AGAT LUB OPAL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINERAŁ to:

agat lub opal (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MINERAŁ

MINERAŁ to:

pierwiastek lub związek chemiczny będący ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych (na 7 lit.)MINERAŁ to:

malachit, diament lub piryt (na 7 lit.)MINERAŁ to:

jest nim gips, diament (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AGAT LUB OPAL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.283

ALBUM, INTROMISJA, BUTWA, ODROBEK, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, GOL, ZAPIS, CZOŁÓWKA, FARMA, FLAKI, SSAK, PESTYCYD, ROZŁOGI, NALEWKA, RABACIK, AGREGAT, AKRYL, IMINA, GOFR, WSPORNIK, SER PARMEŃSKI, ZEGAR WIEŻOWY, WYLĘGARNIA, KOPUŁA, PRYMITYW, OTUNIT, KRYSZTAŁ GÓRSKI, KEM, PROPAGANDA, SYLWETA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, OBSERWACJA, IWAN, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, UNDERGROUND, GOŹDZIENIEC, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, POTWORKOWATOŚĆ, ANNA, ŚWIATŁOCIEŃ, DRUK ROZSTRZELONY, WYDZIELANIE, KONTUR, DOCENT, OBÓZ, OSOBNIK, TEŚCIK, JĘZYK, OPERATOR, LISTEK, PROFIL KAUZALNY, PROSEKTORIUM, ODPŁYW, CANZONA, WKŁADKA, LOBELIOWE, SAKWA, TYGIEL, WYMIANA, FORLANA, HANTABA, HODOWCA, MAŁOPOLSKOŚĆ, SUPERKUTER, DYWIZ, ZNAK LEGITYMACYJNY, NARODZINY, WSCHÓD, REWANŻ, OBMUROWANIE, AUSZPIK, GAŁĘZIAK, KWATERODAWCA, KULTYWAR, PRZERÓB, KOMBAJN GÓRNICZY, SIECIÓWKA, SEMITA, POROST, POWSZECHNOŚĆ, SYSTEM ZARZĄDZANIA, GETTO ŁAWKOWE, SKALAR, ANTOWIE, BROŃ OBUCHOWA, EMBARGO, DREN, POMOC, KOTLARNIA, DEINSTALACJA, KANTAR, CYKL FIGURALNY, RĘCZNOŚĆ, PYCHOTA, KAMPUS, FILTR, ZAKRĘTKA, ŚLIZGAWKA, MAKRAMA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, TERAPIA SZOKOWA, UBRANIE OCHRONNE, SKRZYPOWE, TENDENCJA ROZWOJOWA, BYLICA, SEKS ORALNY, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, PRAKTYCZNOŚĆ, PLANETA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, ŁAWA, PIERWSZOŚĆ, ROZWÓJ WSTECZNY, SIORKA, BALSAM KANADYJSKI, TRAUMATYCZNOŚĆ, PIEŚŃ, TEMPO, PRAWO ZATRZYMANIA, WIELKOŚĆ, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, REJESTR, GEOFIT CEBULOWY, DEZASEMBLER, KREWNIAK, ODKOS, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, DZIEWIĄTY, JĘZYK POMOCNICZY, PROCES TECHNOLOGICZNY, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, PUKLERZ, RACJONAŁ, SZPILKA, PIROGRAFIA, ŚCIANA, ŻAGIEL REJOWY, INTERGLACJAŁ, REWERSAŁ, KAJMAKAM, DOM REKOLEKCYJNY, OSTANIEC DEFLACYJNY, ZŁOŻE, GODZINA, WINA KWALIFIKOWANA, KOŁPAK, SYNONIM TAKSONOMICZNY, NIECKA BASENOWA, ROBOTY BUDOWLANE, OŚCIEŻNICA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, OSIEMDZIESIĄTKA, MANIERYZM, NIEDOJRZAŁOŚĆ, GENIUSZEK, SPADEK, OKO, TABLICA EPITAFIJNA, KRATA ROZDZIELNA, ŁOM, SKAŁA METAMORFICZNA, STATYW, KAMIEŃ NAGROBNY, BIAKS, ROZPADLISKO, PRZEPIĘCIE, CAŁKA PIERWSZA, CHODZĄCY TRUP, ŚWIECA, ZAWIESZKA, ŻEBERKA, BOMBA ATOMOWA, HIPSOMETRIA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, WILCZY BILET, PRĄTNIK ALPEJSKI, INSTALACJA, NALEPKA, ZNAK, MINERAŁ AUTOGENICZNY, RULIK, MA, OPADY, RUCH, PRZÓD, RANA POSTRZAŁOWA, CHOROBA PLUMMERA, ADORACJA, KARTA, ŻOŁĄDKÓWKA, BYSTROŚĆ, KURACJA, CEMENT, SKANER BĘBNOWY, SUCHORYT, WĘGIERSKI, MINERAŁ ALLOGENICZNY, WĘGIER, ZAJĄKNIĘCIE, INTELIGENCJA WERBALNA, MGŁAWICA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, TULEJA, DUŃSKI, PRZEPLOTKA, BURLESKA, PISTACJA, BABULINKA, AFILIACJA, ADADŻIO, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, STACJA, PAPIER WELINOWY, DIAGRAM FAZOWY, SPEKTAKL, OBI, KRAN, NARKOTYZER, WELUR, SEGMENTACJA, CHAŁTURA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, KĘS, KAMIZELKA, BRUDAS, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, STOS, KESON, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, OBŁĄKANY, OBOZOWISKO, NOTA PROTESTACYJNA, KOCIOŁ, DINO, SERBSKOŚĆ, PIKA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, TEMPERATURA ROSY, WĄŻ, PIDŻIN, OSTROKRZEW, UDERZENIE, JEDNOPARTYJNOŚĆ, TOPENANT, REDAKTOR TECHNICZNY, INŻYNIERIA TKANKOWA, MIŃSZCZANKA, GOŁĄBKI, ODWIERT, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, SYSTEMATYKA, SUFLET, BALKON, ROŻEK, ROLNIK RYCZAŁTOWY, ZATOR PŁUCNY, ZYSK, ROZTWÓR WZORCOWY, MARMURKOWANIE, OC, PRZEDNÓWEK, URANOWIEC, KOPIA, DUŃSKOŚĆ, CIŚNIENIE, BLANK, WINDA, GETRY, ANITA, ŁUK, WIZA POBYTOWA, DEPORTOWANY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, ALFABET MORSE'A, MANSZETA, LATRY, BISEKS, ILUMINATOR, DROBNICA, BOCZEK, KRĘGARSTWO, POETA LAUREATUS, CZŁONEK, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, NEON, BURŁAK, GŁĘBSZY, LITERATKA, EGZERCYCJA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, TEMNODONTOZAUR, ALPAKA, PILAW, WARUNEK, POKRZYWDZONA, AMINOKWAS, ?ŚMIERDZIUCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.283 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AGAT LUB OPAL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AGAT LUB OPAL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINERAŁ agat lub opal (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINERAŁ
agat lub opal (na 7 lit.).

Oprócz AGAT LUB OPAL sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - AGAT LUB OPAL. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast