PROCEDURA ODBYWAJĄCA SIĘ W RAMACH SPORU ZBIOROWEGO POLEGAJĄCA NA NEGOCJACJACH POMIĘDZY ORAGNIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ A PRACODAWCĄ (LUB ORGANIZACJĄ PRACODAWCÓW) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROKOWANIA ZBIOROWE to:

procedura odbywająca się w ramach sporu zbiorowego polegająca na negocjacjach pomiędzy oragnizacją związkową a pracodawcą (lub organizacją pracodawców) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCEDURA ODBYWAJĄCA SIĘ W RAMACH SPORU ZBIOROWEGO POLEGAJĄCA NA NEGOCJACJACH POMIĘDZY ORAGNIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ A PRACODAWCĄ (LUB ORGANIZACJĄ PRACODAWCÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.377

MECHANIKA KONSTRUKCJI, DZIOBÓWKA, SETNIK, POSZKODOWANA, NIECZUŁOŚĆ, DZIELNOŚĆ, PRZEWIĄSŁO, HIPIATRIA, FORSYCJA, TUNEZYJSKI, REGION, CZYNNOŚCI DOWODOWE, ATOMIZM, KOŁO MŁYŃSKIE, ESPERANTYSTA, PAŃSTWO UNITARNE, NAKAZ, KONWENT, MŁODZIEŻOWIEC, MECHANIZM JEZDNY, AKRYL, UKŁAD HAMULCOWY, FIRMANCTWO, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, PODEJRZLIWOŚĆ, FETYSZYZM, BETONOWE BUTY, PRZEŁAWICENIE, MASKA WSTYDU, NEANDERTALCZYK, WYGON, ALLEL RECESYWNY, PODMIOT GRAMATYCZNY, FRAZA NOMINALNA, KULTURA STARTEROWA, LUK ŁADUNKOWY, RDZENIARZ, RENKLODA, STRAŻ POŻARNA, OKRUSZYNKA, SAMIEC, REMIKS, RZEŚKOŚĆ, ELASTIK, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, KOTWICA, BEZPOWROTNOŚĆ, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, MISIO, ŁUPIEŻ PSTRY, DAMA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, DZIEŻA, ZACHOWANIE, GRZYB, TANIEC, BORDER, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, BERSON, LATO, CZEK IMIENNY, DEALER, INICJATOR, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, GUANO, SURMA, BULDOG, SEMESTR LETNI, LUFKA, RÓWNIK TERMICZNY, MASŁO, NATASZA, ROZŁOGI, KIJ, ALFABET GRECKI, TWARDY TYŁEK, NAPARZANKA, OKULISTYKA, BYDLĘCTWO, ĆWICZENIE, BIEG PŁASKI, MARGINESOWOŚĆ, SROGOŚĆ, PRZEWÓD TĘTNICZY, PUCH KIELICHOWY, BUDKA, RENESANSOWOŚĆ, NARÓD, ŁÓŻKO, OZNAKA, BIKINIARZ, KOTERIA, SILNIK SPALINOWY, SPECJAŁ, TĘPOZĘBNE, KRUŻ, ARGUMENT, KOŻUSZYSKO, JĘZYK STAROEGIPSKI, MARSZAND, MIĘSIEŃ SERCOWY, TEST NASKÓRKOWY, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, TRĘDOWNIK, CZŁONEK RODZINY, GERMANISTYKA, KERO, UMYWALNIA, BĄBELEK, SIŁA SPOKOJU, HAFT KRZYŻYKOWY, DEGRADACJA SPOŁECZNA, WYCIĄG TOWAROWY, NAWYK, ZGNIŁKI, RASOWOŚĆ, BECZKA BEZ DNA, KAPRYŚNICA, METODA AGLOMERACYJNA, SZPARA POWIEKOWA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, TRÓJKĄT, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, DIALOGICZNOŚĆ, MIKROMIKRON, TWIERDZENIE RAMSEYA, MALARSTWO FIGURATYNWE, ZAKON MENDYKANCKI, CZWORONÓG, ŻYRYTWA, MACHANIE RĘKĄ, ZAZDROŚĆ, ZNACZENIE, WIRTUOZOSTWO, PIERNIK LUBELSKI, ASTROSPEKTROSKOPIA, PIERWORODZTWO, SYSTEM PRZYPOROWY, PYTEL, OCULUS, PANNA, SAPKA, ZWAŁ, ZWINIĘCIE ŻAGLI, SYMULACJONIZM, ABSURD NAZWOWY, WEŁNIAKOWE, SYGNALIZATOR, KOCIOŁ, STROIK PODWÓJNY, TRZEŹWOŚĆ, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, CEKOTROFIA, CIMELIUM, GENERACJA, GŁOWNIA, SENSYBILIZATOR, GRANATNIK, INŻYNIERIA CHEMICZNA, MARKIZA, ROPUCHY NOSATE, ADWOKAT, ODDYCHANIE TKANKOWE, CYRK, KWADRAT LOGICZNY, KOŁO HISTORII, GIBANIE, SCHADOW, KANONIERKA, MBIRA, AMEBA, KARUZEL, OSTATNIA PROSTA, NAPRAWA GWARANCYJNA, CHŁONIAK, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, DROGA ZBIORCZA, STYLIKÓWKI, HAUST, KOŁO POLARNE, WYMIANA, SZABAS, CAŁKA PIERWSZA, POPRAWKA, TLENEK ŻELAZOWY, ARSENAŁ, PRINCESSA, INTELIGENCJA WERBALNA, STARY LIS, TEST, ŚRUBSZTAK, EKWILIBRYSTYKA, PINGWIN BIAŁOBREWY, NADPŁYNNOŚĆ, ALIENISTA, MAILOWANIE, KROK, ANOMALIA TERMICZNA, PODSUFITKA, KARAFKA, FREE JAZZ, CHRYZOFITY, POSTING, SLALOM RÓWNOLEGŁY, SŁAWA, TARNOWIANIN, STECZKA, AMULET, ATRAKTANT, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, ADHD, KURACJA WSTRZĄSOWA, WYKRZYKNIENIE, OPAD, TUNEL, APEKS, NOSTRYFIKACJA, KULT, TARCZA, DYKTATURA, SZKOCKI, PAMIĘTNIK, BLISTER, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, SKONTRUM, KASTYLIJSKI, ŚREDNIA WINSOROWSKA, STEROWANIE ODPORNE, KARA ŁĄCZNA, NEORENESANS, KOMŻA, WERBENA, BANIAK, ZASIŁEK PORODOWY, PRĄD ZMIENNY, GATUNEK POGRANICZNY, ŚLIWKA, BOROWINA, ŻONA LOTA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, GEN RECESYWNY, RYBIE OKO, SZCZĘŚLIWOŚĆ, PAŁANKA MIODOJAD, MOBIL, MOWA WIĄZANA, PODWÓJ WIELKI, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, EKSPRES PRZELEWOWY, NASTROSZ LIPOWIEC, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, STREFA PERYGLACJALNA, SŁOBODA, ŹREBAK, GEOLOGIA PODSTAWOWA, BRZOSKWINIA, POCHLEBSTWO, TRZECIE OKO, ATAK, PRZEŚLADOWANIE, RAKSA, TAPER, MUZYKA, CANTUS FIRMUS, KALIKO, SKARGA, STYLON, ŻURFIKS, KOŁATANINA, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, ALLEGRO, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, PRZEWÓD, ZWAPNIENIE, MERSYTEMA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, DWADZIEŚCIA JEDEN, OSIEMNASTKA, PAMIĘĆ, OSTRĘŻYNA, SAMICA, MORENA CZOŁOWA, GENOMIKA TEORETYCZNA, KAFLARZ, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, PSEUDOPAŁANKOWATE, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, ARETOLOGIA, DEFENSYWA, IZOLACJA AKUSTYCZNA, MASZYNA CIEPLNA, PRZEBITKA, UCZELNIA, KRĄG POLARNY, JURYSDYKCJA, TEKA, STAN NADZWYCZAJNY, ZDRADLIWOŚĆ, ?KAPOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.377 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCEDURA ODBYWAJĄCA SIĘ W RAMACH SPORU ZBIOROWEGO POLEGAJĄCA NA NEGOCJACJACH POMIĘDZY ORAGNIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ A PRACODAWCĄ (LUB ORGANIZACJĄ PRACODAWCÓW) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCEDURA ODBYWAJĄCA SIĘ W RAMACH SPORU ZBIOROWEGO POLEGAJĄCA NA NEGOCJACJACH POMIĘDZY ORAGNIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ A PRACODAWCĄ (LUB ORGANIZACJĄ PRACODAWCÓW)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROKOWANIA ZBIOROWE procedura odbywająca się w ramach sporu zbiorowego polegająca na negocjacjach pomiędzy oragnizacją związkową a pracodawcą (lub organizacją pracodawców) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROKOWANIA ZBIOROWE
procedura odbywająca się w ramach sporu zbiorowego polegająca na negocjacjach pomiędzy oragnizacją związkową a pracodawcą (lub organizacją pracodawców) (na 17 lit.).

Oprócz PROCEDURA ODBYWAJĄCA SIĘ W RAMACH SPORU ZBIOROWEGO POLEGAJĄCA NA NEGOCJACJACH POMIĘDZY ORAGNIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ A PRACODAWCĄ (LUB ORGANIZACJĄ PRACODAWCÓW) sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - PROCEDURA ODBYWAJĄCA SIĘ W RAMACH SPORU ZBIOROWEGO POLEGAJĄCA NA NEGOCJACJACH POMIĘDZY ORAGNIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ A PRACODAWCĄ (LUB ORGANIZACJĄ PRACODAWCÓW). Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x