Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: UMOWA, W KTÓREJ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI OKREŚLA JEDEN Z KONTRAHENTÓW, ZWYKLE EKONOMICZNIE SILNIEJSZY WYSTĘPUJĄCY CZĘSTO W POZYCJI MONOPOLISTYCZNEJ, DRUGI NATOMIAST MOŻE JE ZAAKCEPTOWAĆ I PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY LUB ZREZYGNOWAĆ Z JEJ ZAWARCIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UMOWA ADHEZYJNA to:

umowa, w której najważniejsze warunki określa jeden z kontrahentów, zwykle ekonomicznie silniejszy występujący często w pozycji monopolistycznej, drugi natomiast może je zaakceptować i przystąpić do umowy lub zrezygnować z jej zawarcia (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMOWA, W KTÓREJ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI OKREŚLA JEDEN Z KONTRAHENTÓW, ZWYKLE EKONOMICZNIE SILNIEJSZY WYSTĘPUJĄCY CZĘSTO W POZYCJI MONOPOLISTYCZNEJ, DRUGI NATOMIAST MOŻE JE ZAAKCEPTOWAĆ I PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY LUB ZREZYGNOWAĆ Z JEJ ZAWARCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.796

TERMINAL PASAŻERSKI, HOPLUR OBROŻNY, ŁAPOWNICTWO BIERNE, SUMA PROSTA, PERILLA ZWYCZAJNA, OZDOBNIK, SZTUKA ZIEMI, FORMA KWADRATOWA, WILKOM, EUTEKTYKA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, RINFORZANDO, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, PARADOKS GIFFENA, KRUSZNICA, KOLAGENOZA, KREPA, DYSONANS, FRYZ, NICIEŃ, ZAPYCHACZ, CENTRALNE OGRZEWANIE, AŁUN POTASOWY, GRADUAŁ, FIALA, MECENAS, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, SKLEROTYK, PARK PRZEMYSŁOWY, TOCZEŃ, BIUROKRACJA, PATYNKI, DWÓJECZKA, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, BIELMO, UKŁAD DYSKRETNY, ARAMEIZM, BYTOWNIT, KRZAKÓWKA NAMORZYNOWA, OGATA, ZORBA, CHWILA, RHEA, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, JODEK, PODZIAŁ, KONTRAMARKA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, ZNAMIĘ, MŁOTEK, CENTRUM URAZOWE, DRUGI BIEG, BARWA OCHRONNA, GRUSZKI NA WIERZBIE, JANUS, WYROBNIK, PRZYSZŁOŚĆ, MARYLAND, DROBNICA, ANGSTROM, ŚLONSKI, PARTIA, BIAŁE PLAMY, ZAĆMA DOJRZAŁA, PRZEKAZ, HOTENTOT, UGRUPOWANIE, SIŁA NOŚNA, ALASKAN HUSKY, MONTAŻOWNIA, GRAMOWID, SPINKA, INWERT, PŁAWKA, CEREMONIALNOŚĆ, STRZAŁA, HIPOREFLEKSJA, DZIABKA, JANUS, STRZAŁECZKA, PODCHLEBSTWO, ROZKRUSZ, WIDMO, PODKŁAD, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, WĄŻ POŻARNICZY, SZKANDELA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, REALNOŚĆ, KOZA SAANEŃSKA, KOMORA GORĄCA, PATRON, DOROBEK, NAPARZANKA, CONCEPT ART, MURAL, BRZOZA, LINIA BRZEGOWA, BROKATELA, USTAWKA, KANAŁ ENERGETYCZNY, ŁUPEK HUMUSOWY, POLONEZ, MACZUGA, MROK, PAVAROTTI, GIMNASTYKA MÓZGU, MOŁODYCA, JEDEN, WARIACJE, TAJSTRA, POETA LAUREATUS, KRYSZNAIZM, KOCZKODAN TALAPOIN, GLOBUS, ŁOWCA GŁÓW, SŁODKA BUŁKA, GIMNASTYKA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, TARADAJKA, DENOTACJA, RZEZAK, RETROGRADACJA, PĘDZLAK, MISTRZ, MORDOKLEJKA, FORMACJA DEFENSYWNA, CYGAN, KLIKER, ANTROPOCENTRYZM, ROBUSTA, SMUŻKA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, AKRECJA, BIEG, MOTYLICA WĄTROBOWA, PRZYRODNIA SIOSTRA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, NAROST, EFEKT SNOBA, OKRES, AUSTRALORZEKOTKA BŁĘKITNOGÓRSKA, PIERWSZY ŚWIAT, TOKSEMIA, DRZEWO IGLASTE, ODRUCH BEZWARUNKOWY, WOREK TRENINGOWY, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, AKCENT, PATRON, PARAPECIK, KMIEĆ, DOCENT, SKARPA, PODWÓJNOŚĆ, MAKIMONO, WRZÓD MIĘKKI, WARIACJE, RAK SYGNAŁOWY, SZYJKA, MAŁA OJCZYZNA, NEUROTRANSMITER, AWERSJA DO RYZYKA, DRUGI PLAN, LATARNIOWIEC, OKRĘT ARTYLERYJSKI, KREDYT INWESTYCYJNY, MIŚ, ABRAZJA, CEPELIADA, IZOLACJA, CECHA, HERB, KLUCZ, ŻYCIE, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, ŁYSIENIE, ZŁOTOUCH NAMORZYNOWY, STOJAK, HOBBY, BACIK, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, WYWŁASZCZENIE, PRACOWNIK NAUKOWY, LEGAR, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, KARMELEK, GOOGLE, WYCHODŹSTWO, ROZSZCZEPIENIE WARGI, BASKINKA, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, AMARANT, EDAM, PIŁKA MECZOWA, WISIELCZY HUMOR, SĘDZIA, SUCHOKLATES, JESIOTROWATE, GAWIALOWATE, SZTYLPY, PENDENT, KONTRAMARKARNIA, INSTYTUT, ŻÓŁW EGIPSKI, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, ZAWODOWIEC, KANAŁ, MANTYLA, BATY, JEDNOSTKA METRYCZNA, KRUPNIK, LANCASTEROWIE, MUZYKA ELEKTRONICZNA, OBUSTRONNOŚĆ, BALON, KOTLINA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, KARP BEZŁUSKI, PRZEPOJA, OKTAWA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, RETUSZ, PLUTON, GÓGLE, HENNA, NOTKA, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, GATUNEK ZBIOROWY, OCHRONNIK, KRÓLEWIĘTA, ŚCIANKA, EDUKATOR, MĘCZENNICA GRONIASTA, PIKSEL, KLUBOWICZ, ZAKURZENIE, DYSOCJACJA, SILNIK UNIWERSALNY, KOJARZENIE, WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI, PŁYTA KORKOWA, KULFONIK, REMIZA, GAZ KOPALNIANY, KANTYK, ŻAGIEL, NOŚNIK, KORD, KANAŁ, DESKA ŚNIEŻNA, CZWARTY, CZEK IMIENNY, KROKSZTYN, PĘCHERZ, ZIEMIA NICZYJA, DZIERGACZ ŁUSKOWANY, KROPKA NAD I, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, SUBLITORAL, PRYMITYW, NAPÓR, TARAN, WERSJA LEKTORSKA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, RASOWOŚĆ, ŻÓŁW BIAŁOBREWY, BUSZÓWKA ŻÓŁTOBRZUCHA, PEAN, KOTWICA, FONDUE MIĘSNE, RACHUNEK CAŁKOWY, AMBASADORKA, POWTÓRZENIE, HENDRIX, JARZYNA, METRYKA, ANAGNORYZM, REWANŻ, ZBROJA GOTYCKA, HARMONIKA, RICOTTA, MUSZTARDA, MCHY WŁAŚCIWE, SUBSTYTUCJA, CHÓR, GŁOWA KOŚCIOŁA, AFRYKANIZACJA, NOTABL, NOTOWANIA, POCZCIWIEC, USPOKAJACZ, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, ZŁOTOUCH ZMIENNY, WYBIEG, OC, MELUZYNA, GŁOWA PAŃSTWA, NAPASTNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.796 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: umowa, w której najważniejsze warunki określa jeden z kontrahentów, zwykle ekonomicznie silniejszy występujący często w pozycji monopolistycznej, drugi natomiast może je zaakceptować i przystąpić do umowy lub zrezygnować z jej zawarcia, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UMOWA, W KTÓREJ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI OKREŚLA JEDEN Z KONTRAHENTÓW, ZWYKLE EKONOMICZNIE SILNIEJSZY WYSTĘPUJĄCY CZĘSTO W POZYCJI MONOPOLISTYCZNEJ, DRUGI NATOMIAST MOŻE JE ZAAKCEPTOWAĆ I PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY LUB ZREZYGNOWAĆ Z JEJ ZAWARCIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
umowa adhezyjna, umowa, w której najważniejsze warunki określa jeden z kontrahentów, zwykle ekonomicznie silniejszy występujący często w pozycji monopolistycznej, drugi natomiast może je zaakceptować i przystąpić do umowy lub zrezygnować z jej zawarcia (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UMOWA ADHEZYJNA
umowa, w której najważniejsze warunki określa jeden z kontrahentów, zwykle ekonomicznie silniejszy występujący często w pozycji monopolistycznej, drugi natomiast może je zaakceptować i przystąpić do umowy lub zrezygnować z jej zawarcia (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x