TAENIURA LYMMA - GATUNEK RYBY ORLENIOKSZTAŁTNEJ Z RODZINY OGOŃCZOWATYCH (DASYATIDAE), WYSTĘPUJĄCY U WYBRZEŻY OCEANU INDYJSKIEGO I PACYFIKU; RYBA TA ŻYJE PRZY DNIE, NA TERENACH POKRYTYCH PIASKIEM, W KTÓRYM MOŻE SIĘ ZAKOPAĆ; WYSTĘPUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH GRUPACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATELNICA NIEBIESKOPLAMA to:

Taeniura lymma - gatunek ryby orleniokształtnej z rodziny ogończowatych (Dasyatidae), występujący u wybrzeży Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku; ryba ta żyje przy dnie, na terenach pokrytych piaskiem, w którym może się zakopać; występuje samotnie lub w niewielkich grupach (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAENIURA LYMMA - GATUNEK RYBY ORLENIOKSZTAŁTNEJ Z RODZINY OGOŃCZOWATYCH (DASYATIDAE), WYSTĘPUJĄCY U WYBRZEŻY OCEANU INDYJSKIEGO I PACYFIKU; RYBA TA ŻYJE PRZY DNIE, NA TERENACH POKRYTYCH PIASKIEM, W KTÓRYM MOŻE SIĘ ZAKOPAĆ; WYSTĘPUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH GRUPACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 36.110

KIEŁBACHA, KRĘPNIK CZARNOPIERŚNY, BURSZTYNNIK, KONIEC, KRZAKÓWKA POPIELATA, SZTURMAK, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, POTŁUMEK CZERWONAWY, CZAPKA SPORTOWA, OBRONICIEL, HERBOWOŚĆ, PUNKT MOTORYCZNY, DZBANECZEK, ASTER SOLNY, NOTKA, INDIANIN, JEŻOWATE, MUZA, SZLAUF, BŁYSZCZKA SPIŻÓWKA, NIETYPOWOŚĆ, FIBRYL, OPOSIK RUDY, WYKRZYKNIK, WET, BEZODPŁYWOWOŚĆ, MIĄŻSZ, ROZTOPY, BEZRADNOŚĆ, GAWRON, PRZEGUB, LALKARSTWO, PSEUDOBIELICA, PARZONKA, SŁOWO, KOPROFAGI, KANTAROWCZYK MAŁY, JAZ RUCHOMY, OLEJ, PRZEDPORCIE, BIOTA, KĄKOL, MAGMA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, FOTOGENICZNOŚĆ, SŁODKOŚĆ, PŁONNIK JAŁOWCOWATY, KATATONIA, WYCHODŹSTWO, NOTOWANIE, MADZIARSKI, WEGETARIANIN, POSTOJOWE, ZATAR, NISZCZUKA, MAFIJNOŚĆ, SILNIK ZAMKNIĘTY, WŁOSIE, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, SZCZUR, TON, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, TRAPER, RAJA KANADYJSKA, MUZYKA, RYTEL, KĘDZIERZAWKA ŻÓŁTOZIELONA, GAŁĘZIAK, TERCET, KARTANA, POZIOM MORZA, ADAT, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, PALEC BOŻY, KONWOJER, FIOŁEK KANADYJSKI, SZMALCÓWKA, MIESZEK, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, BADACZ POLARNY, JABŁOŃ NIEDŹWIECKIEGO, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, MADISON, TRÓJKĄT, LARWA, LEŃ, ZALANIE SIĘ, RODZAJ, PODZIAŁ, BĄK, BARYCENTRUM, KĄTNIK, DZIERZYK CZARNY, KNASTER, BASEN, MŁOTNIK, REKINEK LENIWY, DOZOROWIEC POGRANICZA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, GLYPTODON, KURZEJ, KROKODYL MORELETA, PAPAJA, ŁYCZAK MUSZLOWY, CZĄBER, SAKI BIAŁOLICA, INCYDENTALNOŚĆ, GRZYB PIASKOWY, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, LODÓWKA, POCISK ARTYLERYJSKI, KREOL, POLSKOŚĆ, KROTON, PRZEKUPKA, SALA, KRUSZCZYK WIELKOŁUSKI, KOSTRZEWA NIBYDALMACKA, KUPA, TRASZKA KALIFORNIJSKA, WŚCIEKLICA SABULETA, LAS MIESZANY, ZAKĄSKA, POCHMIEL, DEALER, OBRAZEK, DOMICYL, ZGNICIE, BRYANT, WIDŁOZĄB DŁUGI, ŻABA ŚMIESZKA, SENIOR, MODRASZEK WIESZCZEK, MAKAK CZUBATY, NARTA, WIĘZADŁO OBŁE, SYNINGIA OGRODOWA, ANTYMONARCHISTA, PYTANIE SIĘ, ZMARŁY, OWSIANKA, KWASEK, POPRZEDNICA, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, REPLIKATOR, ŻAL, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, TERMOS BUFETOWY, ŻÓŁTOOK ZŁOTOPLAMY, BURŻUJ, KOSZATNICZKA GÓRSKA, RAKI, INDYKATOR, UNTERWALDEN, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, MRÓWNIK, ADAGIO, DYRYGENTURA, DELFIN PÓŁNOCNY, RZEKOTKA PTASIA, WYCIĄGARKA, PRZEPLOTKA, BŁYSZCZYK, ASTROCHEMIA, WYDZIELANIE, ŻAGIEW, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, NIEDOMYKALNOŚĆ, OWOCOŻER OGNISTY, KONSUL, GAZÓWKA, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, SZANTA, TAKSON MONOFILETYCZNY, TANIEC WSPÓŁCZESNY, KALATEA JADALNA, ZASKARŻENIE, RESKRYPT, JAZ, TAMARILLO, SASZETKA, DŁUGOŚĆ, BRĄZOWNIK, PRZEKRASKA, KARBOKSYL, ULTRAMARYNA, DZIERZYK CZARNOGŁOWY, SILNIK NAPĘDOWY, PIERWIASTEK RODZIMY, ZAWAŁ BLADY, FILAMENT AKTYNOWY, STRZAŁA, FAGOCYTOZA, POPYT PROPORCJONALNY, RELACYJNOŚĆ, CALYPSO, BIELAK, TORFOWIEC PIERZASTY, STEROWANIE, POTOK, KOLKA JELITOWA, ROZCIEŃCZALNIK, MROZOODPORNOŚĆ, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, FOLIARZ, OBRONA KERESA, ZWINNIK SREBRZYSTOPRĘGI, ODPORNOŚĆ, KURTOKRASKA RUDOGŁOWA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, TRASZKA CHIŃSKA, MIERNIK CYFROWY, PILAR, KRYNOLINA, SOSNA GĘSTOKWIATOWA, KOLONADA, SZLAFROK, ENERGETYKA CIEPLNA, ŚWIETLICA, WSTYD, ORSZADA, POMYSŁOWOŚĆ, ŚWISTAK Z VANCOUVER, BUFET, BRYGADA, FILOZOFIA PRZYRODY, SOMATYZACJA, KOBCZYK, CEFAL WARGACZ, KUSADASI, USTRÓJ, ARMILLA, WICIOWIEC, ŁĄCZNICA, SZYNA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, STOKROTKA AFRYKAŃSKA, MENDOZAZAUR, KARETKA REANIMACYJNA, BAZIA, CYKAS, DZIRYT, SERIA KWALIFIKACYJNA, TEKSASY, PIKSEL, FOSFATAZA KWAŚNA, DERYWAT, ABAKUS, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, DZIAD, PROCES BUDOWLANY, TOPOLOGIA SZYNOWA, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, NIEDOROZWÓJ, BUSINESSWOMAN, FILEMON CIEMNY, GEKON PIASKOWY, AMEN, SKROMNIŚ, CMENTARZ GRZEBALNY, TERMOMETR BECKMANNA, POŻAR, PŁAZY BEZOGONOWE, BERNIKLA HAWAJSKA, BROŃ WODOROWA, ANTOLOGIA, PIERSIÓWKA, POST, KLERK, JĘZYK BRETOŃSKI, LYCRA, MUZYKA, KOSIARKA ROTACYJNA, GRZYB SITARZ, ARCYDIAKON, SKRZYNIEC, WYCIĄG TOWAROWY, NIEWAŻKOŚĆ, JAŁOWNIK, WĘDZIDŁO, KRAŚNIK, KULTURA MATERIALNA, WICEADMIRAŁ, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, SIEĆ NEURONOWA, DZIERZBA CZARNOCZELNA, OCHRONA KATODOWA, IMMUNIZACJA CZYNNA, TOLERASTIA, WITRYNA, ZWIERZĘ, UCHAL, BOJOWOŚĆ, ZŁOŚNICA, ZŁOTOGONEK, OUTLET, BOWLS, SŁOWACKI, ?ROZGWIAZDA CZERWONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 36.110 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAENIURA LYMMA - GATUNEK RYBY ORLENIOKSZTAŁTNEJ Z RODZINY OGOŃCZOWATYCH (DASYATIDAE), WYSTĘPUJĄCY U WYBRZEŻY OCEANU INDYJSKIEGO I PACYFIKU; RYBA TA ŻYJE PRZY DNIE, NA TERENACH POKRYTYCH PIASKIEM, W KTÓRYM MOŻE SIĘ ZAKOPAĆ; WYSTĘPUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH GRUPACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAENIURA LYMMA - GATUNEK RYBY ORLENIOKSZTAŁTNEJ Z RODZINY OGOŃCZOWATYCH (DASYATIDAE), WYSTĘPUJĄCY U WYBRZEŻY OCEANU INDYJSKIEGO I PACYFIKU; RYBA TA ŻYJE PRZY DNIE, NA TERENACH POKRYTYCH PIASKIEM, W KTÓRYM MOŻE SIĘ ZAKOPAĆ; WYSTĘPUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH GRUPACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATELNICA NIEBIESKOPLAMA Taeniura lymma - gatunek ryby orleniokształtnej z rodziny ogończowatych (Dasyatidae), występujący u wybrzeży Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku; ryba ta żyje przy dnie, na terenach pokrytych piaskiem, w którym może się zakopać; występuje samotnie lub w niewielkich grupach (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATELNICA NIEBIESKOPLAMA
Taeniura lymma - gatunek ryby orleniokształtnej z rodziny ogończowatych (Dasyatidae), występujący u wybrzeży Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku; ryba ta żyje przy dnie, na terenach pokrytych piaskiem, w którym może się zakopać; występuje samotnie lub w niewielkich grupach (na 23 lit.).

Oprócz TAENIURA LYMMA - GATUNEK RYBY ORLENIOKSZTAŁTNEJ Z RODZINY OGOŃCZOWATYCH (DASYATIDAE), WYSTĘPUJĄCY U WYBRZEŻY OCEANU INDYJSKIEGO I PACYFIKU; RYBA TA ŻYJE PRZY DNIE, NA TERENACH POKRYTYCH PIASKIEM, W KTÓRYM MOŻE SIĘ ZAKOPAĆ; WYSTĘPUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH GRUPACH sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - TAENIURA LYMMA - GATUNEK RYBY ORLENIOKSZTAŁTNEJ Z RODZINY OGOŃCZOWATYCH (DASYATIDAE), WYSTĘPUJĄCY U WYBRZEŻY OCEANU INDYJSKIEGO I PACYFIKU; RYBA TA ŻYJE PRZY DNIE, NA TERENACH POKRYTYCH PIASKIEM, W KTÓRYM MOŻE SIĘ ZAKOPAĆ; WYSTĘPUJE SAMOTNIE LUB W NIEWIELKICH GRUPACH. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast