WYSOKOKALORYCZNA SUBSTANCJA OTRZYMYWANA Z ROŚLIN LUB TKANEK ZWIERZĄT, MAJĄCA PŁYNNĄ LUB STAŁĄ KONSYSTENCJĘ, WYKORZYSTYWANA JAKO PRODUKT SPOŻYWCZY ORAZ W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU, NP. KOSMETYCZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TŁUSZCZ to:

wysokokaloryczna substancja otrzymywana z roślin lub tkanek zwierząt, mająca płynną lub stałą konsystencję, wykorzystywana jako produkt spożywczy oraz w różnych gałęziach przemysłu, np. kosmetycznym (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TŁUSZCZ

TŁUSZCZ to:

związek chemiczny zaliczany do lipidów, ester glicerolu i kwasów tłuszczowych (na 7 lit.)TŁUSZCZ to:

tkanka tłuszczowa - tkanka zwierzęca zlokalizowana głównie w warstwie podskórnej (na 7 lit.)TŁUSZCZ to:

inna nazwa grzyba, krowiaka podwiniętego (na 7 lit.)TŁUSZCZ to:

inna nazwa klejówki świerkowej (na 7 lit.)TŁUSZCZ to:

miasto w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Tłuszcz (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSOKOKALORYCZNA SUBSTANCJA OTRZYMYWANA Z ROŚLIN LUB TKANEK ZWIERZĄT, MAJĄCA PŁYNNĄ LUB STAŁĄ KONSYSTENCJĘ, WYKORZYSTYWANA JAKO PRODUKT SPOŻYWCZY ORAZ W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU, NP. KOSMETYCZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.929

KLERODENDRON, KORPUS, BUTYL, MUSZKATOWCOWATE, KSIĘGA METRYKALNA, FLANELA, CYGANKA, P-BENZOCHINON, ŚWIĄTEK, SSANIE, OKUCIE, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, ŚLIWA, GARNITUR, SKALISKO, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, TYTUŁ NAUKOWY, PRZĄDEK, SARNA EUROPEJSKA, PLAGIAT, RADIOODTWARZACZ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, KATEGORIA, MOLOS, ZWINNOŚĆ, MARGINESOWOŚĆ, TRZYKROTKA BIAŁOKWIATOWA, KARIOTA, NEURON CZUCIOWY, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, DELIRKA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, WIATROWNICA, INTERIOR, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, KOLENDRA, CZUJKA, ADHEZJA, ROZTOCZNICA NAGA, CHOMIK AZERSKI, DYLIŻANS, HASTINGS, NIECZUŁOŚĆ, ROŚLINA ZARODNIKOWA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, ODMIANKA, SAŁATA MORSKA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, DWUKWIAT, FASOWANIE, COVENTRY, NOCEK OSTROUSZNY, DOLMAN, NIEŻYCIOWOŚĆ, EMOTIKONA, KREOLSKI HAITAŃSKI, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, SZLAKA, ŁACINA, IDEAŁ PIERWSZY, GANC EGAL, ŚCIEG GAŁĄZKOWY, EMPIRYZM GENETYCZNY, PRZEDMIOT, DRZEWOSTAN NASIENNY, RUGI, SIEMIĘ LNIANE, BANDANKA, PKB, AZYL, PACIORKOWIEC, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, SŁUŻBA, PSIZĄB HENDERSONA, SUCHOWIEJ, PANDANOWIEC, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, PRĄTKI ATYPOWE, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, SUPERBOMBOWIEC, SIEĆ NEURONOWA, TENDENCJA, UNDERGROUND, JUDASZOWIEC, MONTAŻ, DIPLOFAZA, BIERUT, NANOHENR, STENOKARDIA, OKARYNA, SZTUKA KINETYCZNA, MEZOTERAPIA, KRYSTALOGRAFIA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, CZARNA KSIĘGA, FLUID, METATEKST, ELIKSIR, MACERACJA, OCHRONA, SUROWIEC MINERALNY, RÓŻOWIEC BIAŁY, PASTWA, PRZEBUDOWA, TAMBURMAJOR, NIEBIOSA, JUFERS, FEERIA, SZCZUR TUNELOWY, OSOBA, KIGELIA, SZARŁAT, ROKOWANIA ZBIOROWE, DRĘTWOTA, KOEGZYSTENCJA, ANOMALIA TERMICZNA, FILTR RODZINNY, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, KORZONEK, ŻELEŹCE, KOLONISTA, STATEK KORSARSKI, PORÓD FIZJOLOGICZNY, UŻYŹNIACZ, STRÓJ BOBROWY, PARAZYTOFIT, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, KREACJA, OŚWIECICIEL, LEW, INŻYNIERIA TKANKOWA, NAPEŁNIACZ, MORDOBICIE, MISTRZU, DRZEWO SAGOWE, POJAZD NIENORMATYWNY, DETENCJA, BOKS TAJSKI, EMISJA POLOWA, MARIIŃSK, MOBING, PONIKŁO SUTKOWATE, PORT, AGREGAT, ANODA, DATOWNIK, SAŁATA, WIKARY, LUMINATOR, PRELIMINARIUM POKOJOWE, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, WŁOSIANKA, MORDECZKA, KACZKA, HOLK, DWUNASTOKROTNOŚĆ, AZOTOX, INDEKSACJA, LAWENDA, OBRAZKOWATE, ZANOKCICA, BIOPREPARAT, PIĘTA ACHILLESOWA, KAPUSTA KWASZONA, METRUM, GRANULOMA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, PANIKA BANKOWA, ABAKUS, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, CHOROBA AUJESKIEGO, ARAUKARIOWCE, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, TARTYNKA, PODWODA, SUW, ŚWIDROWCE, POLEWA, PRADZIADEK, STAŁOŚĆ, FIRMA-WYDMUSZKA, FLEBODIUM ZŁOCISTE, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, KLASA ŚREDNIA, CZŁOWIEKOWATE, ANGIOLOGIA, SZATANISTKA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, JASNOTOWATE, ŚRÓDŁOŻNE, PĘTLA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, SPRAWNOŚĆ, ARTYKUŁ, PRAWO BUDOWLANE, SKRZYDŁO, WYRĘB, PRZYRODNI BRAT, ANTECEDENCJA, MASER, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, KLASA, OCZKO, EPISTOLOGRAFIA, BACIK, CHAŁTURA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, HAMBURGER, UMOWA ADHEZYJNA, KLASER, KOMISJA, SZELMOSTWO, PRYMARIUSZ, PROFESOR, SONIFIKACJA, LIGNINA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, NOTKA, TOCJA, CIENNIK, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, BUŁAT, KOPACZKA, SYSTEM DEDUKCYJNY, ŁBISKO, BIZON LEŚNY, LIQUID, PUNKT GASTRONOMICZNY, POWOJOWATE, BOBOWATE WŁAŚCIWE, FUGA, ŚMIETANKA, ANASTOMOZA, MIŃSZCZANKA, SZALKA PETRIEGO, TŁUMIK, STYL ARTYSTYCZNY, LUK, KREM, ZASZŁOŚĆ, JOSE, EKLEKTYZM, SOCZEWICA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, WARSTWA, KATASTROFA, TYRANIA, CIEK, PRZYPOŁUDNIK, TILAKA, BAGNIK ZDROJOWY, MNIEJSZE ZŁO, MILA MORSKA, WILCZUR, CHÓD, KURZAWKA, ROLETKA, HYBRYDALNOŚĆ, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, KILOFEK, KOLUMNA, MOMENT TEORETYCZNY, GORĄCZKA REUMATYCZNA, CHAŁWA, ŁOPUCH, SYGNAŁ, PATYNA, KOWEL, SATYRYCZNOŚĆ, KUPON, NIEOCZYWISTOŚĆ, BAŃKA, DESKA SEDESOWA, PODMIOT GRAMATYCZNY, OTWÓR, BOCZNOTRZONOWIEC, BULLA, KRÓLIK FLORYDZKI, GRETING, TUM, KASZTELAN, KOLET, WYCIĄG, UNIWERSALIZM, PROWANSALSKI, KIRENGESZOMA, MIKONAZOL, TERAKOTA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, DANE SENSYTYWNE, DIAGNOZA SPOŁECZNA, ATEMOYA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, PRZEKLĘTNIK, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, SYGNALIZATOR, FRONTON, ?KOLUMNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.929 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYSOKOKALORYCZNA SUBSTANCJA OTRZYMYWANA Z ROŚLIN LUB TKANEK ZWIERZĄT, MAJĄCA PŁYNNĄ LUB STAŁĄ KONSYSTENCJĘ, WYKORZYSTYWANA JAKO PRODUKT SPOŻYWCZY ORAZ W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU, NP. KOSMETYCZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYSOKOKALORYCZNA SUBSTANCJA OTRZYMYWANA Z ROŚLIN LUB TKANEK ZWIERZĄT, MAJĄCA PŁYNNĄ LUB STAŁĄ KONSYSTENCJĘ, WYKORZYSTYWANA JAKO PRODUKT SPOŻYWCZY ORAZ W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU, NP. KOSMETYCZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TŁUSZCZ wysokokaloryczna substancja otrzymywana z roślin lub tkanek zwierząt, mająca płynną lub stałą konsystencję, wykorzystywana jako produkt spożywczy oraz w różnych gałęziach przemysłu, np. kosmetycznym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TŁUSZCZ
wysokokaloryczna substancja otrzymywana z roślin lub tkanek zwierząt, mająca płynną lub stałą konsystencję, wykorzystywana jako produkt spożywczy oraz w różnych gałęziach przemysłu, np. kosmetycznym (na 7 lit.).

Oprócz WYSOKOKALORYCZNA SUBSTANCJA OTRZYMYWANA Z ROŚLIN LUB TKANEK ZWIERZĄT, MAJĄCA PŁYNNĄ LUB STAŁĄ KONSYSTENCJĘ, WYKORZYSTYWANA JAKO PRODUKT SPOŻYWCZY ORAZ W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU, NP. KOSMETYCZNYM sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - WYSOKOKALORYCZNA SUBSTANCJA OTRZYMYWANA Z ROŚLIN LUB TKANEK ZWIERZĄT, MAJĄCA PŁYNNĄ LUB STAŁĄ KONSYSTENCJĘ, WYKORZYSTYWANA JAKO PRODUKT SPOŻYWCZY ORAZ W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU, NP. KOSMETYCZNYM. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x