DAWNY POCISK ARTYLERYJSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z WORKA UMOCOWANEGO NA METALOWYCH ŻEBRACH I WYPEŁNIONEGO MATERIAŁEM WYBUCHOWYM, STOSOWANY DAWNIEJ W DZIAŁACH GŁADKOLUFOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARKAS to:

dawny pocisk artyleryjski składający się z worka umocowanego na metalowych żebrach i wypełnionego materiałem wybuchowym, stosowany dawniej w działach gładkolufowych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARKAS

KARKAS to:

szkielet lub korpus jakiegoś przedmiotu, np. kapelusza, opony, abażuru (na 6 lit.)KARKAS to:

druciany szkielet abażuru (na 6 lit.)KARKAS to:

korpus cewki elektrycznej wykonany z materiału izolacyjnego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DAWNY POCISK ARTYLERYJSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z WORKA UMOCOWANEGO NA METALOWYCH ŻEBRACH I WYPEŁNIONEGO MATERIAŁEM WYBUCHOWYM, STOSOWANY DAWNIEJ W DZIAŁACH GŁADKOLUFOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.383

DZIEŃ, ALTERNARIOZA, AZYTROMYCYNA, NIEZISZCZALNOŚĆ, GOTÓWKA, DIU, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, KONTAKT, ZATOKA, KREDKA ŚWIECOWA, ZWYCZAJOWOŚĆ, KARUZEL, GOŁĘBICA, CHEMIA, JURYSLINGWISTYKA, IMPULSYWNOŚĆ, WAGA SZALOWA, OKRUSZYNKA, DISACHARYD, GROTESKA, SUPRESJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, WKŁAD, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, GŁODÓWKA, MĘKI TANTALA, BUKACIARNIA, MINERAŁ, LICZBA TRÓJKĄTNA, PRZYBYTEK, BARWICA DREWNA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, CHEMIA, JĘZYK INDIAŃSKI, AKSJOMAT, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, WOK, FILM ANIMOWANY, HARUSPIK, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, MIKROSKOP SKANINGOWY, KŁĄB PSZCZELI, GNIAZDO, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, BLOKHAUZ, DEMENCJA, SMOKING, SFERA GWIAZD STAŁYCH, JAZDA, POJAZD, LIWERUNEK, CIĄŻENIE POWSZECHNE, WYDŁUŻALNIK, ANTYNATURALIZM, KOKTAJL MOŁOTOWA, NAWŁOKA, ANTYNATURALIZM, STRATEG, BRANIE ROZWODU, GRUBA KRESKA, KURATORKA, JĄDRO CZERWIENNE, ABDERA, SŁOWACYSTYKA, ZAWARTOŚĆ, SCENICZNOŚĆ, OPUSZCZENIE, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, PERFORACJA, NONET, ARCUS SINUS, CZERWONAK, LETARG, ŁAPEĆ, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, CYKL KONIUNKTURALNY, GODZINA MILICYJNA, BLEJTRAM, MIODOJAD, MIECZ DWURĘCZNY, PUSZCZYK, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, NACIEK JASKINIOWY, ZWROT, CHUTLIWOŚĆ, KRATER, HIPNOTYK, NARZĘDZIE, ŚMIGŁO, WIDLICZKA, EROZJA WĄWOZOWA, WARSTWA KULISTA, SOCZEWKA SCHODKOWA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, ANAFORYCZNOŚĆ, PODATEK MAJĄTKOWY, SALAMI, MUSZLA KLOZETOWA, ŻUŻLOBETON, ZWIĄZANIE SIĘ, SZURE, POZŁOTNIK, TARTAK, OSIEDLE, KOTEWKA, POŻAR, HACKER, DYSKALKULIA GRAFICZNA, TRÓJZĄB, RÓWNOWAGA STACJONARNA, NEKTARNIK, SZCZECINIAK, PODPAŁ, PRZEWALENIE SIĘ, BARWA OCHRONNA, OBRONA ROSYJSKA, GĄSKA ZDRADLIWA, ICHTIOBIOLOGIA, ENKLAWA, METAMORFIZM WSTECZNY, RURA GŁOSOWA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, EKRANOPLAN, GAUSS, PLAMISTOŚĆ, KORTYKOSTEROID, DZIADZIENIE, KANAŁ PRZERZUTOWY, WSZYSTKOŻERCA, DOJŚCIE, FULMAR ZWYCZAJNY, OKRES, ANARCHISTA, INTERNAT, DZIEWIĄTA FALA, WIKTYMIZACJA, OPÓR WZNIESIENIA, OBRONA, CZAROWNICA, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, STRATUS, ŚNIEG, GEOPATIA, BASENIK, DRABKA, OSSUARIUM, SIEWKI, KOLEJKA METRA, BEZPOWROTNOŚĆ, ODGRYWKA, MOGISYGMATYZM, BEDŁKA, ANALIZA KOSZTÓW, SŁODOWNIA, JELITO CZCZE, FILAKTERIE, KOSTIUM, MENISK, DZWONY RUROWE, SPIRALA HIPERBOLICZNA, MASKARADA, CHALKOGRAF, PINGWIN PAPUA, OGÓREK, AHISTORYCZNOŚĆ, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, ULICA, ANGLOSASKA, LAKIER DO PAZNOKCI, RETRAKCJA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, BARWA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, ARYTMETYZACJA, NIENIEC, ZABAWKA, DIALOG, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, DIPLOPIA, GRANDA, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, WOLTYŻER, KSYLOFON, RACHUBA, DZIARSKOŚĆ, APOSELENIUM, MOTYWIK, GÓRNICTWO MORSKIE, GONIOMETRIA, EPIGENEZA, CHOROBA LEVA, CZAS, CZARNA ROBOTA, MERCURY, PODZIAŁ METRYCZNY, SIDA, INWALIDA WOJSKOWY, MCLAREN, SZPIK, NIEODPARTOŚĆ, PAJĘCZYNA, IMPREGNAT, ZEA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, ZIEMIA ŚWIĘTA, KOKSIAK, KOTYLOZAURY, KOLOR OCHRONNY, TRYBADYZM, CEWKA INDUKCYJNA, BAZA NAMIOTOWA, SZARLATAN, STROJNICA, CHART, DICYNODONTY, BUTNOŚĆ, KLASA, AKUMULATORY, GULASZ, SUTASZ, KOŃ TORYJSKI, BUŁGARYSTYKA, WOREK TRZEWIOWY, FIKNIĘCIE KOZŁA, WŁÓCZĘGA, STREFA KONWEKTYWNA, STOPA, 5-FU, STRES, MYJNIA, PRZYLEPKA, GRAFICZKA, JĘZYK PRASEMICKI, AZOTAN(III) AMYLU, KRĄŻENIE OBWODOWE, BIOLOGIA SYSTEMOWA, POCHRZĘST, NUMER TAKTYCZNY, ODKRYCIE DUSZY, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, GRYZIPIÓREK, PIERWORYS MAPY, WIDEŁKI, ARAUKARIA, SCYT, KARTACZ, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, WICIOWCE, PUNKT WYPADOWY, KOŁO, BIEG PŁASKI, NAUKA PRZYRODNICZA, ŚLEPA PRÓBA, TERAPSYDY, MIKOLOGIA, NOTORYCZNOŚĆ, SZPECIELOWATE, KARETA, KOMORA, SYMBOL MATEMATYCZNY, BĘBEN WIELKI, WSZY, WYSIĘK, SZNAPS, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, KOSZAROWOŚĆ, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, WCHŁANIANIE ZWROTNE, ANŻELIKA, WOLA BOŻA, PIĘKNO, DZBANECZNIK, PAWILON, ŻABA KATOLICKA, KRYZYS, ZAWARTOŚĆ, STOMATOLOG, FISZ, PRZEMYTNIK, GRAJCAR, TANATOPSYCHOLOGIA, GRAMATYK, KUSZYK, CZEPNOŚĆ, POLEMIZATOR, POCISK BALISTYCZNY, TĘŻYCZKA, MUTUALIZM, MOTOR, ZABURZENIE NASTROJU, HRABIĄTKO, ANGLISTYKA, LB, ORNITOLOG, BADACZ POLARNY, ?KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.383 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DAWNY POCISK ARTYLERYJSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z WORKA UMOCOWANEGO NA METALOWYCH ŻEBRACH I WYPEŁNIONEGO MATERIAŁEM WYBUCHOWYM, STOSOWANY DAWNIEJ W DZIAŁACH GŁADKOLUFOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DAWNY POCISK ARTYLERYJSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z WORKA UMOCOWANEGO NA METALOWYCH ŻEBRACH I WYPEŁNIONEGO MATERIAŁEM WYBUCHOWYM, STOSOWANY DAWNIEJ W DZIAŁACH GŁADKOLUFOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARKAS dawny pocisk artyleryjski składający się z worka umocowanego na metalowych żebrach i wypełnionego materiałem wybuchowym, stosowany dawniej w działach gładkolufowych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARKAS
dawny pocisk artyleryjski składający się z worka umocowanego na metalowych żebrach i wypełnionego materiałem wybuchowym, stosowany dawniej w działach gładkolufowych (na 6 lit.).

Oprócz DAWNY POCISK ARTYLERYJSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z WORKA UMOCOWANEGO NA METALOWYCH ŻEBRACH I WYPEŁNIONEGO MATERIAŁEM WYBUCHOWYM, STOSOWANY DAWNIEJ W DZIAŁACH GŁADKOLUFOWYCH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - DAWNY POCISK ARTYLERYJSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z WORKA UMOCOWANEGO NA METALOWYCH ŻEBRACH I WYPEŁNIONEGO MATERIAŁEM WYBUCHOWYM, STOSOWANY DAWNIEJ W DZIAŁACH GŁADKOLUFOWYCH. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x