NORIKER, OBERLANDER, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY - STARA RASA, UKSZTAŁTOWANA Z ROZMAITYCH CIĘŻKICH KONI, SPROWADZONYCH PRZEZ RZYMIAN OKOŁO 2000 LAT TEMU DO PROWINCJI NORICUM, KTÓRA OBEJMOWAŁA ONA TERENY W PRZYBLIŻENIU ODPOWIADAJĄCE DZISIEJSZEJ STYRII I KARYNTII W AUSTRII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PINZGAUER to:

noriker, oberlander, południowoniemiecki koń zimnokrwisty - stara rasa, ukształtowana z rozmaitych ciężkich koni, sprowadzonych przez Rzymian około 2000 lat temu do prowincji Noricum, która obejmowała ona tereny w przybliżeniu odpowiadające dzisiejszej Styrii i Karyntii w Austrii (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NORIKER, OBERLANDER, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY - STARA RASA, UKSZTAŁTOWANA Z ROZMAITYCH CIĘŻKICH KONI, SPROWADZONYCH PRZEZ RZYMIAN OKOŁO 2000 LAT TEMU DO PROWINCJI NORICUM, KTÓRA OBEJMOWAŁA ONA TERENY W PRZYBLIŻENIU ODPOWIADAJĄCE DZISIEJSZEJ STYRII I KARYNTII W AUSTRII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.743

RÓG, KONTRMANIFESTACJA, LEŃ, KLASYCZNY HATTRICK, KAUKAZ, KONFIGURACJA, SAMOCHWALCA, ŁUPACZKA, KARTEZJANIZM, PODSZEWKA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, BENTLEY, ŚWITKA, OFIARODAWCZYNI, GOLF, NOMENKLATURA PARTYJNA, WYKOP, HEROSTRATYZM, EDYTORKA, ELEKTROWNIA SŁONECZNA, RĘKAWICA GOLFOWA, BEZDROŻA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, CZYNNOŚĆ PRAWNA, KOSZATNICZKA NABRZEŻNA, ORLEANIZM, WZORZEC UMOWNY, MACIERZ TRANSMITANCJI, WATÓWKA, KACERSTWO, GUNIA, KORZEC, ŚPIEW, DIAULOS, MLON, QUENYA, POLEWA, WOMBATOWATE, KALORMEN, WKŁAD, DYSZKANT, MIÓD SZYTY, RURKOZĘBNE, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, OLEJ RĄCZNIKOWY, SPIŻARNY, ZAJĘCZE GRUSZKI, KOLORATKA, SERDUSZKA OKAZAŁA, STOSUNEK UMOWNY, PRESTOZUCH, PROSTAGLANDYNA, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, LENIUCH, GOSPODARKA MIESZANA, POSIADACZ SAMOISTNY, CHOJAR, GRUPA ARYLOWA, PARTNERKA, OBSZAR, DEALER, SUGESTIA, ŻYŁA PROMIENIOWA, DYRYGENTURA, PEGAZ, CHLEB POKŁADNY, OUDRY, TRANSGRESJA, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, ROŚLINA GÓRSKA, PINCZER KARŁOWATY, LOK AGNESI, WYŻEŁ WEIMARSKI, DENUNCJACJA, VOTUM, SZCZUR PIŻMOWY, PENDŻABSKI, POZYCJA, INDYKATOR, INFLACJA PIENIĘŻNA, MONS, POWIERNICTWO, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, SZELF, PIRAT, OSMOZA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, KĄT PÓŁPEŁNY, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, OKUPACJA, CHORĄŻA, WYCHOWANICA, RANNY PTASZEK, ARMEKT, NASZ CZŁOWIEK, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, PODRÓŻNA, DRYBLING, COB, SUROWICA, BRACIA POLSCY, ZABYTEK NIERUCHOMY, MONTREAL, NOSOROŻEC PANCERNY, MATUZALEM, QUEBEC, DYDELFOKSZTAŁTNE, ZŁÓG, TRATWA, ŻŁÓB POLODOWCOWY, ZEBRA RÓWNIKOWA, KĄSACZOKSZTAŁTNE, STAROŻYTNOŚĆ, SARSAT, STULECIE, LEWAR, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, PARAPLAKODUS, TRANSPOZON, SPLOT, RDZA, ZAPRAWA, HARAD, ILOCZYN MIESZANY, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, IMPERIUM GHISCARI, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, FORNALKA, PRZEŁAWICENIE, MUNK, ŻAGIEW, QUIZ, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, WREDOTA, BIAŁY TRĄD, MEKKA, BUCEFAŁ, WYGŁAD LODOWCOWY, OSEŁEDEC, ELEKTROCHIRURGIA, ATTACHAT, TRASA ŚREDNICOWA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, PRZYZWYCZAJENIE, ZMOWA MILCZENIA, INSTANCJA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, CZESALNIA, BARWICA DREWNA, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, REMUDA, PANEW, PTEROZAUR, SHENYANG, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, UŁAMEK ZWYKŁY, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, MIKROFON WĘGLOWY, POMOC, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, AUL, INWERT, OBLĘŻENIEC, POKOLENIE, OŚRODEK, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, KOŃ TURKMEŃSKI, ROŚLINA OKOPOWA, REGULATOR WATTA, KOŃ KABARDYŃSKI, STARA MALEŃKA, KAMERA TELEWIZYJNA, OLEJ, MAGNETOSTATYKA, KOMŻA, BRODAWCZYCA KONI, KOCHINCHINA, RENER, ŁĄCZNIK, PUGET, AMBER GOLD, ZASPOKAJANIE, CERKIEW BOJKOWSKA, KRĘPACZKI, WYPŁUCZYSKO, PRZEWÓD SŁUCHOWY, ZAPAŚNICTWO, ŁATA MURARSKA, KULIK MNIEJSZY, ODBYTNICA, KRĄŻENIE MÓZGOWE, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, URLOP GÓRNICZY, CZIRLIDERKA, PRZEMYT PLECAKOWY, CANON, NAPRĘŻACZ, ĆWIERTNIA, JĘZYK HUROŃSKI, RAK SZWEDZKI, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, KOŃ TROJAŃSKI, PODATEK KOŚCIELNY, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, KARELIA, POKUŚNICA, KĄT GODZINNY, RUCH HIPPISOWSKI, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, DENDRORYNCHOID, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, BĄCZEK, ELUWIUM, STAŁA CZASOWA, DWUNASTKA, ŁĄCZNOŚĆ, REAKCJA BIURETOWA, PODATEK, ELEKTROLOKACJA BIERNA, IGLISHMEK, TICINOZUCH, TEATR CIENI, MAGISTER, GRZEBIUSZKA GIBRALTARSKA, KRYPTOREKLAMA, PORTRECISTKA, SZABELTAS, TELEWIZJA KABLOWA, SKARŻĄCA, NADZORCA SĄDOWY, DŻEREŃ, KULTURA MINOJSKA, PUŁAP DYNAMICZNY, SŁUPOZĘBNE, HIPARION, FILC, PODSKÓRNIK GRUSZOWY, SKŁAD CELNY, POGOŃ ZA RENTĄ, MAMUT WŁOCHATY, NADPRZESTRZEŃ, SERYJNY MORDERCA, EGZARCHAT, WIRTUOZERSTWO, ONA, PIEC, RYZYKO NIEWYGASŁE, ZGRED, ROGAL, BĄBEL, SPRAWICIELKA, EUGENIKA, EWANGELIZATORKA, BINOKLE, ZANIECZYSZCZENIA, REDYNGOT, WYROK PRAWOMOCNY, PRACOWNIK, WYŁAPYWACZ, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, HAPEK, POWRÓT, FLIRCIARA, ABSTRAKCJONISTA, KATION AMONOWY, PROŚBY I GROŹBY, TARANTELLA, ŚLAD TOROWY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, GONITWA PŁOTOWA, PODUSZKOWIEC, LITERA KSIĘŻYCOWA, OBYCZAJE, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, MODERATOR, DAWCA ORGANÓW, OGÓREK, PILŚŃ NERWOWA, SZESNASTKA, STĘP, FRANKATURA FANTAZYJNA, SROKACZ, OBWÓD MAGNETYCZNY, KONTRGAMBIT PHILIDORA, PĘCINA, NALEWKA WĘŻOWA, MWERU, POSTRACH, NOSOROŻEC INDYJSKI, MYKOHETEROTROF, WYDMUSZKA, PRAKTYKANT, PSKÓW, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ADWOKACJA, ANDROGYNIA, ?ORYKS SZABLOROGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.743 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NORIKER, OBERLANDER, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY - STARA RASA, UKSZTAŁTOWANA Z ROZMAITYCH CIĘŻKICH KONI, SPROWADZONYCH PRZEZ RZYMIAN OKOŁO 2000 LAT TEMU DO PROWINCJI NORICUM, KTÓRA OBEJMOWAŁA ONA TERENY W PRZYBLIŻENIU ODPOWIADAJĄCE DZISIEJSZEJ STYRII I KARYNTII W AUSTRII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NORIKER, OBERLANDER, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY - STARA RASA, UKSZTAŁTOWANA Z ROZMAITYCH CIĘŻKICH KONI, SPROWADZONYCH PRZEZ RZYMIAN OKOŁO 2000 LAT TEMU DO PROWINCJI NORICUM, KTÓRA OBEJMOWAŁA ONA TERENY W PRZYBLIŻENIU ODPOWIADAJĄCE DZISIEJSZEJ STYRII I KARYNTII W AUSTRII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PINZGAUER noriker, oberlander, południowoniemiecki koń zimnokrwisty - stara rasa, ukształtowana z rozmaitych ciężkich koni, sprowadzonych przez Rzymian około 2000 lat temu do prowincji Noricum, która obejmowała ona tereny w przybliżeniu odpowiadające dzisiejszej Styrii i Karyntii w Austrii (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PINZGAUER
noriker, oberlander, południowoniemiecki koń zimnokrwisty - stara rasa, ukształtowana z rozmaitych ciężkich koni, sprowadzonych przez Rzymian około 2000 lat temu do prowincji Noricum, która obejmowała ona tereny w przybliżeniu odpowiadające dzisiejszej Styrii i Karyntii w Austrii (na 9 lit.).

Oprócz NORIKER, OBERLANDER, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY - STARA RASA, UKSZTAŁTOWANA Z ROZMAITYCH CIĘŻKICH KONI, SPROWADZONYCH PRZEZ RZYMIAN OKOŁO 2000 LAT TEMU DO PROWINCJI NORICUM, KTÓRA OBEJMOWAŁA ONA TERENY W PRZYBLIŻENIU ODPOWIADAJĄCE DZISIEJSZEJ STYRII I KARYNTII W AUSTRII sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - NORIKER, OBERLANDER, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY - STARA RASA, UKSZTAŁTOWANA Z ROZMAITYCH CIĘŻKICH KONI, SPROWADZONYCH PRZEZ RZYMIAN OKOŁO 2000 LAT TEMU DO PROWINCJI NORICUM, KTÓRA OBEJMOWAŁA ONA TERENY W PRZYBLIŻENIU ODPOWIADAJĄCE DZISIEJSZEJ STYRII I KARYNTII W AUSTRII. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x