MIARA ILOŚCI JEDNEGO PIERWIASTKA, ZWIĄZKU CHEMICZNEGO LUB JONU W JEDNOSTCE OBJĘTOŚCI, MASY LUB MOLU ROZTWORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONCENTRACJA to:

miara ilości jednego pierwiastka, związku chemicznego lub jonu w jednostce objętości, masy lub molu roztworu (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONCENTRACJA

KONCENTRACJA to:

gromadzenie/ zgromadzenie obiektów w jednym miejscu (na 12 lit.)KONCENTRACJA to:

zjawisko polegające na skupieniu, ześrodkowaniu uwagi (w domyśle: świadomości), skierowaniu jej na określoną myśl, przedmiot, zagadnienie, wydarzenie, sytuację czy zjawisko i utrzymywaniu w czasie (na 12 lit.)KONCENTRACJA to:

nakierowanie wszystkich działań na ściśle określony cel (na 12 lit.)KONCENTRACJA to:

liczba obiektów przypadająca na jednostkę objętości (na 12 lit.)KONCENTRACJA to:

proces ekonomiczny polegający na łączeniu się mniejszych przedsiębiorstw w większe, centralnie zarządzane (na 12 lit.)KONCENTRACJA to:

w prawie - skupienie władzy i kompetencji organów władzy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIARA ILOŚCI JEDNEGO PIERWIASTKA, ZWIĄZKU CHEMICZNEGO LUB JONU W JEDNOSTCE OBJĘTOŚCI, MASY LUB MOLU ROZTWORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.336

AUTOMOBIL, CYSTERNA, MARTA, UCHWYT, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, OJCIEC CHRZESTNY, DEGRADACJA SPOŁECZNA, CHAŁTURA, SILNIK SPALINOWY, PLAKAT, NOWELIZACJA, FRONTON, FRONT METEOROLOGICZNY, WYBUCHOWOŚĆ, MUSZLOWCE, ZWIĄZEK MOTOROWY, BACKGROUND, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, HUMMUS, KIWI, ŻYWOT, STAW, ZWŁOKI, ZATOPIONA DEPRESJA, BADYL, CZWORONÓG, KOBIECISKO, WAMPIR, KATEGORIA, NAWIERZCHNIA, PRYSZCZARKI, REJA, LEWICOWOŚĆ, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, ZIARENKO, CYNK, OSIEMNASTKA, WARSZTAT, PANTEON, WINA KWALIFIKOWANA, GOSPODARZ DOMU, MAHOŃ, ALIANT ZACHODNI, BRUDAS, LODOWNIA, KNEL, METODA PERKALA, ELIPSA, KONCHIOLINA, BUZA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, TRAGIZM, POGOŃ ZA RENTĄ, AKCJA, KOLONIA, GABINET, MONITORING, SEKSUOLOGIA, MANIFA, KORSARZ, KOŁPAK, ODRĘTWIENIE, SKLEPIENIE PALMOWE, UZNANIE ADMINISTRACYJNE, CELOZJA, KUSKUS, INDOS, OBUPŁCIOWOŚĆ, RĄCZKA, ROMANISTA, TUBA, ZACHOWANIE, ANTYSZTUKA, BRYCZKA, KOBIETON, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, ZMYWACZ, ZMOTORYZOWANY, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, MARTWICA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, RESPIRATOR, PŁYTKA, STOPIEŃ, WYKŁAD, RYT, INTERPRETATOR, OBÓZ DOCHODZENIOWY, PARALAKSA, LICENCJA PRAWNICZA, AKALKULIA, STYL, PERUKARNIA, GLONY ZŁOCISTE, ODZYSK, DYSPENSER, FACH, PAPROTNICA GÓRSKA, INHALACJA, GRUSZECZKA, PŁOW, OBRÓBKA, WISIELCZY HUMOR, PODATEK TONAŻOWY, PATRON, SYN NATURALNY, DZIAŁ WODNY, GROT, BEKON, PUSTAK ŚCIENNY, KAKEMONO, DYPTYK KONSULARNY, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, KONTYNGENT CELNY, NAWAŁNICA, ANAMORFOZA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PRZYJEZDNY, SYGNAŁ, FORMANT, ZAWŁOKI, KONDOMINIUM, KOMISANT, PIEC INDUKCYJNY, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, FAZA, HAPTOBENTOS, FILIŻANKA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, KIT, LIGAND, JEDNOSTRONNOŚĆ, RYGIEL, KŁOPOTANIE SIĘ, GRIEKOW, ARTEFAKT, LIST GRATULACYJNY, MROK, ŁUG, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, NIEŻYCIOWOŚĆ, WÓDKA, ARTERIA, ŻUŻLOBETON, SZARPANKA, KELT, BLOKADA, MAŁŻ, SEKULARYZACJA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, KABOTAŻ, ŁADOWARKA, CZAS TERAŹNIEJSZY, WACŁAW, BUŁAN, CYGANECZKA, LUGER, PSI GRZYB, SKŁADNIK ODŻYWCZY, TIRET, ROŚLINA OKOPOWA, STOŻEK DZIOBOWY, ZMYWACZ, JEDNOSTKA, RETENCJA, KONIUNKCJA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, IZOMER GEOMETRYCZNY, GRAMOWID, KRATOWNICA, TURZYCA, WYJAZD, BASEN, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, KULTUROWOŚĆ, ELEWATOR ZBOŻOWY, IMITATOR, NAWALANKA, CZERNINA, NIEŚPIESZNOŚĆ, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, GONIEC KRÓLEWSKI, REFERENDUM LOKALNE, PRYMAT, WINDSURFING, GÓRNICA, OPINIOTWÓRCA, DYPTYK, RAMPA, NARZĄD KRYTYCZNY, KALIKO, OSTATNI MOHIKANIN, OPAŁ, SŁODKOŚĆ, SPOILER, HEGEMON, NOK, KSYLOMETRIA, SERDAK, ÓSMY, BLUZG, STACJA DYSKÓW, KRYKIET, BADANIA, PIĘCIOGROSZÓWKA, UNIWERSAŁ, BEANIA, KOŹLAK, SPRAWNOŚĆ, PROROCTWO, TREND ROZWOJOWY, WŁASNOŚĆ, ŁOWCZYNI, KURHAN, PREPAID, SIEROTA SPOŁECZNA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, SIOSTRZYCZKA, MIGOTANIE GWIAZD, MISKA KLOZETOWA, CZTERDZIESTKA, PAROKSYTON, DZIABA, ALKOHOL ROLNICZY, ZBROJNIK, PŁACA, GAZÓWKA, WKŁAD, NISZA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ZNAK, UNIA PERSONALNA, BLASZKOWIEC, PODSTAWA, KONSULTANTKA, MOLESKIN, MIKROMETR, KUR, ENUMERACJA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, BILET ABONAMENTOWY, ESENCJA, KARAWANA, NOSOROŻEC, NIEWRAŻLIWOŚĆ, LIPA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, NAPPA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, WIELOPIĘTROWIEC, BYLICA, NAWA GŁÓWNA, GOŁOBORZE, ZATRACENIE, BUTERSZNIT, KOMAT, STAN, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, SZKŁO Z MURANO, PĘCHERZ, TRANSPORTOWIEC, NIEPOKALANEK, FAZA, DROŻNOŚĆ, WISKOZA, FROTKA, NORTRYPTYLINA, RELIKT, SEKTA, SIŁA WYŻSZA, CHELAT, GRÓB SKRZYNKOWY, DYPTYK, LĘDŹWIE, SERENADA, HALA MASZYN, KOMPOTIERA, LIST GOŃCZY, LOTERIA PROMOCYJNA, GĘŚ, TROLL, CHUSTA, ROGER, AZALIA, DŁUBANKA, KONTROLA, WYRAZY, KWASZONKA, CZEREŚNIA, PANICHIDIA, GAPA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, BRUDY, SIDARA, KLOZET, KSIĘŻULEK, LOFIKS, ?KONSYSTORZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.336 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIARA ILOŚCI JEDNEGO PIERWIASTKA, ZWIĄZKU CHEMICZNEGO LUB JONU W JEDNOSTCE OBJĘTOŚCI, MASY LUB MOLU ROZTWORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIARA ILOŚCI JEDNEGO PIERWIASTKA, ZWIĄZKU CHEMICZNEGO LUB JONU W JEDNOSTCE OBJĘTOŚCI, MASY LUB MOLU ROZTWORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONCENTRACJA miara ilości jednego pierwiastka, związku chemicznego lub jonu w jednostce objętości, masy lub molu roztworu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONCENTRACJA
miara ilości jednego pierwiastka, związku chemicznego lub jonu w jednostce objętości, masy lub molu roztworu (na 12 lit.).

Oprócz MIARA ILOŚCI JEDNEGO PIERWIASTKA, ZWIĄZKU CHEMICZNEGO LUB JONU W JEDNOSTCE OBJĘTOŚCI, MASY LUB MOLU ROZTWORU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - MIARA ILOŚCI JEDNEGO PIERWIASTKA, ZWIĄZKU CHEMICZNEGO LUB JONU W JEDNOSTCE OBJĘTOŚCI, MASY LUB MOLU ROZTWORU. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x