CHRZEŚCIJAŃSKI ZNAK, SYMBOL KRZYŻA - W KSZTAŁCIE GRECKIEJ LITERY TAU (CZYLI KRZYŻ BEZ GÓRNEJ PIONOWEJ BELKI); SZCZEGÓLNIE POPULARNY WŚRÓD FRANCISZKANÓW I PRZEZ NICH PROPAGOWANY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAU to:

Chrześcijański znak, symbol krzyża - w kształcie greckiej litery tau (czyli krzyż bez górnej pionowej belki); szczególnie popularny wśród franciszkanów i przez nich propagowany) (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TAU

TAU to:

litera alfabetu greckiego (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHRZEŚCIJAŃSKI ZNAK, SYMBOL KRZYŻA - W KSZTAŁCIE GRECKIEJ LITERY TAU (CZYLI KRZYŻ BEZ GÓRNEJ PIONOWEJ BELKI); SZCZEGÓLNIE POPULARNY WŚRÓD FRANCISZKANÓW I PRZEZ NICH PROPAGOWANY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.341

HARAD, LATAJĄCY UNIWERSYTET, TANIEC BRZUCHA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ALLEMANDE, KIEŁ, TEORIA MNOGOŚCI, MĘTNOŚĆ, RDZA ZBOŻOWA, BEZPIECZNIK NASTAWNY, PAZERNOŚĆ, BECZKA BEZ DNA, KOLOSTOMIA, TWINGO, RÓWNIK, SKRZYNKA POCZTOWA, JUMPER, GOOGLE, ZIEMIA OBIECANA, BAŁWOCHWALSTWO, MARZEC, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PEDOGONEZA, OSTANIEC KRASOWY, ŚWIECA, CZEK PODRÓŻNY, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, CEDUŁA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, JĘZYK KOREAŃSKI, UKŁAD INERCJALNY, IPP, AMPUŁA, SKUP INTERWENCYJNY, TIRET, HAMULEC KLOCKOWY, PRZEDSTAWIENIE, SUS, ENAT, SKARGA, BOZON CECHOWANIA, POPULACJA STACJONARNA, GRZYBICA CZARNA, CERES, PTASZNIK KRÓLEWSKI, DODATEK BRANŻOWY, CHLEB KLASZTORNY, KORYNCKA, EKSPRES DZBANKOWY, TRAJEKTORIA, OBŁĘK, TARA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, BALSA, KASZTAN WODNY, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, SZARE KOMÓRKI, JEDNOSTKA PRACY, FLAMAND, WYDALINA, BALBO, EDYKUŁ, MARA, ELEATYZM, OBYWATEL, SZACHY, SUFIKS, KONIDIUM, PEŁZAK, ŻEREMIA, KRĘGARZ, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, SR, KOLEJ LINOWA, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, AUDIOBOOK, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, MIKROURAZ, KATANGA, TRANSLACJA, OPAT KOMENDATORYJNY, EFEB, PRZEWÓD, FAKTURA, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, OSTATNIA POSŁUGA, DŻIN, UPOLITYCZNIENIE, MORENA BOCZNA, ALI, STAWA, SPOWALNIACZ, MARIO, DOWÓD ONTOLOGICZNY, SROKOSZ, GORSET, BROŃ RADIOLOGICZNA, LOKATA DYNAMICZNA, LINIA LOTNICZA, BŁONA MIELINOWA, KRETOWINA, KART, SMART, ZNAK UJEMNY, SPRITE, MAGLOWNICA, MANGABA RUDOCZELNA, SZTYFT, BINOKLE, DOKUMENT PAPIESKI, NIEKOMPETENTNOŚĆ, RYBONUKLEAZA, PIERŚCIENICE, NAGOLENNIK, ZGODA, PAS, ADRES BEZWZGLĘDNY, INFORMATOLOGIA, JAZGOT, SZKIC, NUŻENIEC, PODATEK WYRÓWNAWCZY, GEN DOMINUJĄCY, BECHTER MOSKIEWSKI, AKLAMACJA, SR, LIROGON, PAMIĘĆ LOGICZNA, SILNIK SYNCHRONICZNY, STOPY, PLANETOIDA, CHELATACJA, ŁÓJ, PERŁA, WSPOMNIENIE, ZŁOTE RUNO, KOPROSTANOL, ERLENMAJERKA, ABSOLUTYZACJA, PANAFRYKANIZM, KAZUISTYKA, SKŁON KONTYNENTALNY, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, DISKANTUS, SAMOWYLECZENIE, LASKOWANIE, BARBITON, TUSZ, OZNACZENIE, KONSULTACJA SPOŁECZNA, REGULACJA CEN, DRAGA, KATOLICKOŚĆ, DŻAMAHIRIJJA, NAROŻNIK, ANATOLKA, URLOP NA ŻĄDANIE, LAMPA DÖBEREINERA, MASZT, LANSJER, NIL, PASTITSIO, WYKRZYKNIK, ZRZESZENIE, TERAPIA ODRUCHOWA, HAFCIARSTWO, MONITOR, NOSZE, ANOMALNA PERTURBACJA, KINO SAMOCHODOWE, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, OBWÓD AUTONOMICZNY, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, WRITER, KARCZEK, OBRÓT WTÓRNY, LEW, SCRABBLE, POWIERZCHNIA WALCOWA, WIDELEC, JELITO PROSTE, SZYC, GIPIURA, SAONA, ANTYFONA, RB, NACZÓŁEK, WYCIERACZKA, KRAB, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, KÓŁKO, SAUTE, UROCZYSKO, MEGALIT, WYKRYWACZ MIN, PRZEKŁADNIA, GNIOTOWNIK, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, POZIOM SPOŻYCIA, KAPITAŁ WŁASNY, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, AZALIA, WARTOŚĆ NOMINALNA, SKLAWINOWIE, IGM, TUSZ, KUMOTERKI, PALUSZEK, PIT, GODZINA REKTORSKA, CHŁYST, PÓŁWAŁEK, ORGAN, OBŁĘK, KORYTKÓWKA, WIKKA, SZACHOWNICA, RAJD DAKAR, KONWIKT, BIBLIA, PĘCHERZ, ZBIÓR MANDELBROTA, STAŁA KOSMOLOGICZNA, SZERPA, MIECZ OBROTOWY, GETTO TRANZYTOWE, RACJONALNA IGNORANCJA, WSZECHWAGA, FUNDUSZ ZASOBOWY, BOBÓWKA, NEPAL, OGNIWO GAZOWE, KLUCHY POŁOM BITE, F, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, PTASZEK, LEKTURA, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, EOLIA, DUR POWROTNY, SZCZELINA LODOWCOWA, ZAWIEW, PODSIEĆ, UJGURSKI, WYSPA KONTYNENTALNA, MŁOTECZEK, SPODECZEK, OKUPACJA, CZŁONY, ŁACHA, WALCZAK, SERWITORIAT, KSIĘGA LITURGICZNA, KRZYŻ ROBERTSA, EPIZOD, MANIERKA, SYJON, CARAVANING, SŁUGUS, MYCKA, KŁĄB, AFLATOKSYNA, AU, BIEG ZJAZDOWY, KADŹ, KOGUT GALIJSKI, HS, KROKIEW, FETOSKOPIA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, KLINKIER CEMENTOWY, TWARDA SPACJA, GOLE, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, GAZETKA SZKOLNA, TUTKA, REFLUKS, AFL, EU, GARKUCHNIA, ODWZOROWANIE LINIOWE, WIDEŁKI HERETYKÓW, TWIERDZENIE STOKESA, PARZENICA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, PRAWO JOULE'A, IMPERIUM VALYRII, NACISK, B, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, KLIN, HISZPANKA, DYSKRECJA, WSPOMNIENIE, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, AMIDYZM, K, PREFINANSOWANIE, BETAKSOLOL, ?CYGAŃSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.341 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHRZEŚCIJAŃSKI ZNAK, SYMBOL KRZYŻA - W KSZTAŁCIE GRECKIEJ LITERY TAU (CZYLI KRZYŻ BEZ GÓRNEJ PIONOWEJ BELKI); SZCZEGÓLNIE POPULARNY WŚRÓD FRANCISZKANÓW I PRZEZ NICH PROPAGOWANY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHRZEŚCIJAŃSKI ZNAK, SYMBOL KRZYŻA - W KSZTAŁCIE GRECKIEJ LITERY TAU (CZYLI KRZYŻ BEZ GÓRNEJ PIONOWEJ BELKI); SZCZEGÓLNIE POPULARNY WŚRÓD FRANCISZKANÓW I PRZEZ NICH PROPAGOWANY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAU Chrześcijański znak, symbol krzyża - w kształcie greckiej litery tau (czyli krzyż bez górnej pionowej belki); szczególnie popularny wśród franciszkanów i przez nich propagowany) (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAU
Chrześcijański znak, symbol krzyża - w kształcie greckiej litery tau (czyli krzyż bez górnej pionowej belki); szczególnie popularny wśród franciszkanów i przez nich propagowany) (na 3 lit.).

Oprócz CHRZEŚCIJAŃSKI ZNAK, SYMBOL KRZYŻA - W KSZTAŁCIE GRECKIEJ LITERY TAU (CZYLI KRZYŻ BEZ GÓRNEJ PIONOWEJ BELKI); SZCZEGÓLNIE POPULARNY WŚRÓD FRANCISZKANÓW I PRZEZ NICH PROPAGOWANY) sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CHRZEŚCIJAŃSKI ZNAK, SYMBOL KRZYŻA - W KSZTAŁCIE GRECKIEJ LITERY TAU (CZYLI KRZYŻ BEZ GÓRNEJ PIONOWEJ BELKI); SZCZEGÓLNIE POPULARNY WŚRÓD FRANCISZKANÓW I PRZEZ NICH PROPAGOWANY). Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x