Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WZGLĘDNIE SZEROKI BRZEG TYLNEJ CZĘŚCI GŁOWY GADÓW, KTÓRY MOŻE POSIADAĆ SZKIELET KOSTNY (JAK U DINOZAURÓW Z GRUPY MARGINOCEFALI) LUB CHRZĘSTNY (JAK U AGAMY KOŁNIERZASTEJ, AUSTRALIJSKIEJ JASZCZURKI, U KTÓREJ NA RUSZTOWANIU CHRZĘSTNYM ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ PŁATY SKÓRNE)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYZA to:

względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRYZA

KRYZA to:

sztywny, fałdowany, znacznej wielkości, okrągły kołnierz, popularny był w XVI i XVII w (na 5 lit.)KRYZA to:

część łuski nabojowej zapewniająca prawidłowe położenie naboju w komorze nabojowej i miejsce zahaczenia pazura wyciągu, ułatwiając usunięcie łuski z komory nabojowej po oddaniu strzału (na 5 lit.)KRYZA to:

kołnierz, występ na powierzchni elementu konstrukcyjnego otaczający go na całym obwodzie, który umożliwia połączenie dwóch elementów (kołnierz złączny) lub oparcie jednego na drugim (kołnierz oporowy) (na 5 lit.)KRYZA to:

rodzaj zwężki, cienka tarcza, dysk z otworem w środku wmontowywany w przewód w taki sposób, że oś otworu pokrywa się z osią przewodu, stosowana do dławienia przepływu w przewodzie (na 5 lit.)KRYZA to:

rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 5 lit.)KRYZA to:

tarcza z otworem w środku umieszczana w przewodzie rurowym do tłumienia przepływu czynnika np. ciepłej wody (na 5 lit.)KRYZA to:

marszczony lub fałdowany kołnierz z koronki noszony do ubiorów kobiecych i męskich w XVI-XVII w - KREZA (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WZGLĘDNIE SZEROKI BRZEG TYLNEJ CZĘŚCI GŁOWY GADÓW, KTÓRY MOŻE POSIADAĆ SZKIELET KOSTNY (JAK U DINOZAURÓW Z GRUPY MARGINOCEFALI) LUB CHRZĘSTNY (JAK U AGAMY KOŁNIERZASTEJ, AUSTRALIJSKIEJ JASZCZURKI, U KTÓREJ NA RUSZTOWANIU CHRZĘSTNYM ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ PŁATY SKÓRNE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.860

SZKOŁA SPECJALNA, POZA, GRZEBIEŃ, GWARA, SYMETRIA FIGURY, WARSZTAT, PŁYTA, PAS POOPERACYJNY, POWSINOGA, RADIACJA ADAPTACYJNA, GRAFIKA, DEGRESJA, GLIKOZYD FENOLOWY, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, MORSZCZYNA, DROZD, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, MARGARYNA, SELENEK, BĄBEL, SORBET, CZERWONE, GORZELNICTWO, CZERWONA BURŻUAZJA, WICEHRABIA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, TAKSON PARAFILETYCZNY, MIKROSKOP ŚWIETLNY, BOOROOLA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, DMUCHAWA, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, SEPARATYZM, THRILLER, ARMARIA, MIODOJAD, LIMO, WILCZY GŁÓD, NIEOCHRZCZONY, EPIFIT, INFORMATYKA, PEDOFILSTWO, LAWOWANIE, JAMRAJ, POLSKI-SLOWNIK.PL, JANUSZ, TRAKEN, ZAMYKANIE USZU, SZYDLARZ, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, DZWONY, EFEKT BOGACTWA, PRZEBIERANIEC, PROGRAM WYBORCZY, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, OGÓR, ZARZUCAJKA, VADEMECUM, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, ZESTAW, KRZESŁO KURULNE, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, PRAPŁETWIEC MAŁY, PSZCZOŁA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, SCHABOWY, MŁOTECZEK, ZBIÓR, TUNIKA, KUPA, HASŁO, EFEKT PRIMAKOFFA, DRUGA POŁOWA, SZWEDY, PRZYBUDOWA, BAJECZKA, ROMANISTYKA, DWUDZIESTY PIERWSZY, TRZYNASTKA, PAT LEGISLACYJNY, ELANA, BERŻERETKA, PARNAS, WYDZIAŁ, RABAT, SARKOIDOZA, GIRLANDA, BOŻY BOJOWNIK, OCZKO, ŻYWA PAGINA, ŻYWIENIE, REALISTA, SIÓDMA WODA PO KISIELU, ROZBIERACZ, INKRUSTACJA, LORDOSTWO, ARTRETYZM, ZACIĘCIE, PISTOZAUR, REPERTUAR, DOPŁYW, DOMINANTA, NIEDOBÓR, PLIK DŹWIĘKOWY, KLAPAK, ORDA, KĘDZIERZAWOŚĆ, ROZWIERACZ, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, PASEK, OSTROSŁUP FOREMNY, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, HISZPAN, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, DILER, AKCENCIK, AKSAMITKA, MUNSZTUK, KRYTYKANT, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, METR, PĘTO, CIĄGNIK, ELUWIUM, KROPLA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, CHŁYST, PILNOWACZ, IDIOGRAFIZM, PRZEMĄDRZALEC, PIPERACYLINA, MORFOLOGIA, KACZKA, FEBRA, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, KIELICH, RUCHY DIKTYOGENICZNE, DUŃSKI, GOŚCINIEC, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, SOPEL, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, OBROSTKI, TWÓR, ZABURZENIE NASTROJU, KORNET, NOWENNA, CZERPARKA, CHŁODNIK, SOLFUGI, ZAĆMIENIE, JEDNOPŁAT, NOSACZ, ALDOLAZA, MILANEZ, GAWOT, NIEWYPARZONY JĘZYK, PACHISI, SKARGOWOŚĆ, KOLORYSTA, KANTOREK, DIALIZA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ROŚLINA ZARODNIKOWA, BANALNOŚĆ, ŁUPEK PARAFINOWY, KRYMINAŁ, PAMIĘĆ GÓRNA, WIATRAK, GAZ KOPALNIANY, GESTAGEN, ORGANDYNA, TRZMIEL WIELKOOKI, SZCZOTECZKA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, WĘZEŁ, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, KANAŁ KRĘGOWY, BATALION, CYRK, REAKCJA RODNIKOWA, NEGATYWIZM, WIADRO, WYWROTKA, WIELOPESTKOWIEC, TAMBOREK, PRZESUWALNOŚĆ, CZERWONY NADOLBRZYM, PRZEWŁOKA, EFEKT, MINUSIŃSK, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, PUŁAP PRAKTYCZNY, PUŁAP, GARNITUR, WOŁYNIANKA, SKLEPIENIE NIECKOWE, MŁÓDKA, DYPTYK, WIĘŹ SPOŁECZNA, SKANER, ARABIZOWANIE SIĘ, RETABULUM, SZCZERBAKI, KONWIKT, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, OTWIERANIE SERCA, DUPLEKS, SZCZUR WĘDROWNY, CZYSTKA, BUŁGARYSTYKA, EKIPA, GAZIARZ, GAELICKI SZKOCKI, WYMOWNOŚĆ, KINDERBAL, METODA KASOWA, PRYMUS, STRZELEC POKŁADOWY, PĘDNIK AZYMUTALNY, OFICJEL, REF, WANDEA, REWIR, OMAM, ZASTAWKA MITRALNA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, PODEJRZLIWIEC, DZISIEJSZOŚĆ, WIEŚ PLACOWA, BUDA, CYWILKI, PRODUCENT, LINIA WIDMOWA, KONTRAMARKARNIA, CHUDOŚĆ, PLUDRY, DINOCEFALE, BURSZTYNNIK, STOPIEŃ FAHRENHEITA, NAPRAWICIEL, EUPARKERIA, KRYTERIUM STEROWANIA, KRZYŻMO, SAKRAMENT, NARZĘDZIE, KRWINKA, KALIBER, STECZKA, FAB LAB, DOSTAWA, COKÓŁ, GRZEBIEŃ BIODROWY, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, WYTRAWERSOWANIE, NIEZADOWOLENIE, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, PERFUMA, DRÓŻKA, LEBERKA, SEKWENCJA TATA, PRZYGODA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, UCZULACZ, CHOROBA FRIEDREICHA, KOŃ LUZYTAŃSKI, ADIUWANT, KASJER, ZESPOLENIE, MELINA, JĘZYK PIDŻYNOWY, ŁĄCZNIK, BURZA ŚNIEŻNA, BLENDA SMOLISTA, OSTRY KURS, KUM, ODRĘBNOŚĆ, KONWOKACJA, PODGLĄDACTWO, BIURO PARLAMENTARNE, ETER KOSMICZNY, SEMESTR ZIMOWY, POSTOŁ, SZTYLPY, CONSTABLE, WIRUS WŚCIEKLIZNY, GALWANOSTEGIA, MIGRACJA, REMIZA, OPROWADZACZKA, JĘZYK PROTOSEMICKI, SPORT MOTOROWY, COMBER, KONSTYTUCJA, EROZJA GENETYCZNA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, AMOBARBITAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.860 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WZGLĘDNIE SZEROKI BRZEG TYLNEJ CZĘŚCI GŁOWY GADÓW, KTÓRY MOŻE POSIADAĆ SZKIELET KOSTNY (JAK U DINOZAURÓW Z GRUPY MARGINOCEFALI) LUB CHRZĘSTNY (JAK U AGAMY KOŁNIERZASTEJ, AUSTRALIJSKIEJ JASZCZURKI, U KTÓREJ NA RUSZTOWANIU CHRZĘSTNYM ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ PŁATY SKÓRNE) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kryza, względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYZA
względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne) (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x