DZIERZBA; POPIELATO-BIAŁO-CZARNY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH Z CZARNĄ PRĘGĄ PRZEZ OKO, CHRONIONY, ŻYWI SIĘ DROBNYMI KRĘGOWCAMI; EURAZJA, AMERYKA PÓŁNOCNA, PŁN. AFRYKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SROKOSZ to:

DZIERZBA; popielato-biało-czarny ptak z rzędu wróblowatych z czarną pręgą przez oko, chroniony, żywi się drobnymi kręgowcami; Eurazja, Ameryka Północna, płn. Afryka (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SROKOSZ

SROKOSZ to:

ptak z rzędu wróblowatych, rodzina dzierzb, żywi się drobnymi kręgowcami, chroniony (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIERZBA; POPIELATO-BIAŁO-CZARNY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH Z CZARNĄ PRĘGĄ PRZEZ OKO, CHRONIONY, ŻYWI SIĘ DROBNYMI KRĘGOWCAMI; EURAZJA, AMERYKA PÓŁNOCNA, PŁN. AFRYKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.204

SOBÓR, PIKIEL, ALGEBRA MACIERZY, KANARKI KSZTAŁTNE, STOIK, PRZEPRÓCHA, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, TROGON, WYSŁUGA LAT, FRAZA, PROGRAM, GOLF, CYFRA, ARC TG, RZADKOŚĆ, NEURONAUKA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, FOCH, TRZCIONKA, PRAWO FIZYKI, STATECZNIK, KAMAISHI, SKAŁA MACIERZYSTA, KROTOCHWILA, GANG, PRZEŚMIEWKA, TV, WEKSEL CIĄGNIONY, TRENING, STONKA, ANION HYDROKSYLOWY, GRZYBIARZ, LONGER, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, MIKS, WIDEOMAN, DZWONNIK, INFORMATYKA, SZTUKA LUDOWA, SEKRETARZ, PIENIĄDZ LOKALNY, GIPSORYT, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, PŁASKOMERZYK FALISTY, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, BOGATKA, DYPTYCH, ROBOTY PUBLICZNE, FUNT, FILEMON BRĄZOWY, POWRÓT, OSOWATE, WYPUK, PRÓG WYBORCZY, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, PAMIĘĆ, STARY, NABIEŻNIK, TUBIETIEJKA, LUZACKOŚĆ, DWUNASTKA, MODLITEWNIA, ŻALE, CHOROBA MOTYLICZA, ŚLIZGAWKA, UPIÓR PIERŚCIENIA, DROGA PUBLICZNA, KREDYCIK, WĘŻOWIDŁA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, ZGROMADZENIE CZYNNE, FASCIOLOPSOZA, PAPILOTKA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, INTERROGACJA, PARAPETÓWA, FILM SAMURAJSKI, RZUT WOLNY, GATUNEK INWAZYJNY, NASTAWANIE, DYFUZJA, ADRES ELEKTRONICZNY, STUPOR, MIKROFILAMENT, DIUGOŃ, WNĘTRZNOŚCI, STOJAK, EMERYTURA POMOSTOWA, SKLEP ZOOLOGICZNY, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, NAPAD, MALAKOLOGIA, NIEWYPAŁ, SYSTEM JĘZYKOWY, DUSZNOŚCI, FATALIZM, PRZECHOWALNICTWO, DEOKSYADENOZYNA, NAUKI POLITYCZNE, AGROWŁÓKNINA, KRENELAŻ, PŁOTKA, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, KUPRÓWKA, GUNIA, TEOLOGIA NEGATYWNA, FANATYZM, MEDRESA, PODMIOT DOMYŚLNY, LIST KAPERSKI, BURDON, SCHRONISKO, BOOT, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, REKULTYWACJA, OSTOJA, SZARLATAN, ALGI, INHIBICJA, AUBUSSON, KOTEWKA, AKCELERATOR LINIOWY, WAŁKARZ, POJAZD CZŁONOWY, KLAUSTROFOBIA, DASZEK, TELEZAKUPY, TYP TURAŃSKI, UMIAK, MASZYNA WYCIĄGOWA, NOWOWIERCA, APULIA, BRUDNA BOMBA, RAWKA BŁAZEN, BIDON, WLANIE SIĘ, FRAMUGA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, NEKTARNIK MIEDZIANY, UPPSALA, JANOWIEC, BENGAL, BAWOLE OKO, UKŁAD INERCJALNY, SŁOMIANY ZAPAŁ, MAHAWANSA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, NAWAŁNIKI, BASEN MODELOWY, PAWANA, GEN SKACZĄCY, NIEZRĘCZNOŚĆ, KRAJ, TURGOWIA, ANARCHIZM, ROZWÓJ, NOWA TWARZ, TERAPIA STRUKTURALNA, BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, AWIOFON, ROK ANOMALISTYCZNY, WRÓBEL CYTRYNOWY, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, REGENERATOR, FRANCISZKANIZM, ARPEDŻIO, ŚLIPIE, PASTICCIO, RYBACZKA, FARERCZYK, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, WĘDRÓWKA DUSZ, ASPIRANT, EDYL, PRZEŁAWICENIE, HIPOPOTAM, PIRACTWO, MIĘSO, AZYL, PTASZNIK GOLIAT, GARDZIEL, DOBRY DUCH, GUZ ZŁOŚLIWY, POŁAWIACZ, ROJSTONA KRÓLEWSKA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, GOSPODARKA MIESZANA, PERCHA, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, AMFIBIJNOŚĆ, MA, GATUNEK KATADROMOWY, MULDA, FILOZOF PRZYRODY, WIKKA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, OBURĘCZNOŚĆ, SZTUCZNY CZŁONEK, LINIA LOTNICZA, CYKLON, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, MAGNEZJA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, WIĄZANIE ATOMOWE, KONSTRUKCJA SOCHOWA, EMU, KOŃ FRYZYJSKI, WCINKA, KANCELISTA, AMUNDSENA, BABUIN, WYKRZYKNIK, DRZEWOŁAZOWATE, JĘZYK NAWAHO, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, FILOLOGIA ROSYJSKA, RZEP, WOLNY ZAWÓD, KUMULACJA, BOHATER LIRYCZNY, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, ATRAKCJA, KURTYNA POWIETRZNA, NACZYNIA POŁĄCZONE, GREKA, STACJA PRZELOTOWA, MARZENIE SENNE, ALARIOWATE, BIAŁA GORĄCZKA, BIAŁA KSIĘGA, ŚNIEG, KARA, ZARAŻONA, GORZKA ZGNILIZNA, NADMIERNA SENNOŚĆ, ZIEMIA OBIECANA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, JAJKO, JODEŁKA, HERBATNICA, UŁAMEK PIĘTROWY, MACA, DOBRO KLUBOWE, ENIGMATYCZNOŚĆ, SZYB WINDOWY, RADZPUTANA, DŻINSY, SEKSTET, SPLĄTKOWATE, PERŁORÓDKOWATE, KONTRGAMBIT GIANUTIO, PRZYBYTEK, DOKUMENTALISTYKA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, PRAKOLCZATKA, ODMIANA UPRAWNA, LABORATORIUM, BRAHE, CYWILIZACJA TURAŃSKA, PRZEPLOTNIA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, APEL, ORGANISTA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, WIĄZANIE POJEDYNCZE, LIEBERMANN, TEREKIA, MEDYCYNA SPORTOWA, NAUPLIUS, BŁONICA KRTANI, DRABKA, APOLIŃSKOŚĆ, KUWERTURA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, DYSKURSYWNOŚĆ, OPRICZNINA, CZEPIEC, NERCZAN, INFILTRACJA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, POLEWA, TROLLING, KORMORAN JAPOŃSKI, OKULAR, ESPRESSO, NAPUSZONOŚĆ, PERLICA CZUBATA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, DEBIUT ZAMKNIĘTY, EFEKT, MŁYNEK, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, SER PODPUSZCZKOWY, NAJEMNICTWO, KRYSZNAIZM, RYTUAŁ, WIBROBETON, ?POMURNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.204 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIERZBA; POPIELATO-BIAŁO-CZARNY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH Z CZARNĄ PRĘGĄ PRZEZ OKO, CHRONIONY, ŻYWI SIĘ DROBNYMI KRĘGOWCAMI; EURAZJA, AMERYKA PÓŁNOCNA, PŁN. AFRYKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIERZBA; POPIELATO-BIAŁO-CZARNY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH Z CZARNĄ PRĘGĄ PRZEZ OKO, CHRONIONY, ŻYWI SIĘ DROBNYMI KRĘGOWCAMI; EURAZJA, AMERYKA PÓŁNOCNA, PŁN. AFRYKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SROKOSZ DZIERZBA; popielato-biało-czarny ptak z rzędu wróblowatych z czarną pręgą przez oko, chroniony, żywi się drobnymi kręgowcami; Eurazja, Ameryka Północna, płn. Afryka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SROKOSZ
DZIERZBA; popielato-biało-czarny ptak z rzędu wróblowatych z czarną pręgą przez oko, chroniony, żywi się drobnymi kręgowcami; Eurazja, Ameryka Północna, płn. Afryka (na 7 lit.).

Oprócz DZIERZBA; POPIELATO-BIAŁO-CZARNY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH Z CZARNĄ PRĘGĄ PRZEZ OKO, CHRONIONY, ŻYWI SIĘ DROBNYMI KRĘGOWCAMI; EURAZJA, AMERYKA PÓŁNOCNA, PŁN. AFRYKA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - DZIERZBA; POPIELATO-BIAŁO-CZARNY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH Z CZARNĄ PRĘGĄ PRZEZ OKO, CHRONIONY, ŻYWI SIĘ DROBNYMI KRĘGOWCAMI; EURAZJA, AMERYKA PÓŁNOCNA, PŁN. AFRYKA. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x