RODZAJ KONSTRUKCJI, KTÓRA ROZWINĘŁA SIĘ W GOTYKU I UMOŻLIWIŁA WYKONYWANIE SKLEPIEŃ O DUŻYCH ROZPIĘTOŚCIACH I NA ZNACZNYCH WYSOKOŚCIACH; KONSTRUKCJA SKŁADA SIĘ Z ŁĘKÓW I FILARÓW PRZYPOROWYCH (WIEŻ SIŁ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA to:

rodzaj konstrukcji, która rozwinęła się w gotyku i umożliwiła wykonywanie sklepień o dużych rozpiętościach i na znacznych wysokościach; konstrukcja składa się z łęków i filarów przyporowych (wież sił) (na 28 lit.)SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY to:

rodzaj konstrukcji, która rozwinęła się w gotyku i umożliwiła wykonywanie sklepień o dużych rozpiętościach i na znacznych wysokościach; konstrukcja składa się z łęków i filarów przyporowych (wież sił) (na 23 lit.)SYSTEM PRZYPOROWY to:

rodzaj konstrukcji, która rozwinęła się w gotyku i umożliwiła wykonywanie sklepień o dużych rozpiętościach i na znacznych wysokościach; konstrukcja składa się z łęków i filarów przyporowych (wież sił) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KONSTRUKCJI, KTÓRA ROZWINĘŁA SIĘ W GOTYKU I UMOŻLIWIŁA WYKONYWANIE SKLEPIEŃ O DUŻYCH ROZPIĘTOŚCIACH I NA ZNACZNYCH WYSOKOŚCIACH; KONSTRUKCJA SKŁADA SIĘ Z ŁĘKÓW I FILARÓW PRZYPOROWYCH (WIEŻ SIŁ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.845

CIASNOTA, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, SUKA, TOP, SZYBKOZŁĄCZE, PRZYŚPIESZENIE STAŁE, POŻEGNANIE, UKŁAD DOKREWNY, BEZA, WSTAWKA, ODCZYN TUBERKULINOWY, MIĘSOŻERCA, SEMITYSTA, ZAKRES POJĘCIOWY, ULICA, SIERŚĆ, KUPIEC, SIERPIK, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, FLISAK, TABOR, UNIWERSUM HERBRANDA, NEOPOZYTYWIZM, DZIRYT, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, LIKUALA, KWASORYT, JARSTWO, MANIERZYSTA, CZEK IMIENNY, ODWARSTWIENIE, WIERZCHNICA, OPISTOCELIKAUDIA, CIĘGNO, CZANDI, SKARANIE BOSKIE, ŚRUBA OKRĘTOWA, WETERYNARIA, WYWRÓCENIE SIĘ, MACIERZ TRANSMITANCJI, CUKRZYK, SUSZARNICTWO, DIAK, HARD CORE, PERIODONTOLOGIA, RELIEF PŁASKI, AEROLOGIA, GOLDEN, PASIAK, ELFICKI, AGNOZJA CZUCIOWA, SEMESTR LETNI, TWÓRCZOŚĆ, ROŻEK, ZAĆMA POURAZOWA, ZAJĄC, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, GRATULANT, LOGIKA MATEMATYCZNA, ORTOPTYCZKA, PŁASKORYT, ARCUS SINUS, ŁUSKOSKÓRNE, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, WOLANT, SKAŁA PIERWOTNA, MASŁOSZ, KOROWÓDKI, ANAMNEZJA, CHŁOPCZYCA, SZYSZKOJAGODA, SERDUSZKA OKAZAŁA, KOSZT ALTERNATYWNY, SERNICA, PODMIOT GRAMATYCZNY, OŻYNA, GEN PLEJOTROPOWY, MINIALBUM, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, WOREK SPOJÓWKOWY, CZWARTACZKA, ŻEBRO, KOŃ BUDIONNOWSKI, PRZEKLEŃSTWO, PŁAWICA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, SUFFOLK PUNCH, TECHNOZAUR, PROSTNICA, ZĘBOWCE, MŁAKA, RACJONALIZM, CZYSZCZARNIA, DIADEMODON, JEDWAB OCTANOWY, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, SPIŻARNY, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, INFLACJA OTWARTA, TARAS WIDOKOWY, NIEWYPŁACALNOŚĆ, ROZŁUPKA, SZKIEŁKO ZEGAROWE, PROFESJONALISTA, KORNICKI, ANTROPONIM, SETKA, ZAPRAWA, GAŁĘŹNIK, PĘCHERZYK, TOWAROZNAWSTWO, KOMPUTEROWIEC, SPRAWDZIAN, SZEKSPIR, SAUNA, ANKIETA, LAUFER CZARNOPOLOWY, KOREK TOPLIWY, MORA, CARILLON, GARNITUR, PARKIET, SKRZYDLICE, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, CHASER, NORIKER, EWOLUCJONIZM, FARMAKOGENETYKA, GEOMETRIA CZYSTA, TERAPENA KAROLIŃSKA, PTASZNIKOWATE, NIESPRAWNOŚĆ, WODY INGLACJALNE, SAMOURZECZYWISTNIENIE, PURPURAT, BIOGAZOWNIA, AUDYTOR, LIRA KORBOWA, NAPASTNICZKA, LUŹNOŚĆ, ASOCJACJA GWIAZD, GRUPA WSPARCIA, WŁÓKNO, SZYBKI BILL, ZAOPATRZENIE, ASD, KALEKA, WKŁADKA, BIEG PATROLOWY, MIGRACJA, WSPOMNIENIE, DEZADAPTACJA, MORAWSKI, OPIEKA SPOŁECZNA, GRUCZOLAKORAK, TUBOWY, BOURBON, LIMUZYNA, TRÓJDŹWIĘK, DEISTA, NALEŚNIK, HELIOFIT, PRZEBITKA, KOLORYZATOR, ZAJĄKNIĘCIE, POKŁAD, PŁYNNOŚĆ, ŚWIADKOWIE JEHOWY, ZAZDROŚĆ, WYŁADOWANIE KORONOWE, TRZMIELEC, PRZYPADEK, FUNDAMENT, JEŻYNA, DWUKADŁUBOWIEC, MISECZKA, MATKA, GENETYKA EKOLOGICZNA, WAWRZYN, PROWANSALSKI, HIPERFOKALNA, ESKARIOLA, KLAJTONIA, MORDOBICIE, ROZSADNIK, KOŁNIERZ SZALOWY, TREPANGOWCE, PANCERZ LAMELKOWY, KWATERUNEK, POLKA MAZURKA, NAPA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, OCEANOTECHNIKA, ŁOPIAN, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, GEOFIT KORZENIOWY, NEUTRALIZM, MECHANIZM UDERZENIOWY, REKLAMANT, KAPELUSZ PANAMSKI, POSIEDZENIE NIEJAWNE, BURSZTYNNIK, ESTRADA, UKROP, MARKIZA, ASFALT, SAMOGRAJ, GŁAGOLICA, KLOPS, ZWARTOŚĆ, NOCEK BECHSTEINA, AMBYSTOMA, STRĄGA, KOBIERNIK ARNOLDA, KOBIETON, AMPUŁKA, GORZKNIK, WYSPIARSKOŚĆ, SZMALCÓWKA, USTERKOWOŚĆ, CHOROBA KUFSA, UMOWA KONTRAKCYJNA, PIEPRZYCA, CIEMNOBLASZEK, SPOINA, PUSZCZYK, LITERATURA PIĘKNA, NIEPOPULARNOŚĆ, DÓJKA, ASTRONOMICZNA LICZBA, LUSTRO, EKSPARTNER, ARCHIWISTA, OPIEKUN, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY CZYNNY, BRETOŃSKI, ZOOMETRIA, DYNAMIKA, ŻAGLIK, PLUJKA, JESIOTR, ALGEBRA MACIERZY, NOSOWOŚĆ, PANAMA, OSZOŁOM, NIEMĘSKOŚĆ, MODEL REDUKCYJNY, OMDENOZAUR, NIEDOMYKALNOŚĆ, KIBITKA, BIOENERGOTERAPIA, KRZYŻAK, LEWAR, DRAPIEŻCA, JAŁOWCÓWKA, PIERWORODZTWO, STOPER, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, WIEJSKI FILOZOF, SZCZELINA SKRZELOWA, AKONIT, WOKALIZA, APOZYCJA, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, PRAWO KARNE, PISTACJA TERPENTYNOWA, GRZYBIARZ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PRZESŁONA MIGAWKOWA, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, SKRUPULAT, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ZARODNIKOWCE, SYSTEM AUTONOMICZNY, LORD, BAON, JEZIORO EUTROFICZNE, OTOMANA, SZARMANT, JUNKERS, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, SKALNICZEK, PRZERWANIE, PRZYRODA, BYSTROŚĆ, OSPALSTWO, ÓSMY CUD ŚWIATA, FORMA, PŁASKONOS, PASIERB, MECHANIKA GRUNTU, DEWELOPER, SUTERENA, IMMUNOGENETYKA, WIELKI ATRAKTOR, KOLEŻANKA PO FACHU, ŚPIEW, ZESPÓŁ CAPLANA, SAMOSIA, ?RANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.845 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KONSTRUKCJI, KTÓRA ROZWINĘŁA SIĘ W GOTYKU I UMOŻLIWIŁA WYKONYWANIE SKLEPIEŃ O DUŻYCH ROZPIĘTOŚCIACH I NA ZNACZNYCH WYSOKOŚCIACH; KONSTRUKCJA SKŁADA SIĘ Z ŁĘKÓW I FILARÓW PRZYPOROWYCH (WIEŻ SIŁ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KONSTRUKCJI, KTÓRA ROZWINĘŁA SIĘ W GOTYKU I UMOŻLIWIŁA WYKONYWANIE SKLEPIEŃ O DUŻYCH ROZPIĘTOŚCIACH I NA ZNACZNYCH WYSOKOŚCIACH; KONSTRUKCJA SKŁADA SIĘ Z ŁĘKÓW I FILARÓW PRZYPOROWYCH (WIEŻ SIŁ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA rodzaj konstrukcji, która rozwinęła się w gotyku i umożliwiła wykonywanie sklepień o dużych rozpiętościach i na znacznych wysokościach; konstrukcja składa się z łęków i filarów przyporowych (wież sił) (na 28 lit.)
SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY rodzaj konstrukcji, która rozwinęła się w gotyku i umożliwiła wykonywanie sklepień o dużych rozpiętościach i na znacznych wysokościach; konstrukcja składa się z łęków i filarów przyporowych (wież sił) (na 23 lit.)
SYSTEM PRZYPOROWY rodzaj konstrukcji, która rozwinęła się w gotyku i umożliwiła wykonywanie sklepień o dużych rozpiętościach i na znacznych wysokościach; konstrukcja składa się z łęków i filarów przyporowych (wież sił) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA
rodzaj konstrukcji, która rozwinęła się w gotyku i umożliwiła wykonywanie sklepień o dużych rozpiętościach i na znacznych wysokościach; konstrukcja składa się z łęków i filarów przyporowych (wież sił) (na 28 lit.).
SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY
rodzaj konstrukcji, która rozwinęła się w gotyku i umożliwiła wykonywanie sklepień o dużych rozpiętościach i na znacznych wysokościach; konstrukcja składa się z łęków i filarów przyporowych (wież sił) (na 23 lit.).
SYSTEM PRZYPOROWY
rodzaj konstrukcji, która rozwinęła się w gotyku i umożliwiła wykonywanie sklepień o dużych rozpiętościach i na znacznych wysokościach; konstrukcja składa się z łęków i filarów przyporowych (wież sił) (na 16 lit.).

Oprócz RODZAJ KONSTRUKCJI, KTÓRA ROZWINĘŁA SIĘ W GOTYKU I UMOŻLIWIŁA WYKONYWANIE SKLEPIEŃ O DUŻYCH ROZPIĘTOŚCIACH I NA ZNACZNYCH WYSOKOŚCIACH; KONSTRUKCJA SKŁADA SIĘ Z ŁĘKÓW I FILARÓW PRZYPOROWYCH (WIEŻ SIŁ) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - RODZAJ KONSTRUKCJI, KTÓRA ROZWINĘŁA SIĘ W GOTYKU I UMOŻLIWIŁA WYKONYWANIE SKLEPIEŃ O DUŻYCH ROZPIĘTOŚCIACH I NA ZNACZNYCH WYSOKOŚCIACH; KONSTRUKCJA SKŁADA SIĘ Z ŁĘKÓW I FILARÓW PRZYPOROWYCH (WIEŻ SIŁ). Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast