WYRAZ, GRUPA WYRAZÓW LUB ZDANIE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ PODRZĘDNĄ W KONSTRUKCJI ZDANIOWEJ, UZUPEŁNIAJĄCE I PRECYZUJĄCE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ NADRZĘDNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZŁON OKREŚLAJĄCY to:

wyraz, grupa wyrazów lub zdanie pełniące funkcję podrzędną w konstrukcji zdaniowej, uzupełniające i precyzujące informacje przekazane przez nadrzędnik (na 16 lit.)CZŁON PODRZĘDNY to:

wyraz, grupa wyrazów lub zdanie pełniące funkcję podrzędną w konstrukcji zdaniowej, uzupełniające i precyzujące informacje przekazane przez nadrzędnik (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAZ, GRUPA WYRAZÓW LUB ZDANIE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ PODRZĘDNĄ W KONSTRUKCJI ZDANIOWEJ, UZUPEŁNIAJĄCE I PRECYZUJĄCE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ NADRZĘDNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.410

AUSZPIK, POSTERUNEK OBSERWACYJNY, ŚWIĘTOPIETRZE, GRZYBICA CZARNA, KROPLA, FILM SCIENCE-FICTION, PORT, OLIWA, PÓŁGOLF, NUBIRA, SKURWYSYŃSTWO, BARWA DRUGORZĘDOWA, WYKRÓJ, PASSACAGLIA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, DRĄG, SREBRZENIE, ARKABALISTA, PALARNIA, ZDANIE OGÓLNE, KONFISKATA, HAMULEC NOŻNY, SKRYTKA, RZEŻUSZNIK, BEZPIECZNIK NASTAWNY, DYSKRETKA, WYZIEWY, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, GŁOWNIA GUZOWATA, GRZĘDA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, PATYCZAK, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, MAZUREK, OPOŃCZA, KORUPCJA, MNOŻNA, PROGRAM WYBORCZY, OKRĘŻNOŚĆ, NOSZE, TAJEMNICA HANDLOWA, NIKAB, NIDA, GRUPA PODATKOWA, GABINET CIENI, BIOSFERA, PSIA MINA, PORSCHE, SZAŁAS, GOOGLE, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, FRACTOSTRATUS, TWAROŻEK, POTRÓJNOŚĆ, POLONISTYKA, KRĘGOWIEC, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, POKRYWA, REDA, KŁAMSTWO, ASYSTENTKA, IMAMIZM, GRENADYNA, CZUCIE SKÓRNE, WYPRAWA, KORUND, ARKA, NEFROLEPIS, BURZA DZIEJOWA, WOKALIZA, RELACJA ODWROTNA, KOTEWKA, BANK DEPOZYTARIUSZ, DOBRO POZYCJONALNE, KRATOWNICA, BEAN, SZCZERBA, KARTA, KUBEK, OWADZIARKI, KARYKATURALNOŚĆ, ULGA PODATKOWA, PINGWIN MASKOWY, SER PARMEŃSKI, SUWAK, PORCYJKA, OŚLE UCHO, NABIEŻNIK, FILC, PANASONIC, KOROWAJ, PŁETWA STEROWA, SKRYTKA POSELSKA, PASEK, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ATTYKA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, UŻYTEK, ODWILŻ, MITENKI, ARGENTYŃSKOŚĆ, ROZDZIAŁKA, BÓBR WSCHODNI, ROZPADLINA, RETOROMAŃSKI, GRECKI, AKREDYTACJA, SEKCJA, ESCUDO, VIBRAM, NADWYŻKA, DOM, SOCJALDEMOKRATA, DWUMECZ, ŻAGIEW, BERET, STARA DUPA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, MONITORING, POMURNIK, RELIKWIA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, ZAKON KLERYCKI, NOLDOR, GRUPA CZWÓRKOWA KLEINA, ROŻEK, STREFA RYFTU, RÓG, JAN, MORAWSKI, ANAPLAZMOZA, AUTOMOBILISTA, PRAWDA, SYR, AZYDEK, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, STATECZNIK, DASZEK, WULWODYNIA, STOPA FUNDAMENTOWA, POCHMIEL, MGŁA, BÓBR ZWYCZAJNY, ISLANDZKOŚĆ, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, CZWARTY ŚWIAT, KOT, REZYGNACJA, NIEPOKALANEK MNISI, CEBULARZ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, FRAKCJA, PAN STOP, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, WARTA, OBUWIE, PIROGRAFIA, TRZYNASTKA, LOKAL SOCJALNY, LARWA, WYSZOGRÓD, BALON, KAPSLA, RAY-BANY, SZUM, NADAWCA SPOŁECZNY, WIDŁY, TUNIKA, WYROK PRAWOMOCNY, USENET, NAGANIACZ, KĄT OSTRY, NOMINALNOŚĆ, BUDKA, OBLĘŻENIE, KIELICH, SZCZENIACZEK, WIDMO, POCENIE, RAD, ZASADA HUYGENSA, STOCZNIA, FELER, WYSŁUGA LAT, WAHADŁO, SPADOCHRONIARKA, SZUM, WYRAZ SAMODZIELNY, ETIUDA, ŁYK, BOTNET, MARIO, PIKIETA, BOŚNIACKI, ŁUSZCZAK INDYGO, ZIARNECZKO, KUPIEC, DOUBLE DUTCH, MASZYNA ENERGETYCZNA, JĘZYK LODOWCOWY, FARMAKOKINETYKA, GEST, MAKAGIGA, APARAT ABSORPCYJNY, ZAPOZNANIE, IKAT, BEZANMASZT, BIBLIZM, JEDENASTY, LUTERANIZM, ECHOLOKACJA, PRZYĆMIENIE, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, CYNK, APSYDA, KRAWAT, BARSZCZ, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, IDIOMAT, TROP, SFERA BIOTYCZNA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, OGNISKO, PŁOMYK, GARKUCHNIA, MECENAT, PAJA, GŁOWNIA KUKURYDZY, FAZA, CHOROBA PROMIENNA, WASĄG, MATURA POMOSTOWA, ZAWIEW, KABINA, ANGIELSKA FLEGMA, OCZKO, POKŁAD, KAMIZELKA, OPAŁ, RETORYCZNOŚĆ, AFRYKATA, LEGENDA, PSEUDOPAŁANKOWATE, MIŁOŚĆ, CZARKA, SAMIEC, ODKAŻACZ, CZAPRAK, TAG, MECHOWCE, DRUK AKCYDENSOWY, PREDYKCJA, LEBERWURST, TAŚMA FILMOWA, ASD, NAGIEL, WYRAZ, LEK PRZECIWWIRUSOWY, KLERK, TURBINA GAZOWA, HAMULEC, LICENCJA POETYCKA, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, OSIEMDZIESIĄTKA, MANKIETY, PRZEKŁADNIA BOCZNA, PIERŚCIEŃ, CIAŁO NIEBIESKIE, KASZA JAGLANA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, ENDOCENTRYZM, CUKIER, GLIGLIŃSKI, NASZYWKA, POBIAŁKA, ALFABET FIKCYJNY, REAKTOR PRĘDKI, CIĘGNO NAPĘDOWE, WKLĘSEK, OBUWIE, PRZECIWIEŃSTWO, PŁUŻEK, ENTEROKOK, KUM, PROMIENIOWANIE BETA, NARZĄD KRYTYCZNY, OSTATECZNOŚĆ, DOPŁYW, HAFT, TAMARILLO, ROZSTĘP, SPRAWIEDLIWOŚĆ, MODERNA, RAKIETKA, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, KONFEDERACJA, FORMAT, ?ŻAGIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.410 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAZ, GRUPA WYRAZÓW LUB ZDANIE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ PODRZĘDNĄ W KONSTRUKCJI ZDANIOWEJ, UZUPEŁNIAJĄCE I PRECYZUJĄCE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ NADRZĘDNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYRAZ, GRUPA WYRAZÓW LUB ZDANIE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ PODRZĘDNĄ W KONSTRUKCJI ZDANIOWEJ, UZUPEŁNIAJĄCE I PRECYZUJĄCE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ NADRZĘDNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZŁON OKREŚLAJĄCY wyraz, grupa wyrazów lub zdanie pełniące funkcję podrzędną w konstrukcji zdaniowej, uzupełniające i precyzujące informacje przekazane przez nadrzędnik (na 16 lit.)
CZŁON PODRZĘDNY wyraz, grupa wyrazów lub zdanie pełniące funkcję podrzędną w konstrukcji zdaniowej, uzupełniające i precyzujące informacje przekazane przez nadrzędnik (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZŁON OKREŚLAJĄCY
wyraz, grupa wyrazów lub zdanie pełniące funkcję podrzędną w konstrukcji zdaniowej, uzupełniające i precyzujące informacje przekazane przez nadrzędnik (na 16 lit.).
CZŁON PODRZĘDNY
wyraz, grupa wyrazów lub zdanie pełniące funkcję podrzędną w konstrukcji zdaniowej, uzupełniające i precyzujące informacje przekazane przez nadrzędnik (na 14 lit.).

Oprócz WYRAZ, GRUPA WYRAZÓW LUB ZDANIE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ PODRZĘDNĄ W KONSTRUKCJI ZDANIOWEJ, UZUPEŁNIAJĄCE I PRECYZUJĄCE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ NADRZĘDNIK sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - WYRAZ, GRUPA WYRAZÓW LUB ZDANIE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ PODRZĘDNĄ W KONSTRUKCJI ZDANIOWEJ, UZUPEŁNIAJĄCE I PRECYZUJĄCE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ NADRZĘDNIK. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

x