PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO ODCISKANIA ZNAKU LUB WZORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STEMPEL to:

przyrząd służący do odciskania znaku lub wzoru (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STEMPEL

STEMPEL to:

znak odbity na czymś (na 7 lit.)STEMPEL to:

słup podpierajacy strop wyrobiska (na 7 lit.)STEMPEL to:

element urządzenia do wywierania nacisku w trakcie tłoczenia lub kucia (na 7 lit.)STEMPEL to:

opłata pobierana za pomocą odpowiedniego znaczka (na 7 lit.)STEMPEL to:

znamię, charakterystyczna cecha, znak czegoś (na 7 lit.)STEMPEL to:

pręt służący do ubijania prochu z ładunku i pocisku w lufie podczas ładowania broni odprzodowej (na 7 lit.)STEMPEL to:

stojak drewniany będący elementami rusztowania (na 7 lit.)STEMPEL to:

narzędzie tłocznika wywierające nacisk na materiał w procesie tłoczenia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO ODCISKANIA ZNAKU LUB WZORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.067

MODUŁ MIESZKALNY, KOMANDOR, WAŁ, ANGIELCZYK, RENOMA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, STUDNIA ABISYŃSKA, FAKSYMILE, KIJ, KLASA, PIERWSZY, PAROSTATEK, PICOWNIK, DRZEWO IGLASTE, OKULARY, DOMY, ZBIOREK, KONTAKT, SONDA, KAPONIERA, SUMA, MONITORING, IMADŁO, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, LICHWIARSTWO, WIDŁY, CYWIL, MĄTEWKA, PARAGRAF, CIASTO, WISKOZA, WPADKA, CUGOWIEC, WZROK, REGULACJA CEN, PODATEK EKOLOGICZNY, SILNIK UNIWERSALNY, WYRĄB, APOLOGIA, HIGIENISTKA, NACZYNIAK, SWĘDZENIE, NIEŚPIESZNOŚĆ, LOCO, SZKIELET, SZAFLIK, ŚWINIARKA, MUZA, AUDYT, KASZA, BRYŁA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, CUDOTWÓRCZYNI, ŁAPÓWKARSTWO, INWENTARZ ŻYWY, TOSTOWNICA, ALKOMAT, LIFTING, PARCIAKI, ŚWIĘTOKRADCZYNI, KOGUT, WARSZTAT, TELEKONWERTER, SAFARI, ANALIZA, BUSOLA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, GRZYBIARSTWO, ŚRUBA NAPĘDOWA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, FALAFEL, DOM HANDLOWY, FREGATA ŻAGLOWA, DECYMA, PASJA, RĄB, TYTULATURA, GAMA, DRWINA, KURZAWKA, SPĄGNICA, ADOLF, WYCIĄG, HOLTER CIŚNIENIOWY, KASZTELANIA, WÓR, MYŚLIWIEC, LASKA JAKUBA, SZATA, GALON, TRZYNASTKA, SAŁATA, WARNIK, PÓŁOKRĄG, WYDRĄŻACZ, TURMA, STADION, CHOROBA ZAKAŹNA, TELEWANGELIZM, SMILEY, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, PYZY, WÓZ, DROBNICA, MACZUGA, JAWNOGRZESZNICA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, IRRADIACJA, WINIARZ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, RING, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, CHÓR, DŻEMIK, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, HACZYK, KRYSTALOMANCJA, UNIA PERSONALNA, REDA, BI, LOTNISKO, AMUR, KASZUBSKOŚĆ, GROWL, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, PAMPUCH, LIEBERMANN, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, GUMNO, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, KORDONEK, EMPIRYZM GENETYCZNY, WIEŻA STRAŻNICZA, IMACZ, OPAD, MATURKA, POŁYKACZ, KONDOTIER, GRZYWNA, NIEPOKALANEK, PODCHLEBSTWO, BOMBARDON, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, KONTROLA SKARBOWA, PĘTLICA, KATALIZA, MALIMO, BOCZNIK, APARTAMENT, OPARCIE, OLIWA Z OLIWEK, GROŹBA KARALNA, DEASEMBLER, PIERÓG KARELSKI, DRUŻYNA, BRYLE, CANZONETTA, GENERALISSIMUS, ZASIŁEK PORODOWY, GRZECHOTKA, LIMFOBLAST, FREGATA, POPRĘG, MISTERIUM, EMOCJA, KARZEŁEK, KOPYTO, PRADZIADEK, KLAPKA, DOM REKOLEKCYJNY, MELON, PLAGIAT, KAPSUŁA POWROTNA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, BARWA OCHRONNA, KASETA, FLAGSZTOK, WITEKS CZCZONY, DEGRADACJA SPOŁECZNA, EKSPLOATATOR, BAZYLIKA KATEDRALNA, AGENCJA RATINGOWA, KARTA RABATOWA, MARTA, ODTWÓRSTWO, POLARNA CZAPA LODOWA, REPUTACJA, PULMAN, REKUPERATOR CIEPŁA, SERENADA, INSTYTUCJA KREDYTOWA, STREFA HEMIPELAGICZNA, MARSZ, WSPARCIE, WYSZYWANKA, PŁACA ZASADNICZA, DESKA SEDESOWA, KANIBALIZACJA, GALARETA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, TEREN ZIELONY, OBRÓT SPECJALNY, SMALCZYK, PODIUM, WYPAD, PIKIETA, SKRZYNIA, STAŁOŚĆ, DOVE, EDAMMER, WLEW, TWIERDZENIE CEVY, IDEACJA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, FUTERKO, PROPAGANDÓWKA, KARIN, RACJA, KARTA MOBILIZACYJNA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, ROZGRZEWACZ, LICZMAN, BLOKADA, DRABINKA, KOŁOWANIE, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, DYWIZ, KOMORA WULKANICZNA, SKŁAD PODATKOWY, KOLEJKA, BŁYSK, SIODZI, POLIPTYK, ODNIESIENIE, KOSZYK, FLUKSOMETR, REGENERACJA, CUKIER WANILIOWY, IZOLACJA, QUEBECKI, SKŁADNIK ODŻYWCZY, KOMPETYCJA, PORĘBA, DZIEDZICZNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, NIEUMARŁY, BURT, OLEJ, MENADŻER PLIKÓW, TRANSKRYPCJA, KRYZA, CZECZOTKA, KIFOZA PIERSIOWA, PAPILOT, ROŻEK, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, FORMA, RASA, DWUNASTY, LB, FIRMA-WYDMUSZKA, PIEC KOKSOWNICZY, FATAMORGANA, KASZYCA, WIERZBINA, MOŁOTOW, PREZENT, KUR, ELIZJA, SAMOWOLA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, STYL ARCHITEKTONICZNY, EGZEMPLARZ OKAZOWY, ŁAPANIE, SKUP, CHINE, FLACHA, ZDZIADZIENIE, TRZYMAK, DZIWKARZ, ATOL, POMNIK, KULT ŚWIĄTYNNY, KAMERDYNER, ACID WESTERN, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, IZOMER, POUSSIN, KIJEK NARCIARSKI, PAPRYKARZ, ASNYKOWIEC, WENTYL, FUNKCJA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, POWIEŚĆ SCI-FI, ?ANTEPEDIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.067 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO ODCISKANIA ZNAKU LUB WZORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO ODCISKANIA ZNAKU LUB WZORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STEMPEL przyrząd służący do odciskania znaku lub wzoru (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STEMPEL
przyrząd służący do odciskania znaku lub wzoru (na 7 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO ODCISKANIA ZNAKU LUB WZORU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO ODCISKANIA ZNAKU LUB WZORU. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast