WZGLĘDNIE SZEROKI BRZEG TYLNEJ CZĘŚCI GŁOWY GADÓW, KTÓRY MOŻE POSIADAĆ SZKIELET KOSTNY (JAK U DINOZAURÓW Z GRUPY MARGINOCEFALI) LUB CHRZĘSTNY (JAK U AGAMY KOŁNIERZASTEJ, AUSTRALIJSKIEJ JASZCZURKI, U KTÓREJ NA RUSZTOWANIU CHRZĘSTNYM ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ PŁATY SKÓRNE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYZA to:

względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRYZA

KRYZA to:

sztywny, fałdowany, znacznej wielkości, okrągły kołnierz, popularny był w XVI i XVII w (na 5 lit.)KRYZA to:

część łuski nabojowej zapewniająca prawidłowe położenie naboju w komorze nabojowej i miejsce zahaczenia pazura wyciągu, ułatwiając usunięcie łuski z komory nabojowej po oddaniu strzału (na 5 lit.)KRYZA to:

kołnierz, występ na powierzchni elementu konstrukcyjnego otaczający go na całym obwodzie, który umożliwia połączenie dwóch elementów (kołnierz złączny) lub oparcie jednego na drugim (kołnierz oporowy) (na 5 lit.)KRYZA to:

rodzaj zwężki, cienka tarcza, dysk z otworem w środku wmontowywany w przewód w taki sposób, że oś otworu pokrywa się z osią przewodu, stosowana do dławienia przepływu w przewodzie (na 5 lit.)KRYZA to:

rodzaj poprzecznie umieszczanego dookoła czegoś elementu, który stanowi przeszkodę, odgradza wyżej położoną część powierzchni obiektu od niżej położonej (na 5 lit.)KRYZA to:

tarcza z otworem w środku umieszczana w przewodzie rurowym do tłumienia przepływu czynnika np. ciepłej wody (na 5 lit.)KRYZA to:

marszczony lub fałdowany kołnierz z koronki noszony do ubiorów kobiecych i męskich w XVI-XVII w - KREZA (na 5 lit.)KRYZA to:

dawny sztywny kołnierz (na 5 lit.)KRYZA to:

kołnierz łączący rury (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WZGLĘDNIE SZEROKI BRZEG TYLNEJ CZĘŚCI GŁOWY GADÓW, KTÓRY MOŻE POSIADAĆ SZKIELET KOSTNY (JAK U DINOZAURÓW Z GRUPY MARGINOCEFALI) LUB CHRZĘSTNY (JAK U AGAMY KOŁNIERZASTEJ, AUSTRALIJSKIEJ JASZCZURKI, U KTÓREJ NA RUSZTOWANIU CHRZĘSTNYM ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ PŁATY SKÓRNE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.749

BOCZNIK, GOSPODYNI DOMOWA, PIKIEL, CHOPINISTKA, CHEMIA, PARALAKSA, FILAMENT AKTYNOWY, MIESZARKA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, PRZYGOTOWANIE, ELIMINACJE, SCHAB, MUSZTARDÓWKA, ZWOLNIENIE, STOPA, LAJKONIK, BREAKDANCE, BRYKLA, ŻÓŁW NOROWY, KARTUSZ HERBOWY, WYKRĘCANIE, SOKOLE OKO, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, OSTATNI, SZPANERSTWO, MOST, SZORSTKOŚĆ, OGNIWO, KABINA STEROWNICZA, KASZUBSKI, ADRES, LAWINA GRUZOWA, AGIŃSKIE, ZAPONA, JANSENIZM, DANIO, MACIERZ WSTĘGOWA, KWAS BURSZTYNOWY, JEZIORO LODOWCOWE, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, PROFILOWANIE, DOWÓD, KONTYNGENT CELNY, ŚWIDOŚLIWKA, LUDY TURAŃSKIE, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, UGNIATARKA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, SYGNAŁ, SZCZUR PACYFICZNY, DILER, RODZINA PATCHWORKOWA, LINORYT, KANTONISTA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, REKOMENDACJA, METR, ZWIĄZEK PARTNERSKI, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, PRZESZUKANIE, GARDEROBIANA, WYKLUCZENIE, DROGI, DELFIN PÓŁNOCNY, GŁOS, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, PANOPTIKON, BELLOTTO, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, ALERGOLOGIA, EPOKA, RUBASZNICA, KAPRYS, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, LALKA, ATUT, PRZEPYCHACZKA, KATALIZA, NIEODPARTOŚĆ, NALEPKA, DZIADOWINA, RÓG, OGNIOMUR, PRZYWÓZKA, ZATWARDZENIE, PRZEGUB, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, PSYCHOGERIATRIA, ZAKŁADKA, BORSUK, FATYGANT, ŻÓŁWIAK, MONOGENEZA, TREN, OPERA, PÓŁUKŁON, JĘZYK CHIŃSKI, KRAV MAGA, WYSPA WULKANICZNA, MOC OBLICZENIOWA, SŁOWIANIN, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, PSI FIGIEL, DYNAMIKA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, REKTOR, POJEDYNKA, KOLEJ GONDOLOWA, TAJNE NAUCZANIE, MIĘSIEŃ PŁASZCZKOWATY, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, EXTRAKLASA, OBRAZA BOSKA, DZIKI ZACHÓD, KHMER, INTERVIEW, BIELIDY, POTŁUCZENIE, GRUPA ELIMINACYJNA, DYSKRETKA, CITRONELLA, RESYNTEZA, TEREN OTWARTY, KURANT, SZCZUR WĘDROWNY, KUFF, HODOWCA, BIOLOG, TROPIK, GACEK SZARY, SURF, KOMFORT CIEPLNY, ALBATROS KRÓTKOSTERNY, BLENDA SMOLISTA, SZPYRKA, BOCIAN, ŁATKA, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, WŁADCZOŚĆ, STEKOWCE, SYMBOLICZNOŚĆ, NAWALENIE SIĘ, POLIS, TRAPER, KAKEMONO, BRZEG, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, GOBITYTAN, POPRZECZNICA, SUPERNOWE, EMISJA WTÓRNA, KOŁEK, SYFON, WROCŁAWSKOŚĆ, FALA RADIOWA, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, DZIKI ZACHÓD, PLAGIOKLAZ, KRYZYS OTOLITOWY, ANTYPERTYT, SZCZEP, PUŁAPKA OFSAJDOWA, HERBATA, KNAJPA, KWINTET, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, WIELKOŚĆ SKALARNA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ŁOŚ, USTERKA, MLON, OPŁATA KONCESYJNA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, SIATKA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, KRĘTARZ WIĘKSZY, CZART, ZATYCZKA DO USZU, OKOLE, PRAWOZNAWCA, OPOZYCJA, TUSZKA, TRANSURANOWIEC, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, ILUZJA PIENIĄDZA, BERET, NEUROEKONIMIA, BÓBR ZWYCZAJNY, ŻALUZJA PIONOWA, MISTERIUM PASYJNE, WIBRATOR, KEBAB, WĘGORZ EUROPEJSKI, KRĘG LĘDŹWIOWY, KREACJA, USTAWKA, EMOCJA, SOPRAN KOLORATUROWY, KWAS, RATYSZCZE, PARATHA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, MAG, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, MANDRYL, CYTOCHROM, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, ŁOTEWSKI, DEZAKTYWACJA, DUPOLIZ, OBRAZEK, BOROWODOREK SODU, KWARTALNIK, BLUES, PARAFASZYSTA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, SAGAN, FILM SF, ZAPONA, SREBRNY MEDALISTA, STACJA TRANSFORMATOROWA, WYROBNICA, AUSTRIACKI, PALNIK, BAZA ZAOPATRZENIOWA, RANA, AGREGATY MONETARNE, CZĘŚĆ ZAMIENNA, INDIANKA KECZUA, RACHUNEK OPERATOROWY, JASNOWIDZ, PRZEKUPKA, MIEJSCE, WŁÓKNIAK MIĘKKI, WOLANT, ŚCIANA, BODARZ, CZYTANKA, PRAWORĘKI, MENILIT, OSADA, ZGODNOŚĆ, EMFAZA, WYCZARTEROWANIE, PROMIEŃ, CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA, HARMONIKA, IMMUNOONKOLOGIA, UCHO, STUPOR, CEROFERARIUSZ, AKSJOMAT, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, CEGŁA LICÓWKA, INTELEKTUALISTA, LEBERA, SER, AGA, NIEPOKORNOŚĆ, WINO ZIOŁOWE, STRZELBA, WIEŻA KOŚCIELNA, MASA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, FUNDUSZ ZASOBOWY, AFEKTYWNOŚĆ, FAUNISTYKA, OPERA, SKRZYNKA, MĘKI TANTALA, EKONOMIA NORMATYWNA, MIKSTURA, JĘZYK DUNGAŃSKI, MAIL, KNEBEL, SPRAWIEDLIWOŚĆ, SYNTEZA JĄDROWA, GONGORYSTA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, WIATR KATABATYCZNY, TŁUMACZ, SKRZYDŁA, NAWA GŁÓWNA, SYGNIFIKATOR, IRRADIACJA, STARA, WARP, KAROLINA, WIEŻA, PRYNCYPIALISTKA, BERCEUSE, WDROŻENIOWIEC, MŁOTECZEK, KĄPIEL, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, CHRYJA, TUNIKA, BUDYŃ, ?FORNALKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.749 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WZGLĘDNIE SZEROKI BRZEG TYLNEJ CZĘŚCI GŁOWY GADÓW, KTÓRY MOŻE POSIADAĆ SZKIELET KOSTNY (JAK U DINOZAURÓW Z GRUPY MARGINOCEFALI) LUB CHRZĘSTNY (JAK U AGAMY KOŁNIERZASTEJ, AUSTRALIJSKIEJ JASZCZURKI, U KTÓREJ NA RUSZTOWANIU CHRZĘSTNYM ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ PŁATY SKÓRNE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WZGLĘDNIE SZEROKI BRZEG TYLNEJ CZĘŚCI GŁOWY GADÓW, KTÓRY MOŻE POSIADAĆ SZKIELET KOSTNY (JAK U DINOZAURÓW Z GRUPY MARGINOCEFALI) LUB CHRZĘSTNY (JAK U AGAMY KOŁNIERZASTEJ, AUSTRALIJSKIEJ JASZCZURKI, U KTÓREJ NA RUSZTOWANIU CHRZĘSTNYM ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ PŁATY SKÓRNE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYZA względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYZA
względnie szeroki brzeg tylnej części głowy gadów, który może posiadać szkielet kostny (jak u dinozaurów z grupy marginocefali) lub chrzęstny (jak u agamy kołnierzastej, australijskiej jaszczurki, u której na rusztowaniu chrzęstnym rozpościerają się płaty skórne) (na 5 lit.).

Oprócz WZGLĘDNIE SZEROKI BRZEG TYLNEJ CZĘŚCI GŁOWY GADÓW, KTÓRY MOŻE POSIADAĆ SZKIELET KOSTNY (JAK U DINOZAURÓW Z GRUPY MARGINOCEFALI) LUB CHRZĘSTNY (JAK U AGAMY KOŁNIERZASTEJ, AUSTRALIJSKIEJ JASZCZURKI, U KTÓREJ NA RUSZTOWANIU CHRZĘSTNYM ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ PŁATY SKÓRNE) sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - WZGLĘDNIE SZEROKI BRZEG TYLNEJ CZĘŚCI GŁOWY GADÓW, KTÓRY MOŻE POSIADAĆ SZKIELET KOSTNY (JAK U DINOZAURÓW Z GRUPY MARGINOCEFALI) LUB CHRZĘSTNY (JAK U AGAMY KOŁNIERZASTEJ, AUSTRALIJSKIEJ JASZCZURKI, U KTÓREJ NA RUSZTOWANIU CHRZĘSTNYM ROZPOŚCIERAJĄ SIĘ PŁATY SKÓRNE). Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast