ODRĘBNY BUDYNEK LUB POMIESZCZENIE OTWIERAJĄCE SIĘ ARKADAMI NA ZEWNĄTRZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOGGIA to:

odrębny budynek lub pomieszczenie otwierające się arkadami na zewnątrz (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LOGGIA

LOGGIA to:

balkon wnękowy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODRĘBNY BUDYNEK LUB POMIESZCZENIE OTWIERAJĄCE SIĘ ARKADAMI NA ZEWNĄTRZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.889

OMEN, PANTOFELNIK, LISZAJ RUMIENIOWATY, MATERIAŁ, MAKROREGION, NIECKA WYPADOWA, PRZYRZĄD, MOHORYCZ, AGREGAT, ILUMINATOR, POKÓJ, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, WYSYP, PODSTAWA, PERLATOR, ROZMIĘKANIE, AMPUŁKA, KOLORYT, NARKOTYK, WINA NIEUMYŚLNA, SIOSTRZYCZKA, KANAŁ, VIP, GRANICA CIĄGU, CZARNA LISTA, SYSTEMATYKA, SPŁYW BŁOTNY, SZWARCCHARAKTER, SOCJOGRAFIA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, KONSYSTORZ, AWERSJA DO RYZYKA, OPUSZCZENIE, BUNGALOW, REFLEKS, GARDEROBIANKA, RUSKOŚĆ, ADWENTYSTA, OPINIA, CYPROHEPTADYNA, BRUK, PREMIERA, DOSTĘP, OSPAŁOŚĆ, KREDENS, DŁAWIDUDA, OPERACJA, CZTERY ŚCIANY, JEZIORO SUBGLACJALNE, WIĘŹNIARKA, ELUWIUM, NIEMOŻNOŚĆ, PAWICOWATE, POCISK SMUGOWY, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, MĘTNIAK, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, FURA, REGIONALISTYKA, BASEN, MECHANIKA TEORETYCZNA, AKADEMIA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, MOTYW, OBSZAR ALIMENTACYJNY, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, SITCOM, WSPÓŁKATEDRA, URZĄD CENTRALNY, ULOTKARZ, KAMIKADZE, OBRAZ POZORNY, OWAD, RAMFORYNCHOWCE, WZGÓREK ŁONOWY, TABU, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, GEODEZJA OGÓLNA, PASTERZ, RUBELLIT, DELEGACJA, KRAINA, USKOK, MIKROOTOCZENIE, BLOKADA, ENERGETYKA WODNA, LAND, RZEZAK, POJAZD GĄSIENICOWY, PTERION, PROBIERNIA, TEMPERATURA ZAPŁONU, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, CHEMIA, PANCERKA, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, GALON, ŁAZIENKI, ZAWŁOKA, BŁYSK, ORZECH, KRATY, AFRYKANISTYKA, KAPITUŁA GENERALNA, ŻYCZLIWY, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, ZESPÓŁ DRAVET, MCHY LIŚCIASTE, USTROJOWOŚĆ, PRZESMYK, INSTALACJA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, AKCJA, PEPICZEK, KOSTUR, ROZBIERACZ, SZACHULEC, KRÓWSKO, NIEŻYT, CIASTO SKALNE, INFOMAT, TUŁACZKA, ODBIJANIE SIĘ, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, PERKOZ DWUCZUBY, DŹWIGNICA LINOTOROWA, NIEUKONTENTOWANIE, SIUR, SZPATUŁKA, KAWKA, WOLNOBIEG, SNICKERS, MASA KAJMAKOWA, TYMOTKA, AKALKULIA, PRZEŻUWACZE, KORA, CZYRAK GROMADNY, TRYWIALIZM, FLUID, TARTYNKA, PODKŁAD KOLEJOWY, MYDLARNIA, BORDER, PRZEDZIAŁ, MONILOFITY, MANICURZYSTKA, DENDRYT, LARWA, TOKARKA KARUZELOWA, PODZBIÓR, POKOLENIE, EPIGENEZA, SUBTERRANEOTERAPIA, RACJONALIZM, TANIEC, FASETKA, BORIS, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, ETOLOGIA, PERŁA, PALIWO SILNIKOWE, DIALIZOTERAPIA, WIRTUOZERIA, PRZYLŻEŃCE, KARDIOCHIRURGIA, PRYMAT, SERCÓWKA, OBRONA STREFOWA, TŁOK, TRANSWESTYTA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, ALGA, RUSYCYSTYKA, WIĘZADŁO OBŁE, BENTO, PĘDRAK, PYTEL, ZAPUSTY, ŁAPA, TRANCE, PANOCZEK, NET, TRANSPORTÓWKA, HUTA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, ZMARSZCZKA, ZDZIADZIENIE, FILEMON BIAŁOSZYI, FASOLA ZŁOTA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, HOLOGRAM, BOSTON, RYBA AMFIDROMICZNA, WOLNA AMERYKANKA, ROSZCZENIE REGRESOWE, HAMLETYZM, SZRANKI, OSOBNIK, AMPUŁA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, OGLĄD, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, TEKST REZULTATYWNY, FARBA, CORBETT, WÓR, MERCURY, AKWARYDY, WIĘZADŁO KARKOWE, SEMITA, TARTAK, SZTUKA PASYJNA, PISTOLET, CELA, BULAJ, PĘCHERZYCA, ŁAD KORPORACYJNY, PRZYPADŁOŚĆ, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, ZŁOTKO, MUNGO, POLAROGRAFIA, KRYSZTAŁ, KACZKA PO PEKIŃSKU, BRZYDAL, WYWROTKA, TWÓR, PÓŁKULA, WYŁADOWANIE KORONOWE, ROZGAŁĘŹNIK, MARSZAND, JEDNOŚĆ, SALCESON, BORZEŚLAD ZWISŁY, BROKAT, IRYGATOR, LINIA ABSORPCYJNA, BOMBARDON, KOLCZAKOWATE, PILARZE, STROIK, NIEBIOSY, OKWIAT POJEDYNCZY, KOP, NIEUNIKNIONOŚĆ, ALMARIA, WTRYSK, ŹRÓDŁO, TARNOWIANKA, EMOCJA, STARY WYŻERACZ, MACIEJKA, PĘTAK, AGENT, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, BOMBA LOTNICZA, MANIPULATOR, WKRĘTKA, PREPPERS, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ZAKŁADZINY, ZAPUSTY, ZIELENICE WŁAŚCIWE, BROŃ MIOTAJĄCA, POWTÓRZENIE, ANATOMIA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, BIOGERONTOLOGIA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, BOCIAN, PŁATKI ŚNIADANIOWE, RYGIEL, DRAMAT WOJENNY, DZIEWIĄTKA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, NAPIERŚNIK, FRYZ, TYNTA, SZKIELET, FUTRO, SPOINA, GRACA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, BŁYSK, KORYTARZ, NAPPA, ZAPALENIE, INERCYJNOŚĆ, POBIAŁKA, IN MEDIAS RES, PSYCHOLOGIA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, KOKORYCZKA, REINKARNACJA, LINIE OCEANICZNE, RZEZALNIA, ART ROCK, ?KOMPLEKS PSZENNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.889 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODRĘBNY BUDYNEK LUB POMIESZCZENIE OTWIERAJĄCE SIĘ ARKADAMI NA ZEWNĄTRZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODRĘBNY BUDYNEK LUB POMIESZCZENIE OTWIERAJĄCE SIĘ ARKADAMI NA ZEWNĄTRZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOGGIA odrębny budynek lub pomieszczenie otwierające się arkadami na zewnątrz (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOGGIA
odrębny budynek lub pomieszczenie otwierające się arkadami na zewnątrz (na 6 lit.).

Oprócz ODRĘBNY BUDYNEK LUB POMIESZCZENIE OTWIERAJĄCE SIĘ ARKADAMI NA ZEWNĄTRZ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ODRĘBNY BUDYNEK LUB POMIESZCZENIE OTWIERAJĄCE SIĘ ARKADAMI NA ZEWNĄTRZ. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast