WYSTĘPOWANIE ZACHOROWAŃ NA JEDNĄ Z CHORÓB ZAKAŹNYCH, WŚRÓD ZWIERZĄT DOMOWYCH LUB DZIKICH NA DANYM TERENIE, W ZDECYDOWANIE WIĘKSZEJ LICZBIE NIŻ W POPRZEDNICH LATACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EPIZOOCJA to:

występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.)EPIZOOTIA to:

występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.)POMÓR to:

występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 5 lit.)ZARAZA to:

występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSTĘPOWANIE ZACHOROWAŃ NA JEDNĄ Z CHORÓB ZAKAŹNYCH, WŚRÓD ZWIERZĄT DOMOWYCH LUB DZIKICH NA DANYM TERENIE, W ZDECYDOWANIE WIĘKSZEJ LICZBIE NIŻ W POPRZEDNICH LATACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.724

KASA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, PROTEKTORAT, BREZYLKA, KAMIEŃ NERKOWY, GZIK, POLIMORFIZM, KARTA WIZYTOWA, PALISADA, TĘSKNOTA, DROP, POMIOT, ZAPORA, GRAFIKA RASTROWA, GRABINA, ŁAJNO, MOSKALIK, ROMUALD, NAKAZ, STRUKTURA DRAMATYCZNA, PAZUR, TROJAN, MAKATKA, HIPOTEKA, ZOOMETRIA, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, TURBINA SPALINOWA, TUSZ, TARCZA, ŻONISKO, ABSORPCJA, PIŁA, INDIANKA, FILTR POLARYZACYJNY, OSTATNI SAKRAMENT, PŁAWA SONAROWA, ŚWIETLISTOŚĆ, SKŁADNIK POKARMOWY, WAGON TAROWY, KOŻUSZYSKO, KOLOKWIUM, NOWOROCZNIK, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, AKCENCIK, NAPPA, BÓR WRZOSOWY, DRZEWOSTAN NASIENNY, STANOWISKO, FARMAKOTERAPIA, TABOR, CZARCI KRĄG, ZIELONA RECEPTA, TERYTORIUM POWIERNICZE, FATALIZM, OSŁONOWOŚĆ, COMBER, ZAPROSZENIE, STRZĘP LUDZKI, GAZ, NALEŻNOŚĆ KRÓTKOTERMINOWA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, DEALER, ESTEMMENOZUCH, OBIEG PIENIĄDZA, ŚMIGŁOŚĆ, MASA KAJMAKOWA, USTAWKA, ADIUTANT, BELKOWANIE, JUTRZYNA, RESPONDENTKA, PIES UŻYTKOWY, MEGAFON, KORSARZ, OBŁĘD, CISTECEFAL, KOSTKA, KANGUR GÓRSKI, DZIÓB, STARZENIE MORALNE, KAPRYS, BRAZYLIJSKOŚĆ, KOEGZYSTENCJA, BROŃ NUKLEARNA, MOŁDAWSKI, DRYBLING, GOTOWALNIA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, SALSA, ASYNCHRONIZM, KAWA, OBŁĘK, WRZUTA, PUSTELNIA, TĘPAK, CYGAN, SKAFANDEREK, OREGANO, PAJACYK, JASZCZURECZKA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ZŁOTOGŁÓW, KLOMIPRAMINA, INSTYTUCJA KREDYTOWA, KONSYSTORZ, PŁOMYK, UŁAMEK WŁAŚCIWY, ŁUK, PARA, MÜSLI, DRENAŻ, MURRINA, UROBEK, EPIZOOTIA, JABŁOŃ KWIECISTA, HOHENZOLLERNOWIE, CHOROBA AUJESZKEGO, LAMBREKIN, HEGEMON, BEZPIECZNY SEKS, RYNKA, SPÓŁKA POWIĄZANA, KOSMOGONIA, LANDO, INIEKCJA STRUMIENIOWA, KOŚCIEC, WIATROWNICA, EKSPROPRIACJA, TERAPIA ODRUCHOWA, LUSTRO, MAKROELEMENT, AKROBACJA LOTNICZA, AKINEZJA, SYFON, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, HAMBURGER, OCENA, AGAMA PERSKA, SALWA, MANIFEST, JELEŃ BAGIENNY, RZEŹNICA, BETON, ANARCHIA, BASEN, POR, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, EPIGRAF, KONTENER, KORKOWIEC, SALA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, TRIADA, ANEMIA APLASTYCZNA, CIĄGUTEK, BUŁAN, CENTRALNE TWIERDZENIE GRANICZNE, CIĘŻKA ARTYLERIA, GŁUPEK, GAD, SATURACJA, MONOCHORD, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, TUNIKA, KACZAN, GRANAT, JORDANKA, SERIA, DYPTYK, PRESKRYPTYWIZM, GATUNEK ZAWLECZONY, KIMBANGIZM, ARSENIAN(III), FERRIMAGNETYZM, OBRĘCZ, OBERWANIE CHMURY, DEKABRYSTA, IZBA ROZLICZENIOWA, KĄKOL, CZOŁOWNICA, BIAŁORUSKI, SZTUKA, ODBITKA, WŁOCHACZ, RELIKWIA, KAPAR, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, KONTROLER, AGENDA, TRANSWESTYTA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, BARWNIK, TUJA, BIAŁY KRUK, KRYL PÓŁNOCNY, PALETA, PEDAGOG, TECZKA, SZMATA, KLEDONISMANCJA, PREKURSOR, WYSZYWANKA, DELOKALIZACJA, SPRAWA, TRUCHŁO, ŻEBRO, OPIEKUN, KURACJA WSTRZĄSOWA, DOMENA PUBLICZNA, MATERIALIZM DZIEJOWY, RUCH, MODULACJA SKROŚNA, DEKORTYKACJA, RYGIEL, MAPA NUMERYCZNA, EUTEKTYK, ROWER POZIOMY, CHOROBA PROMIENNA, JEŻOWCE, RURKA, PRODUKTYWNOŚĆ, OPCJA TERMINOWA, TEŚCIK, TRASZKA GRZEBIENIASTA, TEMAT, GOŁĄBECZEK, POCHODNIK, MATEMATYKA CZYSTA, INWENTARZ ŻYWY, RURA ODPŁYWOWA, SPLOT, PIERDOLENIE O SZOPENIE, BI, PUSZKA MÓZGOWA, OBROŃCA, FAŁ, GODNOŚĆ, FONOGEST, NABÓJ ĆWICZEBNY, SŁOWIAŃSKOŚĆ, RACZYNA, ANTABA, NAKO, ZŁOTKO, OMAR, PLINTA, PROTOKLEPSYDROPS, FONETYKA, SUPERPANCERNIK, ELOPSOPODOBNE, KWARK, ZAPARZACZ, OGÓREK, SPÓŁKA, PRASA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, SZCZĘKOT, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, FAKTOR, KĄPIEL NASIADOWA, MIKSER, NAUKA MEDYCZNA, PRZYBYTEK, METRYKA, PIGMALIONIZM, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, SYNCOM, FELV, LAMAIZM, ULOTKA, PODWOZIE, SZPILECZKA, HAZENA, WIĘZADŁO OBŁE, SZYJA, BIOGEOCENOZA, OŚWIĘCIM, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, PLAMA WĄTROBOWA, OFENSYWA, SĘK OTWARTY, MASZKARON, LEKCJA, PARYTET, ZBROJENIE, KANAPKA, PROSTYTUTKA, WYLĄG, PRZETACZANIE KRWI, KUPLET, REN, KOMBAJN ROLNICZY, PRZEDSTAWIENIE, FARBA DRUKARSKA, CYKL FIGURALNY, WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA, WSPÓLNOŚĆ, PENSJA, ODKAŻACZ, ?ANTENA SATELITARNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.724 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYSTĘPOWANIE ZACHOROWAŃ NA JEDNĄ Z CHORÓB ZAKAŹNYCH, WŚRÓD ZWIERZĄT DOMOWYCH LUB DZIKICH NA DANYM TERENIE, W ZDECYDOWANIE WIĘKSZEJ LICZBIE NIŻ W POPRZEDNICH LATACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYSTĘPOWANIE ZACHOROWAŃ NA JEDNĄ Z CHORÓB ZAKAŹNYCH, WŚRÓD ZWIERZĄT DOMOWYCH LUB DZIKICH NA DANYM TERENIE, W ZDECYDOWANIE WIĘKSZEJ LICZBIE NIŻ W POPRZEDNICH LATACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EPIZOOCJA występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.)
EPIZOOTIA występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.)
POMÓR występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 5 lit.)
ZARAZA występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EPIZOOCJA
występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.).
EPIZOOTIA
występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.).
POMÓR
występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 5 lit.).
ZARAZA
występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 6 lit.).

Oprócz WYSTĘPOWANIE ZACHOROWAŃ NA JEDNĄ Z CHORÓB ZAKAŹNYCH, WŚRÓD ZWIERZĄT DOMOWYCH LUB DZIKICH NA DANYM TERENIE, W ZDECYDOWANIE WIĘKSZEJ LICZBIE NIŻ W POPRZEDNICH LATACH sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - WYSTĘPOWANIE ZACHOROWAŃ NA JEDNĄ Z CHORÓB ZAKAŹNYCH, WŚRÓD ZWIERZĄT DOMOWYCH LUB DZIKICH NA DANYM TERENIE, W ZDECYDOWANIE WIĘKSZEJ LICZBIE NIŻ W POPRZEDNICH LATACH. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x