DUŻY PTAK OCEANICZNY O MOCNYCH SKRZYDŁACH I DŁUGIM ROZWIDLONYM OGONEM; ZAMIESZKUJE OCEANY STREFY TROPIKALNEJ, GNIEŹDZI SIĘ GROMADNIE NA WYSPACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FREGATA to:

duży ptak oceaniczny o mocnych skrzydłach i długim rozwidlonym ogonem; zamieszkuje oceany strefy tropikalnej, gnieździ się gromadnie na wyspach (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FREGATA

FREGATA to:

okręt wojenny, początkowo o napędzie żaglowym, od XIX w. także parowo-żaglowym (na 7 lit.)FREGATA to:

ptak wodny; poszczególne gatunki określane tym mianem klasyfikowane są w obrębie rodziny fregatowatych (Fregatidae) (na 7 lit.)FREGATA to:

średniej wielkości okręt przeznaczony do służby eskortowej, budowany od II wojny światowej (na 7 lit.)FREGATA to:

fregata rakietowa - średniej wielkości współczesny okręt o uzbrojeniu, w skład którego wchodzą wyrzutnie rakietowe (na 7 lit.)FREGATA to:

żaglowiec przynajmniej trzymasztowy (czasami cztero- i pięciomasztowy), niosący na wszystkich masztach ożaglowanie rejowe (na 7 lit.)FREGATA to:

dobrze uzbrojony okręt wojenny lub eskortowy (na 7 lit.)FREGATA to:

żaglowiec o 3-5 masztach z ożaglowaniem rejowym (na 7 lit.)FREGATA to:

żaglowy okręt wojenny, dwupokładowy z XVI-XVII w (na 7 lit.)FREGATA to:

eskortowiec ochraniający konwoje w czasie II Wojny Światowej (na 7 lit.)FREGATA to:

obecnie: duży okręt wojenny uzbrojony w rakiety (na 7 lit.)FREGATA to:

duży, oceaniczny ptak z rzędu wiosłonogich, świetnie lata, samiec ma na podgardlu czerwony worek (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻY PTAK OCEANICZNY O MOCNYCH SKRZYDŁACH I DŁUGIM ROZWIDLONYM OGONEM; ZAMIESZKUJE OCEANY STREFY TROPIKALNEJ, GNIEŹDZI SIĘ GROMADNIE NA WYSPACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.508

KANGUR SZARY, GARDEROBIANA, TUNDRA, STOMIA, RYNEK KONTESTOWALNY, DZIERZBA, ZAPAŁKA, WĘŻÓWKA AMERYKAŃSKA, AZDARCHY, SPŁATA, BĄK, SZATAN, LOGIKA MATEMATYCZNA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, KISZKA, ELEGANT, ZŁOTÓWKA, PUKU, BABA JĘDZA, BŁAWATNIK TURKUSOWY, JERA, GŁÓWKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, MYRMEKOLOGIA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, SŁOWIANKA, DZIERZBIK, TRZEJ KRÓLOWIE, PARAGENEZA, BAWÓŁ KAFRYJSKI, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ALUMN, TOR, EFEKT RYGLA, WRÓG, MUZA, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, ALA, PRZESUWALNOŚĆ, DORTMUNDER, STRUKCZASZY, TURAS, SZCZAW, GALARETKA, WCIĄGARKA, POROZUMIENIE PŁACOWE, CZERNICA, KAZUISTYKA, BIRKUT, OSŁONICA, PAKOWACZ, KRASNOLUDZKI, ROZEDMA PŁUC, SZOK POPORODOWY, UNIK, KONODONT, ODBIJANIE SIĘ, SERBISTYKA, KRÓTKI WZROK, BIEG, NIEZLICZONOŚĆ, OLŚNIAK, KOGNITYWIZM, DUBELT, BÓBR AMERYKAŃSKI, OŚRODEK WYŻOWY, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, WSTYD, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, ZAGANIACZ, KURAK, MIODOJAD WYSPOWY, RADIO TAXI, KORNIJSKI, HUMOR, PRZEŁĄCZNICA, OGONOPIÓR USZASTY, WIDOWISKO, BOLERO, CENA WYWOŁAWCZA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, AKTYWNOŚĆ, LAWONICHA, HOL, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, POKARM, FILOZOFIA POZNANIA, OLBRZYMKOWCE, OLEJE ŚWIĘTE, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, LATINO, HIPPISKA, BURZYK SZARY, REGION, OKRES DOSTOSOWAWCZY, KAMIEŃ, RYCZAŁT, SOPLICA MOCNA, ORBITA, ERGONOMIKA, OKLUZJA, ANATOMIA KLINICZNA, PINGWIN BIAŁOOKI, KOŃ NA PATYKU, OPIEKA SPOŁECZNA, SEMANTYKA LEKSYKALNA, VIBRATO, CAYLEY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, PUSZKA, MEDIANA, MAHAJUGA, PIASKOWNICA, PROLIFERACJA, SAWANTERIA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, SCHIZOTYMIA, EPOKA LODOWCOWA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, LAMERSTWO, PODKÓWECZKA, LATO, POJAZD, SZCZEP, ROZROST, OBSESJA, DELFIN PEALE'A, SZCZĘKOT, WIELOFAZOWOŚĆ, SNOWIDZ, DZIĘCIOŁ, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, PODUSZKOWIEC, SZUM, ZOONOZA, ENERGIA ROZPADU, REGENT, OBLICZNOŚĆ, ŻYŁA, WIAROŁOMSTWO, MUSTEL SIWY, ŁAD KORPORACYJNY, KOMPETYCJA, LEGISLATYWA, KONIEC, AURORACERATOPS, ODBIJAK, WUEF, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, UKŁAD DOKREWNY, WAŁKOŃ, CUDOWRONKA, PUSTYNNIK, RENTIER, ROZSADNIK, WSPÓLNOŚĆ, ZIMA, ŚWISTKOWATE, WĘDRÓWKA, CNOTA, CZERWONOKRZEW, ZAJĄKNIĘCIE, DZIEŃ, ŻYRAFA POŁUDNIOWA, BUTERSZNYT, ROŻENIEC, SKAŁA OSADOWA, GIMBAZA, BERBER, ORGANIZATOR JĄDERKA, RYBOŁÓW, BEZDNO, PTASZNIK GOLIAT, KAPELUSZ, KRZAKÓWKA NAMORZYNOWA, PTAK ŁOWNY, CENZOR, PODCHLEBSTWO, KOLANÓWKA, KRÓL, RADIOKABINA, GNIAZDO, OPAD, DAR ZIEMI, CIETRZEW, AYER, TRAFIKA, MIERNIKOWCOWATE, STORCZYKARNIA, DRYL, ORZEŁ, ARCHEOLOGIA PODWODNA, ZGNIŁY KOMPROMIS, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, PUZZLE, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, CHORIJAMB, RYJEC, RYM ŻEŃSKI, ARBORETUM, SIATKA, NARZECZONA, TEFILIM, CYTADELA, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, DZIADZIENIE, ŻOŁNA, PREPERS, REFLUKS, FILOLOGIA ANGIELSKA, ŻÓŁW CIERNISTY, SZTUKA ZDOBNICZA, ZRZECZENIE SIĘ, ILOCZAS, CIENKA SKÓRA, TAPIR MALAJSKI, FILOLOGIA NIEMIECKA, FOTOEDYTOR, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, KINEZYTERAPEUTA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, ZBOŻE, DRZEWIAK SZARY, MONTER, UBYTEK, WYKRĘTAS, SPRAY, LUSTRO, KORPUS, POPLECZNICTWO, ZABUDOWANIE, LITRÓWKA, HUŚTAWKA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, NORMA REAKCJI GENOTYPU, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, ZAUSZNIK, KONFORMER, OKRES ZALICZALNY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, AFTERPARTY, STAROHISZPAŃSKI, LAKIERNICTWO, KATASTROFA, NELMA, KOS, HOMOSEKSUALIZM, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, REKINEK PSI, ZMIERACZEK PLAŻOWY, ŁOPATECZKA, ZNAJOMY, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, SUCHORYT, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, URODA, RYGORYSTKA, CZYSZCZALNIA, MAMUT POŁUDNIOWY, PĄK, ZANOKCICA CIEMNA, GLOSA, ASPIRANT, TIGA, JAJKO PO FRANCUSKU, WINNICA NABOTA, KOLEJ, GROOMING, TAKSON, ZWAPNIENIE, EKRANOPLAN, POŚCIEL, IZOLATKA, PAŹ ŻEGLARZ, IZOTROPIA, OZIMINA, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, JARZĘBATKA, KOŚNIK, SIFAKA, BUŁAWNIK, SACHARYD, KOMA, WYCIĄG TALERZYKOWY, WYKONANIE, PRZEZIERNIK JABŁONOWIEC, ZAKRES ZNACZENIOWY, DWUFAZOWOŚĆ, POGONIEC, OFICER TAKTYCZNY, SZPRYCKA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, RYNKOWOŚĆ, CHMURZENIE CZOŁA, SIEDZISKO, LEZGINKA, MIÓD PALMOWY, DUPLIKACJA, ?ORGAN PROMULGACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.508 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻY PTAK OCEANICZNY O MOCNYCH SKRZYDŁACH I DŁUGIM ROZWIDLONYM OGONEM; ZAMIESZKUJE OCEANY STREFY TROPIKALNEJ, GNIEŹDZI SIĘ GROMADNIE NA WYSPACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻY PTAK OCEANICZNY O MOCNYCH SKRZYDŁACH I DŁUGIM ROZWIDLONYM OGONEM; ZAMIESZKUJE OCEANY STREFY TROPIKALNEJ, GNIEŹDZI SIĘ GROMADNIE NA WYSPACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FREGATA duży ptak oceaniczny o mocnych skrzydłach i długim rozwidlonym ogonem; zamieszkuje oceany strefy tropikalnej, gnieździ się gromadnie na wyspach (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FREGATA
duży ptak oceaniczny o mocnych skrzydłach i długim rozwidlonym ogonem; zamieszkuje oceany strefy tropikalnej, gnieździ się gromadnie na wyspach (na 7 lit.).

Oprócz DUŻY PTAK OCEANICZNY O MOCNYCH SKRZYDŁACH I DŁUGIM ROZWIDLONYM OGONEM; ZAMIESZKUJE OCEANY STREFY TROPIKALNEJ, GNIEŹDZI SIĘ GROMADNIE NA WYSPACH sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - DUŻY PTAK OCEANICZNY O MOCNYCH SKRZYDŁACH I DŁUGIM ROZWIDLONYM OGONEM; ZAMIESZKUJE OCEANY STREFY TROPIKALNEJ, GNIEŹDZI SIĘ GROMADNIE NA WYSPACH. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast