DOMU LUB TELEFONU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NUMER to:

domu lub telefonu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NUMER

NUMER to:

liczba stosowana na oznaczenie czegoś (na 5 lit.)NUMER to:

tabliczka, na której jest napisany numer; oznaczenie z numerem (na 5 lit.)NUMER to:

jeden z punktów programu, element widowiska artystycznego (na 5 lit.)NUMER to:

sprytny, najczęściej zaskakujący czyn (na 5 lit.)NUMER to:

zbiór egzemplarzy czasopisma opatrzonych tym samym numerem, wydanych z tego samego składu drukarskiego, o identycznej treści i szacie graficznej (na 5 lit.)NUMER to:

osoba oceniana negatywnie, ktoś zachowujący się w sposób niepochwalany społecznie; urwis, ziółko (na 5 lit.)NUMER to:

współżycie płciowe, jednorazowy seks (na 5 lit.)NUMER to:

pokój hotelowy oznaczony określonym numerem (na 5 lit.)NUMER to:

kawał, zamierzone zażartowanie z kogoś, psota (na 5 lit.)NUMER to:

pomieszczenie opatrzone kolejną liczbą, np. pokój hotelowy (na 5 lit.)NUMER to:

liczba oznaczająca kolejność (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOMU LUB TELEFONU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.356

SZCZOTKA, KATAFOREZA, CHEKKER, KORYFEUSZ, SZPILECZKA, CHITON, REDAKTOR TECHNICZNY, GŁĄBIK, LIDER, KACZKA, PARALELIZM, PARTIA, PRZYWÓZ, ANODA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, WIZA POBYTOWA, ANTENA TUBOWA, TRUFLA, KAWAŁEK, BEATA, FONDUE, SKUNKS, WIDMO, SFIGMOMANOMETR, ANTOWIE, ORZECHÓWKA, KOREAŃSKI, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, LINIA, IZBA, ROZTOCZE, MARGARYNA, SKŁAD, PROWINCJA, POWŁOKA GALWANICZNA, OBLĘŻENIEC, ŚWIĄTEK, ROTOR, KONTRASYGNATURA, NEKTAR, DRUHNA, KOGA, PRZEWIDYWANIE, SIEROTA ZUPEŁNY, ŚMIERDZIUCH, SZADŹ, NEKROMANTA, GŁUCHY TELEFON, DOBYTEK, TUSZKA, MECHANIKA, DRAMATOPISARSTWO, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, CZŁON SKŁADNIOWY, SIAD, PERFUZJA, SPIS POWSZECHNY, PAN DOMU, PAWĘŻ, ÓSMY, WULWODYNIA, STOWARZYSZONY, DANA, GLOBUS, BRYZOL, BABULA, LASONOGI, PRĄD INDUKCYJNY, ROBOCIK, JEDWAB, ORTALION, ODMIANKA, ŚWIEŻAK, EGRETA, PONCZOWNICA, SZKAPLERZ, RUCH, TRYPTYK, AOJDA, RUNO, ANTENA YAGI, PERSYFLAŻ, POTWIERDZENIE, KULT SOLARNY, PODSKOK, ODCZYN, AZOLLA PAPROTKOWA, SAMPLING, GENERACJA ROZPROSZONA, ENUMERACJA, URZĄDZENIE RADIOWE, KONWOLUCJA, CARAT, FILIGRAN, HARMONIJKA, SECESJONISTA, SEMAFOR, POJAZD ZAPRZĘGOWY, CYC, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, KŁADKA, PLUSKWIAK WODNY, FILAR, CZYTELNIA, CHOROBA BOSTOŃSKA, EGZAMIN POPRAWKOWY, SŁOWNIK, ROZWÓJ WSTECZNY, SOLO, PIÓRO, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, STRAŻ, WAHADŁO, WARTOWNIA, SKOPEK, RZECZ PRZYSZŁA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, WSCHÓD, DYPTYK, FLUIDYZACJA, GŁADŹ, DASZEK, EDAM, NAPÓJ WINOPODOBNY, PRZYSTRÓJ, BIAŁE NOCE, KARRUKA, PRZYJEZDNA, ROLNIK INDYWIDUALNY, WISZER, DOK, OCZY, CEMENT, APOLOGIA, HEBAN, SIEDZIBA, SPADEK, BURZA DZIEJOWA, DOKUMENT PAPIESKI, KOŃCÓWKA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, KOŁEK, BARWNIK SPOŻYWCZY, KPINA, DIAKRYT, RAMA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, PATOGENICZNOŚĆ, TOPENANT, RÓŻNOWICIOWCE, JANKA, KREW, BŁONA LOTNA, FEERIA, ZBIORNIK, OBRĘCZ, PIEC INDUKCYJNY, ZBROJA KRYTA, OPADY, MIECH, NIEZAMOŻNOŚĆ, RAJOKSZTAŁTNE, INIEKCJA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, WERSET, HEKSAMETR, OPERATOR BITOWY, BELKA, PŁATEK, STAN DEPRESYJNY, OGNISKO, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, OCZAR, SINFONIA, HAPTOBENTOS, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, TECHNIKA GRAFICZNA, KRAJ NORDYCKI, PRZEJAZD KOLEJOWY, DELIBERACJA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ, JAN, KĄT PEŁNY, UWE, TOTEM, LAMPKA MAŚLANA, WAFEL, AULA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, SEKTA, TENDENCJA, SCHEDA, AMNEZJA, AROMAT, KORD, OSIEDLINY, SZEŚCIAN, PRZEMIANA ODWRACALNA, BAKTERIOLIZYNA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, CHWAST, WINO DESEROWE, POWĄTPIEWANIE, NASZELNIK, JAGODÓWKA, RETROGRADACJA, GOŹDZIENIEC, PUŁAP, LAS OCHRONNY, WRZECIENNIK, DEMOKRACJA, NUMEREK, INTERPRETACJA, ZAKŁADZINY, BAJOS, SERIA, REGENERACJA, TERCET, OTRZEWNA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, BIRIANI, CIĄGNIK SIODŁOWY, ASFODEL, GOŁOBORZE, NAKIEROWANIE SIĘ, MAGNOLIA, KARIN, FISZUTKA, LAVABO, PAROKSYTON, WYŁĄCZNIK, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, SKŁADKA, BEAN, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, DNI OTWARTE, BOZIA, JUTRZYNA, UTAGAWA, PEONIA, KLEJÓWKA, ALUZJA, DYPTYK KONSULARNY, ODPRZĘG, FANPAGE, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, DENDRYT, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, KALIBRACJA, AGENT, AKCJA, KABLOOPERATOR, PARTIA, KARYKATURALNOŚĆ, OBRZMIENIE, WYKLUCZENIE, FUTURE, PRĘT, RUCH BEZWIZOWY, KIJEK NARCIARSKI, FILTR POWIETRZA, PYSZOTA, SALETRA, FEJHOA, KARAWAN, ANTYMONARCHISTA, PODJAZD, ŚLIZGAWKA, PASZCZA, OPENER, DUM-DUM, OBCHODOWY, ZNACZEK, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PUCHAR, CHWYTACZ, BOLA, RYTUAŁ, OLEJ JADALNY, ŻAREŁKO, POPRAWIACZ, SZAGRYN, NIEDOTYKALNOŚĆ, BYDLĘ, KACZUGA INDYJSKA, NIEMIECKI, STANOWISKO, SMAKOWITOŚĆ, INTENSJA, SUPRAPORTA, SZCZOTECZKA, WPADKA, OCHRONA, KONTROLER, OPONKA, FAZA, ?MIGAWKA CENTRALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.356 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOMU LUB TELEFONU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOMU LUB TELEFONU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NUMER domu lub telefonu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NUMER
domu lub telefonu (na 5 lit.).

Oprócz DOMU LUB TELEFONU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - DOMU LUB TELEFONU. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast