PTILOCERCIDAE - MONOGATUNKOWA RODZINA SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU WIEWIÓRECZNIKÓW, CZASEM TRAKTOWANA JAKO PODRODZINA TUPAJOWATYCH; OBEJMUJE TYLKO JEDEN RODZAJ PTILOCERCUS Z JEDNYM GATUNKIEM: PTILOCERCUS LOWII - OGONOPIÓR USZASTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGONOPIÓROWATE to:

Ptilocercidae - monogatunkowa rodzina ssaków łożyskowych z rzędu wiewióreczników, czasem traktowana jako podrodzina tupajowatych; obejmuje tylko jeden rodzaj Ptilocercus z jednym gatunkiem: Ptilocercus lowii - ogonopiór uszasty (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTILOCERCIDAE - MONOGATUNKOWA RODZINA SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU WIEWIÓRECZNIKÓW, CZASEM TRAKTOWANA JAKO PODRODZINA TUPAJOWATYCH; OBEJMUJE TYLKO JEDEN RODZAJ PTILOCERCUS Z JEDNYM GATUNKIEM: PTILOCERCUS LOWII - OGONOPIÓR USZASTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.081

ENDURO, TORTILLA, KARABINEK AK, MALACHICIK CIEMNY, STUDNICZKOWATE, LENIWIEC, CZOP ŚLUZOWY, MELIKA, LIGROINA, WALONKA, NISZCZUKOWATE, ŻELIWIAK, AEROLOGIA, TRZMIEL, GŁOŚNIK JONOWY, OPOSY AUSTRALIJSKIE, GWIAZDKA, WYKŁAD HABILITACYJNY, SKÓRKA, CYLINDROWIEC, GALA, KRZEWIK, HURYSKA, SOLOWIEC, SZKOPEK, GALOPKA, ASTERIONELLA, APARAT KRYTYCZNY, HABER, HOMARY, TABORET, DRABIKOWATE, POZŁOTKA, NOMINALNOŚĆ, AKSJOMAT PASCHA, EDREDON, USTERZENIE MOTYLKOWE, DNA, KOŃ, NERWICA WEGETATYWNA, CAPRICCIO, ANTENA YAGI, STEPÓWKA, KET, AKTUALIZM, KOZA, PTERANODONTY, WRZOSOWIEC, PROMENADA, CIELAK, ORLICZKA MIECZOWATA, EUPELYKOZAURY, STEROWIEC PÓŁSZKIELETOWY, LAKTOGLOBULINA, FOSFORAN(V), UKULELE, WĄWÓZ, GIZARMA, CYTRUS, WŁOCHACZ, OOST, PEDALSTWO, MORS, HERBATA CZERWONA, ZACZESKA, KOLCZAK, KALONG, SITNIK PŁYWAJĄCY, POSZLAKA, KATOLICKOŚĆ, WIELOPŁETWIEC, PULARES, NURNIK, GALLIMIM, ZAJĄCZEK BŁOTNY, KRYPTOZAUR, JANCZAR, TEŚCIK, CZYSTY AKT, PISMO HIEROGLIFICZNE, SZYSZKOJAGODA, DAGOBA, WYŻSZE NACZELNE, DIABEŁEK, ERGOMETR, SZURPKOWATE, GABLE, GADOŻERY, GARB, ŁABĘDŹ BEWICKA, OMATNIKOWATE, CENTRALA MIĘDZYMIASTOWA, WENATIKOZUCH, LAHTI, MELASA, SOKOŁY, WIYZACZ, BEZPŁETWCE, LIMMU, JUMPER, REST, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, ELEKTRYCZNY PASTUCH, ZIEGLER, ORZESZEK PINIOWY, CURIOSUM, SORTYMENT DREWNA, ŚNIEGOWIEC, WŁOSÓWKA, KISZKA, SKÓRZAK, SIWERNIAK, SPÓDNICZKA, CIEMIEŃCOWATE, NIEŁAZOWATE, TAJSTRA, ASKEPTOZAUR, SMUKLIK, MARASKA, JEDNOZNACZNOŚĆ, MAESTA, OLIGOPOL, ADENOWIRUS AD-36, IRGA, ROZROŻKA, KARTA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, LUDZKIE ZOO, PLOTER GRAWERUJĄCY, BAJBOT, POLICYJNOŚĆ, KADRA, KRZYKLIWE, KAŃCZUG, JASKÓŁKA, MASYW GÓRSKI, KORTLAND, SZCZODRZENIEC, PRODUKCJA PIERWOTNA, SZLACHAR, MAKTROWATE, GLICYNIA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, PARKER, MRÓWNIKOWATE, ŻŁÓB, KWANTAZAUR, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, CIEPŁE LODY, ŻYŁKA, PELARGONIA ANGIELSKA, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, CYCKI MURZYNKI, MIKROSTRUKTURA, KOŃ TROJAŃSKI, BOLSZEWIZM, TŁUSZCZYK, BAKTROZAUR, MUCHOŁÓWKA, BOŻY BOJOWNIK, KARA PORZĄDKOWA, KOMOSOWATE, PAŁKOWIEC, GRUPA, WIKŁACZ, BZYG, CYKLOP, NARZĘPIK, KONSTYTUCJA, JĘZYKI IROKESKIE, KOMÓRKA SITOWA, BEZPLAMKA, SERBO-CHORWACKI, MODRASZEK IDAS, KARATE, SOŚNICA, PARA NIEUPORZĄDKOWANA, BOCZNOTRZONOWIEC, KANCZYLOWATE, KWAS ŻOŁĄDKOWY, RÓŻA, ZŁOTOWŁOS, MASA KAJMAKOWA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, GRAF, RICHARD NIXON, ŻÓŁW JANGCY, ŻUKOWCE, AKRYBIA, RYCERZYK, TELEGRAF OPTYCZNY, KULKÓWKOWATE, MUSZKAT, SUCHAREK, MODRASZKI, PRZYJACIEL DOMU, KROKODYL KUBAŃSKI, RUDBEKIA NAGA, OBŁUSZYN, OGOŃCZYK AKACJOWIEC, ZAPALAZAUR, HUNGARYSTYKA, DALMATYŃCZYK, GRADUAŁ, KŁOSEK, SOS, JEŻÓWKA, PEŁZAK PROMIENISTY, PŁAZY OGONIASTE, PODKOWIŃSKI, SINOPE, ARTYKULATOR, MARCHEWKA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ZBIOROWISKO, BEZ, FISZBINOWCE, ŻÓŁWINKOWATE, POLEPA, SZMER, PANŚWINIZM, OZÓR, WARDZANKA, MODRASZEK BLADY, ŁUK, HALLOWEEN, WŁÓCZNIKOWATE, ODWAR, ZASTĘPCA, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, POŚWIERKA, ZĄB TRZONOWY, POKRZYWNICA, ŻUCHWOWCE, WELON, SREBRNIK, GEOMETRIA ELIPTYCZNA, KOMUNIA, OBROTÓWKA, MERZYK FAŁDOWANY, TETHYS, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, PIECZĘĆ STANOWA, MIKROGUMA, NUNCJUSZ, DORYCKI, DOŻYWOCIE, BILARD ARTYSTYCZNY, GŁĄBIK, ANTROPOZOONOZA, CHOMIK SYRYJSKI, KOT DOMOWY, KARDYNAŁ, JĘZYKI KARTWELSKIE, ZŁOTNICZEK, CHOMIKOWATE, CYNKOTYPIA, GROTBRAMPADUNA, ZDROJKOWATE, ELARA, BOCZNIAK, BIOGRAFIZM, POMORSKI, TAMBURA, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, LUSITANOZAUR, ZWROTNIK KOZIOROŻCA, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, CZYSTA ALEKSJA, FILTR CZEBYSZEWA, GNIOT, COYPEL, PŁASKLA ŁOSIOROGA, IRON, KORAL MADREPOROWY, SZCZAWA, DOKUMENT PAPIESKI, LUFAROWATE, KUKLIK, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, BUM, NURZYK, SSAKI ŻYWORODNE, OUARKA, JAGIĆ, MARINI, WIERZBÓWKA KIPRZYCA, DZIESIĘCIONÓG, KOMEDIA, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, FABROZAUR, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, CUCHA, SERENADA, TASMANIOZAUR, KOMPENSACJA, SIEWECZKA, NINGCHENGOPTERUS, PRÓCHNICZEK, ?CHEMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.081 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PTILOCERCIDAE - MONOGATUNKOWA RODZINA SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU WIEWIÓRECZNIKÓW, CZASEM TRAKTOWANA JAKO PODRODZINA TUPAJOWATYCH; OBEJMUJE TYLKO JEDEN RODZAJ PTILOCERCUS Z JEDNYM GATUNKIEM: PTILOCERCUS LOWII - OGONOPIÓR USZASTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PTILOCERCIDAE - MONOGATUNKOWA RODZINA SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU WIEWIÓRECZNIKÓW, CZASEM TRAKTOWANA JAKO PODRODZINA TUPAJOWATYCH; OBEJMUJE TYLKO JEDEN RODZAJ PTILOCERCUS Z JEDNYM GATUNKIEM: PTILOCERCUS LOWII - OGONOPIÓR USZASTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGONOPIÓROWATE Ptilocercidae - monogatunkowa rodzina ssaków łożyskowych z rzędu wiewióreczników, czasem traktowana jako podrodzina tupajowatych; obejmuje tylko jeden rodzaj Ptilocercus z jednym gatunkiem: Ptilocercus lowii - ogonopiór uszasty (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGONOPIÓROWATE
Ptilocercidae - monogatunkowa rodzina ssaków łożyskowych z rzędu wiewióreczników, czasem traktowana jako podrodzina tupajowatych; obejmuje tylko jeden rodzaj Ptilocercus z jednym gatunkiem: Ptilocercus lowii - ogonopiór uszasty (na 14 lit.).

Oprócz PTILOCERCIDAE - MONOGATUNKOWA RODZINA SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU WIEWIÓRECZNIKÓW, CZASEM TRAKTOWANA JAKO PODRODZINA TUPAJOWATYCH; OBEJMUJE TYLKO JEDEN RODZAJ PTILOCERCUS Z JEDNYM GATUNKIEM: PTILOCERCUS LOWII - OGONOPIÓR USZASTY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PTILOCERCIDAE - MONOGATUNKOWA RODZINA SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU WIEWIÓRECZNIKÓW, CZASEM TRAKTOWANA JAKO PODRODZINA TUPAJOWATYCH; OBEJMUJE TYLKO JEDEN RODZAJ PTILOCERCUS Z JEDNYM GATUNKIEM: PTILOCERCUS LOWII - OGONOPIÓR USZASTY. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast