DUCH, CHARAKTER CZEGOŚ, CO ODCZUWALNE, ODBIERANE PRZEZ LUDZI, MA LUB MIAŁO WIELKĄ WAGĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIEŃ to:

duch, charakter czegoś, co odczuwalne, odbierane przez ludzi, ma lub miało wielką wagę (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIEŃ

CIEŃ to:

ciemność, mrok (na 4 lit.)CIEŃ to:

odbicie oświetlanego przedmiotu, jego ciemna sylweta naświetlona na powierzchni z przeciwnej strony do źródła światła (na 4 lit.)CIEŃ to:

osłonięty obszar; tam, gdzie pada cień i jest chłód (na 4 lit.)CIEŃ to:

ciemna plama na obrazie lub fotografii (na 4 lit.)CIEŃ to:

duch zmarłego, zjawa (na 4 lit.)CIEŃ to:

niewyraźny zarys, sylwetka (na 4 lit.)CIEŃ to:

odrobina, ślad (na 4 lit.)CIEŃ to:

u Junga: jeden ze składników osobowości; jeden z bardziej wyodrębnionych archetypów (obok persony, animy i animusa) (na 4 lit.)CIEŃ to:

siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby (na 4 lit.)CIEŃ to:

kolorowy kosmetyk stosowany do barwienia powiek (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUCH, CHARAKTER CZEGOŚ, CO ODCZUWALNE, ODBIERANE PRZEZ LUDZI, MA LUB MIAŁO WIELKĄ WAGĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.524

FUTERKO, OKREŚLENIE, MIECZ DWURĘCZNY, PRZERWANIE CIĄŻY, SZAŁ DUPY, STYL ARCHITEKTONICZNY, DYSPOZYTURA, CARSTWO, RUSZT, SCHIZOTYMIA, TREPY, CENUROZA, PIWONIA, PLEWKA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, KOMORA GAZOWA, OFIARA, ZAWÓR, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, FONOGRAM, BIOCYD, PRZYKURCZ, KONCENTRAT, GORSET, KWIATUSZEK, DOMENA MAGNETYCZNA, ARTYKUŁ WIARY, ŁYSIENIE, PRZEBUDOWA, KWAS LINOLENOWY, ROZCIEŃCZALNIK, ODŁÓG, SROMOTA, PIĘCIOGROSZÓWKA, JACK, ELEUSIS, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, SMAROWNICA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, CZARNY CHARAKTER, HERB, ANIMUSZ, BIOPOLIMER, OBUWIE, TRANSWESTYTA, TRUBADUR, BENTO, DYSKWALIFIKACJA, STAN TRZECI, FINKA, SAMOOBRONA, BERŻERA, ZAŻALENIE, LAS DESZCZOWY, PIERWSZEŃSTWO, SERENADA, BAKTERIA, PÓŁŚWIATEK, KASA, MASCARPONE, BEZUCZUCIOWOŚĆ, PLOTER GRAWERUJĄCY, KŁOBUK, AFIRMACJA, LENINÓWKA, RODODENDRON, BASILEUS, KUR, ZATRWIAN, PODATEK TONAŻOWY, ADIDASEK, PRZĄDEK, SZCZĄTKI, SZKUTNICTWO, REKOGNICJA, KOMPARYCJA, AKCENT, UCZUCIE, KOSMONAUTA, REŻYSER, BULLA, KOSTKA, KALENDARZ ŻYDOWSKI, FRONTALIZM, POSUW, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, SZKIELET, NEOPOGANIZM, DYMKA, TERMOGRAM, MNISZEK, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, LAGERPETON, ŚWIADCZENIE, POMPA INFUZYJNA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, JEZUITA, PROTUBERANCJA, TYRANIA, ANALOG, RZECZY OSTATECZNE, NIEOSTROŻNOŚĆ, BEZPIECZNIK NASTAWNY, WŁĄCZNIK, PRZEZNACZENIE, PIKOT, BAGAŻ, KPINA, ZBROJNIK, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, GAWIALOWATE, RZĄD KOALICYJNY, ODPŁYW, WEDETA, ODROBEK, SKALA, INDEKS RZECZOWY, OKRĄGŁOŚĆ, AKT PRAWNY, SZTORC, MOST EINSTEINA-ROSENA, SUMA, WIĘZADŁO OBŁE, RACHUNEK BIEŻĄCY, KLAUZULA UMOWNA, RZEMIOSŁO, PODZIEMIE, TYŁÓWKA, MIKOZA, PANDANOWIEC, CEREMONIAŁ, OLDENBURGER, FILOZOFIA, POTENCJAŁ ZETA, BUTWA, KOLUMBARIUM, INIEKCJA STRUMIENIOWA, TUNICELA, BURZA DZIEJOWA, BIAŁY MARSZ, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, SKARGA, KRATKA, MANEŻ, NOGA, ANOMALIA POLANDA, STOPIEŃ, OPŁATA STOSUNKOWA, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, TEOKRACJA, WYCISK, SPŁACALNOŚĆ, ROTA, HARMONIKA SZKLANA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, APANAŻ, OBRÓBKA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, ZBÓR, KOMISJA, DAWKA, CHRYSLER, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, TYBER, KORPUS, DŻINSY, MANTY, SZPONTON, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, LEVEL, URZĄDZENIE POMIAROWE, PIECZYWO, POŻYTEK, TRANSPORTER, KORDYLINA, FORMA PRZESTRZENNA, BULIONÓWKA, NOSOWOŚĆ, INTERIOR, PREPAID, CZELUŚĆ, PROMIENNOŚĆ, SZTUKA, WYRZUT SUMIENIA, BRAZYLIANY, UKŁAD CAŁKUJĄCY, TRZYDZIESTY PIERWSZY, FLAMAND, SKARANIE BOSKIE, CZOŁDAR, JĘZYK ALEUCKI, BOMBA ATOMOWA, PAROKSYTON, SPADKOBRANIE, S.Y, COASTER, KLOPIDOGREL, BEZLIST, PYŁ, OBYWATELKA, TRIO, POŻYTEK, FINAŁ, KRYKIET, PIK, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, KOREK, SZTUKA KINETYCZNA, PODATNOŚĆ, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, ALIENACJA, MOBBING, SIEROTA ZUPEŁNY, WIELOBARWNOŚĆ, SZYB, BRYŁOWATOŚĆ, DIWA, PRZEJRZYSTKA, OBRÓT PIENIĘŻNY, KOZŁOWANIE, KATAKUMBY, CUKIER, KAZARKA CZUBATA, POŁĄCZENIE CIERNE, PRZESŁANIE, LUTERSTWO, ATREZJA POCHWY, MYLAI, KOMEDIANT, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, KANTOREK, JĘZOR LODOWCOWY, GWIAZDA NOWA, TUŁÓW, GRA LOGICZNA, ISKIERNIK OCHRONNY, WISKOZA, HIPODROM, ANDROMEDA, TYKA, EMISJA, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, SZTUCER, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, TERMITIERA, PŁATKI ZBOŻOWE, HERMA, PRZESZKADZAJKA, SOLANKA, STARTER, , ŚLEPA PRÓBA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, BRDA, FAKT PRASOWY, KRĄG KAMIENNY, PRZESMYK, FOTEL GINEKOLOGICZNY, EKOLOGISTYKA, ŻYWA LEKCJA, ŁACINNIK, PAPROĆ WODNA, ŚRODEK, KREACJA, WYŁADOWANIE KORONOWE, NAZWA HANDLOWA, RABA, ODLOT, CZAPRAK, NABAB, TRATWA, WOAL, PROGRAM UŻYTKOWY, KAZALNICA, WAGON TAROWY, FARSZ, MUR, SUPERKOMBINACJA, KARTAGIŃSKI, TŁUMIK, KNOWANIE, KSIĄŻKA DOTYKOWA, MARATON, CZERPAK, WYMIANA, BANDOLET, TAJEMNICA, NACZÓŁEK, EPIZOOTIA, BIAŁA DAMA, PAGON, WIOŚNIANKA, ROZDŹWIĘK, MIÓD SPADZIOWY, PRZESIEDZENIE, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, ?PUŁAP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.524 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUCH, CHARAKTER CZEGOŚ, CO ODCZUWALNE, ODBIERANE PRZEZ LUDZI, MA LUB MIAŁO WIELKĄ WAGĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUCH, CHARAKTER CZEGOŚ, CO ODCZUWALNE, ODBIERANE PRZEZ LUDZI, MA LUB MIAŁO WIELKĄ WAGĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIEŃ duch, charakter czegoś, co odczuwalne, odbierane przez ludzi, ma lub miało wielką wagę (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIEŃ
duch, charakter czegoś, co odczuwalne, odbierane przez ludzi, ma lub miało wielką wagę (na 4 lit.).

Oprócz DUCH, CHARAKTER CZEGOŚ, CO ODCZUWALNE, ODBIERANE PRZEZ LUDZI, MA LUB MIAŁO WIELKĄ WAGĘ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DUCH, CHARAKTER CZEGOŚ, CO ODCZUWALNE, ODBIERANE PRZEZ LUDZI, MA LUB MIAŁO WIELKĄ WAGĘ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x