WYSTĘPOWANIE ZACHOROWAŃ NA JEDNĄ Z CHORÓB ZAKAŹNYCH, WŚRÓD ZWIERZĄT DOMOWYCH LUB DZIKICH NA DANYM TERENIE, W ZDECYDOWANIE WIĘKSZEJ LICZBIE NIŻ W POPRZEDNICH LATACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EPIZOOCJA to:

występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.)EPIZOOTIA to:

występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.)POMÓR to:

występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 5 lit.)ZARAZA to:

występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSTĘPOWANIE ZACHOROWAŃ NA JEDNĄ Z CHORÓB ZAKAŹNYCH, WŚRÓD ZWIERZĄT DOMOWYCH LUB DZIKICH NA DANYM TERENIE, W ZDECYDOWANIE WIĘKSZEJ LICZBIE NIŻ W POPRZEDNICH LATACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.724

ANALIZA LOGICZNA, ODPRAWA, TWIERDZENIE CANTORA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, MODERATOR, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, MAKROMINERAŁ, DEKLARACJA, PISMO RUNICZNE, MARTWIAK, SYNTETYK, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, ARON, STOPA DOCHODU, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, WRÓBEL POLNY, BEFSZTYK, PERMISYWNOŚĆ, SUWNICA, TANIEC, TRAŁ, PARMEZAN, ANTRESOLA, POWSTANIE, CROSS, RUCH, FALA, PLAGIAT, WSPÓŁWŁADCA, WYŁĄCZNIK, ZWROT, SEKS ORALNY, OBSZAR WODNY, KAPRYS, SKARB, PALISADA, BAŃKA, WESTERPLATTE, PRZESTRZEŃ HILBERTA, HEROD-BABA, NIERUCHLIWOŚĆ, CHOWDER, KOCZOWNIK, KIJEK, OSMOLSKINA, PLOMBOWIEC, NIESPORCZAK, ŚLIWA, TANK, NAPPA, CYKL, FARBKA, PRZYKRYCIE, NASTURCJA, WIOŚLAK, GERMANIZACJA, ZGRUBIENIE, JAPONICA, BAK, BECZKA PROCHU, GRZYBNIA, KIKS, PREPARAT CHEMICZNY, UKŁAD ELEKTRONICZNY, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, KOEGZYSTENCJA, MINIATURA, GMINA GÓRNICZA, BIEG, DZWONNICA, OŚWIETLENIOWIEC, DŁUGI WEEKEND, PRZEDSIĘBIORSTWO, ODTWÓRSTWO, SKRZYDŁO, CROMA, OPERA MYDLANA, ECHOLOKACJA, RODZAJ MĘSKOOSOBOWY, WOLNA KONKURENCJA, MAŁY PALEC, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, ODSIEW, DOROTA, WĘŻOOCZKA STROJNA, SESJA EGZAMINACYJNA, KARTUSZ, MEZON, ZNAK PRZESTANKOWY, PAS, PUNKT, WARCHOŁ, IRLANDZKOŚĆ, DYSKRETKA, DOM, MAZUREK, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, SZCZOTKA, REMIKS, PRAŻUCHA, ETIOLOGIA, BARONIĄTKO, CEWKA INDUKCYJNA, OSMYK, KOMPETENCJA, ADWOKAT DIABŁA, KOMPATYBILNOŚĆ, IZONEFA, ROZMNOŻA, KRATER UDERZENIOWY, PAJĄK, ZŁĄCZE, KIEROWNICTWO, LANDLORD, BOTTOMLESS, NAKAZ, SZUKACZ, SATELITA, OPIS, TARANTELLA, RUBLÓWKA, PARTYCYPACJA, TOALETA, PORA, RYKSZARZ, OKRĘŻNOŚĆ, MANKIETY, JEZIORO PROGLACJALNE, RASA, FIGA, ŁUPEK ILASTY, ŚREDNIOPŁAT, OGRANICZNIK, NADPROŻE, NERWICA SPOŁECZNA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, DYFUZOR, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, UCZESTNIK, MAKAK, PIERSIÓWKA, ŁADUNEK, ASTRAGAL, SKONECKI, SYLFON, TAMARILLO, WINIETA, SIŁA, CUKIER LODOWY, KWAŚNOŚĆ, ZNAK LICZBY, CHWYTNIK, DEPORTACJA, ŚWIADECTWO, SATURN, HIACYNT, CZĄSTKA DZIWNA, UNIA REALNA, DZIUPLA, ROSYJSKOŚĆ, AUTOMOBIL, METROPOLIZACJA, DOŻYWOTNOŚĆ, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, MROZEK, TRAIL, MEANDER, PATRONKA, JIM, LEUKOTOMIA, KARES, STOŻEK DZIOBOWY, PODGATUNEK, PLEŚNIAK, GUMA ARABSKA, KASZTELANIA, DZIAŁ, MANIPULATOR KULKOWY, PLANETOIDA, ZNIECZULENIE, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, TEŚCIK, PODCHLEBSTWO, RELACYJNOŚĆ, KLONOWANIE, ŚWIATŁO POZYCYJNE, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, KOPALINA SKALNA, ALMARIA, MINIMALIZM, ESAUL, BALET, TUJA, PREZENTER, RYBKA, SODÓWKA, MIĘSO, KONTAKCIK, GRUSZKA, LUDOBÓJSTWO, ZMYWACZ, MASZYNA ENERGETYCZNA, SUKCESJA, OSTEOLIZA, ROZMIAR, BYTNOŚĆ, OSTRA REAKCJA NA STRES, MĄKA RAZOWA, NARTOW, ŚWIĘTO, FRAZA, FLOTA, KARA ŁĄCZNA, GULASZ IRLANDZKI, PEDOFILSTWO, PIĄTKA, ZAPORA OGNIOWA, OFICER PRASOWY, PANNICA, ZRZESZENIE, ŚLIZGAWICA, EPOKA, KOLONIA, CEDRAT, FRYZ, PARTIA, DRUGA REPUBLIKA CZECHOSŁOWACKA, FLANELA, CHOROBA POPROMIENNA, PENSJA, EDYCJA, LALKARSTWO, LINKA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, CZAS, DROGA KONIECZNA, MELILIT, MIOTŁA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, LICHWIARSTWO, STARZEC, BŁYSK, PRZĘSŁO, SKRZYNIA BIEGÓW, DUM-DUM, BUZA, PYŁ, NESTOR, KONOTACJA, MUCHINA, POPRAWIACZ, ARMILLA, BRUK, UPIĘCIE, ANTYBIOZA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, KOJEC, ADAPTACYJNOŚĆ, PARKIET, ACETAL, MODRASZKOWATE, PORZECZKÓWKA, WILK, PRZERWANIE CIĄŻY, KAPAR, PALPACJA, FRUSTRACJA, SEZAM, AWAL, PĘDZLIK, STUDNIA, KOBIETA SPOD LATARNI, MASŁO, MYJKA, RYBAŁT, ALMANACH, SALAMI, BONET, SINGELTON, EKSPLANTAT, BEZAN, BIS, PUSTAK STROPOWY, KUMKWAT, HIPOKALEMIA, EBOLA, PREFEKT, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, WRĄB, NAMIESTNICZKA, EKRAN AKUSTYCZNY, TEST CIS-TRANS, WIDEO, SIŁA, PRZEWŁOKA, TRAGIZM, PISZCZEK, KONTO DEPOZYTOWE, PRZEPRÓCH, PSZCZOŁA WŁOSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.724 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYSTĘPOWANIE ZACHOROWAŃ NA JEDNĄ Z CHORÓB ZAKAŹNYCH, WŚRÓD ZWIERZĄT DOMOWYCH LUB DZIKICH NA DANYM TERENIE, W ZDECYDOWANIE WIĘKSZEJ LICZBIE NIŻ W POPRZEDNICH LATACH to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EPIZOOCJA, występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.)
EPIZOOTIA, występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.)
POMÓR, występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 5 lit.)
ZARAZA, występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EPIZOOCJA
występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.).
EPIZOOTIA
występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 9 lit.).
POMÓR
występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 5 lit.).
ZARAZA
występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (na 6 lit.).

Oprócz WYSTĘPOWANIE ZACHOROWAŃ NA JEDNĄ Z CHORÓB ZAKAŹNYCH, WŚRÓD ZWIERZĄT DOMOWYCH LUB DZIKICH NA DANYM TERENIE, W ZDECYDOWANIE WIĘKSZEJ LICZBIE NIŻ W POPRZEDNICH LATACH inni sprawdzali również:

groźne, wewnątrzmaciczne zakażenie płodu wirusem CMV ,
w buddyzmie osoba przebudzona, która doznała oświecenia, posiadła najwyższą mądrość i uwolniła się od cierpień, doskonalsza od bodhisattwy ,
cecha związana z zakonem (cecha życia w zakonie i organizacji zakonu) ,
osoba, która coś odnawia, zmienia w taki sposób, by przywrócić temu dawny porządek ,
wspinaczka górska lub organizowana na ściankach wspinaczkowych, która jest elementem zawodów, towarzyszy jej rywalizacja sportowa ,
Phoeniculus castaneiceps castaneiceps - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
głupi, nierozważny postępek lub wypowiedź ,
kompozytor austriacki (1842-1898); twórca operetek; 'Ptasznik z Tyrolu', 'Sztygar' ,
angielski malarz i grafik (1775-1851 ) wybitny pejzażysta ,
mit. przewodnik muz ,
pogląd wg którego najwyższa władza w Kościele należy do biskupów ,
wyspa pochodzenia wulkanicznego na Oceanie Atlantyckim, w całości zajmuje ją państwo Islandia ,
grupa zwierząt, dzikich lub gospodarczych, zgromadzonych na jakiejś przestrzeni lub w gospodarstwie ,
zespół organizmów zwierzęcych związanych z dnem środowisk słodkowodnych, zarówno zbiorników wodnych jak i cieków oraz środowisk morskich, w tym także związanych z rozmaitymi strukturami obecnymi na dnie, a więc roślinami (fauna naroślinna), glonami, kamieniami (fauna nakamienna), szczątkami antropogenicznymi ,
przepływ krwi przez naczynia krwionośne mózgowia, zapewniający czynność ośrodkowego układu nerwowego ,
miasto uzdrowiskowe w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim ,
miejski żargon ,
alpejczyk włoski, mistrz i wicemistrz olimpijski w slalomie z Sapporo i Innsbrucku, czterokrotny mistrz świata ,
sprzedawca waty cukrowej ,
słodka potrawa, najczęściej mączna podawana jako deser ,
mieszkaniec Gosprzydowej - wsi w województwie małopolskim ,
ciśnienie, którym należy działać na roztwór, aby powstrzymać przepływ rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną membranę, która rozdziela roztwory o różnym stężeniu ,
władca z dynastii Piastów wywodzącej się od Piasta Kołodzieja ,
odmiana późnogotyckiego stylu w Hiszpanii, który wyodrębnił się za panowania Izabeli I Katolickiej i jej męża Ferdynanda ,
rozgłos, wzięcie ,
to, że coś jest nieżywe lub ktoś jest nieżywy ,
kobieta, która ma na jakimś tle obsesję, niebędącą jednak jednostką chorobową ,
mieszkaniec Kolumbii, człowiek pochodzenia kolumbijskiego ,
... Wrona, dziennikarz muzyczny ,
rodzaj osadu geologicznego, który tworzy się po stopnieniu lodowca i składa się z piasków i żwirów

WYSTĘPOWANIE ZACHOROWAŃ NA JEDNĄ Z CHORÓB ZAKAŹNYCH, WŚRÓD ZWIERZĄT DOMOWYCH LUB DZIKICH NA DANYM TERENIE, W ZDECYDOWANIE WIĘKSZEJ LICZBIE NIŻ W POPRZEDNICH LATACH. Dodaj komentarz (0)

      4 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x