UMOWA, W KTÓREJ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI OKREŚLA JEDEN Z KONTRAHENTÓW, ZWYKLE EKONOMICZNIE SILNIEJSZY WYSTĘPUJĄCY CZĘSTO W POZYCJI MONOPOLISTYCZNEJ, DRUGI NATOMIAST MOŻE JE ZAAKCEPTOWAĆ I PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY LUB ZREZYGNOWAĆ Z JEJ ZAWARCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UMOWA ADHEZYJNA to:

umowa, w której najważniejsze warunki określa jeden z kontrahentów, zwykle ekonomicznie silniejszy występujący często w pozycji monopolistycznej, drugi natomiast może je zaakceptować i przystąpić do umowy lub zrezygnować z jej zawarcia (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMOWA, W KTÓREJ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI OKREŚLA JEDEN Z KONTRAHENTÓW, ZWYKLE EKONOMICZNIE SILNIEJSZY WYSTĘPUJĄCY CZĘSTO W POZYCJI MONOPOLISTYCZNEJ, DRUGI NATOMIAST MOŻE JE ZAAKCEPTOWAĆ I PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY LUB ZREZYGNOWAĆ Z JEJ ZAWARCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.481

KOMISUROTOMIA, SCHEDA, ODCZYNNIK, ZŁOCIEŃ, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, CHART, LOJALISTA, UNIA, KANOPA, LAWA PODUSZKOWA, PEŁNOROŻCE, MATNIA, KARAKUŁ, KLUBOWICZKA, PRZEWRÓT, SPŁONKA, KROKANT, CYNKOGRAFIA, JĘZYK POMOCNICZY, MOŁDAWSKI, BICIE CZOŁEM, KANTOR, ŻABKA KUBAŃSKA, INTUICYJNOŚĆ, AWIONETKA, ŚCIANA SZKIELETOWA, PARADOKS MORAVECA, PAJĘCZAK, MAJĘTNOŚĆ, SETKA, KANIBAL, OUDRY, ELEKTROWÓZ, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, MALDINI, ŻARNIK, PERKOZEK, POLER, ZŁOTOUCH NAMORZYNOWY, KUPEREK, SŁOIK, KACZKA, ESENCJA, SZMATA, RZECZOWNIK POSPOLITY, VIKING, RAMPA ROZŁADUNKOWA, STOPA ZWROTU, TINGEL-TANGEL, SOLANKA, DESKA KLOZETOWA, SUPERKOMBINACJA, KÓZKI, FUNKCJA GREENA, POPIELICA, OBWÓD REZONANSOWY, KRYTERIUM LAPLACE'A, LUNCH, BABINIEC, FORMA PRENEKSOWA, ZAWRÓT, INTROMISJA, PLATFORMÓWKA, FERMAN, TYRANEK, POKOT, MIĘTÓWKA, ODCHYŁ, POLETKO DOŚWIADCZALNE, ADIUTANT, KUPAŹ, PRZESIEWACZ, PRĄD TELLURYCZNY, RÓJKA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, FAGOCYTOZA, GNIAZDO SIEROCE, PRAWNICTWO, KRETEŃSKA MYSZ KOLCZASTA, ZAGAJ CZERWIOGUBNY, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, NAPPA, KACZKA, WIADRO, MAPA TEMATYCZNA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, WIEŻA SZYBOWA, SPRAY, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, KINDŻAŁ, BURGRAF, TURECKOŚĆ, PRACE KONSERWACYJNE, DYMISJA, ABLACJA, BOMBARDA, OSTROWIANIN, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, SZPRYCA, FLAWONOID, TRYLMA, HAJDUCY, ORBITA GEOSTACJONARNA, ETIUDA, SZTYFT, OSAKA, KIJEK, PALINGENEZA, GŁADCE, CHOROBA BERGERA, KAGANIEC, PARA UPORZĄDKOWANA, ETOLA, KANAŁ HAVERSA, DEPESZOWIEC, PÓŁKOLONIE, KAPRYŚNIK, TRANSAKCJA WIĄZANA, KĄDZIEL, TAROK, GLOSA, UPADŁOŚĆ, DANYSZ, ŁAPACZ, TRIAL ROWEROWY, TARTINKA, TERMOLOKATOR, ANGORA, WARZYWNIK, WZÓR CHEMICZNY, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, ROTACJA WEWNĘTRZNA, KANTAROWIEC JEDNOBARWNY, ZAPACH, PLUTON, DOGODZENIE SOBIE, REWALIDACJA, DRACENA, BANER, HISTON RDZENIOWY, TERCJA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, TRZYDZIESTKA, HOTENTOT, TUNIKA, KRATER, POWIĘŹ, BIBLIZM, ROPUCHA BLOMBERGA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, CHANTY-MANSYJSK, WIZA WYJAZDOWA, ZASTRZALIN, RASTER, MISO, ANGIELSKOŚĆ, PRODUCENT, KASTYLIJSKI, WYNIK, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, GRZECHOTKA, NIBYPESTKOWIEC, CHICHOT, WINIETA, SINGEL, PRZEBIEG, LEW, SZCZOTECZKA, NAPASTNIK, EGZEMPLARZ OKAZOWY, PYTON BREDLA, WSTRZĄS, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, USZKO, PRYMUS, DZIADEK DO ORZECHÓW, PRZYJACIÓŁKA, GWIAZDKA, DROŻNOŚĆ, REKLAMÓWKA, KOPIA, POMPA OBIEGOWA, PARA MINIMALNA, ODPROMIENNIK, STOSUNKI, GOŹDZIANKA, KWARTET, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, TOBOŁKI, ZNAK ALFANUMERYCZNY, PRODUKCJA, HETERODON PŁASKONOSY, KAPRYS, ŚWIADEK, ANHANGUERA, ZWIERCIADŁO, SORBET, KWACZ, ALTANNIK FIOLETOWY, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, TUM, RÓŻANKA, ODSZCZEPIEŃSTWO, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, TRASZKA ŻABIOZĘBNA, STATEK POWIETRZNY, LAMBADZIARA, PERYSKOP ODWRACALNY, PRZECIWNIK, DRUŻYNA, DODAJNA, GRUPA WERBALNA, SUMATOR, LYSITHEA, DAWKA DOPUSZCZALNA, TEMPERATURA MROZU, MEDYCYNA LOTNICZA, POLE, SKLEROZA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, SZMAT, MIŁOŚĆ, BAJDA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, PIERCE, MOWA NIEZALEŻNA, IMITATOR, KRWIOPIJCA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA, FLOTA, STYL KORYNCKI, GROMADNIK CZARNOGŁOWY, MEKSYLETYNA, TRÓJKĄT, CIĘGNO KOTWICZE, ADWOKAT, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, ŁĘK PRZEDNI, POMOC, HOMO SAPIENS, INTERCEPCJA, ŚLEPY NABÓJ, WINYLEUM, CHA-CHA, FRENOLOGIA, STAN, NIEŚMIAŁOŚĆ, MATECZNIK, BORN, PRZENOŚNOŚĆ, SATELITA SZPIEGOWSKI, FALA HARMONICZNA, FAŁSZERZ, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, MIZOPEDIA, KARENCJA, BENCHMARK, DROBIAZG, STRZAŁECZKA, KOPUŁA LODOWA, AKSAMITKA, HEKSACHLOROFEN, MIODOWNIK, CHOROBA OGUCHIEGO, EPOKA, PRZEDSZKOLE, IPEAK, EMAKI, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, RZECZ WNIESIONA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, MIGRACJA, DAEWOO, FUNKCJA RZECZYWISTA, KUCZBAJA, RADA, MBIRA, WILGOTNOŚĆ, UWE, DYSPEPSJA, ZAĆMA PĘCZNIEJĄCA, PODPORA, ROLADA, ORBITA POLARNA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, ANDANTINO, LICYTACJA, FLET PROSTY, PIEGUS, OBRAZEK, KRZYŻAKOWATE, WIŚNIÓWKA, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, TRZMIEL PASKOWANY, MONSTRUM, OPERATOR, KOB ŚNIADY, SIEROTA, BLENDA, ?PIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.481 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UMOWA, W KTÓREJ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI OKREŚLA JEDEN Z KONTRAHENTÓW, ZWYKLE EKONOMICZNIE SILNIEJSZY WYSTĘPUJĄCY CZĘSTO W POZYCJI MONOPOLISTYCZNEJ, DRUGI NATOMIAST MOŻE JE ZAAKCEPTOWAĆ I PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY LUB ZREZYGNOWAĆ Z JEJ ZAWARCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UMOWA, W KTÓREJ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI OKREŚLA JEDEN Z KONTRAHENTÓW, ZWYKLE EKONOMICZNIE SILNIEJSZY WYSTĘPUJĄCY CZĘSTO W POZYCJI MONOPOLISTYCZNEJ, DRUGI NATOMIAST MOŻE JE ZAAKCEPTOWAĆ I PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY LUB ZREZYGNOWAĆ Z JEJ ZAWARCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UMOWA ADHEZYJNA umowa, w której najważniejsze warunki określa jeden z kontrahentów, zwykle ekonomicznie silniejszy występujący często w pozycji monopolistycznej, drugi natomiast może je zaakceptować i przystąpić do umowy lub zrezygnować z jej zawarcia (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UMOWA ADHEZYJNA
umowa, w której najważniejsze warunki określa jeden z kontrahentów, zwykle ekonomicznie silniejszy występujący często w pozycji monopolistycznej, drugi natomiast może je zaakceptować i przystąpić do umowy lub zrezygnować z jej zawarcia (na 14 lit.).

Oprócz UMOWA, W KTÓREJ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI OKREŚLA JEDEN Z KONTRAHENTÓW, ZWYKLE EKONOMICZNIE SILNIEJSZY WYSTĘPUJĄCY CZĘSTO W POZYCJI MONOPOLISTYCZNEJ, DRUGI NATOMIAST MOŻE JE ZAAKCEPTOWAĆ I PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY LUB ZREZYGNOWAĆ Z JEJ ZAWARCIA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - UMOWA, W KTÓREJ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI OKREŚLA JEDEN Z KONTRAHENTÓW, ZWYKLE EKONOMICZNIE SILNIEJSZY WYSTĘPUJĄCY CZĘSTO W POZYCJI MONOPOLISTYCZNEJ, DRUGI NATOMIAST MOŻE JE ZAAKCEPTOWAĆ I PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY LUB ZREZYGNOWAĆ Z JEJ ZAWARCIA. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x