Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYSTĘPOWANIE ZACHOROWAŃ NA JEDNĄ Z CHORÓB ZAKAŹNYCH, WŚRÓD ZWIERZĄT DOMOWYCH LUB DZIKICH NA DANYM TERENIE, W ZDECYDOWANIE WIĘKSZEJ LICZBIE NIŻ W POPRZEDNICH LATACH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EPIZOOCJA to:

występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.)EPIZOOTIA to:

występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.)POMÓR to:

występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 5 lit.)ZARAZA to:

występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSTĘPOWANIE ZACHOROWAŃ NA JEDNĄ Z CHORÓB ZAKAŹNYCH, WŚRÓD ZWIERZĄT DOMOWYCH LUB DZIKICH NA DANYM TERENIE, W ZDECYDOWANIE WIĘKSZEJ LICZBIE NIŻ W POPRZEDNICH LATACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.009

OSTROWIANKA, MUR, MIKROKASETA, CZAPA, STROPNICA, S.Y, TRYBUNAŁ, EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ, UROCZYSKO, OBNIŻENIE, MATURKA, TRESURA, KOREAŃSKI, RUCHY DIKTYOGENICZNE, FILTR POLARYZACYJNY, KOD IDENTYFIKACYJNY, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, KWADRAT, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, OSCYLATOR, MASZOPERIA, MYDELNICZKA, ANALIZA WARIANCYJNA, SZEW, UTRAKWIZM, MUZYK, SIEDEMDZIESIĄTKA, WĘŻOOCZKA STROJNA, SZPIC, BLASZKA, SPOTKANIE MODLITEWNE, KLESZCZOWINA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, BUDOWLA OBRONNA, APARAT REGENERACYJNY, ZAPOJA, DEZERTER, OPINIOTWÓRCA, FOLIA, GRÓD, TIUL, KORYTARZ EKOLOGICZNY, KLATKA SCHODOWA, DOLICHOCEFALIA, TELIGA, AMULET, KONTRASZOT, INFORMACJA POUFNA, USŁUGI SPOŁECZNE, SPECYFIKACJA, ANTYUTLENIACZ, ELF, LASERUNEK, ZOOFENOLOGIA, GNIAZDO, CHLEB, CZEP, LATARNIOWIEC, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, OBELGA, URUBU CZARNY, MANIPULATOR KULKOWY, SUKCESJA, PAŃSTWO PALEOTROPIKALNE, SŁUŻBA, GRZYWNA, LIST, CUKIER LODOWATY, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, DEASEMBLER, KIEROWNIK BUDOWY, MELUZYNA, GRAF PODSTAWOWY, OSADA, KLOPSIK, MOC CZYNNA, LEKCJA, EKSPLOATACJA, POWTÓRKA, NAWÓZ BOROWY, WYRAKOWATE, PALETA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, MAGAZYN, CHOWANIEC, KANONIERKA, LOT KOSZĄCY, PRZEŚWIETLENIE, ANEKSJA, HISZPAŃSKI, PRACOWNIK FIZYCZNY, NARYS POLIGONALNY, KOD ALFANUMERYCZNY, ANTYKOAGULANT, OSTENTACJA, ŚRODKOWOŚĆ, RZEP, CIAŁKO MRÓWCZE, NOSICIEL, ŚWIETLIK, RZĄD, MECENASKA, CHOROBA POPROMIENNA, MONOCHORD, BEZAN MASZT, DEGRADACJA SPOŁECZNA, OPŁATA KONCESYJNA, ANGIELCZYK, ZEZ ROZBIEŻNY, PODBIERACZ, WIEŻA KONTROLNA, WYCHÓD, LEVEL, PĘCHERZ, JEZIORO POLODOWCOWE, AUTOMOBILISTA, NOTKA, SŁOBODA, CZOPEK, WĘGAREK, WCZK, TONAŻ, SZTUKA KINETYCZNA, PĘCHERZ, PRZYRZĄD, MIESZACZ, LEPTOPLEURON, SŁODZIK, ZAMROŻONE ZOO, DUPEK ŻOŁĘDNY, ODBITKA, MOSKALIK, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, PRZECHYŁ, METALIK, BROŃ MASZYNOWA, BAGGALA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, KARTAN, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, JEDWAB, AUTOCHTONICZNOŚĆ, SZYK, POKRYWA, SŁUPISKO, FUTRYNA, BIOREMEDIACJA, CIAPATY, WZORZEC UMOWNY, GENEZA, ADIDAS, PIES PASTERSKI, LEGOWISKO, KŁADKA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, KLAPAK, ABSZTYFIKANT, FREGATA ŻAGLOWA, HEGEMONICZNOŚĆ, DEKLARANT, GENETYKA KLINICZNA, TRESKA, ECHOLOKACJA, DOŚWIADCZENIE, MARKA, JEDWAB, TUNIKA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, PARZYSTOŚĆ, WIATROWNICA, PASTERZ, SAKIEWNIK, HIPHOP, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, NAKŁAD, RODZAJ, AKROLIT, PION, ZAGROŻENIE, FASOLA, ALIDADA, CYSTA BAKERA, PETRYFIKACJA, KORYFEUSZ, CHŁODNIK, GRUPA WSPARCIA, UDERZENIE, PICA, PRZECIWUTLENIACZ, DOMEK DLA LALEK, OSTRY DYŻUR, PODOBIZNA, WIEŻA STRAŻNICZA, BUM, WADA DREWNA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, AKROPOL, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, WSTĘŻNIAKI, POCZWARA, CYRK LODOWCOWY, IDIOM, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, RANA POSTRZAŁOWA, STOPIEŃ ETATOWY, FERMAN, ANOMALIA, LEK ANTYDEPRESYJNY, WARIACJE, KRÓLOWA MATKA, KAPELMAJSTER, ROZSZCZEP, REMIZA, BROŃ JĄDROWA, PRZYJEZDNA, SPLOT, INFOMAT, PAROKSYTON, DEINSTALACJA, PELAGIAL, SZALONA GŁOWA, FILTRACJA, BARWY NARODOWE, ŁUPEK ROPNY, ŻUCHWA, TAPIR WEŁNISTY, APARTAMENT, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ANGIELSKA FLEGMA, ZAGRANIE, ZAGRYWKA, PIGWA, PRIMADONNA, WIDZOWNIA, SYMPTOM, TEKODONTY, ZROŚLAK, KASZA MANNA, LEMUR KARŁOWATY, SULFADIMIDYNA, BEKHEND, ODSYŁACZ, CHOROBA AUJESZKEGO, WÓZ MEBLOWY, ŚLEDŹ, KONCEPCJA MONETARNA, PLAMA WĄTROBOWA, KONTROLA PASZPORTOWA, ROŚLINA DWUPIENNA, EMAKIMONO, BASEN, RINFORZANDO, LANIE, OGRÓDEK, HALO, KUCHCIK, PĘK, KRATA ROZDZIELNA, HALBA, JACHT, NIALA GÓRSKA, CIĄGNIK BALASTOWY, MIMETYZM, OKALECZENIE, ŻEBRO, MIOTEŁKA, KARBAMINIAN, NIEDOROZWÓJ, KOPARKA, MORZE, AKWEN, POJAZD LATAJĄCY, KLEJONKA, EGZORCYZM, URYWEK, KRAB, JĘZYCZEK U WAGI, OBCY, WAMPIR, BRAHMS, ŁONIAK, LIŚCIONOGI, TURZYCA, DYBUK, STYMULACJA, DIABEŁ, ODWACH, SPAMIK, PRYMITYWIZM, DŹWIG, KRÓLOWA RENET, PALEOBIOGEOGRAFIA, DIVA, DYL, GRA KOMPUTEROWA, POMPA POŻARNICZA, RECEPTARIUSZ, WYDZIAŁ, CEBULARZ, MATECZNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.009 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYSTĘPOWANIE ZACHOROWAŃ NA JEDNĄ Z CHORÓB ZAKAŹNYCH, WŚRÓD ZWIERZĄT DOMOWYCH LUB DZIKICH NA DANYM TERENIE, W ZDECYDOWANIE WIĘKSZEJ LICZBIE NIŻ W POPRZEDNICH LATACH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
epizoocja, występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.)
epizootia, występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.)
pomór, występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 5 lit.)
zaraza, występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EPIZOOCJA
występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.).
EPIZOOTIA
występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.).
POMÓR
występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 5 lit.).
ZARAZA
występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x