PLOMBA, PIECZĘĆ LUB INNY ZNAK URZĘDOWY NAKŁADANY PRZEZ ORGAN CELNY LUB INNE UPOWAŻNIONE DO TEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA TOWARY, POMIESZCZENIA, SKŁADY CELNE, MAGAZYNY CELNE, ŚRODKI PRZEWOZOWE LUB ICH CZĘŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAMKNIĘCIE CELNE to:

plomba, pieczęć lub inny znak urzędowy nakładany przez organ celny lub inne upoważnione do tego jednostki organizacyjne na towary, pomieszczenia, składy celne, magazyny celne, środki przewozowe lub ich części (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLOMBA, PIECZĘĆ LUB INNY ZNAK URZĘDOWY NAKŁADANY PRZEZ ORGAN CELNY LUB INNE UPOWAŻNIONE DO TEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA TOWARY, POMIESZCZENIA, SKŁADY CELNE, MAGAZYNY CELNE, ŚRODKI PRZEWOZOWE LUB ICH CZĘŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.684

POSTERUNEK, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, ANEGDOTA, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, MUZA, API, ZAGROŻENIE, BRAMKA SAMOBÓJCZA, GORCZYCZNIK, AMFITEATR, OPĘTANIE, PODZIELNOŚĆ, HASTINGS, PROSO, JABŁKO NANERCZOWE, KAZAMATA, BRUDY, AEROZOL SIARCZANOWY, GEOFIT KORZENIOWY, LUCERNA, RÓŻNICA, SZTUCER, KONTRAKT TERMINOWY, OBLĘŻENIEC, LESBOS, OWOC POZORNY, SONDA, KUDŁACZ, TIC TAC, LAGERPETON, METODA TERMICZNA, GARNEK PODLODOWCOWY, KULT PUBLICZNY, GARY, OBERWANIE CHMURY, STRZAŁA, OSTATNIA WIECZERZA, POLIMER FLUOROWY, RAJFUR, MAKINTOSZ, KATAPULTA, COKÓŁ, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, PÓŁKULA, ATRAKCYJNOŚĆ, TULEJA, ŁUK TĘCZOWY, KONIEC ŚWIATA, ETAT, DANE SENSYTYWNE, KPINA, SPÓJNIK, SYGNAŁ, WIECH, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, BŁONKA, GIEZŁO, KRETOWISKO, PIĄTA WODA PO KISIELU, WŁADYKAUKAZ, TUŁA, PANORA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, LEISZMANIOZA SKÓRNA, KAPITUŁA GENERALNA, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, CELIBAT, GRZBIET KSIĄŻKI, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, DZIEDZICZNOŚĆ, FARMA, GIMBAZA, FILET, PODSADNIK KULISTY, MARA PATAGOŃSKA, CUKIER WANILIOWY, POWSTANIE WARSZAWSKIE, PODATEK DROGOWY, KAJMAK, EMISJA, KOD, SILNIK PRZELOTOWY, PILOTÓWKA, TRAMWAJ WODNY, WĘZINA, REWALIDACJA, JUDASZOWE SREBRNIKI, MATRYKUŁA, PROTUBERANCJA, WYCZYSTKA, CISZA PRZED BURZĄ, POTENCJAŁ, INDUKTOR, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, WĄŻ, PRZEŁOM, BANDOLIER, PIŻMAK, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, MARGINALNOŚĆ, TWIERDZENIE RAMSEYA, KASA, DOM POSELSKI, ENDOKRYNOLOGIA, KOŚCIÓŁ, BROKER UBEZPIECZENIOWY, TARATAJKA, AWIZO, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, WIDMO RENTGENOWSKIE, CIŚNIENIE, PRZEŻYCIE, KORYFEUSZ, AGIŃSKIE, AKTORSTWO, KAZALNICA, OWCA KAMIENIECKA, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, KALKA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, SZLUFKA, OPERETKA, USŁUGA OBCA, CHAŁTURA, ENERGIA, NADZIEWARKA, KOJARZENIE WSOBNE, POZIOMNICA, BROŃ KONWENCJONALNA, PUNKT SPUSTOWY, GROOMING, PRZEŁYKANIE, CHMURSKO, OBIEKT, ELEKTROLOKACJA BIERNA, STOWARZYSZENIE, BRODAWKA STÓP, KOŁOWRÓT, PANGSZURA INDYJSKA, NAROST, DUX, STOPIEŃ ETATOWY, BBS, ŻÓŁWIE, ZNAMIĘ BECKERA, SPIRALA, ŻONA LOTA, PRZEMYSŁÓWKA, DZIEDZICZENIE, KINO DROGI, PRACA ORGANICZNA, GENDER, KULT SOLARNY, EFEKTOWNOŚĆ, KASETON, ŁEBEK, INDUKTYWNOŚĆ, SKALA, REMITENT, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, POBYT CZASOWY, KOMAT, SZKANDELA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, CELESTYN, PROSAK, METAFRAZA, DEFINIOWALNOŚĆ, LOT NURKOWY, ROGI, LANE KLUSKI, UCHTA, SONG, DWUDZIESTY ÓSMY, WSTĘGA MÖBIUSA, KWADRAT, MSZAŁ, CÓRKA ŚMIECIARZA, ZEWŁOK, PIEPRZ CZERWONY, NIEZDOLNOŚĆ, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, DIALOG SPOŁECZNY, MECH IRLANDZKI, BYK, KAUCZUK BUTYLOWY, PORTUGALSKOŚĆ, OBRÓBKA, ŚCIANA, TURUNGIA, PRZEMYSŁ LOTNICZY, OREGANO, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, RYBA UKWIAŁOWA, ZDARZENIOWOŚĆ, DRABINA ANALGETYCZNA, HALFWIND, SANKCJA, POPRĘG, DIFFERENTIA SPECIFICA, RAD, BUCZYNA NIŻOWA, PIŁA, RAJKA, CONNECTICUT, PESZT, ANORAK, PERSPEKTYWA, LOT, CUCHA, KIBITKA, KARMELITA, ŚCIĘCIE, JEZIORO POLODOWCOWE, TYSIĄC, WIELOPIĘTROWIEC, RYNEK SPOT, BIBLIOTEKA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, POJEMNOŚĆ POLOWA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, KONSTYTUCJA, STAN DEPRESYJNY, LOT SZYBOWCOWY, KRZYŻYK, PODZIAŁKA, URBARIUM, PŁYWAK, PLAMKA FORDYCE'A, DEKOLT, TOINA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, KUTYKULA, RUMUNKA, APRETUROWANIE, OSŁONKA, TRANSLOKACJA, BECZKA Z PROCHEM, RATY, AKORD, WYPEŁNIENIE, DZIECINNOŚĆ, BECZKA PROCHU, WŁOSKOWATOŚĆ, MOGISYGMATYZM, KAPTUR, PŁACA MINIMALNA, EMISJA, CZIATURA, SMALEC, IRONSIDES, PUŁAP TLENOWY, WIDZOWNIA, PŁAT, ZADRAPNIĘCIE, REKWIZYT MUZYCZNY, LITERATKA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, KROSOWNICA WIZYJNA, ZAŁOŻENIE, MIKROMETR, HIGIENISTKA, DŹWIGACZ DACHOWY, SABAT, PÓŁWIATR, KÓZKI, KILOMETR ZEROWY, BALDWIN, PRZESZUKANIE, DOLINA U-KSZTAŁTNA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, PIŁA, PARAFIA, USKOK, PROPORZEC, MAZUREK, ŚMIECIARZ, PRIMADONNA, PACJENT URAZOWY, ŻAGIEW, ZWORKA, EDUKATOR, SYGNAŁ, REGENERATOR, MINISTRANT ŚWIATŁA, OCHRONA ŚRODOWISKA, HAJDUK, WYLICZANKA, BEZSENS, KOMÓRKA, KĄDZIEL, PRZEDZIAŁ CZASOWY, ANTYTETYCZNOŚĆ, ŚWIĘTOPIETRZE, SZOSTKA, DOM, RYBONUKLEAZA, ?LORDOSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.684 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLOMBA, PIECZĘĆ LUB INNY ZNAK URZĘDOWY NAKŁADANY PRZEZ ORGAN CELNY LUB INNE UPOWAŻNIONE DO TEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA TOWARY, POMIESZCZENIA, SKŁADY CELNE, MAGAZYNY CELNE, ŚRODKI PRZEWOZOWE LUB ICH CZĘŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLOMBA, PIECZĘĆ LUB INNY ZNAK URZĘDOWY NAKŁADANY PRZEZ ORGAN CELNY LUB INNE UPOWAŻNIONE DO TEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA TOWARY, POMIESZCZENIA, SKŁADY CELNE, MAGAZYNY CELNE, ŚRODKI PRZEWOZOWE LUB ICH CZĘŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAMKNIĘCIE CELNE plomba, pieczęć lub inny znak urzędowy nakładany przez organ celny lub inne upoważnione do tego jednostki organizacyjne na towary, pomieszczenia, składy celne, magazyny celne, środki przewozowe lub ich części (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAMKNIĘCIE CELNE
plomba, pieczęć lub inny znak urzędowy nakładany przez organ celny lub inne upoważnione do tego jednostki organizacyjne na towary, pomieszczenia, składy celne, magazyny celne, środki przewozowe lub ich części (na 15 lit.).

Oprócz PLOMBA, PIECZĘĆ LUB INNY ZNAK URZĘDOWY NAKŁADANY PRZEZ ORGAN CELNY LUB INNE UPOWAŻNIONE DO TEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA TOWARY, POMIESZCZENIA, SKŁADY CELNE, MAGAZYNY CELNE, ŚRODKI PRZEWOZOWE LUB ICH CZĘŚCI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PLOMBA, PIECZĘĆ LUB INNY ZNAK URZĘDOWY NAKŁADANY PRZEZ ORGAN CELNY LUB INNE UPOWAŻNIONE DO TEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA TOWARY, POMIESZCZENIA, SKŁADY CELNE, MAGAZYNY CELNE, ŚRODKI PRZEWOZOWE LUB ICH CZĘŚCI. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x