PLATYSTEIRIDAE - RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES), OBEJMUJĄCA OKOŁO TRZYDZIESTU GATUNKÓW PTAKÓW; ZAMIESZKUJĄ OBSZARY TROPIKALNE AFRYKI, SĄ OWADOŻERNE, ŻYJĄ W LASACH LUB W BUSZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRĘPACZKI to:

Platysteiridae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca około trzydziestu gatunków ptaków; zamieszkują obszary tropikalne Afryki, są owadożerne, żyją w lasach lub w buszu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLATYSTEIRIDAE - RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES), OBEJMUJĄCA OKOŁO TRZYDZIESTU GATUNKÓW PTAKÓW; ZAMIESZKUJĄ OBSZARY TROPIKALNE AFRYKI, SĄ OWADOŻERNE, ŻYJĄ W LASACH LUB W BUSZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.061

STRZAŁKA, WZÓR JAWNY, ELEWATOR, ŁYKACZ, JASZCZURECZKA, ISLANDZKOŚĆ, WIECHA, JABŁKO, GRZĘDA, BOROWIKOWA, KAMIZELKA, PROSO, FASOLA, GUMA ARABSKA, TUSZ, SAMOAKTUALIZACJA, ALIDADA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, KAPTURNIKOWATE, LICZBA BRINELLA, RYJOSKOCZKOWATE, PARALAKSA, MOŁODYCA, KONFIGURACJA, JERZYK, TOKSEMIA, HULAJDUSZA, EWOLUCJA KASKADERSKA, RODZINA PEŁNA, GRZYBOLUBKI, BIEGUN, BODARZ, CZWOROLIST, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, PRZEPLOTKA, SIEROTA, FUNKCJA CELOWA, PODRZENIOWATE, KREPON, KOLCZAKOWATE, FARMAKOKINETYKA, SZWADRON ŚMIERCI, BAWÓŁ CZERWONY, KUDŁACZ, OLEJ, WYMÓG, KACZKA DZIENNIKARSKA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PIŻMOWIEC, DYSZA, WĄSKOPYSKOWATE, NOTKA, KLON, SPIRYTUS, OCHRONA INDYWIDUALNA, OBIEKTYW, NADZIEWARKA, RAJDER, ŚWIATŁO, ZDROJEK, KLAPECZKA, MASZKARA, ŁABĘDŹ CZARNOSZYI, LOJALISTA, TANYSTROF, WCIORNASTEK ZACHODNI, BEAN, RACHUNEK ZDAŃ, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, MASKOTKA, GRYZIEL TAPETNIK, JAMRAJ ZŁOTY, OBIEKTYWNOŚĆ, NACISK, IMMUNOSUPRESOR, DRĄŻEK SKRĘTNY, UKŁAD WIELOKROTNY, BORSUK, NORKA, STOS, KONOTACJA, KĘPA, NATASZA, MÓŻDŻEK, ROWER POZIOMY, DOBIEG, MIESZKALNICTWO, KROPLA, JANÓW, BUTELKA MIAROWA, MIĘCZAK, JAMA, SĘPY, WOMBATOWATE, WYWROTKA, OZOREK, PODGATUNEK, EOLIDA, MAKRO, PĘTO, NIHILIZM, RUCH SPÓŁDZIELCZY, TRZYSZCZ, OBRAZ, KOPALINA STAŁA, MIKROKLIMAT, NIEDYSPONOWANIE, ZAPRZĘG, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, KOLEJ LINOWA, NAPAŚĆ, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, WYMIENNIKOWNIA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, KOŁPACZEK STOŻKOWATY, BARCHAN, ROŚLINA PASTEWNA, DOLABELLA, ZIARNO, PIEGŻA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, NIESAMOWITOŚĆ, KOPROFIL, KARTKA, KONTROLA, CHWYTNIK, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, KLIMAKS, MIERZENIE, NIERUCHOMOŚĆ, ALOKODON, JĘZYK KAUKASKI, ŁUPEK DACHÓWKOWY, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, WIESZAK, PISMO IDEOGRAFICZNE, LOGGIA, MIKROOTWÓR, KURKA, SUSZ, EFEKT SORETA, KRÓTKOSZ SZORSTKI, POWIERNICTWO, KAPUCYNKA OLIWKOWA, UANDERU, GATUNEK SYNCHRONICZNY, MECHOWCOWE, BŁOTNISZKOWATE, DZIABKA, DWUNASTKA, WĄŻ, KAPOK, ZAPASY, ZŁĄCZE, BEKAŚNICE, LISTA TRANSFEROWA, WYDATKI, DIAGNOZA, SIOSTRZYCZKA, BENCHMARK, BERET, WIDMO SYGNAŁU, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, RENTA INWALIDZKA, MUZYKA PROGRAMOWA, RAKARNIA, RAWKA BŁAZEN, JEDEN, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, BAŁYK, OWCA STEPOWA, SZPILKA, ŁUSKOWIACZEK, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, TROMPA, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, DEGENERACJA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, TRASZKA GRZEBIENIASTA, RUCH IZOSTATYCZNY, ŻARNIK, PIĘTRO, SKALA, BICZYKOODWŁOKOWIEC, GROŹBA BEZPRAWNA, KURATELA, POLATUCHA, LANGUSTA, ŻEL, LIST KREDYTOWY, SZPARNICOWATE, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, RAMFORYNCHY, EMISJA WTÓRNA, OŻWIOWATE, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, TAUTOLOGICZNOŚĆ, AKSAMITEK BIAŁOWĄSY, GRZEBIUSZKOWATE, SARKOFAG, SYSTEM, MORS, DYLIŻANS, KOTEWKOWATE, DROBIAZG, ŁUSKOWIEC, UDERZENIE, SZKLANY SUFIT, SAŁATA, PELIKANY, PIEROŻEK, SPULCHNIACZ, MANGABA, OSPA, KRUSZOWNICOWATE, WIĄŚL, PĘDZLIK, PANORAMA, CUKRZYCA, DWUZŁOTÓWKA, AKCJONARIUSZ, POTRZOS, PIECZĘĆ, ZAOPATRZENIE, SIWERNIAK, ZIEMIA ODNIESIENIA, ZNAK, DNO KWIATOWE, WYRAJ, KROPLIK, KRÓLOWA RENET, KLINOLIST, KONSERWATYWNOŚĆ, TWIERDZENIE KRULLA, SORBET, HOMAR AMERYKAŃSKI, SŁONECZNIK, WARTOŚĆ MODALNA, URANIDOWATE, MUR, KONTYNGENT CELNY, CYGARETKI, LUMBALIZACJA, TEOLOGIA NEGATYWNA, KOKTAJL MOŁOTOWA, DZIADOWINA, NIESPIESZNOŚĆ, PODPIS CYFROWY, FRAZEOLOGIZM, WILCZUR, RELIKWIE, CHODACZKI, WĘDRÓWKA, ROLA, DZIUPLA, CEWKA, DZIAŁ, JARZMO, BASKINKA, DEGRADACJA, PODYPLOMÓWKA, ANTYUTLENIACZ, CHOJAK, WOJAK, UDAWACZ, SZWEDZKI, JĘZYK FALISKIJSKI, POMOC, KROKANT, WZROK, LINIA CZYSTA, ZAPRAWA, FUTRYNA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, MOLOSOWATE, KULTURA MATERIALNA, DZWONIEC, LISTEK, FANPAGE, KILOMETR NA SEKUNDĘ, PODWIJKOWATE, CZYREŃ, LOTNIARZ RDZAWOSZYI, KREDYT KONSOLIDACYJNY, TYGIEL, KUSOKURKA PERLISTA, ŁYSAK, DWUDZIESTY PIĄTY, KOSMOGONIA, OSOBA, RZECZOWNIK POSPOLITY, DOKTOR, DRZEWIAKI, GRUPA TORSYJNA, REKIN CHOCHLIK, SITKO, ?BEZUCZUCIOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.061 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLATYSTEIRIDAE - RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES), OBEJMUJĄCA OKOŁO TRZYDZIESTU GATUNKÓW PTAKÓW; ZAMIESZKUJĄ OBSZARY TROPIKALNE AFRYKI, SĄ OWADOŻERNE, ŻYJĄ W LASACH LUB W BUSZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLATYSTEIRIDAE - RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES), OBEJMUJĄCA OKOŁO TRZYDZIESTU GATUNKÓW PTAKÓW; ZAMIESZKUJĄ OBSZARY TROPIKALNE AFRYKI, SĄ OWADOŻERNE, ŻYJĄ W LASACH LUB W BUSZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRĘPACZKI Platysteiridae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca około trzydziestu gatunków ptaków; zamieszkują obszary tropikalne Afryki, są owadożerne, żyją w lasach lub w buszu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRĘPACZKI
Platysteiridae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca około trzydziestu gatunków ptaków; zamieszkują obszary tropikalne Afryki, są owadożerne, żyją w lasach lub w buszu (na 9 lit.).

Oprócz PLATYSTEIRIDAE - RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES), OBEJMUJĄCA OKOŁO TRZYDZIESTU GATUNKÓW PTAKÓW; ZAMIESZKUJĄ OBSZARY TROPIKALNE AFRYKI, SĄ OWADOŻERNE, ŻYJĄ W LASACH LUB W BUSZU sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - PLATYSTEIRIDAE - RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES), OBEJMUJĄCA OKOŁO TRZYDZIESTU GATUNKÓW PTAKÓW; ZAMIESZKUJĄ OBSZARY TROPIKALNE AFRYKI, SĄ OWADOŻERNE, ŻYJĄ W LASACH LUB W BUSZU. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x