ALOPECIA - POSTĘPUJĄCY ZANIK WYTWARZANIA WŁOSA W MIESZKU WŁOSOWYM; MOŻE BYĆ SAMODZIELNĄ JEDNOSTKĄ CHOROBOWĄ (O RÓŻNEJ ETIOLOGII) LUB WYSTĘPOWAĆ WSPÓLNIE Z INNYMI SCHORZENIAMI, CZĘSTO JAKO ICH KONSEKWENCJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁYSIENIE to:

alopecia - postępujący zanik wytwarzania włosa w mieszku włosowym; może być samodzielną jednostką chorobową (o różnej etiologii) lub występować wspólnie z innymi schorzeniami, często jako ich konsekwencja (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALOPECIA - POSTĘPUJĄCY ZANIK WYTWARZANIA WŁOSA W MIESZKU WŁOSOWYM; MOŻE BYĆ SAMODZIELNĄ JEDNOSTKĄ CHOROBOWĄ (O RÓŻNEJ ETIOLOGII) LUB WYSTĘPOWAĆ WSPÓLNIE Z INNYMI SCHORZENIAMI, CZĘSTO JAKO ICH KONSEKWENCJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.264

SIŁA WYŻSZA, DYSZKANCIK, KAPOWNIK, DEWELOPER, KASZYCA, CHARAKTER, PERMISYWNOŚĆ, WIELOKĄT, SILNIK SPALINOWY, ŻYWICA EPOKSYDOWA, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, RZADKOŚĆ, WZÓR CNÓT WSZELAKICH, OKRES PÓŁTRWANIA, PŁUCKA, OPAD, CELIBAT, GLENN, ENERGIA SPOCZYNKOWA, KLATKA SCHODOWA, KOLORY, BURZA, DWUDZIESTY, MASZOPERIA, KOKTAJL KRABOWY, PASZTET, MEZOZAURY, SMOCZA KREW, KUREK NA KOŚCIELE, NOSOWOŚĆ, BARANECZEK, MAGAZYN, ZAWRÓT GŁOWY, PARKA, REHABILITACJA, SIODEŁKOWCE, KORONECZKA, PRZECIEK, BARK, BEK, CHOROBA WRZODOWA, HUTA, WSPORNIK, KASJA, URAZ, DIMERKAPROL, ZEWŁOK, NABÓJ ĆWICZEBNY, CYNGIEL, GERMAŃSKOŚĆ, WYPADEK DROGOWY, FAJKA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, STAUROPIGIA, ANTRACYKLINA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, INIEKCJA, KACZKA DZIENNIKARSKA, WOKALIZA, PEDOFILIA, RURA, WIOŚNIANKA, KARA ŁĄCZNA, SZYBKOŚĆ, BINDA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, BODZIEC, UZIOM, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, KIBITKA, ŚWIATŁO, RUBASZNICA, MONOPOL, PLACÓWKA NAUKOWA, NĘCISKO, TOPIELEC, HUTNICTWO, WYŻYNKA, MINERALOGIA GENETYCZNA, POŚWIST, LATELIONAL, MURARKA RUDA, PADDLE, ŁOTEWSKI, KIESZEŃ, KRĄG, KORDIAŁ, SUPERKOMBINACJA, KALENDARZ, ARGUMENT, OPLOT, BILANS BRAMKOWY, SAMUM, MIR, CZABAN, POKOLENIE, KAULIKARPIA, CYPRYS, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, GŁOWNIA, KEFIR, WAFEL, UKŁAD PLANETARNY, CZARNINA, PRZEPROST, PŁEĆ, WŁOSIE, DZIANINA, LEWICOWOŚĆ, CEDUŁA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, FAZA, SZTUKA DEKORACYJNA, CZAS ZIMOWY, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, SZAGRYN, PASIERB, OTRAKEN, HOGARTH, APARATURA POJĘCIOWA, SITO, ROZBIERANKA, CZYŚCIOSZKA, MOCARSTWO, KASZKIET, KLESZCZE, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, LUGIER, MOZART, SALAMI, ŹRÓDŁO POLA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, OSŁONA, AKCJA, POBRATYMSTWO, POMURNIK, CZUBEK, NAPPA, EUROCZEK, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, JAPONKI, GÓRNICTWO MORSKIE, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, ORGANIZM WYŻSZY, PARATHA, DYSTRYKT, TABLICA, KOLEGA, GAWOT, CYTOSTATYK, DOKŁADNOŚĆ, KOZOJEBCA, ANTYJUDAIZM, NAWA, MEMORIAŁ, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, AUSZPIK, GRZEBIEŃ, AGENCJA, HAPTOBENTOS, KOSTKA, DELFIN UZDECZKOWY, SPÓŁKA, DWUCYFRÓWKA, MODEL, BYTOWNIT, NA PIESKA, SIKAWKA, DZIEWCZYNA, BRUDOWNIK, BIAŁA DIETA, TRIO, KURZAWKA, KOSA, RETUSZ, KONFISKATA, DNA, PANGSZURA INDYJSKA, GOŹDZIK, PRZESTRZEŃ WEKTOROWA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, BROŃ MASZYNOWA, KORALINA, WYROSTEK FILTRACYJNY, WĘŻÓWKA, NIEPOKALANEK MNISI, TĘSKNOTA, MARCHWIANE RĘCE, STREPTOKOK, WOREK, PŁOMYK, SEKSUOLOGIA, MADŻONG, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, PIELGRZAN, DOSTAWA, PŁAT NOŚNY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MŁODZIEŻÓWA, PODZIAŁ, NOSÓWKA, GEKONEK, FETA, PASZKWIL, ROMANS, KONTROLA PASZPORTOWA, CIŚNIENIE, GUFFA, DRAJREP, TERMINAL, WYKUPNE, GLINIANE RĘCE, ŻALE, PRYMARIUSZ, PLAN MOBILIZACYJNY, BALERON, CARSTWO, NIECKA BASENOWA, GENETYKA POPULACYJNA, GZIK, PRZETACZANIE KRWI, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, RILEY, MOC WYTWÓRCZA, MINERAŁ ZABARWIONY, GENERALISSIMUS, MIEJSCE ŚWIĘTE, GRYPS, MARIMBA, GEOFIT CEBULOWY, GRUPA ARYLOWA, MOBIL, KASA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, SZKRAB, BIPOLARNOŚĆ, KRWIODAWSTWO, PACHOŁ, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, SALAMI, CLEARING, WIERSZ, NEUROPRZEKAŹNIK, BIAŁCZAN TANINY, WYGŁOS ABSOLUTNY, UŚMIECH LOSU, POLIPTYK, RACHUNEK CAŁKOWY, JĘZYK KIPCZACKI, FAKTORYZACJA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, ALMANACH, NIESPAW, DZIECINA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, MASZYNA PROSTA, ZAPONA, TWARDZIAK, SERIA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, IMITATOR, ZEBRA STEPOWA, ŁUPEK ILASTY, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, MIGRACJA, BUŁKA WROCŁAWSKA, NAWAŁNICA, ZĄB, DOLARÓWKA, DUKLA, PARALELIZM, SITO, SCENARIUSZ, TYGIEL, HIPOTEZA GAI, SOLNISKO, DZIESIĄTY, REKWIZYCJA, WIDMO SYGNAŁU, SALSA, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, ORATORIUM, DYWDYK, ŻABA PURPUROWA, MARCIN, POLARYZACJA ATOMOWA, LOGGIA, WIERSZ, PIEPRZ, HEROD-BABA, ŚCIĘCIE, SEZONOWIEC, BUDKA, DNO KWIATOWE, KOLEŚ, TERMINAL PASAŻERSKI, BIAŁY KRUK, GRÓB, ?ASPEKT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.264 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALOPECIA - POSTĘPUJĄCY ZANIK WYTWARZANIA WŁOSA W MIESZKU WŁOSOWYM; MOŻE BYĆ SAMODZIELNĄ JEDNOSTKĄ CHOROBOWĄ (O RÓŻNEJ ETIOLOGII) LUB WYSTĘPOWAĆ WSPÓLNIE Z INNYMI SCHORZENIAMI, CZĘSTO JAKO ICH KONSEKWENCJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALOPECIA - POSTĘPUJĄCY ZANIK WYTWARZANIA WŁOSA W MIESZKU WŁOSOWYM; MOŻE BYĆ SAMODZIELNĄ JEDNOSTKĄ CHOROBOWĄ (O RÓŻNEJ ETIOLOGII) LUB WYSTĘPOWAĆ WSPÓLNIE Z INNYMI SCHORZENIAMI, CZĘSTO JAKO ICH KONSEKWENCJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁYSIENIE alopecia - postępujący zanik wytwarzania włosa w mieszku włosowym; może być samodzielną jednostką chorobową (o różnej etiologii) lub występować wspólnie z innymi schorzeniami, często jako ich konsekwencja (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁYSIENIE
alopecia - postępujący zanik wytwarzania włosa w mieszku włosowym; może być samodzielną jednostką chorobową (o różnej etiologii) lub występować wspólnie z innymi schorzeniami, często jako ich konsekwencja (na 8 lit.).

Oprócz ALOPECIA - POSTĘPUJĄCY ZANIK WYTWARZANIA WŁOSA W MIESZKU WŁOSOWYM; MOŻE BYĆ SAMODZIELNĄ JEDNOSTKĄ CHOROBOWĄ (O RÓŻNEJ ETIOLOGII) LUB WYSTĘPOWAĆ WSPÓLNIE Z INNYMI SCHORZENIAMI, CZĘSTO JAKO ICH KONSEKWENCJA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ALOPECIA - POSTĘPUJĄCY ZANIK WYTWARZANIA WŁOSA W MIESZKU WŁOSOWYM; MOŻE BYĆ SAMODZIELNĄ JEDNOSTKĄ CHOROBOWĄ (O RÓŻNEJ ETIOLOGII) LUB WYSTĘPOWAĆ WSPÓLNIE Z INNYMI SCHORZENIAMI, CZĘSTO JAKO ICH KONSEKWENCJA. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x