RODZAJ KIMATIONU, WYSTĘPUJĄCEGO W POSTACI LIŚCI O WYPUKŁYM, JAJOWATYM KSZTAŁCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAJOWNIK to:

rodzaj kimationu, występującego w postaci liści o wypukłym, jajowatym kształcie (na 8 lit.)WOLE OCZKA to:

rodzaj kimationu, występującego w postaci liści o wypukłym, jajowatym kształcie (na 9 lit.)WOLE OCZY to:

rodzaj kimationu, występującego w postaci liści o wypukłym, jajowatym kształcie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JAJOWNIK

JAJOWNIK to:

rodzaj kimationu, występującego w postaci liści o wypukłym, jajowatym kształcie (na 8 lit.)JAJOWNIK to:

KIMATION (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KIMATIONU, WYSTĘPUJĄCEGO W POSTACI LIŚCI O WYPUKŁYM, JAJOWATYM KSZTAŁCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.615

SILNIK WODNY, METALOFON, PUCHAR, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, CERAMIKA, PSALTERIUM, MAGMA, PLEŚNIAK, LICZBA PORZĄDKOWA, BROSZA, KRZYŻ KOMANDORSKI, TABORET, CHOINA, SZOP, GLAZURA, BROŃ NUKLEARNA, NAZWISKO MÓWIĄCE, LEKARSTWO, SZUWOZAUR, CZUBAJKA, AMARYLEK, ZBROJA ŁUSKOWA, REFLEKTOR, DRIP, STOJAK, KARTA PAMIĘCI, SPACJA, UKŁAD CYFROWY, PIWETOZAUR, SHAMISEN, BROŃ JĄDROWA, SALAMI, PUSZKA, PROCH CZARNY, KRYSTALIZATOR, KOLCZAK, SZAMPION, REST, OPONKA, FOKBRAMREJA, HASHTAG, CUKIER, ORGANISTRUM, POLKA GALOPKA, RASTER, SYMULATOR, LAMPA KSENONOWA, SMAR MASZYNOWY, PSZENICA, GWIAZDA, KNAGA, FAŁD, PRYMKA, UNIZM, ETEZJA, SERNIK, TRZOGONY, DANAIDA, SKÓRZAK, NOROSZ, WAMPIR, ŚMIGACZ, KIELISZNIAK, KULKA, PANTOMIMA, OSMOLSKINA, KOLANO, ROGATNICA, KAFTANIK, KŁADKA, KRZYŻYK, TABULATURA, BADIANEK, SAMOLOT TORPEDOWY, PAŁECZKA, BETEL, BLOCZEK, SILNIK PYŁOWY, POSIEDZENIE NIEJAWNE, SIAD RÓWNOWAŻNY, KOŁO SEGNERA, FERGANAZAUR, KET, MOCZARA, TRIANGUŁ, PLAMICA, ZŁOTLIN, PODATEK CEDULARNY, SARGAS, TRACHYKARPUS, LKM, KALENDARZ, KUNINGAMIA, RZĄD, LIKUALA, GALAKTYKA, KRÓTKOSZ, GRACILIRAPTOR, TWARDZIOSZEK, EKTOPLAZMA, KĘDZIERZAWKA, RĘKAW, SZMERONIA, KOŁO DEPTAKOWE, QUIZ, GRABEN, KOSTKA, SARKOLEST, CIENISTKA, WIERTŁO ŚRUBOWE, DRABINOWIEC, PLANTY, JĘZYK WEWNĘTRZNY, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, TABAKA, KOPUŁA, RODZAJ MĘSKI, SZYBKOZŁĄCZE, BROŃ ŚRUTOWA, RYNEK NIEFORMALNY, KEPI, DERYWATYWA, KURS, WIADRO, LIŚCIAK, PALMICZKA, SZEWRON, SIATKOWIEC, LIMUZYNA, ANTENA ŚRUBOWA, ENDURO, IZOSYLABIZM, KEM, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, KOŹLAK, PALEOPTERYKS, ŚRUBA OKRĘTOWA, NIEBIELISTKA, JEDNOŚLADOWIEC, LENIWCE DWUPALCZASTE, TONDO, FLAŻOLET, OSADNICZEK, STAND-UP, WIECZERNICA, LIROGON, ROJOWNIK, KAMPOZAUR, LAK, SZALOTKA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, GRYKA, PSZCZELNIK, SKALNICZEK, MANDAT IMPERATYWNY, CYFRA, PIEPRZYK, INSTANCJA, HUBA, ODMIEŃCOWATE, ROPUCHY NOSATE, GORZELNIA ROLNICZA, KATALOG PRZEDMIOTOWY, HOT DOG, WAŁEK, KANCONETA, KOPALINA POSPOLITA, MALANGA, PAŁĄK, PODKOWA, SYLWETA, PRZYLASZCZKA, BUDLEJA, ŁYŻKA, AGROWŁÓKNINA, LINISKO, KRZEMIAN ŁAŃCUCHOWY, CIABATTA, PTEROSPONDYL, BANDERA, BIELACZEK, KLEJÓWKA, KOKSOWNIK, CENAGNATAZJA, WIZYTA STUDYJNA, ONAGER, PĘPOWNIK, KOŁO, PRZEGŁOS, HURTOWNIA, DZIENNIK URZĘDOWY, BRZANKA, GOŹDZIENIEC, KRAINA MITOLOGICZNA, GAMBANG, MARMUREK, NABÓJ BOJOWY, KUZYNKA, KARZEŁEK, EUCELOFYZ, SKRAJNOŚĆ, IKT, MARTWICA, MODZEL, TOMAHAWK, SKABIOZA, WOREK, KŁOBUK, ANSERIMIM, BAWEŁNICA, KRATOWNICA, RÓW, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, PILOT, PLOTER BĘBNOWY, GARGOJLEOZAUR, HAMULEC AERODYNAMICZNY, TERAKOTA, SIDEFILL, CIESZYNIANKA, CEREZJOZAUR, PAPIERÓWKA, BIOTA, PSZCZOLINKA, MURSZ, ACETYLENEK MIEDZI, CZASZA, MORENA DENNA, ETEROFON, PAPROĆ DRZEWIASTA, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, TANOUCHIZAUR, TYKWA, GWARECTWO, TYRANOTYTAN, SZCZAWIK, BAŁANDA, PIRAMIDA TELEPATYCZNA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, PANEL, KULFONIK, OŚCIEC, PANEKLA, ŁYCZAK, ORKIESTRION, FILM INTERAKTYWNY, JAKUZA, MERIDO, FILTR KUBEŁKOWY, SOS MUŚLINOWY, AUTOCAMPING, BAZYLISZEK, RÓŻA, ŚWIAT DYSKU, PĘD, NOTOWANIE JEDNOLITE, NASUWKA, TOCZEK, PAŁKA, SOPLENIEC, PALCATY, HAMULEC TARCZOWY, LISZAJ RUMIENIOWATY, ZEZNANIE, SZPAT ISLANDZKI, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, BETA, DINOCEFALOZAUR, ZARYS, ANDROID, PARARABDODON, DASZANPUZAUR, RUDAWKA GUAMSKA, SEC, BUK, SILNIK TURBOODRZUTOWY, TATIZAUR, JARZENIÓWKA, REFERENDUM GMINNE, SZEW KOSTNY, ALBERTONYK, SKÓRZAK, AEDICULA, KĄTNIK ŚCIENNY, MLECZ, BIELISTKA, POPOZAUR, HARFA, POZIOMKA, TABLICA MENDELEJEWA, LOTNICTWO, KOKOSZNIK, CARIOCA, ZIZANIA, LORGNON, NAKO, EDYKUŁ, KINDŻAŁ, LIGUSTR, ?PLUSY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.615 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KIMATIONU, WYSTĘPUJĄCEGO W POSTACI LIŚCI O WYPUKŁYM, JAJOWATYM KSZTAŁCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KIMATIONU, WYSTĘPUJĄCEGO W POSTACI LIŚCI O WYPUKŁYM, JAJOWATYM KSZTAŁCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAJOWNIK rodzaj kimationu, występującego w postaci liści o wypukłym, jajowatym kształcie (na 8 lit.)
WOLE OCZKA rodzaj kimationu, występującego w postaci liści o wypukłym, jajowatym kształcie (na 9 lit.)
WOLE OCZY rodzaj kimationu, występującego w postaci liści o wypukłym, jajowatym kształcie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAJOWNIK
rodzaj kimationu, występującego w postaci liści o wypukłym, jajowatym kształcie (na 8 lit.).
WOLE OCZKA
rodzaj kimationu, występującego w postaci liści o wypukłym, jajowatym kształcie (na 9 lit.).
WOLE OCZY
rodzaj kimationu, występującego w postaci liści o wypukłym, jajowatym kształcie (na 8 lit.).

Oprócz RODZAJ KIMATIONU, WYSTĘPUJĄCEGO W POSTACI LIŚCI O WYPUKŁYM, JAJOWATYM KSZTAŁCIE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - RODZAJ KIMATIONU, WYSTĘPUJĄCEGO W POSTACI LIŚCI O WYPUKŁYM, JAJOWATYM KSZTAŁCIE. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x