COŚ LUB KTOŚ, W CZYM/KIM MOŻNA POKŁADAĆ NADZIEJĘ, MOŻNA SZUKAĆ W TYM/NIM POMOCY, POCIESZENIA, JEST TO COŚ GODNEGO ZAUFANIA, KTOŚ GODNY ZAUFANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPARCIE to:

coś lub ktoś, w czym/kim można pokładać nadzieję, można szukać w tym/nim pomocy, pocieszenia, jest to coś godnego zaufania, ktoś godny zaufania (na 7 lit.)PODPORA to:

coś lub ktoś, w czym/kim można pokładać nadzieję, można szukać w tym/nim pomocy, pocieszenia, jest to coś godnego zaufania, ktoś godny zaufania (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPARCIE

OPARCIE to:

część mebla do siedzenia, na której siedząca osoba opiera plecy (na 7 lit.)OPARCIE to:

coś lub ktoś, w czym/kim można pokładać nadzieję, można szukać w tym/nim pomocy, pocieszenia, jest to coś godnego zaufania, ktoś godny zaufania (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ LUB KTOŚ, W CZYM/KIM MOŻNA POKŁADAĆ NADZIEJĘ, MOŻNA SZUKAĆ W TYM/NIM POMOCY, POCIESZENIA, JEST TO COŚ GODNEGO ZAUFANIA, KTOŚ GODNY ZAUFANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.371

OŚWIĘCIM, BOM, HACKAMORE, STROPNICA, TAJNE NAUCZANIE, WYMIAR, TURECKI, UCHWAŁA, MIRABELKA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, PODGORZAŁKA, SINGEL, EKSTRAWAGANCJA, ZBIEG, ZAPYTANIE OFERTOWE, PRZESŁANKA, OBUSTRONNOŚĆ, PRZYKASÓWKA, ANTYCHOLINERGIK, ROZPRAWA, GUARANA, OGRÓDEK, PRZEWRÓT, KOTLET SCHABOWY, LEGALIZACJA PIERWOTNA, SEKULARYZACJA, LINORYT, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, WARZYWO, PEDAŁÓWKA, MAPA MENTALNA, WYLOT, KAPRYS, WYZNACZNIK, KANAŁY, JAMA, PODBIERACZ POKOSÓW, OSTROŚĆ, PRZESTRZEŃ POZAZIEMSKA, KOSMOGONIA, WYGŁOS ABSOLUTNY, DYPODIA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, PROROK, GADACZ, AMUR, MOC WYTWÓRCZA, BIAŁORUTENISTYKA, MINA, WĘGLÓWKA, SOLIDARNOŚĆ, WYWROTOWIEC, MURARKA, BENEFICJUM, DOBRO PRAWNE, WIELKOŚĆ, BANTENG, SIECZKA, CHIŃSZCZYZNA, SYMPATYCZNOŚĆ, SAMOCZYSZCZENIE, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, ZAKWAS, SPRZEDAWCZYK, POTWIERDZENIE, WYCHODŹSTWO, SKRZYPY, PRZEKWIT, CIĄG FUNKCYJNY, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, PRZYWŁASZCZENIE, PLUJKA, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, MIASTOWOŚĆ, KSIĘSTWO, DOGMAT, BRAHMS, OMYŁKA, GYYZ, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, NIEZBĘDNOŚĆ, SOLUBILIZACJA MICELARNA, CZAS URZĘDOWY, DRZEWO ROZPINAJĄCE, OHYDZTWO, BYDLAK, DONOŚNIK, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, ZAWODOWOŚĆ, PEDAGOG SPECJALNY, POTENCJA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, OKOLICZNIK CELU, PĘPAWA DWULETNIA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, PLUS UJEMNY, PIĘKNY WIEK, SIARKA POPIOŁOWA, TEMPERATURA ROSY, OSTROMLECZ, KLĘK PROSTY, KARP KRÓLEWSKI, RYZYKO OPERACYJNE, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, PŁYTA, KOMODOR, UBOGOŚĆ, ZBOŻE, KUTER UZBROJONY, HELMINT, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, TYTAN, RĘCZNOŚĆ, PRODUKCJA PIERWOTNA, PSZCZOLINKI, NASTURAN, OSTROWIANIN, UPROSZCZENIE, ROZCIEŃCZALNIK, OBCIĄŻNIK, DOŻYWOTNOŚĆ, WINDSURFING, ULEPEK, BANKSTER, ŻYDEK, BEFSZTYK, NACISK, SALON KOSMETYCZNY, MELODIA, AKADEMIA, OBRÓT PIENIĘŻNY, LEKCJA, SĘKACZ, PARYTET, DRUK, NIEWIERZĄCY, LEP, TONDO, TŁUMIK, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, KUTYKULA, CYKL WYDAWNICZY, KSIĘŻULO, KOMA, GOTOWOŚĆ, MADRAS, ROZWAGA, BULLETIN BOARD SYSTEM, FINLANDCZYK, PIJAŃSTWO, FILECIK, PRACOWNIK NAUKOWY, FASOLA SZPARAGOWA, KONCHYLIOLOGIA, BACKGROUND, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, ILUZJA PIENIĄDZA, FUNKCJA PRZESTĘPNA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, ADIANTUM KLINOWATE, FUTBOL AMERYKAŃSKI, CYGANKA, CZARNA LISTA, POMPA STRUMIENIOWA, JUNAK, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, TARCZA, LIS, UTRATNIK, PRZYLŻEŃCE, ÓSMY CUD ŚWIATA, DWORZANIN, ATLAS NIEBA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, BŁĄD MATERIALNY, FLEGMA, AŻUR, SAUNAMISTRZ, TOLERANCJA, WŚCIEK DUPY, ZGRUBIENIE, REDEMPTOR, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, LAMPKA MAŚLANA, PIJAR, BANKOWÓZ, SUTANELA, BLOK LINOWY, TORU, ZAKĄSKA, KAWALKATA, KIWI, PENTAPLOID, MAKAK, SPORT WODNY, DECYMA, PIERWSZY, HIPERPRZESTRZEŃ, PROSTOLINIJNOŚĆ, WARCABNIKOWATE, GOŁĄB, ZASADA MACHA, KERMESYT, MALARSTWO IKONOWE, TALERZ, MONOPOL NATURALNY, BEDŁKA MUCHOMOR, ASTER ALPEJSKI, PIES RODZINNY, PIÓRO, KARZEŁ, DEPRESYJNOŚĆ, STAWKA, KASZLAK, CHARYZMAT, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, ROZRZĄD, STRAWIŃSKI, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, SAMPEL, POBIAŁKA, PIORUN KULISTY, NAWÓZ ORGANICZNY, MARKIZA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, ZAKUTA PAŁA, SIOSTRA KRWI, BUDA, CHROPAWOŚĆ, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, NERW, ANITA, GWASZ, CIAŁO OBCE, MASKOTKA, WYPŁYW, HAJDUK, LEGOWISKO, NIEOKREŚLONOŚĆ, FAJKA WODNA, FILET, ŚWIATŁODRUK, ATAK, MEMBRANA, INTERNACJONAŁ, WSPÓŁŻYCIE, JADZICA, DINGS, TEST, NISKOŚĆ, ULGA REMONTOWA, ADAPTACYJNOŚĆ, CHUDEUSZ, KALIBER, ANTENA FERRYTOWA, KLOWN, PRÓBA, BEZAN MASZT, NONA, RÓW MELIORACYJNY, BEZODPŁYWOWOŚĆ, TWITTEROWA REWOLUCJA, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, PROMIENIOWANIE, CZERWONE CIAŁKO KRWI, ALIENACJA, REGENERACJA, RZUT WOLNY, JESIOTR BIAŁY, PRYMITYW, STRATA, GEST, REGIONALNOŚĆ, BEZLOTKI, PUSTAK STROPOWY, KOTLINA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, BURRITO, SOS TATARSKI, FILIŻANKA, HEROD-BABA, GRZYB PIASKOWY, NIECHLUJ, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, RYBAŁT, NERW BŁĘDNY, KALUMNIATOR, BUZIA, MAŁA GASTRONOMIA, ŁAPACZKA, LOT, TEKST JEDNOLITY, KREOLKA, LIPODYSTROFIA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, ŚWIADECTWO, ?KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.371 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ LUB KTOŚ, W CZYM/KIM MOŻNA POKŁADAĆ NADZIEJĘ, MOŻNA SZUKAĆ W TYM/NIM POMOCY, POCIESZENIA, JEST TO COŚ GODNEGO ZAUFANIA, KTOŚ GODNY ZAUFANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: COŚ LUB KTOŚ, W CZYM/KIM MOŻNA POKŁADAĆ NADZIEJĘ, MOŻNA SZUKAĆ W TYM/NIM POMOCY, POCIESZENIA, JEST TO COŚ GODNEGO ZAUFANIA, KTOŚ GODNY ZAUFANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPARCIE coś lub ktoś, w czym/kim można pokładać nadzieję, można szukać w tym/nim pomocy, pocieszenia, jest to coś godnego zaufania, ktoś godny zaufania (na 7 lit.)
PODPORA coś lub ktoś, w czym/kim można pokładać nadzieję, można szukać w tym/nim pomocy, pocieszenia, jest to coś godnego zaufania, ktoś godny zaufania (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPARCIE
coś lub ktoś, w czym/kim można pokładać nadzieję, można szukać w tym/nim pomocy, pocieszenia, jest to coś godnego zaufania, ktoś godny zaufania (na 7 lit.).
PODPORA
coś lub ktoś, w czym/kim można pokładać nadzieję, można szukać w tym/nim pomocy, pocieszenia, jest to coś godnego zaufania, ktoś godny zaufania (na 7 lit.).

Oprócz COŚ LUB KTOŚ, W CZYM/KIM MOŻNA POKŁADAĆ NADZIEJĘ, MOŻNA SZUKAĆ W TYM/NIM POMOCY, POCIESZENIA, JEST TO COŚ GODNEGO ZAUFANIA, KTOŚ GODNY ZAUFANIA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - COŚ LUB KTOŚ, W CZYM/KIM MOŻNA POKŁADAĆ NADZIEJĘ, MOŻNA SZUKAĆ W TYM/NIM POMOCY, POCIESZENIA, JEST TO COŚ GODNEGO ZAUFANIA, KTOŚ GODNY ZAUFANIA. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

x