MAŁY LUB MŁODY LIŚĆ - ORGAN ROŚLINNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LISTEK to:

mały lub młody liść - organ roślinny (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LISTEK

LISTEK to:

organ roślinny, element budowy roślin nienaczyniowych (na 6 lit.)LISTEK to:

plastikowe opakowanie na tabletki, w którym każda z nich jest pakowana w oddzielnym, malutkim pojemniczku (na 6 lit.)LISTEK to:

część liścia złożonego stanowiąca jedną z jego kilku lub więcej fragmentów blaszki liściowej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁY LUB MŁODY LIŚĆ - ORGAN ROŚLINNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.846

GRYBOSZ, ABLUCJA, GIMNASTYKA MÓZGU, ZESPOLENIE, WIKARY, PAJAC, MUTACJA PUNKTOWA, ALKOWA, RZECZNIK PATENTOWY, SZPONA, ŁABĘDŹ BEWICKA, TANIEC, MINIATURKA, GARBNIK, BOCHENECZEK, SUBWOOFER AKTYWNY, ŁAŃCUCH, SPORT ZIMOWY, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, NIEPOKALANEK MNISI, ZŁA PRASA, FRYWOLITKA, PRZECIER, WIELKOŚĆ SKALARNA, PIĘTNASTY, SCENKA, NESTOR, BANDYTYZM, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ADOPCJA, SZTAB, TOUROPERATOR, ANGIOPLASTYKA, NIĆ, PASKUDA, SĄD OSTATECZNY, TYK, ŁOWIECTWO, DZIUPLA, KARDIGAN, GACEK, BOMBA WODOROWA, BIOCHEMIA, CZTERDZIESTKA, KONTROLA, KARA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, TUMULUS, GAŁĘZATKA, SPOINA, OBLĘŻENIE, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, FILM KATASTROFICZNY, ANTENA, KOPUŁA, FIGURA RETORYCZNA, KACZKA, ZIELENIEC, ANGINA MONOCYTOWA, PAPRYKARZ, ABAJA, STRAJK OKUPACYJNY, ŁUK, TERMOS, AFERKA, CHOROBA GENETYCZNA, CYSTA BAKERA, BOCZNIK, DRWINA, TUNIKA, COLCANNON, ROBOCIK, ROZPUSZCZALNIK, RUNO, POMROK, GAMA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, CIĄGACZ, EMENTALER, CZAPKA FRYGIJSKA, CHRUST, CUKRZYCA, ANGIELSKOŚĆ, INDOKTRYNACJA, LISTEK FIGOWY, ZDENERWOWANIE, SZTUKA, BOM, LAWATERZ, WARZYWO, PONCZ, PRZYRZĄD OPTYCZNY, NOTKA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, BULION, NEUROPATIA, ALLOMETRIA, NOWICJAT, HB, SAKRAMENT, GROŹBA KARALNA, ABRAZJA, AGREGAT, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, NALEPKA, IMPAS, MIESIĄC, WYBRANKA, DWURURKA, STYPENDIUM, DRUK, KLONOWANIE, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, NADLOTKA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, ANGIELSKI, RODNIK, PRZYKRYCIE, SZURPEK, FLAWON, KIEROWNIK BUDOWY, CHIŃSKI, REZYDENT, PALIWO KOPALNE, KONFISKACJA, NAGRODZENIE, IMMUNIZACJA CZYNNA, RUSZT, UNIWERSAŁ, PLEMNIA, ŁUSKA, FONDUE SEROWE, KIJ, RETARDACJA, KATATONIA, ZABURZENIE, STARA MALEŃKA, EMPIREUM, KSIĄŻĘ, PAJA, OBLIGACJA ZAMIENNA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, WIRKI, BERLINGER, EKSPLANTAT, SIAD RÓWNOWAŻNY, MICHAŁEK, DOMINANTA, TOBOŁEK, PARKIET, MARTA, SPÓŁKA POWIĄZANA, KAPSUŁA POWROTNA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, PROWENIENCJA, SUBSTYTUCJA, NULLIPARA, PRZEWODNIK, DUMP, CZART, PRAWO GŁOSOWE, POKRYWA, PIÓROSZ PIERZASTY, ZMIANA WSTECZNA, MŁOTECZEK, NACIEK JASKINIOWY, KOMPOTIERKA, CZEBUREK, BAŃKA, CIĄGUTKA, ODBITKA, ŁOBUZIAK, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, PRAŻONKA, ZATOKI, MISTERIUM, DULKA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, SŁOMA TARGANA, LITEWSKI, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, SONIFIKACJA, CUGANT, ALKOHOL, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, ALKOWA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, PRZYWODZICIEL, KLERK, KANGUR PARMA, FINAŁ, KRYNOLINA, OLEJ Z OLIWEK, MOLESKIN, KAMIEŃ, ZACIERKA, OTWÓR, CZERNINA, KLAWIATURA, DOZYMETR, ŁĄCZNIK, GERIDON, HOLK, OSA, ROZSZCZEPIENIE, SEJMIK SAMORZĄDOWY, WAGA, PRZENOŚNIK, OMAR, PLAN SYTUACYJNY, STRAŻ, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, OPIS, SKUN, ZESZYT, REJESTR, KOMIK, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, ŻUREK, LINIA BRZEGOWA, BALSAM KANADYJSKI, NIELEGAL, WANIENECZKA, ALTERNATYWA, FACIO, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, HEL, ŁOŻYSKO, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, REJESTR, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, EGRETA, REGISTER, OBRZĘK, EKSPERYMENT KLINICZNY, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, TYGIEL, PIERÓG, ADORACJA, PORCELANA STOŁOWA, ZATRZYMANIE, NUKLEOZYD, ROŚLINA OKRYWOWA, KUTIKULA, TRIANGULACJA, KOLEŻANKA PO FACHU, SAMOODNOWA, GALERIA, NAMIAR, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, BOCIANIEC, DZIENNIKARZ, NIEDYSPONOWANIE, ZŁOTA KLATKA, AGENT, PODZIEMIE, TANGO, OSOBA, OBWÓD REZONANSOWY, DROGA, DRAJREP, MOSHING, BULLA, ZŁOCIEŃ, RÓŻNOWICIOWCE, DEPESZOWIEC, PŁOMYK, ADIDASEK, TYŁÓWKA, MONITORING, NOS, OSIKA, CISZA PRZED BURZĄ, ŚLEPY NABÓJ, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, OGAREK, NIBYPESTKOWIEC, FIOLET GENCJANOWY, PATYCZEK, ZAKON KLERYCKI, DZYNDZEL, PÓŁSKÓREK, ZBROJENIE, RUCH OPORU, KRAKOWIAK, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, IGŁA, RYBONUKLEAZA, JUMPER, AEDICULA, ROLNIK INDYWIDUALNY, WIKING, PERSONA, NÓŻKA, OKSYDAZA, GRANAT, ?GAŁGAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.846 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁY LUB MŁODY LIŚĆ - ORGAN ROŚLINNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁY LUB MŁODY LIŚĆ - ORGAN ROŚLINNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LISTEK mały lub młody liść - organ roślinny (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LISTEK
mały lub młody liść - organ roślinny (na 6 lit.).

Oprócz MAŁY LUB MŁODY LIŚĆ - ORGAN ROŚLINNY sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - MAŁY LUB MŁODY LIŚĆ - ORGAN ROŚLINNY. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast