OTWÓR W ŚCIANIE LUB DACHU, PRZEZ KTÓRY WPADA ŚWIATŁO I ŚWIEŻE POWIETRZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKNO to:

otwór w ścianie lub dachu, przez który wpada światło i świeże powietrze (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKNO

OKNO to:

szyba w ramie, umieszczona w otworze okiennym (na 4 lit.)OKNO to:

luka lub prześwit w jakiejś ciemniejszej materii, pozwalająca na spojrzenie na drugą stronę (na 4 lit.)OKNO to:

przeszklona rama w inspekcie (na 4 lit.)OKNO to:

wydzielony obszar ekranu, najczęściej prostokątny, na którym prezentowany jest interfejs programu (na 4 lit.)OKNO to:

otwór pomiędzy wyrobiskami górniczymi służący do wentylacji (na 4 lit.)OKNO to:

wylot zwierzęcej nory (na 4 lit.)OKNO to:

z ramą i szybami (na 4 lit.)OKNO to:

na świat lub weneckie (na 4 lit.)OKNO to:

bywa z lufcikiem (na 4 lit.)OKNO to:

oszklone - z firanką (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWÓR W ŚCIANIE LUB DACHU, PRZEZ KTÓRY WPADA ŚWIATŁO I ŚWIEŻE POWIETRZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.548

TORPEDA AKUSTYCZNA, POWSTANIE, KRĘCIEK, POWÓDZTWO WZAJEMNE, BARWA OCHRONNA, KAPITEL, WARZONKA, MATERIAŁ MORENOWY, KORYTKO, ODLEWACZ, ŚLIZG, ZBIERACZ, PALUCH KOŚLAWY, REPREZENTACJA, SEKWENCJA BOUMY, HEAD HUNTER, SLALOMISTA, HARACZ, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, LIST POETYCKI, BAŃKA, ARCHIDIECEZJA, SKARBEK, WINIETA, WYRÓB HUTNICZY, TEKSTYLNY, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, ŚWIĘTOKRADZTWO, FERROELEKTRYK, STOŻEK NAPŁYWOWY, FESTMETR, MIOTEŁKA, PODDASZE, RENATA, SKRÓT SYLABOWY, CUMULONIMBUS, WCIOS, LIŚCIAK, NIKOLAITA, SEGMENT RUCHOWY, OBRONA, TŁUSTE LATA, STARONORDYCKI, BIOREMEDIACJA, PRZEGLĄDACZ, BARBARYZM, SOS BESZAMELOWY, GĘBA, WKŁADKA, KONEW, TOPOS, WYRAZY, PANORA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, FACSIMILE, JANSENIZM, REWOLWING, GDERACTWO, COUNTRY ALTERNATYWNE, EKSPLOATACJA, SMRODEK, MUZA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, SUWAK LOGARYTMICZNY, METYS, ŚWIATŁO, DZBANEK NA KWIATY, KARTA MOBILIZACYJNA, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, SKORUPA, TŁUMACZENIE, TERRINA, KANAŁ, TWINGO, HEKSACHLOROFEN, WIATROPYLNOŚĆ, WIZYTOWNIK, KREDKA, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, SATYRA, KAPUŚCIANY ŁEB, CIĄŻA, ANNA, KANOE, TUNDRA, KAZALNICA, LUGIER, TOFFI, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, ALKILACJA, DYL, DRUT, AURORA, AKSJOMAT PASCHA, KABALISTA, CIMELIUM, RÓŻOWA LANDRYNKA, DOLINA LODOWCOWA, KULCZYBA, DZIAŁANIA, RANITYDYNA, SZÓSTKA, EKSPLANTAT, BIAŁY KRUK, KOŁNIERZ, PRZEWROTOWIEC, BIELMO, GLIGLIŃSKI, CHIŃSKI, BAKI, KONTO DEPOZYTOWE, PAŁANKA, KARTKA, CZYNNIK BIOTYCZNY, SZPILECZKA, KOŃ KIŃSKI, WKRĘTKA, AFERA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, OBROTNICA, SAGUM, LODOWIEC GRUZOWY, ANGIOPLASTYKA, LANDO, WIELORASOWOŚĆ, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PALIA, BICZ BOŻY, MACIEJ, PIELĘGNIARSTWO, MYRMEKOFIL, APOSTOŁ, BURGRAF, NAZWA SYSTEMATYCZNA, KOT, HALMA, KONTUR, PĘPEK, BLISKOŚĆ, ESKORTOWIEC, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, KULT ŚWIĄTYNNY, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, SŁUPISKO, PADŹ, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, PRYMITYWIZM, MINUTA, BANIA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, RAJDER, WIATROWNICA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, REWERSAŁ, KWAS CHLEBOWY, PISZCZAŁKA, SOS, BASISTA, HOLK, PCHACZ, ŚWIĘCENIA, PRZESTRZELENIE, EFEKT MAJĄTKOWY, JOŁOP, ZŁOTÓWKA, TURBINA GAZOWA, LOK AGNESI, LICENCJA PRAWNICZA, BLASTOGENEZA, JEZIORO KOSMICZNE, AUTOBUS CZŁONOWY, GRUSZKA, KILOGRAM, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, ZGROMADZENIE CZYNNE, ZŁÓBCOKI, POŁABSZCZYZNA, ZADZIERZGNIĘCIE, ALLEGROWICZKA, SZWAGIER, FIGÓWKA, WSYP, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, PIERÓG, IMPOST, ZJAWISKO SEEBECKA, CZARTER, KONFISKATA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, TROLLING, MEDALION, PRZODOWNIK, JAZZ FUSION, ROZPRUWACZ, MASZYNA WYCIĄGOWA, PARAFARMACEUTYK, WIBRACJA LABILNA, STARAJĄCY SIĘ, KOZOJEBCA, CHOROBA STARGARDTA, REEDUKATOR, RDZEŃ, DYWERSJA, MOŻNOWŁADZA, KARMANIOLA, KRZYŻYK, TYPOLOGIZACJA, IZBA, STRZELNICA, ZMOWA CENOWA, KOKILARZ, NASZELNIK, NOOB, KONWENANS, EDYKUŁA, DYSKALKULIA, FARSZ, TUNEL, LINIA ŚRUBOWA, GARNITUR, PŁAWINA, KAPAR, PIEKŁO, SIEKANKA, KACZKA DZIENNIKARSKA, STRAWNOŚĆ, STOŻEK USYPISKOWY, FENIRAMINA, TAJEMNICZOŚĆ, DESPOTYZM, DYWIZ, FORMAT, SKUMBRIA, KRA LODOWCOWA, WYSYP, BRZĘKADŁO, ALFABET SEMAFOROWY, PRZYJEZDNA, SERBSKI, PERKALIK, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, OKRES INTERGLACJALNY, PLATYKLADUS, PODYPLOMÓWKA, PRZYSTOSOWANIE, POZYCJONOWANIE, BLOKADA, ANALITYK, EKRAN, SZAMPAN, DOM JEDNORODZINNY, SMERFETKA, KATAPULCISTA, KRATA, WYMIENNIKOWNIA, GRANATOWA POLICJA, RUCH, MORA, RAJD DAKAR, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, OPENER, SZAŁAŚNICTWO, PORWAK LODOWCOWY, BALON, POGOŃ ZA RENTĄ, ŁAPKA, PROSTA, ROZWÓJ WSTECZNY, KISZKA WĄTROBIANA, GALARETA, VOTUM SEPARATUM, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, KANTAR, TEKSASY, PAMIĘTNIK, MNISZEK, EROZJA RZECZNA, STACJA ROBOCZA, ARIANE, PODCAST, COROCZNOŚĆ, FASOWANIE, HIPNOTERAPIA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, STRAGANOWIEC, EPOLET, SZMUGIEL, KREACJA, ARIANIE, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, PRZYWÓDZTWO CENOWE, CEDRAT, JANUSZ, BEZPIECZNIK, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, BALSA, ANYŻEK, ?SZEW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.548 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OTWÓR W ŚCIANIE LUB DACHU, PRZEZ KTÓRY WPADA ŚWIATŁO I ŚWIEŻE POWIETRZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTWÓR W ŚCIANIE LUB DACHU, PRZEZ KTÓRY WPADA ŚWIATŁO I ŚWIEŻE POWIETRZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKNO otwór w ścianie lub dachu, przez który wpada światło i świeże powietrze (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKNO
otwór w ścianie lub dachu, przez który wpada światło i świeże powietrze (na 4 lit.).

Oprócz OTWÓR W ŚCIANIE LUB DACHU, PRZEZ KTÓRY WPADA ŚWIATŁO I ŚWIEŻE POWIETRZE sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - OTWÓR W ŚCIANIE LUB DACHU, PRZEZ KTÓRY WPADA ŚWIATŁO I ŚWIEŻE POWIETRZE. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x