STAROŻYTNE NACZYNIE Z OWOCU LILII WODNEJ DO PICIA LUB PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYBORIUM to:

starożytne naczynie z owocu lilii wodnej do picia lub przechowywania żywności (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYBORIUM

CYBORIUM to:

w starożytności naczynie do przechowywania żywności (na 8 lit.)CYBORIUM to:

naczynie liturgiczne, w którym przechowuje się konsekrowane komunikanty (na 8 lit.)CYBORIUM to:

dawna nazwa tabernakulum, specjalnej, bogato zdobionej szafki do przechowywania Najświętszego Sakramentu w kościołach katolickich (na 8 lit.)CYBORIUM to:

ażurowa obudowa ołtarza w kościele chrześcijańskim, składająca się zazwyczaj z czterech kolumn podtrzymujących baldachim w formie kopuły, ostrosłupa lub innej bardziej złożonej (na 8 lit.)CYBORIUM to:

tyle, ile mieści się w cyborium - specjalnej puszce do przechowywania konsekrowanych komunikantów (na 8 lit.)CYBORIUM to:

obudowa ołtarza w formie baldachimu; symbol grobu Chrystusa (na 8 lit.)CYBORIUM to:

ozdobna puszka na komunikanty (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAROŻYTNE NACZYNIE Z OWOCU LILII WODNEJ DO PICIA LUB PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.804

EUTEKTYKA, ESDEK, PODSTAWA, KORYTO RZEKI, TRAGIZM, ALKOWA, PUDER, ARANŻACJA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, OC, SKIP, PRAWO ZATRZYMANIA, DESZCZ, WARUNEK, TANTALIT, MYKOHETEROTROF, UKŁAD CAŁKUJĄCY, KIELICH, BASEN, KOLOR OCHRONNY, SURDYNKA, MARCIN, BIAŁA KSIĘGA, KRZYŻÓWKA, EMIRAT, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, NOWALIA, SEZAMEK, BIEG, ZNAKI, PLAN SYTUACYJNY, ŁAŃCUSZEK, BAWEŁNA, HACJENDER, TRAFIENIE, MOMENT TEORETYCZNY, UNDERGROUND, KONCHA, PIĘTNASTKA, NADAWCA SPOŁECZNY, MIKROKROPKA, KOLUMNA, TUŁACZ, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, ROBOTY DROGOWE, PASKUDA, NOWENNA, ZAPRAWA, ZAKRYSTIA, CZĘŚĆ ZDANIA, DESKA RATUNKU, PRAGNIENIE, SMORODINÓWKA, ELEKTROLUMINESCENCJA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, AMUR, ŻABA SZTYLETOWATA, PAPROTNICA GÓRSKA, BEKA, PICIE, STACJA, GORGONZOLA, HODOWCA, FITONCYD, PLANTACJA, KASZKIET, SEROKONWERSJA, POŚWIST, DOKUMENT, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, AKROBACJA POWIETRZNA, BUNT, ODMA OPŁUCNOWA, POSIADŁOŚĆ, TIURMA, PARTIA, PODIUM, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, ŚWIATŁO POZYCYJNE, PROCHOWNIA, CZTEROTAKT, STOMIA, ROZSZCZEPIENIE, GRETING, FLAKI, BBS, PARK PRZEMYSŁOWY, BEAN, FINISZ, KOPROFIL, PLOTER PŁASKI, BOJLER, KOSZT INWESTYCYJNY, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, ŻYŁA SZYJNA, GWIZDEK, ZUPA, KOCIOŁ, CYBORIUM, CIĄG GEOMETRYCZNY, ANIMACJA KOMPUTEROWA, KAMIENIARZ, FOTOALBUM, ADRES WZGLĘDNY, ZBIORKOM, UŚCISK, MIĘKISZ, WAGA, SYGNAŁ ANALOGOWY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, PLEWKA, INWAZJA, FAZA, GLINIAK, ANALITYKA MEDYCZNA, ELKI, BRYCZKA, ZAAWANSOWANIE, DRAMATYKA, CIĄG, ŻUBR WĘGIERSKI, HISZPAN, BARKAS, STREAMING, BAZA, KIELICH, PODKŁADKA, WRAK, KRYTYCZNOŚĆ, SERWETKA, KAWOWIEC, SZYFON, POSTAWA, BINDA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, KORKOCIĄG, GENDER, NEKTARNIK, NATURA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, LATARNIA, ZAPOJKA, SYSTEM, ALGEBRA LIEGO, BAGIENNIK OBŁY, BEFSZTYK, KĄT, SALATERKA, EMIL, PASSACAGLIA, SKUP, LAND, PASAŻ, SKARYFIKACJA, PRACA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, GOŹDZIENIEC, PISIOR, JASKÓŁCZE GNIAZDO, JEDENASTY, OBRAZEK, DURSZLAK, POWÓZ, ASTRAGALOMANCJA, MODA, MECENAS, AKATALEKSA, PACJENT URAZOWY, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, HEL, POIDŁO, TEMPO, POWIEŚĆ RZEKA, ŚCIĘCIE, APOSTOŁ, POWSTANIE, ELUWIUM, OBLIGACJA ZAMIENNA, PIERWSZOŚĆ, RISOTTO, NEANDERTALCZYK, MANTELLOWATE, BEAN, HASŁO, CIASTO MAKARONIKOWE, GARKUCHNIA, NERWICA SPOŁECZNA, POZYCJA, NACZYŃKO, KRZYŻYK, EFEKT BOGACTWA, WEK, ŁONO, CZUWANIE, SERYJNY MORDERCA, SNIFFER, PIĘTRO, MAMAŁYGA, KAPTUR, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, MARATON, MAŁY PALEC, WYRZUTNIA, KREOL, ODSIEW, KWAS, DIAMENT, CHOROBA BRUGADÓW, TRANSPORTER, REN, SKAFANDER, CEBULAK, INSEKT, KONFEDERACJA KANADY, ZIEMIA NICZYJA, WIEŚ PLACOWA, REWANŻ, WARTOWNIK, UPGRADE, KASZA MANNA, BAGATELA, RURKA, TRZMIEL, INDEKSACJA, KULFONIK, ZBAWCZYNI, PRZEŻYCIE, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, ADAPTACJA, TRYTON, ŻYWOPŁOT, STRZELECTWO SPORTOWE, IDEACJA, DROŻDŻE, MIGRACJA, OBŁO, SUROWICA, KREDKA, KOLEŚ, KOLET, NOWOROCZNIK, LESZCZYNA, BRYLE, GERONTOKRACJA, KREACJA PIENIĄDZA, KOLOKACJA, KWARTA, TRANSEKT, BERŻERKA, OBIEG, WSPÓŁZAWODNICTWO, POMOST, BUFOR RAMKI, ANTYKOAGULANT, GWIAZDA WIELOKROTNA, GEMISTA, DOROBEK, SUWNICA, POLONISTYKA, OPENER, MORELÓWKA, METODA KASOWA, ZAIMEK, FERRYT, WYPRAWA, GOŁOLEDŹ, EXLIBRIS, KOLEBKA, KRUPNIK, POKÓJ GOŚCINNY, TUNIKA, GETTO ŁAWKOWE, BIOLIT, OBSADA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, ŁUPA, PODŁOWCZY, WYDATKI RZECZOWE, TRUCHŁO, MA, FLAKONIK, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, WZÓR JAWNY, PEWNIAK, WIĄZ, KILIM, AMARANT, OCENA, PLURALIZM, PAS, MAKRO, ROZSADNIK, KREDYT KONTRAKTOWY, PRÓBA, GRANT, SZERYF, KAMIZELKA, ?STROIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.804 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAROŻYTNE NACZYNIE Z OWOCU LILII WODNEJ DO PICIA LUB PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAROŻYTNE NACZYNIE Z OWOCU LILII WODNEJ DO PICIA LUB PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYBORIUM starożytne naczynie z owocu lilii wodnej do picia lub przechowywania żywności (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYBORIUM
starożytne naczynie z owocu lilii wodnej do picia lub przechowywania żywności (na 8 lit.).

Oprócz STAROŻYTNE NACZYNIE Z OWOCU LILII WODNEJ DO PICIA LUB PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - STAROŻYTNE NACZYNIE Z OWOCU LILII WODNEJ DO PICIA LUB PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast