DOKUMENT (ZAZWYCZAJ WYMAGANY PRZEZ JAKĄŚ INSTYTUCJĘ, ALE UWAŻANY PRZEZ MÓWIĄCEGO ZA BEZSENSOWNY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWISTEK to:

dokument (zazwyczaj wymagany przez jakąś instytucję, ale uważany przez mówiącego za bezsensowny) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚWISTEK

ŚWISTEK to:

niewielki kawałek papieru (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOKUMENT (ZAZWYCZAJ WYMAGANY PRZEZ JAKĄŚ INSTYTUCJĘ, ALE UWAŻANY PRZEZ MÓWIĄCEGO ZA BEZSENSOWNY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.600

PASIAK, ANALOG, ELFKA, GLOSA, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, KOMÓRKA SELENOWA, POLONEZ, MEDYCYNA REGENERACYJNA, TŁUK PANCERNY, WULKAN DRZEMIĄCY, PRZĘSŁO, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, WOLNY STRZELEC, MŁODZIK, CIĄG, RATY, ZAŁOGA, MNICH, POPELINA, URZĄDZENIE MECHANICZNE, KRĘTKOWICA, ZGNIŁY KOMPROMIS, POMOC, KONCERT, STACJA PRZELOTOWA, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, ARGUMENT, PIERŚCIEŃ, USTĘPSTWO, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, DEMÓWKA, ZAPAŚNICTWO, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, OUTSIDER, KWESTA, JĘZYK TAGALSKI, PSEUDOARTYSTA, MALUNEK, NASTAWA, SOFT DRINK, DROID, RYBA AMFIDROMICZNA, TRZMIEL, ZNIECZULENIE, JĘCZMIEŃ, CHROMIK, SEJM, BÓBR KANADYJSKI, SARNA, SERDAR, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, OLDENBURG, TURCZYN, BAZYLIKA, MIECZ DWURĘCZNY, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, UNIWERSYTECKOŚĆ, MARŻA HANDLOWA, KOPIEC, DOCHÓD NARODOWY, PREDYSPOZYCJA, DYKTA, MAKROPOLECENIE, BULLA, NALEWKA, JEŻOZWIERZE, KOZA SAANEŃSKA, PRZEWIETRZNIK, CZEŁKOWSKA, RYJEK, PRAWO JOULE'A, CHOROBA D'ACOSTY, AWIZO, ROKPOL, HORMON ANTYMILLEROWSKI, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, PATRON, BEAT, METRYKA, OLIWA Z OLIWEK, CZEK PALIWOWY, BRZYDKI WYRAZ, ŻABA DALMATYŃSKA, DIPLOTOMODON, NAUKA PRZYRODNICZA, METRYKA, KONTROLA ZARZĄDCZA, CYSTOSTOMIA, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, QUEBECKI, DOKUMENT, MEMBRANOFON, CECHA RECESYWNA, SEGMENT RUCHOWY, BALBO, RZECZ, BRAMKA HONOROWA, DRUK AKCYDENSOWY, PROSTAK, WYDAJNOŚĆ PRACY, WYANDOT, TRANSPORTER, CHÓR, ARYTMOMETR, UDZIAŁ, KRĄŻEK PRZESUWNY, MEGAPOZYTYW, BINOKLE, RDZEŃ GRAFU, PRASADA, GONDOLA, STANDARD ETYCZNY, SPRAWNOŚĆ, KAPAR CIERNISTY, PODSTAWA, PASZTET, KANAŁ JONOWY, GAWIALOWATE, ENTEROTOKSYNA, NOŚNA, POKOLENIE, CEDUŁA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, FUNDUSZ STRUKTURALNY, CZARNI JEŹDŹCY, HUBA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, CHOROBA PASOŻYTNICZA, REJESTRZYK, YPRES, PRZEDMURZE, SFERA DYSONA, SYRYJSKI, HORMON, MIKROSKOP ŚWIETLNY, WŚCIBSTWO, INFORMACJA GENETYCZNA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, BAŃKA MYDLANA, JĘZYK KOREAŃSKI, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, KOŚCIÓŁ, ANARCHIA, TANIEC BRZUCHA, REKTYFIKAT, OGNISKO, POLITYKA SPOŁECZNA, GOCKI, JAPONICA, TEORIA ARBITRAŻU CENOWEGO, PENSJA, BURDA, PYŁEK, IBIZA, REGESTR, SERDUSZKA OKAZAŁA, ALBA, DIAFON, FALA NOŚNA, HALOGENOALKAN, PARUZJA, TRYB WSADOWY, AKT, GOLF, STRZAŁECZKA, REZONATOR, DUROPLAST, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, CHOROBA STARGARDTA, TARCICA, DELEGACJA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, ORKIJSKI, SERPENTYNA, HENOCHIAŃSKI, MIASTO STAROŻYTNE, RYNEK NIEFORMALNY, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, WRZÓD TRAWIENNY, KOLEGIUM, PŁAT CIEMIENIOWY, KOALICYJKA, KARABINEK GALLAGERA, KWIZ, BON PALIWOWY, EURO, TELEFONIA STACJONARNA, SHOGUN, BRYTYJSKI, KWASZONKA, RENTA SZKOLENIOWA, ODPUST, TONSURA, SOMATOTOPAGNOZJA, KUCHENKA, DIECEZJA, ZWOLNIENIE, WYDATKI, SKRĘT, PUPIL, PISIA, OPUSZCZENIE, INA, FETOSKOPIA, PINZGAUER, OSTROGI, DIETA, ARUMUŃSKI, SZENILA, KREDYT KONSORCJALNY, BASAŁYK, PIEC KOKSOWNICZY, WIZA, GRĄD, JUWENALIA, KALIKO, ŚLAD, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SZPITALNICTWO, WZIERNIK, SYSTEM KAPITAŁOWY, PĘCHERZ MOCZOWY, WIRUSY SSDNA, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, RZEŹWOŚĆ, JĘZYK, CEWKA, KROWA MORSKA, ALFABET SEMAFOROWY, TYGODNIÓWKA, SPRAWNOŚĆ, BERMYCA, JARZENIÓWKA, ZBAWICIEL, ODGŁOS, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, WTAJEMNICZONA, FAKTORIA, JĘZYK WEGETUJĄCY, CHOROBA PROMIENNA, GRAND VITARA, LAKTACJA, SEROCZEŃ, MĄKA ORKISZOWA, WALEC KOŁOWY PROSTY, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, MĄCZNIAK RZEKOMY, JĘZYKI MUNDA, ODWOŁANIE, LUTERSTWO, DONICA, RABSZTYN, FREUD, VECTRA, SKOK TŁOKA, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, BOLOMETR, SIŁA AERODYNAMICZNA, SMUGA KONDENSACYJNA, KANGUROSZCZUR STEPOWY, FRYCÓWKA, ESCUDO GWINEJSKIE, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, TAG, BUJAK, ODRUCH BEZWARUNKOWY, GLIGLIŃSKI, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, PEPSI-COLA, MOŻNOWŁADZA, JEZIORO ZASTOISKOWE, BĄK, FANPEJDŻ, POLE SKALARNE, ZAWAŁ, NEGATYWIZM, NORMA, TEST PASKOWY, SZYLD, PROM ŚRÓDLĄDOWY, URNA WYBORCZA, KOREKTA DOMOWA, PROMIENIOWANIE BETA, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, GRAF SKIEROWANY, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, JARMUŁKA, OSOBA PRAWNA, KOŃ DOŃSKI, OŚ OPTYCZNA, ŻELATYNA, KACZKA CHIŃSKA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, TEORIA PERSPEKTYWY, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, ?PION.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.600 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOKUMENT (ZAZWYCZAJ WYMAGANY PRZEZ JAKĄŚ INSTYTUCJĘ, ALE UWAŻANY PRZEZ MÓWIĄCEGO ZA BEZSENSOWNY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOKUMENT (ZAZWYCZAJ WYMAGANY PRZEZ JAKĄŚ INSTYTUCJĘ, ALE UWAŻANY PRZEZ MÓWIĄCEGO ZA BEZSENSOWNY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWISTEK dokument (zazwyczaj wymagany przez jakąś instytucję, ale uważany przez mówiącego za bezsensowny) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWISTEK
dokument (zazwyczaj wymagany przez jakąś instytucję, ale uważany przez mówiącego za bezsensowny) (na 7 lit.).

Oprócz DOKUMENT (ZAZWYCZAJ WYMAGANY PRZEZ JAKĄŚ INSTYTUCJĘ, ALE UWAŻANY PRZEZ MÓWIĄCEGO ZA BEZSENSOWNY) sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - DOKUMENT (ZAZWYCZAJ WYMAGANY PRZEZ JAKĄŚ INSTYTUCJĘ, ALE UWAŻANY PRZEZ MÓWIĄCEGO ZA BEZSENSOWNY). Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast