SKUPIENIE MINERAŁÓW, ZWYKLE O KSZTAŁCIE OWALNYM LUB NIEREGULARNYM, WYPEŁNIAJĄCE WOLNĄ PRZESTRZEŃ LUB SZCZELINĘ SKALNĄ; POWSTAJE PRZEZ WYTRĄCANIE SIĘ KRYSZTAŁÓW Z KRĄŻĄCYCH W OBRĘBIE SKAŁY ROZTWORÓW, POCHODZĄCYCH NAJCZĘŚCIEJ Z WYŁUGOWANIA TEJ SKAŁY LUB Z ZEWNĄTRZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEKRECJA to:

skupienie minerałów, zwykle o kształcie owalnym lub nieregularnym, wypełniające wolną przestrzeń lub szczelinę skalną; powstaje przez wytrącanie się kryształów z krążących w obrębie skały roztworów, pochodzących najczęściej z wyługowania tej skały lub z zewnątrz (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SEKRECJA

SEKRECJA to:

proces wytwarzania i uwalniania substancji chemicznych z tkanek lub gruczołów w określonym celu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKUPIENIE MINERAŁÓW, ZWYKLE O KSZTAŁCIE OWALNYM LUB NIEREGULARNYM, WYPEŁNIAJĄCE WOLNĄ PRZESTRZEŃ LUB SZCZELINĘ SKALNĄ; POWSTAJE PRZEZ WYTRĄCANIE SIĘ KRYSZTAŁÓW Z KRĄŻĄCYCH W OBRĘBIE SKAŁY ROZTWORÓW, POCHODZĄCYCH NAJCZĘŚCIEJ Z WYŁUGOWANIA TEJ SKAŁY LUB Z ZEWNĄTRZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.414

MONOPARTYJNOŚĆ, PŁUCZKA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, OSTENTACJA, ROZJAZD, MIRAŻ, KONWOJER, PRZEJEŻDŻAJĄCY, LURA, BUNT, SZTOS, SOCJOBIOLOG, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, RYTON, MASZOPERIA, DEKLINACJA NIJAKA, DOBRA FINALNE, PREPAID, PIORUN KULISTY, CZEKAN, KALATOS, JEDEN, WZGÓREK ŁONOWY, OLEJ JADALNY, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, KREACJA, OTWARCIE DUSZY, JĘZYK FUL, KNIT, KWALIFIKACJA PRAWNA, POLIO, PREKONIZACJA, TRAKTAT WERSALSKI, AWANTUROWANIE SIĘ, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, DALEKOWIDZTWO, KREOL, KOSZYK, KOŁPAK, SUTERENA, MCOT, PRÓG, TERCJA OBRONNA, FISZUTKA, WALKA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, BIOENERGOTERAPIA, WYGIĘCIE, RAPTULARZ, MASŁO, SZARA MYSZKA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, PATRONTASZ, CHRABĄSZCZ, ŁUPEK, PIĘĆDZIESIĄTNICA, OKRĘŻNICA, FILM ANIMOWANY, EMOTIKONKA, ZAKRES REAKCJI, PRZYCHÓWEK, WINDA, POETA LAUREATUS, ORBITA POLARNA, CZĄSTECZKA, KAMIEŃ, PRZEPLOTKA, LISTWA, FALA WODNA, KONSULENT, METODA PORÓWNAŃ, DWÓJKA, JURA WCZESNA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, PIEŚNIARZ, DESKA ŚNIEŻNA, HUMORYSTYKA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ŻEGLUGA TRAMPOWA, DORADZTWO PERSONALNE, KOMODOR, WISKOZA, CHARAKTERYSTYKA, IPHONE, IMINA, POJAZD SILNIKOWY, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, NERKA WĘDRUJĄCA, NERW MIĘDZYŻEBROWY, STARONORDYCKI, KRAINA MITOLOGICZNA, FOTOSENSYBILIZATOR, HYDROMETRIA, GRECKI, STAW, ZNACZNIK, CHIŃSKI, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, KRYTYCZNOŚĆ, PREORIENTACJA, GASTRONOMIK, PRZEDSIONEK, KIELICH, STADIUM LARWALNE, ŁACZA, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, WOLNY RODNIK, ZDŻAR, ZŁOTY RYŻ, KSIĘGOWOŚĆ, ŻÓŁW IRWINA, WINNICKI, DŹWIGNICA LINOTOROWA, ZATAR, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, KRÓTKOSZ SZORSTKI, WAPIENNIK, OBRONA GRÜNFELDA, ZABIEG FIZYKALNY, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, WILK, PLEŚNIAK, MEDGYES, SZKŁO MĄCONE, BAR, NIMFA, TOŃ WODNA, PIECHOTA, STYLIKOODWŁOKOWE, GOT, MONSTRUM, SZCZUDŁO, PROCES CHEMICZNY, LAMA, STÓJKA, WODA ŹRÓDLANA, KWADRAT, KORONKA, CHŁOPIEC, ZNAK MUZYCZNY, FILIŻANKA, LICENCJA PRZYMUSOWA, LICZBA NIEPARZYSTA, BERNIKLA CZARNA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, WYDZIELINA, PRZYTULIA, WISZNICA, STATEK, SMERFETKA, PRZYLEPKA, FIŃSKI, WAB, CHŁOPCZYCA, LATA, PODIUM, JEŻOWCE, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, OFICER FLAGOWY, ZAKAŻENIE POKARMOWE, TŁUSZCZAK, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, CYKL PERYGLACJALNY, ULGA, UCHAL, GOCKI, NERWIAK OSŁONKOWY, SMART, ŁOKIEĆ TENISISTY, MAŹNICA, SEROWNIA, LOTERIA PROMOCYJNA, IDEAŁ PIERWSZY, PARTNERKA, ZMAGANIA, KLESZCZ, ATMOSFERA ZIEMSKA, FREEGANIN, TWIERDZENIE CANTORA, BUDDA, TECZKA, AUTOMAT TELEFONICZNY, CHRUPKOŚĆ, REGULATOR WATTA, EFEKT ZATŁOCZENIA, EROZJA WSTECZNA, WYCINEK, GEOMETRIA RZUTOWA, LUGER, AUTOMAT, SZCZAPA, GLAZURA, HEŁMOFON, OKRES WEGETACYJNY, COMBER, SYLWA, RYJOSKOCZKI, PRZEWÓD RATUNKOWY, AKROBACJA POWIETRZNA, PIERNIKARZ, UŻĄDLENIE, STREFA HEMIPELAGICZNA, SULFOTLENEK, POMOC DROGOWA, DUJKER ABBOTTA, TELEMECHANIKA, MISTRZYNI, ŚREDNIA KWADRATOWA, PALEC CYNKOWY, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, GRZYBIENIE, KWASZARNIA, TRANZYSTOR, POZYCJA TRENDELENBURGA, SAMORZUTNOŚĆ, UPOJNOŚĆ, CZWORONÓG, OBEJMA, NAMIOTNIKOWATE, BRONTOZAUR, WĘZEŁ, LIST PASTERSKI, KOMENDA, MOTYWIK, SZTUBAK, NASZYWANIE, PRÓCHNICZEK, ŚLUZ SZYJKOWY, PUSTAK STROPOWY, DŹWIG, AKUSTYKA, LITOBENTOS, REGENERATOR, GLACE, SYFEK, ŚMIGŁO, WIERSZ OBRAZKOWY, PANOCZEK, KABOTAŻ, PĘCINA, MONIT, PRÓBA, POETA, WISŁA, LICZBA PARZYSTA, NIEDBAŁOŚĆ, ŁUNA, RZEŹNIK, WIELOETAPOWOŚĆ, FACHURA, AUTOMAT, EKRAN, UKROP, EROZJA GENETYCZNA, EPOKA GIERKOWSKA, DESZCZ METEORÓW, FILEMON BIAŁOKARKOWY, FARSZ, CYKL WYDAWNICZY, NAGRODA RZECZOWA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, OTWÓR STRZAŁOWY, KIERAT, WIELKORUSKI, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, ROZPUSZCZALNIK, SKÓRNICTWO, SYNONIM TAKSONOMICZNY, SYJON, WZORZEC RUCHOWY, GAZETA, CHODNICZEK, HIGIENISTKA, WYLEW, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, GŁOS SUMIENIA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, NÓŻKA, OBARCZENIE, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, TABORYTA, PRZYBŁĘDA, JANUSZ, PORTRET, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, TER, KIBLA, PĘTO, KANAŁ PRZERZUTOWY, PŁAWKA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, ?KURANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.414 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKUPIENIE MINERAŁÓW, ZWYKLE O KSZTAŁCIE OWALNYM LUB NIEREGULARNYM, WYPEŁNIAJĄCE WOLNĄ PRZESTRZEŃ LUB SZCZELINĘ SKALNĄ; POWSTAJE PRZEZ WYTRĄCANIE SIĘ KRYSZTAŁÓW Z KRĄŻĄCYCH W OBRĘBIE SKAŁY ROZTWORÓW, POCHODZĄCYCH NAJCZĘŚCIEJ Z WYŁUGOWANIA TEJ SKAŁY LUB Z ZEWNĄTRZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKUPIENIE MINERAŁÓW, ZWYKLE O KSZTAŁCIE OWALNYM LUB NIEREGULARNYM, WYPEŁNIAJĄCE WOLNĄ PRZESTRZEŃ LUB SZCZELINĘ SKALNĄ; POWSTAJE PRZEZ WYTRĄCANIE SIĘ KRYSZTAŁÓW Z KRĄŻĄCYCH W OBRĘBIE SKAŁY ROZTWORÓW, POCHODZĄCYCH NAJCZĘŚCIEJ Z WYŁUGOWANIA TEJ SKAŁY LUB Z ZEWNĄTRZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEKRECJA skupienie minerałów, zwykle o kształcie owalnym lub nieregularnym, wypełniające wolną przestrzeń lub szczelinę skalną; powstaje przez wytrącanie się kryształów z krążących w obrębie skały roztworów, pochodzących najczęściej z wyługowania tej skały lub z zewnątrz (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEKRECJA
skupienie minerałów, zwykle o kształcie owalnym lub nieregularnym, wypełniające wolną przestrzeń lub szczelinę skalną; powstaje przez wytrącanie się kryształów z krążących w obrębie skały roztworów, pochodzących najczęściej z wyługowania tej skały lub z zewnątrz (na 8 lit.).

Oprócz SKUPIENIE MINERAŁÓW, ZWYKLE O KSZTAŁCIE OWALNYM LUB NIEREGULARNYM, WYPEŁNIAJĄCE WOLNĄ PRZESTRZEŃ LUB SZCZELINĘ SKALNĄ; POWSTAJE PRZEZ WYTRĄCANIE SIĘ KRYSZTAŁÓW Z KRĄŻĄCYCH W OBRĘBIE SKAŁY ROZTWORÓW, POCHODZĄCYCH NAJCZĘŚCIEJ Z WYŁUGOWANIA TEJ SKAŁY LUB Z ZEWNĄTRZ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SKUPIENIE MINERAŁÓW, ZWYKLE O KSZTAŁCIE OWALNYM LUB NIEREGULARNYM, WYPEŁNIAJĄCE WOLNĄ PRZESTRZEŃ LUB SZCZELINĘ SKALNĄ; POWSTAJE PRZEZ WYTRĄCANIE SIĘ KRYSZTAŁÓW Z KRĄŻĄCYCH W OBRĘBIE SKAŁY ROZTWORÓW, POCHODZĄCYCH NAJCZĘŚCIEJ Z WYŁUGOWANIA TEJ SKAŁY LUB Z ZEWNĄTRZ. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x