STAN NASYCENIA CZEGOŚ WODĄ MIERZONY STĘŻENIEM WODY LUB PARY WODNEJ ZALEŻNIE OD SYTUACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WILGOTNOŚĆ to:

stan nasycenia czegoś wodą mierzony stężeniem wody lub pary wodnej zależnie od sytuacji (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WILGOTNOŚĆ

WILGOTNOŚĆ to:

cecha czegoś co, jest mokre, nasycone wodą lub parą wodną (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN NASYCENIA CZEGOŚ WODĄ MIERZONY STĘŻENIEM WODY LUB PARY WODNEJ ZALEŻNIE OD SYTUACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.429

PUSZKA MÓZGOWA, WIATROWNICA, ŻEBERKA, FRAZEOLOGIZM, KĄT PROSTY, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, EGRETA, SZYFON, DYSKRECJONALNOŚĆ, SEKCJA, TWORZYWO SZTUCZNE, RÓW IRYGACYJNY, DRYL, BROMOLEJ, KRATA DYSTRYBUTYWNA, KWARTET, BUT, KONWERSJA , STROIK, OLEJ Z OLIWEK, LENIWKA, MEDALION, ŚMIERDZIEL, GARMAŻERNIA, OCHRONA, ZAINTERESOWANIE, KRYTYKA, GNOMON, POGODA, UZNANIE, JACHT, AKCENT, SEJSMOGRAF, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, STOPOFUNT, WIRÓWKA, ŚMIETANKA, KORYTARZYK, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, OPILSTWO OKRESOWE, SZATA, PĘTO, ZAGRANIE, REKOGNICJA, TINGEL, OBSUWA, BARKAS, CZELUŚĆ, CZAJNICZEK, ZABYTEK, KRAJALNICA, BOTY, PRZYLEPNOŚĆ, PRZESŁANKA, ZATWARDZENIE, SZERYF, JEDNOSTRONNOŚĆ, HOLOWNIK, KLIKOWOŚĆ, NARZĄD WYDALNICZY, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, ZAPARCIE, KNEL, RAWKA BŁAZEN, REPREZENTACJA, OLEJEK ETERYCZNY, PRYMITYW, POPĘDLIWOŚĆ, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, DZIAŁ, DANA, TERMOLUMINESCENCJA, CYRKUMSTANCJA, KURZYSKO, NEUSTON, SYSTEMOWOŚĆ, MUZYKA PROGRAMOWA, WARZYWO, LIST GOŃCZY, BODOR, REJESTRACJA, BABA-CHŁOP, DEPILACJA, WAGONIK, GEN SPRZĘŻONY, KRĄGŁOŚĆ, WĘGIER, OBROŃCA, GORĄCZKA, GLORYFIKATOR, FIOLET GORYCZKI, KITAJKA, GĄBKA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, WYPADEK, KRAŃCÓWKA, WIEŻA HEJNAŁOWA, PRZĘDZA, BROSZURKA, NUMEREK, PACZKA, ŁUPACZKA, MAGIERKA, NA JEŹDŹCA, PODZIELNOŚĆ, PROPAGANDA, MOST PONTONOWY, WIERTNICA, BATAGUROWATE, KIFOZA PIERSIOWA, ODGAŁĘZIACZ, WIDMO CZĄSTECZKOWE, RISOTTO, MATCZYNOŚĆ, DELFIN NADOBNY, WINIETA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, KORONATOR, PALMA, KSIĘGA, ESTOŃSKOŚĆ, KUNA, STYMULATOR, FASOWANIE, AUTKO, EMISJA, KAPELMAJSTER, K, RANA POSTRZAŁOWA, MUESLI, CIERPLIWOŚĆ, PARTIA, BUT, RAMKA, PIES DO TOWARZYSTWA, BEZLIST, LOKALIZATOR, PEIRESKIA, DEPRESYJNOŚĆ, RAJFURSTWO, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, OSTEOTOMIA, ANTENA SATELITARNA, TABLICA, DIAGNOSTYKA, DANINA, TYLOZOID, OCZKO, SŁODKOŚĆ, ZATOKI, REGENT, TRUDNOŚĆ, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, IZOMER, HETEROATOM, TRANSMUTACJA, PRYMITYW, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, UCHWAŁA, SALWA BURTOWA, PÓŁOKRĄG, ZNACZEK, BREZYLKA, SPŁACALNOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, WYTRZYMAŁOŚĆ, DIVA, ANTYGWAŁTY, POŁYKACZ, MIŁOŚĆ, M, SZTUKATERIA, PILNOWACZ, WCIOS, SZUMOWINA, FLASZKA, STĄGIEWKA, FETA, MASER, FILTR KUBEŁKOWY, NIEJEDNORODNOŚĆ, MODERATOR, ZRANIENIE, CYTODIAGNOSTYKA, TWIST, PANORAMA, APOSTAZJA, RODZIMOŚĆ, SER, BAGAŻ, ATAK RAKIETOWY, ZASTAWKA, CYCEK, SZEW, ARCHIKONFRATERNIA, BEZRUCH, ŻEGLUGA, ZNACHOR, ZAKON KLERYCKI, FLANSZA, KOSMOGONIA, PLASTER, BAZA ZAOPATRZENIOWA, SYGNAŁ, DYFUZOR, WATERPROOF, MATURKA, SZUM, JUKATAN, LUNETA, ZAINSTALOWANIE, SPRZEDAWCA, WIELKI KSIĄŻĘ, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, OŚLE UCHO, MATURA, ZNACZENIE, AFERKA, DOROSŁOŚĆ, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, WCIERKA, ZEZWŁOK, ZAPROSZENIE, SENES, NACZYNIE OZDOBNE, ZWARA, ANTYBIOTYK, KROKIET WIOSENNY, PALETA, KLAROWNOŚĆ, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, MASZT ANTENOWY, BROKAT, BUDYŃ, KREWETKA PŁYWAJĄCA, PEDAŁÓWKA, MASOŃSKOŚĆ, BELKA, STAROŚĆ, TĘPICIEL, SZTYFT, PRZEWÓD SŁUCHOWY, ALLEGROWICZKA, INTERWAŁ, WSPÓŁRZĄDCA, CZOPEK, EGZEKUTYWA, ZAPINKA, WYBUCH, CAP, SMAK, LAMA, NESTOR, HRABIANKA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, STUDNIA ABISYŃSKA, PODATEK IMPORTOWY, SUCHY TYNK, TEOGONIA, DOPPELGANGER, ŁUPEK MARGLISTY, PRZEWROTKA, UKŁAD PLANETARNY, DEKONCENTRACJA, LIST POETYCKI, PUSZEK, PATRON, FUNKCJA, PROTETYKA, OBRONA WŁASNA, DEZADAPTACJA, KOPALINA SKALNA, SMAKOWITOŚĆ, BAT, ALARM, FILECIK, PIWO, RZUTKA, FLET PROSTY, KONFEDERACJA KANADY, BAŁWOCHWALCZYNI, HYDROWĘZEŁ, INTROMISJA, JASTRZĘBIE OKO, GORSET ORTOPEDYCZNY, MASA SOLNA, MONETA OBIEGOWA, ANALOG, MAPA NUMERYCZNA, JAD PSZCZELI, ŚWIADECTWO, KUKIEŁKA LESSOWA, RUBASZNICA, AUTOPARODIA, OKLAHOMA, PIEROGI, CHOWANIEC, ?KONTRETYKIETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.429 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN NASYCENIA CZEGOŚ WODĄ MIERZONY STĘŻENIEM WODY LUB PARY WODNEJ ZALEŻNIE OD SYTUACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN NASYCENIA CZEGOŚ WODĄ MIERZONY STĘŻENIEM WODY LUB PARY WODNEJ ZALEŻNIE OD SYTUACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WILGOTNOŚĆ stan nasycenia czegoś wodą mierzony stężeniem wody lub pary wodnej zależnie od sytuacji (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WILGOTNOŚĆ
stan nasycenia czegoś wodą mierzony stężeniem wody lub pary wodnej zależnie od sytuacji (na 10 lit.).

Oprócz STAN NASYCENIA CZEGOŚ WODĄ MIERZONY STĘŻENIEM WODY LUB PARY WODNEJ ZALEŻNIE OD SYTUACJI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - STAN NASYCENIA CZEGOŚ WODĄ MIERZONY STĘŻENIEM WODY LUB PARY WODNEJ ZALEŻNIE OD SYTUACJI. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast