BRYALES - RZĄD MCHÓW Z KLASY PRĄTNIKÓW (PODKLASA: BRYIDAE, NADRZĄD: BRYANAE); ŁODYGA PROSTA LUB NIECO ROZGAŁĘZIONA, Z WIĄZKĄ ŚRODKOWĄ, LIŚCIE Z GŁADKIMI KOMÓRKAMI O KSZTAŁCIE ROMBOWATYM DO WYDŁUŻONEGO, PUSZKI ZWIESZAJĄCE SIĘ, PERYSTOM PODWÓJNY, ZAZWYCZAJ DOBRZE WYKSZTAŁCONY, Z ZAKRZYWIONYMI ZĄBKAMI ZEWNĘTRZNYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRĄTNIKOWCE to:

Bryales - rząd mchów z klasy prątników (podklasa: Bryidae, nadrząd: Bryanae); łodyga prosta lub nieco rozgałęziona, z wiązką środkową, liście z gładkimi komórkami o kształcie rombowatym do wydłużonego, puszki zwieszające się, perystom podwójny, zazwyczaj dobrze wykształcony, z zakrzywionymi ząbkami zewnętrznymi (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRYALES - RZĄD MCHÓW Z KLASY PRĄTNIKÓW (PODKLASA: BRYIDAE, NADRZĄD: BRYANAE); ŁODYGA PROSTA LUB NIECO ROZGAŁĘZIONA, Z WIĄZKĄ ŚRODKOWĄ, LIŚCIE Z GŁADKIMI KOMÓRKAMI O KSZTAŁCIE ROMBOWATYM DO WYDŁUŻONEGO, PUSZKI ZWIESZAJĄCE SIĘ, PERYSTOM PODWÓJNY, ZAZWYCZAJ DOBRZE WYKSZTAŁCONY, Z ZAKRZYWIONYMI ZĄBKAMI ZEWNĘTRZNYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.367

ALEGORYZM, KSIĄŻĘ, GEOMETRIA ANALITYCZNA, CELTYJKA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, MIECH, ZAMEK, DZIERŻAWCZOŚĆ, JĘZYKOZNAWCA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, MERYSTEM, AKWAWITA, DEPOZYCJA, KARKAS, PACIORKOWIEC, WIELKI KSIĄŻĘ, TABLOIDYZACJA, MIKROSOCZEWKA, KARTACZ, CHRZAN, KRÓCIEC, JACK, IMAGE, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, KURACJA UDERZENIOWA, KUROLE, SURF, KOMBUCZA, KREDYT PAŃSTWOWY, SIŁA SPOKOJU, WYCHÓD, SKORPIONY, FORMALISTA, PILOT, LASKA, MAIL, BAGIETA, ROZTERKA, EKSPOZYCJA, PAS, TLENEK, SIECI, KOSA, BRODAWKA, KOŃ HOLSZTYŃSKI, DYSZKANCIK, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, SCENARIUSZ, WŁÓKIENNICTWO, JOGURCIK, CHOROBA WERLHOFA, LÓD WŁÓKNISTY, ULTRAMARYNA, STARY KOŃ, WŁADCZOŚĆ, ZBAWICIELKA, AWANS, ŚWIAT DYSKU, WIZYTÓWKA, BOGACTWO, EKONOMIA, ANTENA KIERUNKOWA, WEREŻKA, RZEKOTKA CZERWONOOKA, OSIEMNASTKA, MEDALION, ELIKSIR ŻYCIA, TORII, SHORT-TRACK, DANIE, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, SKALEŃ AWENTURYNOWY, MIŃSZCZANIN, TAKTYKA, KONDENSACJA, FARBA DRUKARSKA, WĄTEK, DOWÓD APAGOGICZNY, GALAKTYKA, FILOGENETYKA, PRZECIWIEŃSTWO, SYNTETYK, DEKADA, KAJMAK, AGAMA, KRUSZYNA, EMPIREUM, EWOLUCJA MOLEKULARNA, DIALOG, GANC EGAL, RESTART, INTERNACJONAŁ, UKŁAD URBANISTYCZNY, TONACJA, KOCIE OKO, SŁOWO, KAMICA NERKOWA, DOKTOREK, MURARKA OGRODOWA, WIĘZIENIE, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, DYSZKANCIK, OBUSTRONNOŚĆ, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, KLASTER DYSKOWY, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, KARL, IZOMER, NOTARIUSZ, PROBÓWKA, PAZURNICE, WSTĘŻNIAKI, PRZYCZYNA MATERIALNA, PIZZER, ARABESKA, TARAN, ROZCIĘGNO PODESZWOWE, KASETON, ZASADA REAFERENCJI, PĘCINA, EPOKA KAMIENIA, KURAWONGA ZMIENNA, DZIABA, WRĘGA, WYPRZEDAŻ, PRACE KONSERWACYJNE, WIELOKĄT, GAWOT, SEMANTYKA LEKSYKALNA, WOLE OKO, ISKIERNIK, LENIWIEC BRUNATNY, ERA EOFITYCZNA, KOŁODZIEJ, S.Y, CNOTA, PODWÓJNOŚĆ, MECHANIKA KONSTRUKCJI, SPĄGNICA, ROSA, ROBOTA, RYMARSTWO, ZEFIR, TRYBUT, ATRAPA, PLOTER ROLKOWY, REŻYSERNIA, GARNITUR, WŚCIEKLICA USZATKA, RÓW, CZERWONAKI, KLIMAKTERIUM, BROSZURA, POMAZANIEC, SECIK, RENATA, DZIÓBKOWIEC BRUZDOWANY, BĘBEN, CZYNNIK ONKOGENNY, KOMAT, IMMUNOLOGIA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, BANIECZKA, NADCIEKŁOŚĆ, SORABISTYKA, KONTYNGENT, KAUCZUKOWIEC, BOJKA, WSCHÓD, MYŚLIWSKA, CZUBEK, KORYFEUSZ, SROKOSZ, JAZZ, NUŻENIEC LUDZKI, METRUM, ŚWIATŁO CZERWONE, LUBASZKA, MIESZEK, MORSZCZYNOWCE, ULOT, ZRAZOWA, HEMATOLOGIA, GEMISTA, WIELKORAKI, BOSS, MARSKOŚĆ, ZAKRĘT, NOWA TWARZ, RAWA, WYPOWIEDZENIE, KARMA, KLASTER, MAGMA, WYSEPKA, PIKA, TURANISTA, OPAL, RYBY ŁAWICOWE, SYSTEM JĘZYKOWY, SAMOUCZEK, POLE ELEKTRYCZNE, LINA PORĘCZOWA, KULFONIK, WISKOZA, FRONTYSPIS, LEGAR, KONOTACJA, DYFUZJA CHEMICZNA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, FILOLOGIA POLSKA, EROZJA GENETYCZNA, FLOTA, NASZELNIK, ZATRUDNIENIE, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, SKŁAD DRUKARSKI, MAGISTRALA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, TRACKLISTA, CHUTOR, WINNICA NABOTA, JAMA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, KAZAMATA, LETARG, HAJDUK, HULAKA, MISZCZU, PRACA, CHOROBA CSILLAGA, TAU, PATOS, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, EUTENIKA, MAKIAWELISTA, KINDERBAL, PRZYCZEPNOŚĆ, KONTROLA DROGOWA, FORMA, KUSACZE, NONET, RENÓWKA, RADA GABINETOWA, SKLEPIENIE SIECIOWE, KREOLSKI HAITAŃSKI, NUNCJUSZ, POLEWKA, PLATER, REWERS, BEŁT, NEOGAULLIZM, WICI, RURA GŁOSOWA, LAMPA KARBIDOWA, NAKŁO, WIEDENKI, ŚPIEW, SZPULKA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, STEWA, HEL, BUSINESSWOMAN, SZKARADZIEŃSTWO, SKRZYNIA, MONETA OBIEGOWA, TOLERASTA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, WIERCIPIĘTKA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, LISZAJ CZERWONY, GEKONEK, CYRK, ELOPSOKSZTAŁTNE, WYROBISKO GÓRNICZE, ZASIEKI, TERAPENA KAROLIŃSKA, DRAMATYKA, SOKOŁOWE, BIEG, DYSOCJACJA TERMICZNA, OTWARTOPĘCHERZOWE, LUGIER, WYCINEK, NIEUBŁAGALNOŚĆ, BANKSTER, CHOROBA ALPERSA, PÓŁROCZNIK, ZGINIĘCIE, TANGO, AZYL, ZESPÓŁ BEHRA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, DRAMAT EPICKI, ALTERNATA, SKÓRKA, RURA ODPŁYWOWA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, ?ZADRZECHNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.367 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRYALES - RZĄD MCHÓW Z KLASY PRĄTNIKÓW (PODKLASA: BRYIDAE, NADRZĄD: BRYANAE); ŁODYGA PROSTA LUB NIECO ROZGAŁĘZIONA, Z WIĄZKĄ ŚRODKOWĄ, LIŚCIE Z GŁADKIMI KOMÓRKAMI O KSZTAŁCIE ROMBOWATYM DO WYDŁUŻONEGO, PUSZKI ZWIESZAJĄCE SIĘ, PERYSTOM PODWÓJNY, ZAZWYCZAJ DOBRZE WYKSZTAŁCONY, Z ZAKRZYWIONYMI ZĄBKAMI ZEWNĘTRZNYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRYALES - RZĄD MCHÓW Z KLASY PRĄTNIKÓW (PODKLASA: BRYIDAE, NADRZĄD: BRYANAE); ŁODYGA PROSTA LUB NIECO ROZGAŁĘZIONA, Z WIĄZKĄ ŚRODKOWĄ, LIŚCIE Z GŁADKIMI KOMÓRKAMI O KSZTAŁCIE ROMBOWATYM DO WYDŁUŻONEGO, PUSZKI ZWIESZAJĄCE SIĘ, PERYSTOM PODWÓJNY, ZAZWYCZAJ DOBRZE WYKSZTAŁCONY, Z ZAKRZYWIONYMI ZĄBKAMI ZEWNĘTRZNYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRĄTNIKOWCE Bryales - rząd mchów z klasy prątników (podklasa: Bryidae, nadrząd: Bryanae); łodyga prosta lub nieco rozgałęziona, z wiązką środkową, liście z gładkimi komórkami o kształcie rombowatym do wydłużonego, puszki zwieszające się, perystom podwójny, zazwyczaj dobrze wykształcony, z zakrzywionymi ząbkami zewnętrznymi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRĄTNIKOWCE
Bryales - rząd mchów z klasy prątników (podklasa: Bryidae, nadrząd: Bryanae); łodyga prosta lub nieco rozgałęziona, z wiązką środkową, liście z gładkimi komórkami o kształcie rombowatym do wydłużonego, puszki zwieszające się, perystom podwójny, zazwyczaj dobrze wykształcony, z zakrzywionymi ząbkami zewnętrznymi (na 11 lit.).

Oprócz BRYALES - RZĄD MCHÓW Z KLASY PRĄTNIKÓW (PODKLASA: BRYIDAE, NADRZĄD: BRYANAE); ŁODYGA PROSTA LUB NIECO ROZGAŁĘZIONA, Z WIĄZKĄ ŚRODKOWĄ, LIŚCIE Z GŁADKIMI KOMÓRKAMI O KSZTAŁCIE ROMBOWATYM DO WYDŁUŻONEGO, PUSZKI ZWIESZAJĄCE SIĘ, PERYSTOM PODWÓJNY, ZAZWYCZAJ DOBRZE WYKSZTAŁCONY, Z ZAKRZYWIONYMI ZĄBKAMI ZEWNĘTRZNYMI sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - BRYALES - RZĄD MCHÓW Z KLASY PRĄTNIKÓW (PODKLASA: BRYIDAE, NADRZĄD: BRYANAE); ŁODYGA PROSTA LUB NIECO ROZGAŁĘZIONA, Z WIĄZKĄ ŚRODKOWĄ, LIŚCIE Z GŁADKIMI KOMÓRKAMI O KSZTAŁCIE ROMBOWATYM DO WYDŁUŻONEGO, PUSZKI ZWIESZAJĄCE SIĘ, PERYSTOM PODWÓJNY, ZAZWYCZAJ DOBRZE WYKSZTAŁCONY, Z ZAKRZYWIONYMI ZĄBKAMI ZEWNĘTRZNYMI. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast