CZYNNOŚĆ PRAWNA; PISMO PROCESOWE WNOSZONE DO SĄDU W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEZ UPRAWNIONY PODMIOT, W KTÓRYM DOMAGA SIĘ ON OD SĄDU WYDANIA ORZECZENIA O WINIE I KARZE LUB ŚRODKACH KARNYCH WOBEC OSOBY WSKAZANEJ W TYM PIŚMIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSKARŻENIE to:

czynność prawna; pismo procesowe wnoszone do sądu w postępowaniu karnym przez uprawniony podmiot, w którym domaga się on od sądu wydania orzeczenia o winie i karze lub środkach karnych wobec osoby wskazanej w tym piśmie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSKARŻENIE

OSKARŻENIE to:

wypowiedź oskarżająca; to, co się słyszy z ust osoby, która coś komuś zarzuca (na 10 lit.)OSKARŻENIE to:

strona, która wnosi oskarżenie w procesie sądowym (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚĆ PRAWNA; PISMO PROCESOWE WNOSZONE DO SĄDU W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEZ UPRAWNIONY PODMIOT, W KTÓRYM DOMAGA SIĘ ON OD SĄDU WYDANIA ORZECZENIA O WINIE I KARZE LUB ŚRODKACH KARNYCH WOBEC OSOBY WSKAZANEJ W TYM PIŚMIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.235

PARA, ODDANIE, BRYZOL, DUROPLAST, TORNADO SATELICKIE, EMAKIMONO, BRYGADA, MĄŻ ZAUFANIA, AGAMA PERSKA, GEST, INFLACJA BUDŻETOWA, KREOL, FREGATA, SPRZĘŻNICE, BYLICA POSPOLITA, BLASTOGENEZA, KLIPER, OCZYSZCZALNIA, KREPA, KIJEK, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, REJESTR, LOGIKA DEONTYCZNA, ZATOKA, RUCH PRZYŚPIESZONY, FIAKIER, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, TIURMA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, CYKL GRANICZNY, KLASA, POTIOMKIN, FECHMISTRZ, TARCZKA, SZYSZKA, NISKOŚĆ, BECZKA ŚMIECHU, BLASZKA SITOWA, TAUTOCHRONA, WYZNANIE, LAKONICZNOŚĆ, WĄŻ, BUŁGARYSTYKA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, NOMENKLATURA PARTYJNA, POKÉMON, WOODSTOCK, ADWENTYSTA, RÓŻOKRZYŻ, AKSJOMAT PASCHA, GRUPOWOŚĆ, KALOSZEK, STARA MALEŃKA, ABSORPCJA, PLATAN, KOŁNIERZ, WEGETARIANIN, KIEŁŻ, PANEL STEROWNICZY, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, AGREGAT, ANAMORFOZA, OPONA, ZALANIE PAŁY, NACIEK, GERMANISTYKA, KANGUR, WYWINIĘCIE ORŁA, PIŁKARZ, PIEC ŁUKOWY, DRZEWO, STATYSTYKA, ŻYŁA PROMIENIOWA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, NEUROFIBROMATOZA, KRUMMHORN, PATOLOG SĄDOWY, DIALER, BLOCZEK, PLEŚNIAK, PROMIEŃ SCHWARZSCHILDA, WIDEŁKI HERETYKÓW, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, CYTOSTOM, WALEC HIPERBOLICZNY, ROSTRY, REAKTYWACJA, ŁUG, URLOP WYPOCZYNKOWY, KOŁO SEGNERA, CYGARETKI, WSPÓLNOŚĆ, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, SZPALTA, KRET, ODPŁYW, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, PORA, DINGO, PLURALISTA, SŁUPISKO, PASZTET, GMERK, GŁADŹ, RETRANSLACJA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, WPŁATA, ZIELONE, WYRÓB CUKIERNICZY, WALIDACJA KRZYŻOWA, PONCZOWNICA, SŁAWA, AMPUTACJA, CYJANOŻELAZIAN(III), LEWOSKRĘT, RUMIAN RZYMSKI, GRANICA PAŃSTWA, ODTRUTKA, SER EDAMSKI, SPIKER, BOSY ANTEK, PANTOFAG, PIEC WAPIENNY, WIELKI PIEC, MENZURKA, KRĄG, KRZEŚLISKO, TEATRZYK, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, LICHWIARSTWO, OPĘTANY, STAN WOLNY, BRZOZA, PIESZY, CZARCIE NASIENIE, OTTER, PROPAGACJA, KASZA KUKURYDZIANA, ODPRYSK, FERMENTACJA MLEKOWA, BACIK, ZAPŁATA, GRYS, CAR, KOLEKTA, PŁASKI TALERZ, CZASOWNIK FRAZOWY, BAGNO, RÓWNOWAGA OGÓLNA, WYROŚLE, JABŁKO DESEROWE, KRYSZTAŁ, TANIEC, PODMIOT ZASADNICZY, LIGUSTR, PARAFIA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, ELEKTRODA KALOMELOWA, PAPRYKARZ, METRYKA, WERBOWNIK, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ŚLEPA AMUNICJA, WZNIESIENIE, JĘZYK DAHALIK, SZLAK GRADOWY, ADAPTOR, CUCHA, PAROWIEC, MASWERK, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, MUT, KOŃ KLADRUBSKI, BEZAWARYJNOŚĆ, NIEDOŻYWIANIE, GASTRO, TWÓRCZOŚĆ, ŚWIECA, JAJKO W KOSZULCE, TEST ATOMOWY, KALENDARZ, AKCENT OSTRY, WYBUCHOWOŚĆ, WIKARYZM, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, KWAS NAFTENOWY, NEKROFAG, CHAŁTURSZCZYK, KORDON, KONTENER, PALLA, CHART, JĘZYK BEMBA, WAPER, ZAKUP, SPŁONKA, KLASYFIKACJA ABC, RASTER, KŁAK, BELWEDER, PRAWO DŻUNGLI, CEWA, ZAPONA, MŁYNOWNIA, OBSERWATORKA, PRINCESSA, DZIENNIK PROMULGACYJNY, MIKROCYSTYNA, FLASZOWIEC, KURDYJSKI, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, DOCHÓD WŁASNY, PANOPTIKON, POGOTOWIE GAZOWE, SEZON, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, SAMOUK, AFRYKANIZOWANIE, ATOPINA, LANOS, PRAWO MENDLA, PEJZANKA, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, KOLONADA, REMONT BIEŻĄCY, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, KACZKA, INŻYNIER DUSZ, BIURO ADRESOWE, UŻĄDLENIE, SILNIK GÓRNOZAWOROWY, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, WOJSKA INŻYNIERYJNE, SZWABSKI, KONDYCJA FINANSOWA, MODYFIKACJA, URZĄDZENIE WYJŚCIA, CYKL MIESIĄCZKOWY, BRAT POLSKI, WIEŻA HEJNAŁOWA, PICA, CYTOARCHITEKTONIKA, SHOUNENAI, ŚCIĘCIE, CHOROBA PASOŻYTNICZA, HASŁO WYWOŁAWCZE, REKIN, PIRACTWO INTELEKTUALNE, STARTUP, UNIWERSYTUTKA, ŁUPEK PARAFINOWY, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, PAJACYK, IMPERIUM KHMERSKIE, CUGANT, SKUN, KECALKOATL, WYDAWNICTWO ZWARTE, SMOCZEK, STACJA NASŁUCHOWA, DRZWI WAHADŁOWE, NIEWAŻNOŚĆ, RADIESTETA, CHRANCUSKI, KATEDRA, CHOROBA NASU-HAKOLI, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA, ASTRONOM, SALA, KASZTANEK, ROTA, KRYTERIUM SYLVESTERA, ZAPŁADNIACZ, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, LITERATKA, GRA, MONASTER, USTRÓJ, OJCIEC, GALARETA, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, WACŁAW, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, KRASNOLUDEK, OAZA SPOKOJU, ARCHIWOLTA, KLASA, SZTURWAŁ, KOTWICA RYBACKA, ROZKAZ, WYKONAWCA, PLACUSZEK, PRZEŁYKANIE, MUFA, WOKABULARZ, SKANER BĘBNOWY, SZARLATAN, ?KOROZJA BIOLOGICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚĆ PRAWNA; PISMO PROCESOWE WNOSZONE DO SĄDU W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEZ UPRAWNIONY PODMIOT, W KTÓRYM DOMAGA SIĘ ON OD SĄDU WYDANIA ORZECZENIA O WINIE I KARZE LUB ŚRODKACH KARNYCH WOBEC OSOBY WSKAZANEJ W TYM PIŚMIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚĆ PRAWNA; PISMO PROCESOWE WNOSZONE DO SĄDU W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEZ UPRAWNIONY PODMIOT, W KTÓRYM DOMAGA SIĘ ON OD SĄDU WYDANIA ORZECZENIA O WINIE I KARZE LUB ŚRODKACH KARNYCH WOBEC OSOBY WSKAZANEJ W TYM PIŚMIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSKARŻENIE czynność prawna; pismo procesowe wnoszone do sądu w postępowaniu karnym przez uprawniony podmiot, w którym domaga się on od sądu wydania orzeczenia o winie i karze lub środkach karnych wobec osoby wskazanej w tym piśmie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSKARŻENIE
czynność prawna; pismo procesowe wnoszone do sądu w postępowaniu karnym przez uprawniony podmiot, w którym domaga się on od sądu wydania orzeczenia o winie i karze lub środkach karnych wobec osoby wskazanej w tym piśmie (na 10 lit.).

Oprócz CZYNNOŚĆ PRAWNA; PISMO PROCESOWE WNOSZONE DO SĄDU W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEZ UPRAWNIONY PODMIOT, W KTÓRYM DOMAGA SIĘ ON OD SĄDU WYDANIA ORZECZENIA O WINIE I KARZE LUB ŚRODKACH KARNYCH WOBEC OSOBY WSKAZANEJ W TYM PIŚMIE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - CZYNNOŚĆ PRAWNA; PISMO PROCESOWE WNOSZONE DO SĄDU W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEZ UPRAWNIONY PODMIOT, W KTÓRYM DOMAGA SIĘ ON OD SĄDU WYDANIA ORZECZENIA O WINIE I KARZE LUB ŚRODKACH KARNYCH WOBEC OSOBY WSKAZANEJ W TYM PIŚMIE. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x