ZUŻYTE LISTKI HERBATY LUB ZMIELONE ZIARNKA KAWY, POZOSTAJĄCE PO WYPICIU NAPOJU NA DNIE KUBKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUSY to:

zużyte listki herbaty lub zmielone ziarnka kawy, pozostające po wypiciu napoju na dnie kubka (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZUŻYTE LISTKI HERBATY LUB ZMIELONE ZIARNKA KAWY, POZOSTAJĄCE PO WYPICIU NAPOJU NA DNIE KUBKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.375

BAGATELA, PRZEJŚCIÓWKA, KOLOR OCHRONNY, WYŁADOWANIE KORONOWE, ELIZJA, MOŁODYCA, MANEWR PRINGLE’A, WICEKAPELMISTRZ, ŁADOWNICA, KRYZYS KATATYMICZNY, KORYTO RZEKI, KSIĄŻĄTKO, RAMA, DYSKRETKA, DOMINIUM, OFICER PRASOWY, ORBITA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, UROCZYSKO, POMORSKI, ELEW, PROSTOPADŁA, FELDMARSZAŁEK, BOB, KREDYT HANDLOWY, ADORACJA, SPÓD, KORKOCIĄG, POGODNOŚĆ, NANSUK, SPUSZCZANIE, OPERATOR BITOWY, URYNA, ZASADA, DZIAŁ, KSIĄŻKA DOTYKOWA, ROZZIEW, PRZYWÓZKA, PLUJKA, WIGOŃ, CUGANT, CZYREŃ, ŁUSKA, ANTRYKOT, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, NIEMOŻNOŚĆ, CHAŁTURA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, NIEMOŻLIWOŚĆ, ADIANTUM ROZWICHRZONE, PIANA, TREND ROZWOJOWY, ZAZDROSTKA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, WABIK, PODATEK GRUNTOWY, WYGASZACZ, ANALITYKA MEDYCZNA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, GRYLAŻ, SPORRAN, CAP, BIOCYD, PARAFRAZA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, TRANSFERAZA, NIEMOŻEBNOŚĆ, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, BĄK, DZIECIACZEK, PIWO, POWÓD, ENERGIA ELEKTRYCZNA, ZAPACH, MASZTÓWKA, WARTOWNIA, BRAMA TRIUMFALNA, ŚWIECA, LEWICOWOŚĆ, CEWNIK, PRZYBLIŻENIE, GORĄCE ŹRÓDŁO, PELENG, NIENARUSZALNOŚĆ, KRĄŻNIK, KORONATOR, PACHNOTKA UPRAWNA, ODRĘBNOŚĆ, BARWA OCHRONNA, MIARA, NIEMIASZEK, KRZYŻAKOWATE, FOTOSENSYBILIZATOR, PŁOMIEŃ, KORYTO, ZWAŁ, NAWÓJ, RYGIEL, LAS, TRZMIEL, TYMBARK, SEK, KORD, POSZKODOWANA, ZMIANA WSTECZNA, KONFISKATA, KSIĘGA METRYKALNA, SKRĘTNIK, STARA MALUTKA, FALA, OSKAR, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, INDEKS, WIHAJSTER, ICHTIOFAUNA, URZĄD CENTRALNY, POLIANDRIA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, TERCJA, ZŁOCIENICE, JARZENIÓWKA, PINGLE, LESZCZYNA, NIEDOPASOWANIE, ODNIESIENIE, SAUNA, ZWŁOKI, KRÓL, KATAR KISZEK, APARTAMENT, MARGINESOWOŚĆ, WELON, MIEJSCE, OSTATNIE POŻEGNANIE, PLEŚNIAK, CIOS, WISZNICA, WIENIEC, BUTELKA, NERW, UNIA, MONITOR, LOBELIOWE, PARÓWKA, PRZERYWACZ, RODZINA ZASTĘPCZA, DERYWAT, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, APSYDA, KANAŁ TEMATYCZNY, KLAUZULA, MORDENT, KOMA, ZAPRZĄG, DIAGNOZA, TAJNE NAUCZANIE, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, CUG, GLORIA, TYFTYK, INTERMEZZO, MASZYNA TŁOKOWA, DOBYTEK, DYSK KOMPAKTOWY, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, EMBARGO, WYROCZNIA, FEERIA, MAŁPOLUD, GŁÓWKA, GARNEK PODLODOWCOWY, FRANCZYZA, KONSULTANT, CZTEROKROTNOŚĆ, BESZAMEL, RĄB, INSTANCJA, BORDER, IRENA, SAMOGRAJ, ROY, STACJA POMP, WOLTAŻ, PODAŻ NIEELASTYCZNA, PUŁAP, ZNACZNIK, MOSHI, REZYGNACJA, PIĘTRO, MANIOK, ASSAM, CIS POSPOLITY, ANTRYKOT, AFILIACJA, DOLNOPŁAT, HISTORIA, ÓSMY, ZAPORA, RÓŻA, WAWRZYN, KOMIK, WĘŻÓWKA, PRĄTNIKOWE, DANE SENSYTYWNE, ŁAŃCUCH, INFUZJA, OSĘK, KONSOLETA, KOŃCÓWKA, LANE KLUSKI, KRAŃCÓWKA, KB, GIRLANDA, ASYSTENCJA, EPOKA LITERACKA, ALTERNATA, TRZYDZIESTKA, WRÓBEL POLNY, BIELMO, PRZESŁONA, TROSKA, OUTSIDER, STAW, ŁUPEK MARGLISTY, KOKORYCZKA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SZKRAB, BIFURKACJA, ALPAKA, ABSORPCJA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, KAPTUR, SKANDYNAWSKOŚĆ, KWAŚNICA, FORMACJA, KORPUS NAWOWY, PANIKA BANKOWA, DMUCHAWKA, PRELUDIUM, MINERAŁ, DEMOT, EPIZOOTIA, KONFISKATA, REZEDA, POJAZD ZABYTKOWY, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, NIECZUŁOŚĆ, S.Y, PRAWDA, KONTUR, DYSPOZYTURA, BAZIA, POIMEK, SZTYFT, TARAS WIDOKOWY, NIENORMATYWNOŚĆ, ODPŁYW, KINETOPLASTYDY, NIEGOSPODARNOŚĆ, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, MASZYNA ENERGETYCZNA, ŁATA, KRYTERIUM SYLVESTERA, MELUZYNA, ROBOTA GÓRNICZA, NAGOLENNIK, EMIRAT, WULWODYNIA, ODPŁYW, TINA, PANSEKSUALIZM, KAWA BEZKOFEINOWA, JOSE, CANZONETTA, ŁUNA, DYSKRETKA, OKNO, HABANERA, EFEKT STYKU, PROCES BIOLOGICZNY, PRZESZUKANIE, MARTA, STYL ARCHITEKTONICZNY, ZWYROL, TRANSPOZYCJA, BOTTOMLESS, ESKADRA, AMRYTA, CYKL WYDAWNICZY, TRANSPOZYCJA, SIEROTA SPOŁECZNA, JEDYNKA, GŁOWICA, SILNIK CZTEROSUWOWY, DZ, PROWINCJA, ANTYUTLENIACZ, ODMIANA UPRAWNA, WYRĄB, ?INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.375 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZUŻYTE LISTKI HERBATY LUB ZMIELONE ZIARNKA KAWY, POZOSTAJĄCE PO WYPICIU NAPOJU NA DNIE KUBKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZUŻYTE LISTKI HERBATY LUB ZMIELONE ZIARNKA KAWY, POZOSTAJĄCE PO WYPICIU NAPOJU NA DNIE KUBKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUSY zużyte listki herbaty lub zmielone ziarnka kawy, pozostające po wypiciu napoju na dnie kubka (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUSY
zużyte listki herbaty lub zmielone ziarnka kawy, pozostające po wypiciu napoju na dnie kubka (na 4 lit.).

Oprócz ZUŻYTE LISTKI HERBATY LUB ZMIELONE ZIARNKA KAWY, POZOSTAJĄCE PO WYPICIU NAPOJU NA DNIE KUBKA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZUŻYTE LISTKI HERBATY LUB ZMIELONE ZIARNKA KAWY, POZOSTAJĄCE PO WYPICIU NAPOJU NA DNIE KUBKA. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

x