DUŻA JEDNOSTKA TAKTYCZNA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KILKU DYWIZJI LUB BRYGAD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORPUS to:

duża jednostka taktyczna składająca się z kilku dywizji lub brygad (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORPUS

KORPUS to:

ciało człowieka lub zwierzęcia analizowane jako część centralna bez głowy i kończyn (na 6 lit.)KORPUS to:

grupa żołnieży o takim samym stopniu wojskowym (tzw. korpus osobowy) (na 6 lit.)KORPUS to:

wyższy związek taktyczny składający się z kilku dywizji lub brygad określonego rodzaju wojsk lub związków taktycznych i oddziałów przeznaczonych do zabezpieczenia działań całości jego sił (może także działać samodzielnie, wykonując specjalne działania) (na 6 lit.)KORPUS to:

zbiór tekstów służący badaniom lingwistycznym, np. określaniu częstości występowania form wyrazowych, konstrukcji składniowych, kontekstów w jakich pojawiają się dane wyrazy itp (na 6 lit.)KORPUS to:

główna część urządzenia, rodzaj obudowy, która pełni funkcję szkieletu, zapewnia odpowiednią wytrzymałość oraz zawiera punkty zaczepienia i podparcia innych elementów konstrukcyjnych (na 6 lit.)KORPUS to:

często spotykany drobiowy element handlowy; mięso z korpusu tuszki, jej centralnej części - to, co pozostaje po odcięciu od niej innych, cenniejszych fragmentów mięsa (skrzydełek, nóżek, piersi) (na 6 lit.)KORPUS to:

w botanice: element stożka wzrostu u okrytozalążkowych (na 6 lit.)KORPUS to:

zrąb - zasadnicza część czegoś (na 6 lit.)KORPUS to:

archit. główna część budowli (na 6 lit.)KORPUS to:

kadłub; element konstrukcyjny maszyny łączący w jedną całość pozostałe elementy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻA JEDNOSTKA TAKTYCZNA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KILKU DYWIZJI LUB BRYGAD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.838

MŁAKA, CIĘTOŚĆ, OBIEKT MOSTOWY, DOWÓZ, NOOB, PEPTON, ARYTMETYKA MODULARNA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, WĄŻ, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, MATOWOŚĆ, DROGI RODNE, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, SALA, WYCHOWANICA, BOKS GARAŻOWY, FUNKCJA NAZWOWA, POZIOMICA, PAPIER BEZDRZEWNY, BABIMÓR, CHWYTNIK, ŁUPACZKA, MIEDNICA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, CIELĘCINKA, BETONOWE BUTY, PROST, SZPILKA, ZRAZÓWKA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, ROZCZAROWANIE, RAFA, STAW SKOKOWY, TERAPIA ODRUCHOWA, CÓRKA ŚMIECIARZA, TYSIĄCZNA, GHEE, OFIARA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, AUTOMOBILKLUB, TASIEMIEC UZBROJONY, TEREN ZAKRYTY, SPRAWDZIAN, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, WIĄZ, FILIGRAN, RADA, GALAKTYKA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, CZOŁO LODOWCA, OWODNIOWCE, NIEOCZYWISTOŚĆ, NUŻENIEC LUDZKI, UŚMIECH, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, MAFIJNOŚĆ, DINGO, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, GABINECIK, SONAR, MOŁDAWSKI, NADGORLIWOŚĆ, CZYSTE RĘCE, PSEUDOMORFIZM, MAHAJUGA, SILNIK ZAMKNIĘTY, GĘSTE, APANAŻE, BECZKA BEZ DNA, MONITOR, BIDON, WIDZENIE PERYFERYJNE, IMPAS, KAWA ROZPUSZCZALNA, KOLANO, ELEWATOR, TENOR DRAMATYCZNY, NAUKI GEOLOGICZNE, HURTNICA ZWYCZAJNA, WIECZÓR PANIEŃSKI, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, GZY, GŁOSICIEL, WEŁNIAKOWE, EKOSFERA, TRÓJKA, KOMORA ZAMKOWA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, KANTON, WIORSTA, SARKOFAG, MYJKA, BIOGERONTOLOGIA, GÓWNOZJAD, IZOMER KONFIGURACYJNY, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, SYSTEM POWIERNICZY, BLOCZEK, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, PLAGA, NIECHLUJ, BILL, YBIT, BIAŁA DAMA, KOŁO, AALEN, DRIP, BABINIEC, FLISAK, BRUK, OSOBNIK, STRACCIATELLA, OMEGA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, JEŻ MORSKI, REPRESOR, WODA, EOZYNOCYT, SINGIEL, SOŁECTWO, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, ANGIELSKA FLEGMA, KATAPLAZM, SOCJOPATOLOGIA, IZBA, OSADY DENNE, POTWÓR, PISMO FONETYCZNE, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, BITUMIZACJA, UTRAKWIZM, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, ICHTIOFAUNA, WTRYSK, IRYZACJA, KULTUROWOŚĆ, BEFKA, ZBROJA ŁUSKOWA, ZMIERACZEK NADMORSKI, PIASKOWIEC KWARCOWY, NAROŻNICA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, OFICJAŁ, ZATRZĘSIENIE, CEWKA INDUKCYJNA, KALETKA, PROCES CHEMICZNY, CZUBATKA, SAMOOKALECZENIE, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, AWANGARDA, PRZEWODNICZKA, NÓŻ, IZOLATKA, BOJKA, WODA GEOTERMALNA, ASTERYZM, AGRAFA, UNCJA, AREOGRAFIA, KOZAK, MATEMATYK, POIDEŁKO, CEL, LINORYT, NAKŁO, PRZEDPOLE, SONDA, SEMESTR ZIMOWY, WIRTUOZOSTWO, SKRZYDŁO, DŁUGOGŁOWIE, MATKA BOSKA GROMNICZNA, BAZYLEUS, STEROWNIK, KONSTANTAN, POLICJA OBYCZAJOWA, KOZA SAANEŃSKA, POWSZECHNOŚĆ, DŻOLER, SPŁONKA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, BUDA, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, SPRINTER, SFERA BIOTYCZNA, ENERGETYKA JĄDROWA, KILOMETR NA GODZINĘ, BUT, CEMBROWINA, PILOKARPUS, AROMAT, KOMÓRECZKA, ŚWIATOWOŚĆ, RÓŻOWIEC BIAŁY, ŁOPATKA, AUTYZM, SAMICA, PRÓŻNIAK, PISTOLET, SKLEPIENIE ŻEBROWE, UKŁAD FIZYCZNY, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, BOREWICZ, SZUFLA, KAŁAMARZ, PĄCZKOWCE, NAWÓJ, PANNUS, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, EGZORTA, DEPORTACJA, KUKUŁCZE JAJO, ÓSMY, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, GRUPA ABELOWA WOLNA, INGUSZ, METALIK, GASTRONOM, KOMORA DEKOMPRESYJNA, WAŁ, KORYTARZYK, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, DZIESIĘCINA, PEŁNOMOCNICTWO, MANIERA, PRZEJRZYSTKA, OBSADA, BUFET, CERATOFYLLID, NARZĄD KRYTYCZNY, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, OSPAŁOŚĆ, BOGACTWO, JIVE, TOINA, FURGON, DRUCIARZ, NERKA WĘDRUJĄCA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, BAT, HOMOGENIZATOR, PYCHA, PIŻMOSZCZUR, KŁOPOTANIE SIĘ, ROBUSTA, KOMBINEZON, CHOROBA SCHILDERA, HIGHLAND, KONFESJA, PINTA AMERYKAŃSKA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, GAWĘDA, RÓG, WYLĘGARNIA, MASTYKS, APEKS, FENEK, ZACIERKA, REGLAN, INEZ, BROSZA, JELITO PROSTE, ANTYKONCEPCJA, PUCHAR, KRÓTKOSZ SZORSTKI, JAPOŃSKI, BŁĘDNOŚĆ, ARSENIAN(III), NEUROTRANSMITER, SILNIK SKOKOWY, ASEKURANT, COCKNEY, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, BARWY WOJENNE, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, TESTOWANIE WZORCOWE, BRYZOL, BAŃKA, RAJKA, MÓR, ZDARZENIE, KOSZULKA, WIEŻA SZYBOWA, ARKUSZ INTROLIGATORSKI, SCHLUTER, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, POJAZD NIEKOŁOWY, ORTOGRAFIA, PALEOTERIOLOGIA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, UNIA REALNA, SZARA MYSZKA, PIGUŁKA WIEDZY, OBWIĄZKA, KIPA, ?ZAKOCHANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.838 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻA JEDNOSTKA TAKTYCZNA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KILKU DYWIZJI LUB BRYGAD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻA JEDNOSTKA TAKTYCZNA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KILKU DYWIZJI LUB BRYGAD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORPUS duża jednostka taktyczna składająca się z kilku dywizji lub brygad (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORPUS
duża jednostka taktyczna składająca się z kilku dywizji lub brygad (na 6 lit.).

Oprócz DUŻA JEDNOSTKA TAKTYCZNA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KILKU DYWIZJI LUB BRYGAD sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - DUŻA JEDNOSTKA TAKTYCZNA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KILKU DYWIZJI LUB BRYGAD. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x