UTRUDNIENIE PRZEJŚCIA LUB DOSTĘPU DO CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLOKADA to:

utrudnienie przejścia lub dostępu do czegoś (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BLOKADA

BLOKADA to:

zabezpieczenie urządzenia przed skutkami nieprawidłowego użytkowania (na 7 lit.)BLOKADA to:

izolujący jakieś państwo system środków, który ma prowadzić najczęściej do wymusznia ustępstw, kapitulacji itp (na 7 lit.)BLOKADA to:

wstawienie w skład drukarski dowolnych czcionek tam, gdzie tekst ma być nieczytelny lub ma znaleźć się z czasem inny zapis (na 7 lit.)BLOKADA to:

zespół urządzeń mechanicznych (na 7 lit.)BLOKADA to:

metoda leczenia i znieczulenia (na 7 lit.)BLOKADA to:

zagranie obronne w siatkówce (na 7 lit.)BLOKADA to:

zabezpieczenie; urządzenie blokujące (na 7 lit.)BLOKADA to:

niezdolność kontynuowania lub podjęcia jakiegoś działania, procesu (na 7 lit.)BLOKADA to:

automatyczne zabezpieczenie urządzenia od skutków niepożądanych procesów lub manipulacji przy nich (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UTRUDNIENIE PRZEJŚCIA LUB DOSTĘPU DO CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.930

OFIARA, PĘCHERZYK, MSZA GREGORIAŃSKA, SIAD, KLOPSIK, ALOES, MASKA, CYGAN, OŁATKA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, ROZPRUWACZ, ATRAKTANT, ŻURAWIK, NAMORDNIK, RYZYKO KURSOWE, PACYFIKAŁ, POWYWRACANIE, WEZWANIE, TRASA, TROJAN, INTERPRETACJA, DOMINATOR, SPALINY, PRZEWIĄSŁO, FORMA, PUSZKA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, MAZER, KASOWNIK, ORLĘ, MERZYK OBRZEŻONY, EKSPONENT, AIDEOLOGICZNOŚĆ, MIRAŻ, SERIAL TELEWIZYJNY, WIDELEC, SZCZERBA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, ALARM SZALUPOWY, MODEL, REKLAMA PORÓWNAWCZA, KOREKTOR, NIEUŻYWANIE, PALCÓWKA, PROJEKT, DZIRYT, PODŁOGA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, ROPUCHA BLOMBERGA, OKRUTNOŚĆ, NOK, KĄT WYPUKŁY, KOREGENT, KOTLET, BLOKHAUZ, JEDNOSTKA ALOKACJI, TRAGIZM, ZABYTEK, MOCZ, ROZEZNANIE, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, EKSTRADYCJA, ROZŁÓG, DELIKATNOŚĆ, AGATA, BYDLAK, BALON, ATREZJA POCHWY, OBRONA, SARONG, ŻEBRO, HUCUŁ, TRANSEKT, WŁAZ, POLONISTYKA, ŻAŁOSNOŚĆ, ODCINEK, ZERÓWKA, EKRAN AKUSTYCZNY, ZATOKA, KANOPA, CIĘŻKA RĘKA, TYGIEL, ATAK, SINGIEL, PEŁNOMOCNICTWO, INDOKTRYNACJA, CZUWANIE MODLITEWNE, KONSOLA, RZEMYK, HANTABA, STEMPEL, PIESIO, OBRÓBKA, KONWERSJA , NIEPRZYCHYLNOŚĆ, ORGAN, UPUST, NIEOBLICZALNOŚĆ, TINGEL-TANGEL, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, JOGURCIK, KUPON, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, MARUDERSTWO, ZAĆMIENIE, DZIEŁO SZTUKI, TYMPANON, TAKT, MIRABELKA, ŁYSIENIE, MOSTEK KAPITAŃSKI, SKRĘT, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, KLAUZULA, SSAK, POZYCJA, WIGILIA, GAZOLINA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, ROZTOCZE, ZUBOŻANIE, PROTEZA, TABUIZACJA, REGULATOR, TRANZYT, PRZĄDEK, BUTYL, PIEROGI, WIGILIA, ANTYKADENCJA, BRYFOK, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ANIMACJA KOMPUTEROWA, SUBSTANCJA OBCA, ACETYLENEK MIEDZI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, MATRYKUŁA, PYŁ, SEKULARYZACJA, ZJAWISKO, PARTIA, ŁĄCZNIK, NOTA PROTESTACYJNA, POŚWIST, PEPICZEK, OBWISŁOŚĆ, SAMOPOMOC, KRYZA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, SPLOT, ADVOCATUS DIABOLI, PORZĄDEK SPOŁECZNY, PRĄD BŁĄDZĄCY, GATUNEK ZAWLECZONY, NADZORCA SĄDOWY, BURLESKA, SĘDZIA, KULE, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, WASĄG, ESKORTOWIEC, SKRZYNIA BIEGÓW, PRĄTNIKI, ABANDON, PROCES TECHNOLOGICZNY, WARSTWOWOŚĆ, NÓŻ BOJOWY, ANOMALIA TERMICZNA, SŁONINA, MIŃSZCZANKA, EWOKACJA, HANZA, NAWÓZ ORGANICZNY, PRĘT, CIUPAGA, WOLUNTARYZM, DRUK ROZSTRZELONY, UROBEK, CZAS PÓŁTRWANIA, STACJE ZLEWNE, MESZEK, NÓŻKA, TAJNE NAUCZANIE, PERYFERYJNOŚĆ, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, PRZYLEPNOŚĆ, REKWIZYT MUZYCZNY, WYRAŻENIE, BUTLA GAZOWA, DOJŚCIE, SZPEKUCHA, EMIL, NIEZALEŻNOŚĆ, PRAGMATYKA, PROCES, PAMIĘTNIK, CZERWONY, PUNKT DYMIENIA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, PODWODA, GRZEBIEŃ, RZECZ NIERUCHOMA, PROWINCJA, WIECZNE PIÓRO, SZUKACZ, KLASTER, CZEREMCHA, ROGAINING, ŚCIANA, ODBOJNICA, PRZERABIACZ, TYPOLOGIZACJA, SKROMNOŚĆ, REKREACJA, GRÓDŹ, KROKODYLEK, KISZKA ZIEMNIACZANA, KOLEBKA, PRZESYP, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ZIARENKOWIEC, AMBRAZURA, ZAĆMA POURAZOWA, BUTERSZNYT, BARIERA, WSPOMNIENIE, AGRESOR, BACYTRACYNA, OBOWIĄZEK, WYDATKI, OBUWIE, MENISK, GALETA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, DŻEM, BEZPOWROTNOŚĆ, SMERF, TONAŻ, ZNAK PISARSKI, KLAKSON, PLANETOIDA, EKSTRUZJA, BASILEUS, AGRAFA, SEZONOWIEC, REZYGNACJA, AGERATUM, OBERWANIE CHMURY, MONOPOL NATURALNY, ZWARCIE SZEREGÓW, POPRZEWRACANIE, UCHO IGIELNE, ZNACZENIE, KAMYCZEK USZNY, WCIĄGARKA, CZYNNIK CHŁODNICZY, ZIARNKO, GŁUPKOWATOŚĆ, KROPKA, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, KONCENTRAT, MIMOZA, CENTRALNE, KOLO, RYT, ZAJĄKNIĘCIE, TRANSWESTYTA, ACID WESTERN, FILET, GAD, SĄD POLOWY, PODATEK ROLNY, KLASA, TOM-TOM, OFENSYWA, KOŁNIERZYK, TUSZ, OSTATNI SAKRAMENT, WEDUTA, KASZA MANNA, AKSAMIT, KOREKTOR, KORONA DROGI, ANTROPOZOONOZA, ODPRAWA POŚMIERTNA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, NIEDOROZWÓJ, STOPIEŃ, WYRĘBA, KARTACZ, WSTĘGA, AURORA, OZONEK, SZKODNIK, POJAZD KONNY, ?GĄSZCZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.930 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UTRUDNIENIE PRZEJŚCIA LUB DOSTĘPU DO CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UTRUDNIENIE PRZEJŚCIA LUB DOSTĘPU DO CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLOKADA utrudnienie przejścia lub dostępu do czegoś (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLOKADA
utrudnienie przejścia lub dostępu do czegoś (na 7 lit.).

Oprócz UTRUDNIENIE PRZEJŚCIA LUB DOSTĘPU DO CZEGOŚ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - UTRUDNIENIE PRZEJŚCIA LUB DOSTĘPU DO CZEGOŚ. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x