, KANCONA, ROŚLINA TRUJĄCA, PEONIA, CHOROBOWE, TRYMER, PRZYGOTOWANIE, ALIENACJA, MAKSIMUM, OKRĘT-BAZA, WASĄG, OKNO, BUTELKA MIAROWA, DOMINIUM, TONAŻ, ORBITA, LB, KRAJ, AFISZ, WIELKOŚĆ, ZAKUTA PAŁA, KOMONICA, MATURA POMOSTOWA, MURRINA, DRĘTWOTA, MORESKA, FALA, MANDALA, LEWOSKRZYDŁOWY, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, OPCJA BARIEROWA, PŁYTKA, ETERYCZNOŚĆ, RELIKWIA, LENIUCH, UMOWA WIĄZANA, GRÓB SKRZYNKOWY, SAŁATA, RUMUNKA, ABORCJA, MONETA BULIONOWA, SEZAM, KLER, EMIL, PAMIĄTKA, NARZĄD KRYTYCZNY, DRĄGAL, OBYWATELKA, KÓŁECZKO, HIPOTROFIA, BOMBA, BYDLĘ, MARKIZA, TREŚĆ, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, LEMUR KARŁOWATY, MATOŁEK, PALIA, RAMIENICOWE, RESPONDENTKA, MILCZĄCA ZGODA, NIEMIECKOŚĆ, PIĘDŹ, KIPA, UROCZYSKO, ZNAK PRZESTANKOWY, TEOGONIA, CHWYTNIK, OKRZOS, SUBSTANCJA OBCA, STRATA, FALA WZROSTOWA, LUSTRO TEKTONICZNE, BARYCENTRUM, PEWNOŚĆ, PODAŻ NIEELASTYCZNA, OMYŁKA PISARSKA, DZIADZIENIE, ANTYPAST, NIĆ, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, LITEWSKI, KICAJ, APOLOGIA, MARKIZETA, WYROSTEK BARKOWY, BIOTA, TRANSMUTACJA, NASTURCJA, METODA PORÓWNAŃ, WEZWANIE, BAŁAGULSZCZYZNA, ZADANIE, ZIELENICE, ŁAZĘGA, KRAN, SPRAWNOŚĆ, FORT, ILOŚĆ REFERENCYJNA, PODCAST, PRAKTYCZNOŚĆ, WZROST ZEROWY, SZTUCER, ROŚLINA KOPALNA, INDIANIN, TROJAN, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, ZAŁATWIANIE, SPADEK NAPIĘCIA, SZTABSOFICER, MIECZNIK, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, BALDACHIM, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ROMANTYZM, OBROŃCA, RYZALIT, OWOC, KASA, SZLAM, DEKALKOMANIA, KLERK, MOSKALIK, BAŃKA, KOMPOZYCYJNOŚĆ, SZCZEKUSZKA MALUTKA, INTRATA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, DEKLARACJA, ADAPTACJA, AKREDYTACJA, GOŹDZIENIEC, PROTEKTORAT, ALLEGRETTO, ALT, KANTONISTA, PRAŻMO, WYZIEWY, PRZECZYSTOŚĆ, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, PŁYTA KORKOWA, OKUPACJA, FURGON, DZIEWIĄTKA, INFORMACJA, STRAŻ, MORDOKLEJKA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, TERRINA, PROCES FIZYCZNY, KPINA, KRUPA, SULFON, OPERATOR, KĄT ROZWARTY, INTERNAT, NIESPORCZAK, PODPINKA, MOKASYN HIMALAJSKI, TWARDE LĄDOWANIE, TOM-TOM, ZESTAW KINA DOMOWEGO, BŁĄD FORMALNY, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, HORMON TROPOWY, ALFABET MORSE'A, FLIGELADIUTANT, STOCZNIA, POCIĄG PRZYSPIESZONY, PUŁAP, KARBIDEK, FLET PROSTY, FAKSYMILE, LIDER, OLEJEK ETERYCZNY, SREBRZENIE, WAGA, WIDZOWNIA, ?CZUJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.708 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWOLNIENIE Z PODATKU LUB OBNIŻENIE JEGO WYSOKOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWOLNIENIE Z PODATKU LUB OBNIŻENIE JEGO WYSOKOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ULGA PODATKOWA zwolnienie z podatku lub obniżenie jego wysokości (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ULGA PODATKOWA
zwolnienie z podatku lub obniżenie jego wysokości (na 13 lit.).

Oprócz ZWOLNIENIE Z PODATKU LUB OBNIŻENIE JEGO WYSOKOŚCI sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ZWOLNIENIE Z PODATKU LUB OBNIŻENIE JEGO WYSOKOŚCI. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x