KTOŚ, KTO WYSTĘPUJE PRZECIWKO CZEMUŚ LUB KOMUŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZECIWNIK to:

ktoś, kto występuje przeciwko czemuś lub komuś (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZECIWNIK

PRZECIWNIK to:

rywal, taki jak w rywalizacji sportowej, konkurent, współzawodnik (na 10 lit.)PRZECIWNIK to:

ktoś, z kim trzeba się zmierzyć, kogo/co trzeba zwalczyć, pokonać, ktoś lub coś, z czym się walczy, bije, zwłaszcza nieprzyjaciel polityczno-geograficzny (wrogie wojsko, państwo) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, KTO WYSTĘPUJE PRZECIWKO CZEMUŚ LUB KOMUŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.803

MINA, PRZYKRYWKA, KAWALKATA, POLIMER FLUOROWY, WIR PYŁOWY, INTERES PRAWNY, BEZCIELESNOŚĆ, KONSYSTORZ, OTUNIT, FRYWOLITKI, KARAFKA, JĘZYCZNIK MALUTKI, AUTOMAT, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PILOT, DOM REKOLEKCYJNY, PRZEBARWIENIE, PRZEWÓD RATUNKOWY, ROZLEGŁOŚĆ, BITLES, BUŁGARSKI, REWANŻ, KARRUKA, PLECIONKA, PRZYDUPAS, OŚWIADCZENIE, KRÓL ZWIERZĄT, CIĘGI, MOLESKIN, JUDASZOWIEC, AUTOMOBIL, BIOREMEDIACJA, CYGARNICA, MAKAK JAWAJSKI, SMUŻ, DYPTYK, EGZONUKLEAZA, WSCHÓD, POJAZD ZABYTKOWY, BYLINA, ALFABET PUNKTOWY, SONG, RUCH PRZYSPIESZONY, BOMBA ATOMOWA, ZIARENKOWIEC, EMALIA, ODROBEK, BAJRAM, KASZTEL, PRZEKRÓJ, OBORA DWORSKA, ZAMIANA, ALARM LOTNICZY, WARP, PODATEK TONAŻOWY, NIERÓWNOŚĆ, BIAŁA SALA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, GRUSZKA, PUŁAP, HOLK, KWARTET, ARGUS, PROSTAK, TYP, MODERATOR, WNĘTROSTWO, MONARCHIA ELEKCYJNA, WŁOSY TETYDY, SIAMANG KARŁOWATY, POWIERNICTWO, DRUGIE DNO, KOMPANIA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, NAZWA PATRONIMICZNA, CIELICZKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, TEJU KROKODYLOWY, WODOROSIARCZEK, RYNEK NIEDOSKONAŁY, WYMIANA, PUNK, DWUDZIESTY ÓSMY, HISZPAŃSKI, PORCELANKA, GOŚĆ, FOTEL OBROTOWY, SOPLICA KAURI, KORA, KSIĘŻULKO, PAL, KWASZONKA, DETENCJA, WAFELEK, NAPRAWA, CHOINKOWOŚĆ, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, PSYCHOLOGIA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, DZWONY RUROWE, KOZAK, DEKONTAMINACJA, MINÓG GRECKI, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, PŁUCA, OBROŻA, ENUMERACJA, ŁATA, ZAWÓR, PRZEJAZD KOLEJOWY, BANDANKA, SOSNA, KUSKUS, FOKI, PAROWCZYK, TRĄBKA SYGNAŁOWA, CHŁODNIK, SUMATOR, DOM JEDNORODZINNY, KOŁOWROTEK, PRACOWNIK FIZYCZNY, ŁOMOT, TUM, POWŁOKA GALWANICZNA, PATRON, POŻYCZKA, KANGUR DRZEWNY, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, ŁOWIECTWO, POSUW, POSTERUNEK, GUFFA, KULT, SCHRONISKO, LIMFOBLAST, INSTRUMENT, KRYZA, KARDAMON, PALCÓWKA, WIELKI PORZĄDEK, ZMIANA WSTECZNA, CIĄGUTKA, ZACIĘCIE, PACHOLĘ, DZIEWUSZKA, ZAGRYWKA, POKÓJ GOŚCINNY, MIKROZORIUM SKRZYDLATE, POKAL, PLEŚNIAK, NANSUK, KORONATOR, TEMPERATURA MROZU, JESIOTR KASPIJSKI, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, SZKOŁA, KOMPLEKS ARENOWY, POGROM, MOZZARELLA, SMUŻKA, BIEŻNIA, SKRAJNIK, PÓŁGOLF, BUŁAT, SZTURMAK, TECZKA PERSONALNA, GAJNIK LŚNIĄCY, POLNIK BURY, KERMESYT, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, FUTURE, EMIGRACJA, MURARKA OGRODOWA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, EPIZOOCJA, FAJKA, ESTER, PACIORKOWIEC, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, RODZINA ZASTĘPCZA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, POMÓR, DODATEK STOPOWY, MASZOPERIA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, GETRY, WALENCJA, GRZEBUŁA, STREFA NADGRANICZNA, AMBICJA, KORMORAN BIAŁOSZYI, KASZA KUKURYDZIANA, KAMIKAZE, PTASZYNA, METODA FEULGENA, KARIN, MUTACJA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, MAJDAN, INFORMACJA POUFNA, ELANA, STYLO, PANTOFELNIK, ZNAK DIAKRYTYCZNY, KOGA, GRONKOWIEC, HACJENDER, KOMANDOR, KLUBOWIEC, MAGNES, MASER, CZUBEK, SKŁAD, ANDROGEN, INSTALACJA, KOMENDA, GOTYK, BOSS, BOROWIKOWA, ORBITA PARKINGOWA, ANDANTINO, UGNIATARKA, KŁOSEK, NIEMOŻEBNOŚĆ, WRAK, WYLICZANKA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, PŁOMYK, KARABIN AUTOMATYCZNY, SZORSTKOŚĆ, MODUŁ SERWISOWY, FAKTOR, PODEJŹRZON MARUNOWY, PŁOTEK, ADORACJA, ANATOL, DUCHOWY OJCIEC, BIRGINIAK, RĘKAWICA, PODOKARP, SELSYN, SŁUŻEBNIK, SCRABBLISTA, POKREWIEŃSTWO, ESKONTO, ZNAMIĘ, OBSERWACJA, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, KOŁO PODBIEGUNOWE, ŚMIECIARZ, KARTEL, BLOCZNOŚĆ, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, GŁUCHY TELEFON, DZIABA, PISTOLET, KREWNY, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, KACZKA SROKATA, LITWAK, CUDACZEK, WAZELINIARZ, KUMOTER, SÓL, SPACJA, BEŁT, JAN, OKULARY, PIERWSZY PLAN, DRZEWIAK RUDY, OBROŃCA, PIEŚŃ, SKUP, NIECHLUJNOŚĆ, KOCIOŁ, CELEBRACJA, KOMITET, MURIKI SZARY, GWAREK, ROZKŁADOWOŚĆ, PRZEMYT MRÓWKOWY, SIEWRUGA, AFERKA, INTERWENCJA, KORONA DROGI, LINIA PRZEMIANY, ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, SZAŁAS, ANYŻEK, GRZYB PIASKOWY, OPLUWACZ, PIÓROPUSZNIK, WCIĄGARKA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, ANGIELSKA FLEGMA, BĘBEN, OPINIOTWÓRCA, ?KOLIMATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.803 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ, KTO WYSTĘPUJE PRZECIWKO CZEMUŚ LUB KOMUŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, KTO WYSTĘPUJE PRZECIWKO CZEMUŚ LUB KOMUŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZECIWNIK ktoś, kto występuje przeciwko czemuś lub komuś (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZECIWNIK
ktoś, kto występuje przeciwko czemuś lub komuś (na 10 lit.).

Oprócz KTOŚ, KTO WYSTĘPUJE PRZECIWKO CZEMUŚ LUB KOMUŚ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - KTOŚ, KTO WYSTĘPUJE PRZECIWKO CZEMUŚ LUB KOMUŚ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast