UPRZYWILEJOWANA, WYŻSZA WARSTWA SPOŁECZNA, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ W OKRESIE KRÓLESTWA I REPUBLIKI W STAROŻYTNYM RZYMIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATRYCJAT to:

uprzywilejowana, wyższa warstwa społeczna, która pojawiła się w okresie królestwa i republiki w starożytnym Rzymie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PATRYCJAT

PATRYCJAT to:

urząd nadawany przez cesarzy rzymskich (na 9 lit.)PATRYCJAT to:

najbogatsza warstwa mieszczan sprawująca w miastach władzę ekonomiczną i polityczną, członkowie rady miejskiej, najbogatsi kupcy, bogaci rzemieślnicy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UPRZYWILEJOWANA, WYŻSZA WARSTWA SPOŁECZNA, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ W OKRESIE KRÓLESTWA I REPUBLIKI W STAROŻYTNYM RZYMIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.565

ŁEB NA KARKU, ULICA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, JARYZACJA, HEMATOLOGIA, CRIOLLO, KANCONA, ARAB, RZEŹNIK, ZATOR, ŁUSKA, ŚWIATŁO ZIELONE, TOREBKA BOWMANA, NATYWIZM, OBÓJ MIŁOSNY, BLACHA, JĘZYK EZOPOWY, KIEROWNIK LITERACKI, POSTERUNEK, BŁĄD STATYSTYCZNY, EKSKREMENTY, ADHEZJA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, ITINERER, HYDROFIL, WYWIAD CHOROBOWY, MANIPUŁ, FECHTMISTRZ, DACH ŁAMANY, PRACOWNIK, KOCZKODAN, PROGRAMOTWÓRCA, ROŚLINA AKWARIOWA, DOKUMENTALISTKA, PRZEWÓD BOTALLA, SARKOIDOZA, POTENCJAŁ, BAJKOWOŚĆ, CHORA, PRĄŻEK, AUDIENCJA GENERALNA, SITARSTWO, SETER, PRANERCZE, ŻMIJA, ZAKRĘCENIE SIĘ, HEGEMON, PIĘTNO, RZUT OSZCZEPEM, LODOWIEC SZELFOWY, KORDYT, MILCZĄCA ZGODA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, WSTĘPNICA, ZADZIOR, HECA, EMBRIOGENIA, CZYSZCZARNIA, KONTRAST NASTĘPCZY, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, DACH NAMIOTOWY, ŁOPATA, HAPTODUS, STREFA PODMIEJSKA, WYKRĘTAS, PLATAN, DWUSTRONNOŚĆ, ŻYDOFIL, TERROR, ZBIEG, KŁAMCA LUSTRACYJNY, BAON, AS, SYNTETYK, AUTOBUS CZŁONOWY, MIĘKKI RESET, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, SALA, KURZA STOPKA, OSTROGA PIĘTOWA, SZCZENIARA, DYSK GALAKTYCZNY, TEKSTYLNY, RANA WYLOTOWA, CZERPAK, BREAKDANCE, APARAT SZPARKOWY, LICZBA NIEWYMIERNA, GARBATY ANIOŁ, LEPKOŚĆ DYNAMICZNA, MER, ANKIETOWANA, CIEPLUCH, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, HORYZONT GEOGRAFICZNY, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, TREN, CYBERPANK, GŁĘBSZE UCZUCIE, OPTIMUM EKONOMICZNE, TRAKEN, ODRUCH RZEPKOWY, SZKŁO OPTYCZNE, PEŁNOMOCNIK, RZEP, NAPLECZNIK, SIEDEMDZIESIĄTKA, ITALIAŃSKI, SZAMOTANINA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, PELAGIAL, SZWABSKI, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, SUWNICA BRAMOWA, LOGOPEDA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, RUCH PIESZY, SZKODNIK, SPÓŁGŁOSKA USTNA, PALCÓWKA, SAMOISTNOŚĆ, KRYZA, ZABORCA, ARYJKA, STRZELNICA, SZLAK ŻEGLUGOWY, DRĄGOWINA, FILA, ARCHAISTA, JASTRZĘBIE OKO, NIEWYPARZONA BUZIA, ARMIA, PŁYTKA NAZĘBNA, MINISTERSTWO, JĘZYK PASZTO, ŚWIETLICZANKA, SYNONIMICZNOŚĆ, GRZEBACZ, ROZWÓJ, WYTAPIALNIA, KLASTER, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, ARCHEORNITOID, ARCTG, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, WSTRZYMANIE, POŁUDNIOWOAFRYKAŃCZYK, TAKSIARA, GRACKA, MYSZ WERTYKALNA, ŁĘKOTKA, PIASTUN, BARWY WOJENNE, STANIĘCIE, NARZĘDZIE, AKTUALIZM, IDIOM, JOGURT, NIDERLANDY, GLAZURA, OKWIAT POJEDYNCZY, PRAWO WYZNANIOWE, ZŁOTY DESZCZ, ROŚLINA KWASOLUBNA, BOSTON, LANSJER, TOALETA, JĘZYK WEGETUJĄCY, SZCZERBAKI, EKSPONENT, IDIOMAT, LEGWAN FRĘDZLASTY, CHŁYST, KASTRAT, OBLAK, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, ŁYDKA, DOLA, SAMURAJ, CEGŁA LICÓWKA, PYLON, FEMINISTKA, HEBRAJSKI, TARANTELLA, KAPELUSZ PANAMSKI, ŻÓŁW SŁONIOWY, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, IZOMER KONFIGURACYJNY, ZAPALNOŚĆ, KONODONT, KSIĄŻĘ Z BAJKI, EDYKUŁA, ULOTKA, STAŁA FARADAYA, UCZESTNIK, NADGORLIWOŚĆ, RATA BALONOWA, AFEKTYWNOŚĆ, ŁUSKA, BRYZA, AUTOMAT, ZAPALENIEC, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, AUTOTELICZNOŚĆ, EPOPEJA HEROICZNA, LARWA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, TARCZA, USTAWA HORYZONTALNA, GALECHIRUS, OGÓREK, OPŁATEK, ŻWACZ, PIERWOTNIAK, CYGAŃSKIE DZIECKO, FROTKA, ALTERNATOR ALEXANDERSONA, UWAGA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, UMBRA, ROZGRZEWACZ, KRĘG LĘDŹWIOWY, ZAMKNIĘTOŚĆ, VIP, GNIAZDO ZAWOROWE, MICHAŁEK, FAKT, ROZBIERACZ, REKIN OWSONA, FARBA OLEJNA, LATAJĄCY UNIWERSYTET, EKWITA, ERGASTULUM, RZECZY OSTATNIE, KONFIGURACJA, TELEMECHANIKA, WSTRZYMANIE, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, KRĘGOWIEC, PŁONINA, GRUCZOŁ DOKREWNY, CZEBOKSARY, DINODONTOZAUR, AFERZYSTA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, KIBITKA, SUMA ZEROWA, EUSTENOPTERON, LIRA, GŁOSKA NOSOWA, OSTROKÓŁ, FOTOGRAFIA CYFROWA, GRASANT, SYNDROM, IKTIDOZAURY, ŚWIĘTÓWKA, KĄT UJEMNY, PLAMA, WARSTWA ABLACYJNA, PIERWSZY PLAN, IZOMER OPTYCZNY, BECZKA, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, SERIA KWALIFIKACYJNA, ALGEBRA LIEGO, PLEBS, HELMIOTOLOGIA, SZOPEN, TERMOS BUFETOWY, STYL WILHELMIŃSKI, GRUPA, KINEZYTERAPEUTA, NASTAWNOŚĆ, FARMAKOKINETYKA, NIEDŹWIEDNIK, FRANCUZ, SZKARADZIEŃSTWO, FELLINI, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, HEL, JEJMOŚĆ, OTOCZKA BAKTERYJNA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, SAMODZIERŻAWCA, ODKUPICIEL, GENETYKA POPULACYJNA, AUŁ, GLORIA, TŁUK PANCERNY, NOOB, DOJUTREK, ODWILŻ, MIŁOŚCIWOŚĆ, BUKACIARNIA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, CZERWONA KSIĘGA, MIKSER, ?WĘZEŁ KEITHA-FLACKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.565 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UPRZYWILEJOWANA, WYŻSZA WARSTWA SPOŁECZNA, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ W OKRESIE KRÓLESTWA I REPUBLIKI W STAROŻYTNYM RZYMIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UPRZYWILEJOWANA, WYŻSZA WARSTWA SPOŁECZNA, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ W OKRESIE KRÓLESTWA I REPUBLIKI W STAROŻYTNYM RZYMIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATRYCJAT uprzywilejowana, wyższa warstwa społeczna, która pojawiła się w okresie królestwa i republiki w starożytnym Rzymie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATRYCJAT
uprzywilejowana, wyższa warstwa społeczna, która pojawiła się w okresie królestwa i republiki w starożytnym Rzymie (na 9 lit.).

Oprócz UPRZYWILEJOWANA, WYŻSZA WARSTWA SPOŁECZNA, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ W OKRESIE KRÓLESTWA I REPUBLIKI W STAROŻYTNYM RZYMIE sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - UPRZYWILEJOWANA, WYŻSZA WARSTWA SPOŁECZNA, KTÓRA POJAWIŁA SIĘ W OKRESIE KRÓLESTWA I REPUBLIKI W STAROŻYTNYM RZYMIE. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast