UZYSKIWANIE, PRZEDSTAWIANIE I ANALIZA OBRAZÓW Z BADAŃ BIOLOGICZNYCH LUB MEDYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRAZOWANIE MEDYCZNE to:

uzyskiwanie, przedstawianie i analiza obrazów z badań biologicznych lub medycznych (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UZYSKIWANIE, PRZEDSTAWIANIE I ANALIZA OBRAZÓW Z BADAŃ BIOLOGICZNYCH LUB MEDYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.487

DEKANTER, WISKOZA, WYCIERACZKA, PRZEKIEROWANIE, CZARNY RYNEK, KASZA, RZADKOŚĆ, OPCJA TERMINOWA, PANTOGRAF, KNEBEL, ZASTRZALIN, PRZEJRZYSTKA, WYLOT, FOLIA, SĘK, GODZINA, TŁUMACZKA, WOLUMEN OBROTU, TRANSGRESJA, OPODATKOWANIE, SZACHULEC, BIAŁA DIETA, BONOŃCZYK, LICENCJA PRAWNICZA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, RENATA, CZOŁÓWKA, PŁYTA KORKOWA, ZASADA PODCZEPIENIA, LEW, AMULET, WARKOCZ, ŚLISKOŚĆ, LURA, DRAMAT GANGSTERSKI, HEBAN, SAMOCHÓD OPANCERZONY, FENIG, PROGRAM WYBORCZY, ŚWIECA, AFISZ, DYFERENCJA, RAMA, MOŁODYCA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, NAKŁO, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, TRANSMITER, BEK, RÓWNONOGI, KUWETA, CYGARETKI, ŁUPEK PARAFINOWY, ANTYKOAGULANT, REKOMENDACJA, SEK, METODA PORÓWNAŃ, WĘZEŁ KOLEJOWY, TOM, EUFORBIA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, PRZĄDEK, DOZA, OSIEMNASTY, ŁYK, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ZWAŁA, DZIEŁO, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, POZIOM, OBRONA, INTERIOR, KULT LUNARNY, AKCENT, POLE BITOWE, CANTUS FIRMUS, PRYMITYWIZM, DANIE ARBUZA, KLAG, CZWOROLIST, ATLAS NIEBA, SKRZYDEŁKO, ŻNIWIARKA, SZAROWIPTERYKS, SIEĆ ENERGETYCZNA, OWALNICA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, KOREK, SZTUCER, OBJAW, DEZERTER, NAKAZ, DOBRO PRAWNE, PUBLIKA, POŁOŻENIE, WYNAGRODZENIE, DUSZA, TRASA, RYKSZA, KALETKA, KLEIK, MONITOR, PAWIĄZ, ALFRED, KOŁKOWNICA, OPUS, PLECIONKA, KOMPOTIERA, ŻYŁKA, CYTOSTATYK, KOREK, AUTOBUS CZŁONOWY, TRYSKAWKA SZKLANA, HULK, TINGEL, OLEJ, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, ABSORPCJA, MANDARYŃSKI, MATURKA, RESTRYKCJA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, ZAKRZTUSZENIE, BOSS, MANIERKA, BURZA DZIEJOWA, SUROWICA, OKREŚLNIK, WICI, CZARKA, WŁADZUCHNA, BULION, REPETYTYWNOŚĆ, OCZOJEBKA, BABULA, MELINA, WATA, PASTERZ, TRAIL, GŁOWICA BOJOWA, FRATER, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, MAJDANIARZ, REGIMENTARZ, DANE SENSYTYWNE, TRANSFUZJA KRWI, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, SIŁA, RING, PLANIMETRIA, LINUKSIARA, OBIONE, METODA FEULGENA, KOŃ CUGOWY, DŻIHAD, OLGA, ANALIZA FINANSOWA, PAS, TUMBA, PROPAGANDÓWKA, WIKARIUSZ, SŁODKOŚĆ, KAND, POSZKODOWANA, NOOB, KLESZCZE, PRZEWIDYWANIE, PEWNOŚĆ, PAL, TRANZYSTOR, MODULACJA SKROŚNA, POLEWA, OSTRZAŁ, RZECZOWNIK POSPOLITY, ASSAPAN, GALERIA, BOLA, SZACHT, PRĄD INDUKCYJNY, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, KRATER, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, RADIOMAGNETOFON, SIARKA POPIOŁOWA, POJAZD SZYNOWY, RETUSZ, ODZYSK, MISZCZU, PANEGIRYSTA, PODKŁAD, ODMIANA UPRAWNA, KOMBINATORYKA, SPOILER, SAKLA, NORMALIZACJA, SOCJOLOGIA HISTORYCZNA, WĘZEŁ GORDYJSKI, PISEMKO, PRZEWRÓT, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, ARMIA, KARZEŁ, GLORIA, TOPIEL, ZAWISAK, GALEN, SZAGRYN, SOCJALDEMOKRATA, CYGAN, BIEDACZKA, SPAD, POWŁOKA, FLAUSZ, CHOCHOŁEK, PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA, OMAM, MOTET, TELEWIZJA HD, PROWANSALSKI, MAPA MENTALNA, HRABINI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, INSTYTUCJA PRAWNA, TRANSPORTÓWKA, OSCYLACJA, SUCHORYT, STARA DUPA, MOBBING, FALA WODNA, KLAUZULA, FREON, PASSA, DWUDZIESTY ÓSMY, GALON, PRZEMYSŁÓWKA, FAUL, PLAMISTOŚĆ, OSTOJA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, BURLESKA, STARZĘŚLA, RESTART, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, SUPERKOMBINACJA, MIĘTÓWKA, KOMIN PŁACOWY, POIMEK, ABOLICJA, DEASEMBLER, ORBITAL, TUSZ, TORT, PIÓRO, RIKSZARZ, FILM SF, KULCZYBA WRONIE OKO, CISZA PRZED BURZĄ, REZYDENCJA, ANTABA, LOKAL SOCJALNY, WYKROCZENIE SKARBOWE, ARKADA, RYBA AMFIDROMICZNA, WYCHÓD, DIAGRAM FAZOWY, KOŁNIERZ, BEZCZUCIE, DERYWAT SYNCHRONICZNY, SOWIECKOŚĆ, HODOWCA, POLEPA, GALASÓWKA, KARTA TYTUŁOWA, ANTYPATRIOTYZM, SIEROTA SPOŁECZNA, KUMOTER, SZABROWNIK, UDAWACZ, KHMERKA, REFEKTARZ, MINERAŁ, PROCES, FIRMÓWKA, PRZYSTRÓJ, WSPÓŁMAŁŻONEK, SET, KONSOLA, OKO, CHOROBA ZAKAŹNA, CZEREŚNIA, ŁUPACZKA, KANOE, CHLEB, WYKONAWCA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, PARAMETR, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, PRZEWOŹNIK, ?ODPŁYW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.487 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UZYSKIWANIE, PRZEDSTAWIANIE I ANALIZA OBRAZÓW Z BADAŃ BIOLOGICZNYCH LUB MEDYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UZYSKIWANIE, PRZEDSTAWIANIE I ANALIZA OBRAZÓW Z BADAŃ BIOLOGICZNYCH LUB MEDYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRAZOWANIE MEDYCZNE uzyskiwanie, przedstawianie i analiza obrazów z badań biologicznych lub medycznych (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRAZOWANIE MEDYCZNE
uzyskiwanie, przedstawianie i analiza obrazów z badań biologicznych lub medycznych (na 19 lit.).

Oprócz UZYSKIWANIE, PRZEDSTAWIANIE I ANALIZA OBRAZÓW Z BADAŃ BIOLOGICZNYCH LUB MEDYCZNYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - UZYSKIWANIE, PRZEDSTAWIANIE I ANALIZA OBRAZÓW Z BADAŃ BIOLOGICZNYCH LUB MEDYCZNYCH. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x