CZYNNOŚĆ PRAWNA; PISMO PROCESOWE WNOSZONE DO SĄDU W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEZ UPRAWNIONY PODMIOT, W KTÓRYM DOMAGA SIĘ ON OD SĄDU WYDANIA ORZECZENIA O WINIE I KARZE LUB ŚRODKACH KARNYCH WOBEC OSOBY WSKAZANEJ W TYM PIŚMIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSKARŻENIE to:

czynność prawna; pismo procesowe wnoszone do sądu w postępowaniu karnym przez uprawniony podmiot, w którym domaga się on od sądu wydania orzeczenia o winie i karze lub środkach karnych wobec osoby wskazanej w tym piśmie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSKARŻENIE

OSKARŻENIE to:

wypowiedź oskarżająca; to, co się słyszy z ust osoby, która coś komuś zarzuca (na 10 lit.)OSKARŻENIE to:

strona, która wnosi oskarżenie w procesie sądowym (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚĆ PRAWNA; PISMO PROCESOWE WNOSZONE DO SĄDU W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEZ UPRAWNIONY PODMIOT, W KTÓRYM DOMAGA SIĘ ON OD SĄDU WYDANIA ORZECZENIA O WINIE I KARZE LUB ŚRODKACH KARNYCH WOBEC OSOBY WSKAZANEJ W TYM PIŚMIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.235

BONET, LUKIER, JĘZYK FARERSKI, WIDŁY, TRYBUT, HARD CORE, UKŁAD INERCJALNY, TUŁACZKA, TRYSEKCJA, ARABIKA, ORGANIZM MODELOWY, ZAKOŃCZENIE SIECI, PISMO, RIST, AURA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, KOTWICZNIKOWCE, SYSTEM NICEJSKI, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, CZOŁO, SADNIK, GUGLE, BIAŁA DAMA, WOREK GAMOWA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, ACYDURIA MEWALONIANOWA, HUBA, EMIGRACJA, WYZIEWY, BYSTROŚĆ, DRAJREP, FTYZJATRIA, ŚWIADECTWO, DZIEŁO ŻYCIA, MNICH, OKRĄG OPISANY, STEP AMERYKAŃSKI, REOLOGIA, KLASTER REGIONALNY, PERIOD, TRUST, KŁAK, CIĄGACZ, KĄT, STAŁOŚĆ, PARAWANING, DOCENT, SOCJETA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, KAPUŚNIAK, LIST ŻELAZNY, CEFALORYDYNA, LINIA, PATAGOZAUR, AKSJOMAT, ZBYWALNOŚĆ, TENDENCJA, SZARMANTERIA, POWINNOŚĆ, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, ROZTWÓR STAŁY, GAWOT, SILNIK SKOKOWY, AHISTORYCYZM, SYN CHRZESTNY, CUKRÓWKA, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, PERKOZ DWUCZUBY, BUKAT, ASESOR KOLEGIALNY, STYL CASUALOWY, CHMURA KONWEKCYJNA, EUROENTUZJAZM, HIPOSTAZA, ZABORY, ASTROSPEKTROSKOPIA, WYWÓZ, KATSUDON, ASTRONOMETRIA, BRANIE POD WŁOS, PRZYCHODNIA, NIESOLIDNOŚĆ, WYKUPNE, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, KLUCZ UNIWERSALNY, KWADRAT MAGICZNY, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, NIKAB, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, KLINOLIST, KAZIRODCZOŚĆ, WSPÓŁBRZMIENIE, ALLOMETRIA, ZABORCA, LIRYKA CHÓRALNA, SZKLISTOŚĆ, MONOPOLISTA, RÓJKA, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, SMAKOWITOŚĆ, BLANK, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, NAZWA ZWYCZAJOWA, KARNIAK, WOREK SPOJÓWKOWY, KUCZBAJA, WOLA, BLISKOŚĆ, ZERÓWKA, ZDERZACZ, RYNEK, STANOWISKO OGNIOWE, ERA EOFITYCZNA, BAZA TRANSPORTOWA, MUFLA, GRZBIETOPŁAT, PALINGENEZA, WYRAZISTOŚĆ, KRATER UDERZENIOWY, KAMICA MOCZOWA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, ODPŁYW, SYFON, EPISJER, HYCEL, KOSMATOŚĆ, TEFILIN, PĘCHERZYK, TUNIKA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, HELIOFIT, ABISAL, PUKLERZ, ŚRODEK SPOŻYWCZY, ZŁOTOROST, COTELE, KĄT GODZINNY, ROPOWICA KŁĘBU, KONSOLETA, BAGNO, CZYNNIK BIOTYCZNY, MATKA BIOLOGICZNA, STARY KOŃ, ANGEOLOGIA, URODA, KOSKINOMANCJA, CHRUPKOŚĆ, GUMA, PEPICZEK, ODKŁADNICA, MAKRON, SEN, STACJA TELEWIZYJNA, ARCHIDIAKON, GAMBIT, GLOBULINA, BOROWIEC, TRZY KRÓLE, KAMUFLAŻ, GRANTOBIORCA, POMOC, KOMISJA, PLAZMODESMA, CYGANKA, MACZUGOWIEC, SYROPEK, EGALITARYZM, WYDZIAŁ, INDIAŃSKI, ŁUP, MONOGENIZM, SYN, WZGÓREK NASIENNY, KOSMETYK, BEZBRZEŻE, KARKÓWKA, EKSPERT, CHLEB CHRUPKI, PRZEPIS, ASTYGMATYZM, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, SKOCZEK EGIPSKI, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, KWASICA MEWALONIANOWA, OSEŁEDEC, STOSUNEK UMOWNY, SALTO, GOŁĄBEK, DWUNASTKA, PRASOWNIA, PIERWSZOŚĆ, CEGLARSTWO, ĆWICZENIE, EPIZOOTIA, SZTUCZNY SATELITA, PAMIĘĆ NIEDEKLARATYWNA, START, KALIKO, ANIMACJA, GARKOTŁUK, FLAMENCO, OBŁĘD UDZIELONY, ZŁOCIENICE, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, ZIEMIA ODNIESIENIA, POMÓR, PRZEPLOTNIA, ZAKRYSTIA, STRZAŁKA, ANALIZA, PAY-AS-YOU-GO, WSZECHMOC, MELDUNEK CZASOWY, NIEWIERNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE, STAN WOLNY, BIBLIA, CZARNE PODNIEBIENIE, NACJA, DOMOFON, NIESTEROWNOŚĆ, WYBITNOŚĆ, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, PLEWA, CYNKOTYPIA, PRESKRYPTYWIZM, WRZÓD TRAWIENNY, TOALETA, INTELEKTUALISTA, METYL, KIT PSZCZELI, NIESTRAWNOŚĆ, SILNIK PRZELOTOWY, KIKS, BRODAWCZYCA KONI, WIERNOŚĆ, CIEPLARKA, ULICA, OBEJMA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, RESPONSYWNOŚĆ, HERETYK, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, WYSIĘK, GÓRALSKI, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, POCHŁANIACZ, ODBITKA, KACZKA, PROMIENIOWANIE ALFA, OBURĘCZNOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, GOT, SKARBNICA, CZTEROTAKT, ALOTROPIA, KARTUSZ HERBOWY, CYKL MIESIĘCZNY, MORENA DENNA, NIEPOKALANEK, CZAPRAK, KWIZ, FAMOTYDYNA, WOKALIZA, MISTRZOSTWO, KACZUSZKA, CYKL LUNARNY, ETYMOLOGIA LUDOWA, PROGRESJA, SZCZELINA SKRZELOWA, ROŻEN, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, TEMNODONTOZAUR, NESTOR, ROTOR, ZBROJA ŁUSKOWA, BLOKADA, MATERIAŁ SKALNY, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, KREDYT RATALNY, OJCZYZNA, PARKA, SKAŁA OSADOWA, ZBYWCA, AKTANT, ZBRODNIA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, PODKOWIEC MAŁY, BRODAWKA, POZEW, POWOŹNIK, BRĄZOWY PODKARZEŁ, FUNDUSZ STRUKTURALNY, PROMOTOR, INSTAGRAMERKA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, GIPSORYT, RUSKOŚĆ, ?DIWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚĆ PRAWNA; PISMO PROCESOWE WNOSZONE DO SĄDU W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEZ UPRAWNIONY PODMIOT, W KTÓRYM DOMAGA SIĘ ON OD SĄDU WYDANIA ORZECZENIA O WINIE I KARZE LUB ŚRODKACH KARNYCH WOBEC OSOBY WSKAZANEJ W TYM PIŚMIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚĆ PRAWNA; PISMO PROCESOWE WNOSZONE DO SĄDU W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEZ UPRAWNIONY PODMIOT, W KTÓRYM DOMAGA SIĘ ON OD SĄDU WYDANIA ORZECZENIA O WINIE I KARZE LUB ŚRODKACH KARNYCH WOBEC OSOBY WSKAZANEJ W TYM PIŚMIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSKARŻENIE czynność prawna; pismo procesowe wnoszone do sądu w postępowaniu karnym przez uprawniony podmiot, w którym domaga się on od sądu wydania orzeczenia o winie i karze lub środkach karnych wobec osoby wskazanej w tym piśmie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSKARŻENIE
czynność prawna; pismo procesowe wnoszone do sądu w postępowaniu karnym przez uprawniony podmiot, w którym domaga się on od sądu wydania orzeczenia o winie i karze lub środkach karnych wobec osoby wskazanej w tym piśmie (na 10 lit.).

Oprócz CZYNNOŚĆ PRAWNA; PISMO PROCESOWE WNOSZONE DO SĄDU W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEZ UPRAWNIONY PODMIOT, W KTÓRYM DOMAGA SIĘ ON OD SĄDU WYDANIA ORZECZENIA O WINIE I KARZE LUB ŚRODKACH KARNYCH WOBEC OSOBY WSKAZANEJ W TYM PIŚMIE sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - CZYNNOŚĆ PRAWNA; PISMO PROCESOWE WNOSZONE DO SĄDU W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEZ UPRAWNIONY PODMIOT, W KTÓRYM DOMAGA SIĘ ON OD SĄDU WYDANIA ORZECZENIA O WINIE I KARZE LUB ŚRODKACH KARNYCH WOBEC OSOBY WSKAZANEJ W TYM PIŚMIE. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast