ZAWIESZENIE NA CZAS OKREŚLONY OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZY ZACHOWANIU DOTYCHCZASOWYCH ŚWIADCZEŃ DO MOMENTU WYGAŚNIĘCIA STOSUNKU PRACY; DOTYCZY NAUCZYCIELA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STAN NIECZYNNY to:

zawieszenie na czas określony obowiązków zawodowych przy zachowaniu dotychczasowych świadczeń do momentu wygaśnięcia stosunku pracy; dotyczy nauczyciela (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWIESZENIE NA CZAS OKREŚLONY OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZY ZACHOWANIU DOTYCHCZASOWYCH ŚWIADCZEŃ DO MOMENTU WYGAŚNIĘCIA STOSUNKU PRACY; DOTYCZY NAUCZYCIELA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.405

KANO, ERODA, NIEPODLEGŁOŚĆ, NADAJNIK ISKROWY, SYMBOL NIEOZNACZONY, SZLUFKA, PRZYCHACIE, PROSTACZOŚĆ, WIDZENIE SKOTOPOWE, TEMBLAK, NALOT FALOWY, NAJEMNICTWO, ZASIŁEK CHOROBOWY, STAN DEWELOPERSKI, KOŹLAK PSZENICZNY, RIODEJANERIO, SERENADA, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, MAPA POGODY, ARCYDIAKON, REŻYSERNIA, KLEKOTKA, DŁUGI WEEKEND, KLIRING PRACY, PODZAMCZE, MAJSTER, SILNIK BEZRUCHOWY, KERALA, NADBITKA, GOIAS, GRAFITYZACJA, DODATEK SZKOLENIOWY, CIĄGNIK ZRYWKOWY, BROŃ AUTOMATYCZNA, ZABIEG LECZNICZY, API, JĘZYK FORMALNY, NAJEM, CIOS, WYTRAWIACZ, SUW, DZIEDZICZENIE, KAPITAŁ OBCY, ŻELAZKO PAROWE, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, HELIOFIZYKA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, DORADZTWO ROLNICZE, PRZESTRZEŃ FAZOWA, FLAGRUM, CYBERPANK, ALGRAFIA, KAPITUŁA KOLEGIACKA, MURZYNEK, ASAM, ŁOSIĘ, STUDIUM WYKONALNOŚCI, MASZYNOGODZINA, TĘŻYCZKA, SŁUP MILOWY, PRZEDNÓWEK, ŁOŻYSKO WAHLIWE, WIÓRY, IMACZ, CZAS GRAMATYCZNY, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, TEKSAS, ASTROTURFING, NASYCENIE, ELEKTORAT, JAJCE, SERGIPE, AMOK, ETAT KALKULACYJNY, PENANG, ATMOSFERA, FUNKCJA JEDNORODNA, USZYSKO, NADCIEKŁOŚĆ, LUIZJANA, BUSTER, WYROBNICA, WKRĘTKA, RZEKA CHWILOWA, UPÓR, PLURALIZM, CZUJNOŚĆ, ASPEKT, ZDROWOTNOŚĆ, RZEKA EPIZODYCZNA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, SIODŁO SKOKOWE, MENDEL, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, GIEŁDA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, NIEMOŻLIWOŚĆ, ALEKTROMANCJA, OPŁATEK, KONFIGURACJA, JOŁOP, POKÓJ, DELFIN CIEMNY, PRZECZULICA, NIEPROFESJONALNOŚĆ, HEADHUNTER, HULAJPOLE, EKWILIBRYSTYKA, SPOKÓJ, STAŻ, FIT, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, CEPY, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, DROGA GRUNTOWA, DZIEKANAT, ALTRUIZM KREWNIACZY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, HIPERALGEZJA, HAŁDA, USPOSOBIENIE, MASZYNA PROSTA, NAPIĘCIE LĘKOWE, OPIŁKI, KOŁYMA, INIEKCJA, PUEBLA, OSTATECZNOŚĆ, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, KĄT GRANICZNY, ZABURZENIE SEKSUALNE, PENIUAR, SUKNIA ŚLUBNA, MORES, OKIENKO TRANSFEROWE, GARŁACZ, STÓJKA, UTRATA, MIESIERKA, PATOFIZJOLOGIA, IZOMER GEOMETRYCZNY, MIECZ SZYBROWY, FAZA, POLIGYNANDRIA, POLE MAGNETYCZNE, OSOBA TRZECIA, PORÓD RODZINNY, STAN PSYCHICZNY, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, ANOMALIA EBSTEINA, ŁOŻE BOLEŚCI, WIDZENIE FOTOPOWE, REFPATENT, KUC AMERYKAŃSKI, BOŻODRZEW, EPIDEMIOLOG, FONTANA, CIĄŻA, RĘCZNOŚĆ, HEBLOWINA, TYTUŁ ZAWODOWY, NIANIA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KWADRANT, PROBIOTYK, STAN, FORUM DYSKUSYJNE, OBRONA CYWILNA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, PREWENCJA RENTOWA, UPOJENIE SENNE, RUGBY, DRUGI, REWIZJA, ŻYWOTNOŚĆ, PRZYWILEJ EMERYTALNY, KILOGRAMOMETR, NAGA PRAWDA, RELACYJNOŚĆ, BOMBER, GILAN, OBOWIĄZEK WIZOWY, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, BEZPRAWIE, STRĄGA, BRACHYCEFALIA, WYRĘBA, ANALOG, AKCEPTOR, KIESZEŃ, ZŁOTY WIEK, POKÓJ, TURYN, RENATURACJA BIAŁKA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, WISIOREK, DOLNA SAKSONIA, WYPRAWKA, OKOP, WYKUP, ŁAD, SONORA, TAUTOCHRONA, DOŻYWOCIE, COKÓŁ, CZAS, KUC NEW FOREST, MANEWROWY, POPYT, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, KLUBOWICZKA, APOSTOŁ, RAJZEFIBER, MŁOTKOWY, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, ASYSTA GRAWITACYJNA, SERDUSZKA OKAZAŁE, KONTRAKT, HIPOWENTYLACJA, ANTECEDENCJA, PULARDA, PYRKONOWIEC, STREFA CZASOWA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, PIWO, KLAPS, PIES, CENTRALA TELEFONICZNA, KEMI, REWERS, SIEĆ, AGENT ROZLICZENIOWY, KAPTUR, KAPITAŁ REZERWOWY, SCENORYS, NUŻENIEC LUDZKI, ŚWIATŁO POZYCYJNE, MALARZ, ZAKWATEROWANIE, CHALLENGE, STAN STACJONARNY, SZEW, MLON, KASETA, NIEŚWIADOMOŚĆ, STAN TRZECI, ROZGRZEWACZ, PRAPŁETWIEC CZARNY, TAŚMA PRODUKCYJNA, NEKROFILIA, HANSZPAG, EMBRIOGENEZA, ASAM, SERCE JASIA, TEXAS, ZASUWA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, KALORIA, MARKIER, ZACIĘTOŚĆ, PODNOSKA, TRYB, PŁYN, BRZDĘKNIĘCIE, CZAS, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, CIĄŻA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, FRYCOWE, LITERATURA KONSPIRACYJNA, ASYSTENTKA, SZALKA, PRAWO BERNOULLIEGO, ZASIŁEK CELOWY, OFIARNIK, LONT, OSŁUPIENIE, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, LESZCZYN, CZAS, PIĘTKA, BUKSA, ZAPYCHACZ, STRASBURG, LUKA DEFLACYJNA, MIKROFILTRACJA, LOGAN, KIERUNKOWSKAZ, TENSOR MOMENTU BEZWŁADNOŚCI, UMOWA O PRACĘ, CIĘGNIK, DIAGNOSTYKA, DŁUŻNIK, DRZEWIANKA, STAN, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, ANEMIA APLASTYCZNA, ?VALGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.405 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWIESZENIE NA CZAS OKREŚLONY OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZY ZACHOWANIU DOTYCHCZASOWYCH ŚWIADCZEŃ DO MOMENTU WYGAŚNIĘCIA STOSUNKU PRACY; DOTYCZY NAUCZYCIELA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWIESZENIE NA CZAS OKREŚLONY OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZY ZACHOWANIU DOTYCHCZASOWYCH ŚWIADCZEŃ DO MOMENTU WYGAŚNIĘCIA STOSUNKU PRACY; DOTYCZY NAUCZYCIELA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STAN NIECZYNNY zawieszenie na czas określony obowiązków zawodowych przy zachowaniu dotychczasowych świadczeń do momentu wygaśnięcia stosunku pracy; dotyczy nauczyciela (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STAN NIECZYNNY
zawieszenie na czas określony obowiązków zawodowych przy zachowaniu dotychczasowych świadczeń do momentu wygaśnięcia stosunku pracy; dotyczy nauczyciela (na 13 lit.).

Oprócz ZAWIESZENIE NA CZAS OKREŚLONY OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZY ZACHOWANIU DOTYCHCZASOWYCH ŚWIADCZEŃ DO MOMENTU WYGAŚNIĘCIA STOSUNKU PRACY; DOTYCZY NAUCZYCIELA sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - ZAWIESZENIE NA CZAS OKREŚLONY OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZY ZACHOWANIU DOTYCHCZASOWYCH ŚWIADCZEŃ DO MOMENTU WYGAŚNIĘCIA STOSUNKU PRACY; DOTYCZY NAUCZYCIELA. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x